KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.02.2020 - 18:30
KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 39.737 0 1.173.214 2.253.646 -10.744 19.303 52.631 -679.695 0 17.081.403 4.139.070 0 25.318.565 210.124 25.528.689
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678.853 0 678.853 4 678.857
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678.853 0 678.853 4 678.857
Yeni Bakiye
1.250.000 39.737 0 1.173.214 2.253.646 -10.744 19.303 52.631 -679.695 0 17.081.403 4.817.923 0 25.997.418 210.128 26.207.546
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 205.949 19.368 -1.031 -54.085 486.917 0 0 0 2.656.647 3.313.765 24.445 3.338.210
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 3 0 54.841 0 0 0 0 0 0 -65.712 2.676 0 -8.192 13.025 4.833
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.804.363 -3.812.755 0 -8.392 -957 -9.349
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -186.274 0 -186.274 -2.521 -188.795
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.804.363 -3.626.481 0 177.882 1.564 179.446
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 39.740 0 1.228.055 2.459.595 8.624 18.272 -1.454 -192.778 0 20.820.054 1.007.844 2.656.647 29.294.599 246.641 29.541.240
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 39.740 0 1.228.055 2.459.595 8.624 18.272 -1.454 -192.778 0 20.820.054 3.664.491 0 29.294.599 246.641 29.541.240
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 39.740 0 1.228.055 2.459.595 8.624 18.272 -1.454 -192.778 0 20.820.054 3.664.491 0 29.294.599 246.641 29.541.240
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 202.030 -69.642 29.011 -4.392 452.110 0 0 0 2.267.608 2.876.725 25.265 2.901.990
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 33 0 -252.438 4.010 0 0 0 0 0 -76.412 65.020 0 -259.787 13.945 -245.842
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.308.537 -3.309.939 0 -1.402 1.402 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.402 0 -1.402 1.402 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.308.537 -3.308.537 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 39.773 0 975.617 2.665.635 -61.018 47.283 -5.846 259.332 0 24.052.179 419.572 2.267.608 31.910.135 287.253 32.197.388


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
83.750.565 113.362.625 197.113.190 70.479.149 89.431.738 159.910.887
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 40.418.066 50.599.764 91.017.830 36.985.278 46.684.697 83.669.975
Teminat Mektupları
37.770.126 39.576.362 77.346.488 34.982.709 36.415.106 71.397.815
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.075.214 11.132.077 13.207.291 1.982.722 12.444.947 14.427.669
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 91.930 91.930 0 64.120 64.120
Diğer Teminat Mektupları
35.694.912 28.352.355 64.047.267 32.999.987 23.906.039 56.906.026
Banka Kredileri
8.260 6.953.738 6.961.998 11.845 7.038.415 7.050.260
İthalat Kabul Kredileri
0 27.704 27.704 0 94.572 94.572
Diğer Banka Kabulleri
8.260 6.926.034 6.934.294 11.845 6.943.843 6.955.688
Akreditifler
16.891 3.884.760 3.901.651 119.895 3.110.315 3.230.210
Belgeli Akreditifler
16.891 3.884.760 3.901.651 119.895 3.110.315 3.230.210
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.622.789 184.904 2.807.693 1.870.829 120.861 1.991.690
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
28.057.633 4.628.061 32.685.694 24.243.741 3.598.496 27.842.237
Cayılamaz Taahhütler
(1) 27.742.136 2.136.154 29.878.290 24.091.603 2.105.823 26.197.426
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
967.531 1.265.092 2.232.623 807.737 1.228.932 2.036.669
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.564.640 573.699 3.138.339 4.159.896 530.684 4.690.580
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.219.679 0 3.219.679 2.661.413 0 2.661.413
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
83.156 0 83.156 65.280 0 65.280
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
16.709.743 63.100 16.772.843 12.674.648 54.296 12.728.944
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
24.943 0 24.943 31.409 0 31.409
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
4.172.444 234.263 4.406.707 3.691.220 291.911 3.983.131
Cayılabilir Taahhütler
315.497 2.491.907 2.807.404 152.138 1.492.673 1.644.811
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 1.347.727 1.347.727 0 1.137.584 1.137.584
Diğer Cayılabilir Taahhütler
315.497 1.144.180 1.459.677 152.138 355.089 507.227
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
15.274.866 58.134.800 73.409.666 9.250.130 39.148.545 48.398.675
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
15.274.866 58.134.800 73.409.666 9.250.130 39.148.545 48.398.675
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.508.922 3.824.584 5.333.506 1.805.572 5.242.539 7.048.111
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
779.407 1.490.061 2.269.468 1.553.375 3.067.752 4.621.127
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
729.515 2.334.523 3.064.038 252.197 2.174.787 2.426.984
Para ve Faiz Swap İşlemleri
12.849.494 48.469.357 61.318.851 5.146.767 28.105.082 33.251.849
Swap Para Alım İşlemleri
432.526 15.653.590 16.086.116 1.012.983 7.070.935 8.083.918
Swap Para Satım İşlemleri
11.996.968 5.528.265 17.525.233 4.133.784 3.641.263 7.775.047
Swap Faiz Alım İşlemleri
210.000 13.643.751 13.853.751 0 8.696.442 8.696.442
Swap Faiz Satım İşlemleri
210.000 13.643.751 13.853.751 0 8.696.442 8.696.442
