KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.05.2021 - 19:02
KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.263.808 7.449.864
Dönem Karı (Zararı)
3.945.584 543.331
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.945.584 543.331
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.193.157 269.005
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,16 246.812 55.463
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19 -1.511.211 50.501
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.511.211 50.501
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 172.334
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 172.334
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,28 71.242 -9.293
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.511.381 7.187.088
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 61.531.695 -230.280.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 61.531.695 -230.280.101
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.454.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.454.155
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 27.888.918 -10.261.591
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.624.741
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -115.635.940 248.838.608
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -115.635.940 248.838.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-37.305
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,21 2.175.599 -1.015.884
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8,21 2.175.599 -1.015.884
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-211.905
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13,20,21,32 25.551.109 -15.320
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13,20,21,32 25.551.109 -15.320
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.263.808 7.999.424
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 0 -549.560
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.480.861 -55.502
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15,16 -1.215.177 -55.502
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15,16 -1.215.177 -55.502
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
11 -5.265.684 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
564.384 -1.319.853
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 7.115 -1.135.758
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 7.115 -1.135.758
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7,8 516.321 -11.761
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7,8 516.321 -11.761
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22 40.948 -172.334
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.652.669 6.074.509
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.652.669 6.074.509
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.253.253 8.464.031
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.600.584 14.538.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22-37 15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -46.947 1.514.775 11.389.669 11.552.976 49.850.489 -3.908 49.846.581
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
11.552.976 -11.552.976 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
543.328 543.328 3 543.331
Dönem Sonu Bakiyeler
22-37 15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -46.947 1.514.775 22.942.645 543.328 50.393.817 -3.905 50.389.912
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22-37 15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -57.944 -10.192 1.514.775 22.942.662 3.206.071 53.035.388 0 53.035.388
Transferler
-3.206.071 -3.206.071 0 -3.206.071
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
101.784 20.321 22.035 3.102.877 3.945.587 7.192.603 0 7.192.603
Dönem Sonu Bakiyeler
22-37 15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 43.840 10.129 1.536.810 26.045.539 3.945.587 57.021.920 57.021.920


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.600.585 11.253.253
Ticari Alacaklar
9 2.257.239.776 2.318.771.471
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 7.064 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 2.257.232.712 2.318.771.471
Diğer Alacaklar
10 77.455.404 94.610.258
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 77.455.404 94.610.258
Stoklar
12 49.789.923 77.678.841
Peşin Ödenmiş Giderler
13 86.521 7.200.310
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 86.521 7.200.310
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 28.073 876.880
Diğer Dönen Varlıklar
21 475.397 630.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 475.397 630.017
ARA TOPLAM
2.394.675.679 2.511.021.030
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.394.675.679 2.511.021.030
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
15 4.509.540 3.541.175
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 667.548 738.790
Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.177.088 4.279.965
TOPLAM VARLIKLAR
2.399.852.767 2.515.300.995
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 7.115 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 7.115 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 955.584 424.718
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 955.584 424.718
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 0 14.545
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 14.545
Ticari Borçlar
9 2.334.522.261 2.450.158.201
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 5.774 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 2.334.516.487 2.450.158.201
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 387.450 108.410
Diğer Borçlar
10 193.947 3.100.282
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 193.947 3.100.282
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 0 0
Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
17 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 5.265.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 5.265.684
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 722.008 2.078.159
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 455 66.042
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 455 66.042
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 5.597.574 515.641
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 5.597.574 515.641
ARA TOPLAM
2.342.386.394 2.461.731.682
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.342.386.394 2.461.731.682
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
9 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 444.453 533.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
444.453 533.926
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
444.453 533.926
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22 2.342.830.847 2.462.265.608
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 57.021.920 53.045.579
Ödenmiş Sermaye
15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 -56.694 -56.693
Geri Alınmış Paylar (-)
22 -1.003.291 -1.003.291
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 11.500.000 11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 43.840 -57.945
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 43.840 -57.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 10.129 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
22 10.129 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 1.536.810 1.514.775
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 26.045.539 22.942.662
Net Dönem Karı veya Zararı
22 3.945.587 3.206.071
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 0 -10.192
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
57.021.920 53.035.387
TOPLAM KAYNAKLAR
2.399.852.767 2.515.300.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 5.137.411 3.338.350
Satışların Maliyeti
23 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23 5.137.411 3.338.350
BRÜT KAR (ZARAR)
5.137.411 3.338.350
Genel Yönetim Giderleri
24 -2.476.030 -2.958.628
Pazarlama Giderleri
24 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 5.285.282 81.963
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -3.089.990 -6.921
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.856.673 454.764
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.856.673 454.764
Finansman Gelirleri
0 251.608
Finansman Giderleri
27 -118.468 -172.334
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28 4.738.205 534.038
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28 -792.618 9.293
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -721.376
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -71.242 9.293
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28 3.945.587 543.331
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.945.587 543.331
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 3
Ana Ortaklık Payları
3.945.584 543.328
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına Kazanç 29 0,19000000 0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.945.587 543.331
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 3
Ana Ortaklık Payları
3.945.584 543.328http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936835


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.424 Değişim: -0,51% Hacim : 5.459 Mio.TL Son veri saati : 12:59
Düşük 1.422 17.06.2021 Yüksek 1.429
Açılış: 1.423
8,6547 Değişim: 0,45%
Düşük 8,6029 17.06.2021 Yüksek 8,6566
Açılış: 8,6158
10,3539 Değişim: 0,12%
Düşük 10,3070 17.06.2021 Yüksek 10,3908
Açılış: 10,3419
501,46 Değişim: -0,11%
Düşük 500,62 17.06.2021 Yüksek 505,92
Açılış: 502,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.