KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.02.2020 - 18:28
KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.176.589 1.273.315 -10.263 1.660.658 52.631 -687.760 0 16.936.107 3.725.462 0 25.376.739 0 25.376.739
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704.534 0 704.534 0 704.534
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704.534 0 704.534 0 704.534
Yeni Bakiye
1.250.000 0 0 1.176.589 1.273.315 -10.263 1.660.658 52.631 -687.760 0 16.936.107 4.429.996 0 26.081.273 0 26.081.273
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 51.487 19.806 35.207 -54.085 497.441 0 0 0 2.521.795 3.071.651 0 3.071.651
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 54.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.085 0 54.085
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.539.188 -3.725.462 0 -186.274 0 -186.274
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -186.274 0 -186.274 0 -186.274
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.539.188 -3.539.188 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.230.674 1.324.802 9.543 1.695.865 -1.454 -190.319 0 20.475.295 704.534 2.521.795 29.020.735 0 29.020.735
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.230.674 1.324.802 9.543 1.695.865 -1.454 -190.319 0 20.475.295 3.226.329 0 29.020.735 0 29.020.735
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 0 0 1.230.674 1.324.802 9.543 1.695.865 -1.454 -190.319 0 20.475.295 3.226.329 0 29.020.735 0 29.020.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 39.923 -69.402 1.154.020 -4.392 417.787 0 0 0 1.720.309 3.258.245 0 3.258.245
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -82.154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -82.154 0 -82.154
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.226.329 -3.226.329 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.226.329 -3.226.329 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 -5.846 227.468 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
84.003.573 109.842.637 193.846.210 70.717.925 86.627.054 157.344.979
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 40.671.074 49.246.594 89.917.668 37.167.935 45.871.890 83.039.825
Teminat Mektupları
38.023.134 38.396.087 76.419.221 35.165.366 35.686.852 70.852.218
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.075.214 11.132.077 13.207.291 1.982.722 12.444.947 14.427.669
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
35.947.920 27.264.010 63.211.930 33.182.644 23.241.905 56.424.549
Banka Kredileri
8.260 6.953.738 6.961.998 11.845 7.038.415 7.050.260
İthalat Kabul Kredileri
0 27.704 27.704 0 94.572 94.572
Diğer Banka Kabulleri
8.260 6.926.034 6.934.294 11.845 6.943.843 6.955.688
Akreditifler
16.891 3.806.338 3.823.229 119.895 3.016.499 3.136.394
Belgeli Akreditifler
16.891 3.806.338 3.823.229 119.895 3.016.499 3.136.394
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.622.789 90.431 2.713.220 1.870.829 130.124 2.000.953
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
28.057.633 2.567.647 30.625.280 24.243.824 1.853.816 26.097.640
Cayılamaz Taahhütler
(1) 27.742.136 1.761.667 29.503.803 24.091.686 1.680.920 25.772.606
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
967.531 1.265.092 2.232.623 807.737 1.228.932 2.036.669
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.564.640 496.575 3.061.215 4.159.896 451.988 4.611.884
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.219.679 0 3.219.679 2.661.413 0 2.661.413
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
83.156 0 83.156 65.280 0 65.280
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
16.709.743 0 16.709.743 12.674.648 0 12.674.648
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
24.943 0 24.943 31.409 0 31.409
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
4.172.444 0 4.172.444 3.691.303 0 3.691.303
Cayılabilir Taahhütler
315.497 805.980 1.121.477 152.138 172.896 325.034
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
315.497 805.980 1.121.477 152.138 172.896 325.034
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
15.274.866 58.028.396 73.303.262 9.306.166 38.901.348 48.207.514
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
15.274.866 58.028.396 73.303.262 9.306.166 38.901.348 48.207.514
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.508.922 3.822.829 5.331.751 1.806.188 5.243.125 7.049.313
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
779.407 1.489.169 2.268.576 1.553.375 3.068.338 4.621.713
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
729.515 2.333.660 3.063.175 252.813 2.174.787 2.427.600
Para ve Faiz Swap İşlemleri
12.849.494 48.364.708 61.214.202 5.202.187 27.857.299 33.059.486
Swap Para Alım İşlemleri
432.526 15.601.222 16.033.748 1.012.983 6.973.576 7.986.559
Swap Para Satım İşlemleri
11.996.968 5.475.984 17.472.952 4.189.204 3.490.839 7.680.043
Swap Faiz Alım İşlemleri
210.000 13.643.751 13.853.751 0 8.696.442 8.696.442