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
916.450 2.604.064 3.520.514 2.297.791 3.561.455 5.859.246
Para Alım Opsiyonları
457.977 1.302.273 1.760.250 1.148.905 1.780.728 2.929.633
Para Satım Opsiyonları
458.473 1.301.791 1.760.264 1.148.886 1.780.727 2.929.613
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 3.236.795 3.236.795 0 2.239.469 2.239.469
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.210.945.097 362.728.818 1.573.673.915 957.578.147 312.632.590 1.270.210.737
EMANET KIYMETLER
571.163.381 50.656.660 621.820.041 435.748.450 42.655.486 478.403.936
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
207.557.418 1.420.996 208.978.414 164.714.542 1.017.194 165.731.736
Tahsile Alınan Çekler
15.793.262 31.771.413 47.564.675 15.459.699 26.465.087 41.924.786
Tahsile Alınan Ticari Senetler
289.702.098 7.018.616 296.720.714 239.248.814 5.578.699 244.827.513
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
4.005.746 810.205 4.815.951 4.281.053 486.438 4.767.491
Emanet Kıymet Alanlar
54.104.857 9.635.430 63.740.287 12.044.342 9.108.068 21.152.410
REHİNLİ KIYMETLER
639.781.716 312.072.158 951.853.874 521.829.697 269.977.104 791.806.801
Menkul Kıymetler
5.805.905 1.236.225 7.042.130 5.910.919 772.952 6.683.871
Teminat Senetleri
7.208.610 1.344.753 8.553.363 7.602.929 1.172.031 8.774.960
Emtia
25.813 0 25.813 25.812 0 25.812
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
500.970.141 253.826.850 754.796.991 384.296.983 225.968.770 610.265.753
Diğer Rehinli Kıymetler
120.641.178 42.752.230 163.393.408 76.479.920 39.614.525 116.094.445
Rehinli Kıymet Alanlar
5.130.069 12.912.100 18.042.169 47.513.134 2.448.826 49.961.960
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.294.695.662 476.091.443 1.770.787.105 1.028.057.296 402.064.328 1.430.121.624


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-1.285.633 -3.186.823
Alınan Faizler
42.017.429 33.712.282
Ödenen Faizler
-36.205.992 -26.586.389
Alınan Temettüler
14.580 13.177
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.973.956 2.858.270
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.236.634 2.178.061
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.858.918 1.328.304
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.171.206 -2.643.408
Ödenen Vergiler
-351.948 -172.670
Diğer
(1) -12.658.004 -13.874.450
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
14.563.051 6.967.809
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.768.837 -42.439
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 -11.619
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-52.972.613 -51.561.378
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.129.813 -2.140.784
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-3.408.437 11.890.000
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
53.709.536 43.814.081
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.269.042 -4.756.024
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) 19.142.631 9.775.972
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
13.277.418 3.780.986
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-22.359.553 -18.289.736
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-111.070 -310.473
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
39.375 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-557.443 -1.091.076
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
699.405 236.886
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-21.377.381 -12.081.446
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
11.592.662 6.051.624
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-19.959.111 -17.449.447
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
7.407.102 6.368.539
Diğer
-93.092 -14.343
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
7.577.393 5.601.920
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
12.282.799 8.553.666
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.478.815 -2.763.036
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -188.795
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-226.591 0
Diğer
0 85
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1) 2.353.847 5.233.224
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
849.105 -3.673.606
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(4) 23.448.585 27.122.191
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5) 24.297.690 23.448.585


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.292.873 2.681.092
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
609.117 657.118
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
161.399 225.317
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
206.466 211.669
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-87.021 24.320
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
29.011 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.943 -10.672
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
447.718 431.801
Yabancı Para Çevrim Farkları
-4.392 -54.085
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
543.008 580.811
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-90.898 -94.925
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.901.990 3.338.210


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
30.233.397 42.074.025 72.307.422 21.452.260 39.789.022 61.241.282
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.057.952 36.497.025 39.554.977 4.215.704 36.559.750 40.775.454
