KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2022 - 19:04
KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22-37 15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -46.947 1.514.775 11.389.667 11.552.995 49.850.506 -3.926 49.846.580
Transferler
11.552.995 -11.552.995 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.998 3.206.071 3.195.073 -6.266 3.188.807
Dönem Sonu Bakiyeler
22-37 15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -57.945 1.514.775 22.942.662 3.206.071 53.045.579 -10.192 53.035.387
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.292 11.500.000 -57.944 1.514.775 22.942.662 3.206.071 53.045.579 -10.192 53.035.387
Transferler
-3.206.072 -3.206.072 -3.206.072
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
484.487 384.207 2.745.289 13.519.691 17.133.674 15.737 17.149.411
Dönem Karı (Zararı)
-5.000 -5.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.292 11.500.000 426.543 1.898.982 25.692.951 13.519.690 66.973.181 5.545 66.978.726


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-301.709 4.727.951
Dönem Karı (Zararı)
13.519.691 3.199.805
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
642.709 2.392.371
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,16 506.732 221.565
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19 -347.766 2.264.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
57.431
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
66.042
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.140.673
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,28 483.743 -93.340
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.464.109 -1.445.923
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -304.470.642 298.778.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
298.778.603
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -24.067.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.067.699
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -101.103.607 -36.683.323
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.561.487
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 430.741.060 -240.423.026
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-240.423.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-196.494
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,21 3.118.800 1.894.149
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.230.595
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13,20,21,32 -42.749.720 -79.025
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-122.774
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
43.749
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-301.709 4.146.253
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 0 581.698
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.559.758 -76.091
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.559.758 -76.091
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.559.758 -76.091
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.482.251 -1.862.638
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 0 10.502.740
Kredilerden Nakit Girişleri
10.502.740
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7-8 1.058.603 -12.365.378
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.058.603 -12.365.378
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22 423.648 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.379.216 2.789.222
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.379.216 2.789.222
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.253.253 8.464.031
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.874.037 11.253.253


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.874.037 11.253.253
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
9 2.623.242.113 2.318.771.471
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 2.623.242.113 2.318.771.471
Diğer Alacaklar
10 142.413.129 94.610.258
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 142.413.129 94.610.258
Stoklar
12 178.782.448 77.678.841
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.872.000 7.200.310
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 193 876.880
Diğer Dönen Varlıklar
21 1.260.787 630.017
ARA TOPLAM
2.957.444.707 2.511.021.030
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.957.444.707 2.511.021.030
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
15 5.594.201 3.541.175
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
13 592.421 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 255.047 738.790
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.441.669 4.279.965
TOPLAM VARLIKLAR
2.963.886.376 2.515.300.995
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 137.477 424.718
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 767.968 14.545
Ticari Borçlar
9 2.880.904.768 2.450.158.201
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 2.880.904.768 2.450.158.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 689.889 108.410
Diğer Borçlar
10 1.301.754 3.100.282
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.301.754 3.100.282
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 5.265.684
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.581.318 2.078.159
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 175 66.042
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 175 66.042
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 10.249.054 515.641
ARA TOPLAM
2.895.632.403 2.461.731.682
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.895.632.403 2.461.731.682
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 592.421 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 682.826 533.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 682.826 533.926
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.275.247 533.926
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.896.907.650 2.462.265.608
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
66.973.181 53.045.579
Ödenmiş Sermaye
15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
-56.694 -56.693
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.003.292 -1.003.291
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.500.000 11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
426.543 -57.945
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
426.543 -57.945
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.898.982 1.514.775
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.687.951 22.942.662
Net Dönem Karı veya Zararı
13.519.691 3.206.071
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.545 -10.192
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
66.978.726 53.035.387
TOPLAM KAYNAKLAR
2.963.886.376 2.515.300.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 26.877.263 17.705.030
Satışların Maliyeti
23 -332.769 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.544.494 17.705.030
BRÜT KAR (ZARAR)
26.544.494 17.705.030
Genel Yönetim Giderleri
24 -13.516.744 -11.137.470
Pazarlama Giderleri
24 -14.373 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 7.742.403 1.172.944
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -2.270.203 -2.691.962
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.485.577 5.048.542
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.485.577 5.048.542
Finansman Gelirleri
27 0 697.319
Finansman Giderleri
27 -376.450 -662.275
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28 18.109.127 5.083.586
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.589.435 -1.888.781
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -4.105.692 -2.078.159
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -483.743 189.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13 13.519.692 3.194.805
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.519.692 3.194.805
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-11.265 -11.266
Ana Ortaklık Payları
13.530.957 3.206.071
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 29 0,00200000 0,00200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30 -10.998 -10.998
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.748 -13.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.750 2.750
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.750 2.750
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.998 -10.998
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.508.694 3.183.807
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-10.998 -11.266
Ana Ortaklık Payları
13.519.692 3.195.073http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009218


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.419 Değişim: 0,00% Hacim : 31.822 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.397 13.05.2022 Yüksek 2.427
Açılış: 2.416
15,4979 Değişim: 0,13%
Düşük 15,4666 16.05.2022 Yüksek 15,5070
Açılış: 15,4775
16,1527 Değişim: 0,24%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,2753
Açılış: 16,1134
901,15 Değişim: -0,07%
Düşük 900,25 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.