Swap Faiz Satım İşlemleri
210.000 13.643.751 916.450 2.604.064 3.520.514 2.297.791 3.561.455 5.859.246
Para Alım Opsiyonları
457.977 1.302.273 1.760.250 1.148.905 1.780.728 2.929.633
Para Satım Opsiyonları
458.473 1.301.791 1.760.264 1.148.886 1.780.727 2.929.613
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 3.236.795 3.236.795 0 2.239.469 2.239.469
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.206.385.046 359.967.108 1.566.352.154 954.219.496 310.868.814 1.265.088.310
EMANET KIYMETLER
567.016.912 50.583.195 617.600.107 432.711.289 42.627.039 475.338.328
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
203.825.309 1.420.996 205.246.305 161.920.322 1.017.194 162.937.516
Tahsile Alınan Çekler
15.390.122 31.703.135 47.093.257 15.226.267 26.439.655 41.665.922
Tahsile Alınan Ticari Senetler
289.691.963 7.013.429 296.705.392 239.240.554 5.575.684 244.816.238
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
4.005.722 810.205 4.815.927 4.280.917 486.438 4.767.355
Emanet Kıymet Alanlar
54.103.796 9.635.430 63.739.226 12.043.229 9.108.068 21.151.297
REHİNLİ KIYMETLER
639.368.134 309.383.913 948.752.047 521.508.207 268.241.775 789.749.982
Menkul Kıymetler
5.413.902 1.067.288 6.481.190 5.608.542 733.250 6.341.792
Teminat Senetleri
7.199.337 1.207.048 8.406.385 7.595.289 1.024.377 8.619.666
Emtia
25.813 0 25.813 25.812 0 25.812
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
500.960.484 251.445.308 752.405.792 384.287.726 224.420.837 608.708.563
Diğer Rehinli Kıymetler
120.638.529 42.752.213 163.390.742 76.477.704 39.614.525 116.092.229
Rehinli Kıymet Alanlar
5.130.069 12.912.056 18.042.125 47.513.134 2.448.786 49.961.920
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.290.388.619 469.809.745 1.760.198.364 1.024.937.421 397.495.868 1.422.433.289


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-2.145.713 -7.315.716
Alınan Faizler
41.515.749 30.747.266
Ödenen Faizler
-36.317.492 -26.502.886
Alınan Temettüler
421.825 233.086
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.860.772 2.752.996
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.028.267 313.165
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.724.309 1.144.167
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.897.048 -2.428.922
Ödenen Vergiler
-328.962 -596.308
Diğer
(1) -11.153.133 -12.978.280
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
14.067.152 8.484.868
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.770.628 -35.210
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
4.310 -212
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-53.305.408 -49.399.681
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
3.092.729 -1.332.466
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-3.440.223 11.876.374
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
52.512.213 42.146.993
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.061.618 -5.074.110
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) 18.035.777 10.303.180
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
11.921.439 1.169.152
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-21.001.315 -14.916.767
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-91.724 -310.473
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
39.375 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-312.283 -925.381
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
703.331 367.994
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-20.221.954 -10.680.798
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
11.491.552 5.765.227
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-16.370.108 -12.918.165
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
3.823.785 3.785.416
Diğer
-63.289 -587
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
7.174.667 5.044.485
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
11.916.250 7.993.795
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.478.815 -2.763.036
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -186.274
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-262.768 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1) 2.395.944 5.212.885
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
490.735 -3.490.245
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(4) 23.631.619 27.121.864
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5) 24.122.354 23.631.619


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.720.309 2.521.795
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.537.936 549.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.124.541 106.500
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
44.359 57.207
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-86.753 24.758
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.154.020 35.207
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.915 -10.672
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