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 2.472.611 32.841.376 35.313.987 3.983.094 31.596.630 35.579.724
Bankalar
(3) 508.021 3.655.952 4.163.973 181.392 4.964.779 5.146.171
Para Piyasalarından Alacaklar
87.138 0 87.138 65.318 0 65.318
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-9.818 -303 -10.121 -14.100 -1.659 -15.759
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 16.295.809 9.954 16.305.763 14.516.355 22.580 14.538.935
Devlet Borçlanma Senetleri
16.131.520 64 16.131.584 14.415.482 21.455 14.436.937
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
145.601 9.890 155.491 74 1.125 1.199
Diğer Finansal Varlıklar
18.688 0 18.688 100.799 0 100.799
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 10.875.940 4.418.750 15.294.690 2.720.192 2.144.620 4.864.812
Devlet Borçlanma Senetleri
10.275.808 4.283.752 14.559.560 2.579.303 2.058.759 4.638.062
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
20.049 134.998 155.047 24.793 85.861 110.654
Diğer Finansal Varlıklar
580.083 0 580.083 116.096 0 116.096
Türev Finansal Varlıklar
(2)(11) 3.696 1.148.296 1.151.992 9 1.062.072 1.062.081
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.696 1.148.296 1.151.992 9 1.062.072 1.062.081
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
267.318.842 112.081.816 379.400.658 212.632.972 102.399.552 315.032.524
Krediler
(5) 222.430.880 90.963.797 313.394.677 173.737.859 89.093.926 262.831.785
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 1.021.658 2.369.156 3.390.814 1.021.724 2.465.872 3.487.596
Faktoring Alacakları
2.146.745 38.381 2.185.126 1.277.726 139.535 1.417.261
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 53.297.037 19.174.085 72.471.122 45.172.546 11.158.799 56.331.345
Devlet Borçlanma Senetleri
53.246.524 19.174.085 72.420.609 45.110.909 11.158.799 56.269.708
Diğer Finansal Varlıklar
50.513 0 50.513 61.637 0 61.637
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-11.577.478 -463.603 -12.041.081 -8.576.883 -458.580 -9.035.463
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 1.009.587 66.831 1.076.418 9.593 0 9.593
Satış Amaçlı
1.009.587 66.831 1.076.418 9.593 0 9.593
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
116.254 476.980 593.234 84.321 431.547 515.868
İştirakler (Net)
(7) 32.254 476.980 509.234 27.175 431.547 458.722
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
21.152 476.980 498.132 17.823 431.547 449.370
Konsolide Edilmeyenler
11.102 0 11.102 9.352 0 9.352
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 84.000 0 84.000 57.146 0 57.146
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
84.000 0 84.000 57.146 0 57.146
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 9.107.424 201.549 9.308.973 4.514.930 124.956 4.639.886
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 166.525 38.734 205.259 149.098 34.313 183.411
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
166.525 38.734 205.259 149.098 34.313 183.411
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 1.096.814 7.649 1.104.463 967.406 5.995 973.401
CARİ VERGİ VARLIĞI
602 7.469 8.071 19.860 6.183 26.043
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 48.878 3.462 52.340 95.326 3.019 98.345
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 4.115.999 458.990 4.574.989 4.406.874 1.094.449 5.501.323
VARLIKLAR TOPLAMI
313.214.322 155.417.505 468.631.827 244.332.640 143.889.036 388.221.676
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 163.097.510 137.590.041 300.687.551 137.508.551 113.070.969 250.579.520
ALINAN KREDİLER
(3) 1.410.975 12.756.895 14.167.870 1.286.624 13.987.856 15.274.480
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
50.388.047 2.951.294 53.339.341 32.815.996 5.402.273 38.218.269
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 8.781.602 10.512.530 19.294.132 4.321.374 12.024.839 16.346.213
Bonolar
4.745.320 0 4.745.320 2.164.993 0 2.164.993
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
2.651.546 0 2.651.546 1.951.469 0 1.951.469
Tahviller
1.384.736 10.512.530 11.897.266 204.912 12.024.839 12.229.751
FONLAR
(5) 3.209.004 0 3.209.004 2.874.121 0 2.874.121
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.209.004 0 3.209.004 2.874.121 0 2.874.121
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2)(8) 334 353.384 353.718 16 410.323 410.339
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
334 353.384 353.718 16 410.323 410.339
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.081 426 1.507 2.310 107 2.417
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 534.189 109.870 644.059 85 0 85
KARŞILIKLAR
(9) 1.678.800 71.545 1.750.345 4.153.786 13.000 4.166.786
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.119.640 14.108 1.133.748 915.732 10.886 926.618
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 53.652 53.652 2.215.153 0 2.215.153
Diğer Karşılıklar
559.160 3.785 562.945 1.022.901 2.114 1.025.015
CARİ VERGİ BORCU
(10) 1.324.515 8.772 1.333.287 729.532 8.140 737.672
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 315.308 2.152 317.460 453.608 2.152 455.760
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 3.098.809 85.508 3.184.317 2.030 0 2.030
Satış Amaçlı
3.098.809 85.508 3.184.317 2.030 0 2.030
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 6.037.858 6.146.988 12.184.846 6.182.084 0 6.182.084
Krediler
0 6.146.988 6.146.988 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
6.037.858 0 6.037.858 6.182.084 0 6.182.084
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 24.768.998 1.198.004 25.967.002 22.367.642 1.063.018 23.430.660
ÖZKAYNAKLAR
(13) 31.561.248 636.140 32.197.388 29.098.151 443.089 29.541.240
Ödenmiş Sermaye
1.250.000 0 1.250.000 1.250.000 0 1.250.000
Sermaye Yedekleri
1.014.978 412 1.015.390 1.267.795 0 1.267.795
Hisse Senedi İhraç Primleri
39.773 0 39.773 39.740 0 39.740
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
975.205 412 975.617 1.228.055 0 1.228.055
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.650.400 1.500 2.651.900 2.486.596 -105 2.486.491
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
337.320 -83.834 253.486 -39.253 -154.979 -194.232
Kar Yedekleri
23.664.169 388.010 24.052.179 20.490.940 329.114 20.820.054
Yasal Yedekler
2.459.822 29.703 2.489.525 2.009.871 8.868 2.018.739
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
21.157.205 104.574 21.261.779 18.433.927 104.574 18.538.501
Diğer Kar Yedekleri
47.142 253.733 300.875 47.142 215.672 262.814
Kar veya Zarar
2.362.968 324.212 2.687.180 3.400.708 263.783 3.664.491
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
179.946 239.626 419.572 808.240 199.604 1.007.844
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.183.022 84.586 2.267.608 2.592.468 64.179 2.656.647
Azınlık Payları
(14) 281.413 5.840 287.253 241.365 5.276 246.641
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
296.208.278 172.423.549 468.631.827 241.795.910 146.425.766 388.221.676


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 47.668.735 37.617.675
Kredilerden Alınan Faizler
37.221.483 28.994.809
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
96.989 97.387
Bankalardan Alınan Faizler
344.109 666.605
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
69.368 58.064
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
9.197.377 7.151.547
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
16.557 19.110
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.522.716 347.139
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
7.658.104 6.785.298
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
322.356 272.064
Diğer Faiz Gelirleri
417.053 377.199
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -36.007.406 -28.674.763
Mevduata Verilen Faizler
-23.011.889 -20.298.335
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-552.139 -769.204
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-9.445.246 -5.795.550
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.637.772 -1.555.203
Kiralama Faiz Giderleri
-96.205 0
Diğer Faiz Giderleri
-264.155 -256.471
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
11.661.329 8.942.912
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.716.482 1.904.363
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.851.049 2.831.050
Gayri Nakdi Kredilerden
936.746 625.174
Diğer
(13) 2.914.303 2.205.876
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.134.567 -926.687
Gayri Nakdi Kredilere
-4.692 -3.835
Diğer
(13) -1.129.875 -922.852
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 14.441 13.177
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -3.227.754 231.483
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
294.927 33.081
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.473.142 1.979.221
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.049.539 -1.780.819
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 2.620.242 2.489.370
FAALİYET BRÜT KÂRI
13.784.740 13.581.305
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -4.672.517 -2.598.891
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -147.354 -821.625
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.029.501 -2.608.022
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -3.562.647 -4.546.592
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.372.721 3.006.175
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
33.538 26.620
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 2.406.259 3.032.795
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -306.921 -361.833
Cari Vergi Karşılığı
-477.171 -175.752
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.221.643 -1.161.994
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.391.893 975.913
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 2.099.338 2.670.962
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
2.163.741 22.727
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
2.163.741 22.727
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
-1.798.587 -9.737
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
-1.798.587 -9.737
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 365.154 12.990
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -171.619 -2.860
Cari Vergi Karşılığı
-176.370 -2.890
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
4.751 30
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 193.535 10.130
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 2.292.873 2.681.092
Grubun Karı (Zararı)
2.267.608 2.656.647
Azınlık Payları Karı (Zararı)
(12) 25.265 24.445
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 1,81408640 2,12531760http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819195


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4625 Değişim: 0,64%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4700
Açılış: 13,3767
15,2766 Değişim: 0,88%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,2889
Açılış: 15,144
792,07 Değişim: 0,26%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.