413.395 443.356
Yabancı Para Çevrim Farkları
-4.392 -54.085
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
475.357 595.796
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-57.570 -98.355
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.258.245 3.071.651


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
30.196.996 39.709.838 69.906.834 21.189.525 38.439.541 59.629.066
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.970.056 35.259.174 38.229.230 4.149.691 35.934.002 40.083.693
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 2.472.458 32.016.123 34.488.581 3.982.876 30.974.174 34.957.050
Bankalar
(3) 507.416 3.243.051 3.750.467 180.915 4.959.828 5.140.743
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-9.818 0 -9.818 -14.100 0 -14.100
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 16.266.722 64 16.266.786 14.475.244 21.455 14.496.699
Devlet Borçlanma Senetleri
16.104.564 64 16.104.628 14.409.039 21.455 14.430.494
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
145.601 0 145.601 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
16.557 0 16.557 66.205 0 66.205
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 10.956.522 3.302.262 14.258.784 2.564.581 1.422.613 3.987.194
Devlet Borçlanma Senetleri
10.275.808 3.170.818 13.446.626 2.389.866 1.339.997 3.729.863
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
100.631 131.444 232.075 58.724 82.616 141.340
Diğer Finansal Varlıklar
580.083 0 580.083 115.991 0 115.991
Türev Finansal Varlıklar
(2)(11) 3.696 1.148.338 1.152.034 9 1.061.471 1.061.480
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.696 1.148.338 1.152.034 9 1.061.471 1.061.480
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
265.772.751 104.232.298 370.005.049 210.751.960 95.936.717 306.688.677
Krediler
(5) 223.887.121 85.320.980 309.208.101 174.099.895 84.974.331 259.074.226
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 53.297.037 18.911.318 72.208.355 45.110.667 10.962.386 56.073.053
Devlet Borçlanma Senetleri
53.246.524 18.911.318 72.157.842 45.060.153 10.962.386 56.022.539
Diğer Finansal Varlıklar
50.513 0 50.513 50.514 0 50.514
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-11.411.407 0 -11.411.407 -8.458.602 0 -8.458.602
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 2.576.996 0 2.576.996 39.377 0 39.377
Satış Amaçlı
2.576.996 0 2.576.996 39.377 0 39.377
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.837.784 1.911.883 3.749.667 3.367.602 1.403.197 4.770.799
İştirakler (Net)
(7) 25.115 482.671 507.786 22.490 415.828 438.318
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
25.115 482.671 507.786 22.490 415.828 438.318
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 1.812.669 1.429.212 3.241.881 3.345.112 987.369 4.332.481
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.728.669 1.429.212 3.157.881 3.287.966 987.369 4.275.335
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
84.000 0 84.000 57.146 0 57.146
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 7.537.034 212 7.537.246 3.147.814 100 3.147.914
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 162.053 0 162.053 140.250 0 140.250
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
162.053 0 162.053 140.250 0 140.250
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 356.027 0 356.027 356.848 0 356.848
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 0 0 0 6.042 0 6.042
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 2.514.640 236.889 2.751.529 2.742.059 901.023 3.643.082
VARLIKLAR TOPLAMI
310.954.281 146.091.120 457.045.401 241.741.477 136.680.578 378.422.055
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 166.473.587 131.260.589 297.734.176 140.018.439 108.836.815 248.855.254
ALINAN KREDİLER
(3) 530.197 10.486.644 11.016.841 372.398 11.543.629 11.916.027
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
50.249.750 2.951.294 53.201.044 32.759.788 5.402.273 38.162.061
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 7.078.757 10.512.530 17.591.287 3.023.139 12.024.839 15.047.978
Bonolar
4.682.528 0 4.682.528 2.011.697 0 2.011.697
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
1.011.493 0 1.011.493 1.011.442 0 1.011.442
Tahviller
1.384.736 10.512.530 11.897.266 0 12.024.839 12.024.839
FONLAR
3.209.004 0 3.209.004 2.874.121 0 2.874.121
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.209.004 0 3.209.004 2.874.121 0 2.874.121
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2)(8) 334 353.384 353.718 16 410.422 410.438
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
334 353.384 353.718 16 410.422 410.438
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 525.530 54.395 579.925 0 0 0
KARŞILIKLAR
(9) 1.663.354 0 1.663.354 1.853.914 0 1.853.914
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.105.771 0 1.105.771 887.228 0 887.228
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
557.583 0 557.583 966.686 0 966.686
CARİ VERGİ BORCU
(10) 1.298.409 77 1.298.486 669.903 106 670.009
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 309.861 0 309.861 452.769 0 452.769
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 6.037.858 6.146.988 12.184.846 6.182.084 0 6.182.084
Krediler
0 6.146.988 6.146.988 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
6.037.858 0 6.037.858 6.182.084 0 6.182.084
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 24.623.421 1.082.612 25.706.033 22.085.654 891.011 22.976.665
ÖZKAYNAKLAR
(13) 31.744.821 452.005 32.196.826 28.896.436 124.299 29.020.735
Ödenmiş Sermaye
1.250.000 0 1.250.000 1.250.000 0 1.250.000
Sermaye Yedekleri
1.088.227 60.293 1.148.520 1.230.674 0 1.230.674
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.088.227 60.293 1.148.520 1.230.674 0 1.230.674
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.641.906 512.845 4.154.751 2.738.739 291.471 3.030.210
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
342.755 -121.133 221.622 -24.601 -167.172 -191.773
Kar Yedekleri
23.701.624 0 23.701.624 20.475.295 0 20.475.295
Yasal Yedekler
2.252.739 0 2.252.739 1.864.266 0 1.864.266
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
21.401.704 0 21.401.704 18.563.848 0 18.563.848
Diğer Kar Yedekleri
47.181 0 47.181 47.181 0 47.181
Kar veya Zarar
1.720.309 0 1.720.309 3.226.329 0 3.226.329
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 704.534 0 704.534
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.720.309 0 1.720.309 2.521.795 0 2.521.795
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
293.744.883 163.300.518 457.045.401 239.188.661 139.233.394 378.422.055


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 46.730.182 36.670.838
Kredilerden Alınan Faizler
37.070.330 28.811.827
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
95.508 96.272
Bankalardan Alınan Faizler
341.253 630.175
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 57.377
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
9.160.898 7.044.654
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
10.163 15.305
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.497.658 288.106
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
7.653.077 6.741.243
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
62.193 30.533
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -36.118.146 -28.591.260
Mevduata Verilen Faizler
-23.537.115 -20.719.577
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-301.477 -462.119
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-9.343.201 -5.695.982
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.582.362 -1.463.544
Kiralama Faiz Giderleri
-94.269 0
Diğer Faiz Giderleri
-259.722 -250.038
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
10.612.036 8.079.578
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.778.218 1.949.657
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.879.937 2.725.776
Gayri Nakdi Kredilerden
925.901 617.730
Diğer
(12) 2.954.036 2.108.046
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.101.719 -776.119
Gayri Nakdi Kredilere
-151 -125
Diğer
(12) -1.101.568 -775.994
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 421.825 510.357
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -3.267.096 149.255
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
293.392 29.870
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.499.435 1.934.763
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.061.053 -1.815.378
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 2.407.440 624.474
FAALİYET BRÜT KÂRI
12.952.423 11.313.321
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -4.551.745 -2.354.618
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -146.153 -780.455
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.854.246 -2.393.536
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -3.432.022 -3.066.894
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.968.257 2.717.818
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 1.968.257 2.717.818
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -247.948 -196.023
Cari Vergi Karşılığı
-435.511 -9.840
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.200.560 -1.144.825
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.388.123 958.642
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 1.720.309 2.521.795
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 1.720.309 2.521.795
Grubun Karı (Zararı)
1.720.309 2.521.795
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 1,37624720 2,01743600http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819192


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4952 Değişim: -0,09%
Düşük 13,4195 25.01.2022 Yüksek 13,5748
Açılış: 13,5068
15,2310 Değişim: -0,46%
Düşük 15,1710 25.01.2022 Yüksek 15,3489
Açılış: 15,3013
801,91 Değişim: 0,18%
Düşük 794,93 25.01.2022 Yüksek 805,91
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.