KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 18:25
KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000 56.693 1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 2.730.746 10.643.618 39.831.700 -3.917 39.827.783
Transferler
484.695 10.158.923 -10.643.618
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.187 11.552.995 11.518.806 -9 11.518.797
Dönem Karı (Zararı)
11.552.995 11.552.993 -9 11.552.984
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.187 -34.187 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 56.693 -1.003.291 11.500.000 -46.947 11.552.995 -11.552.995
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.998 3.206.071 66 3.199.805
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.998 -10.998 -10.998
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -57.945 1.514.775 22.942.664 3.206.071 53.045.579 -10.192 53.035.387


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.727.951 9.202.388
Dönem Karı (Zararı)
3.199.805 11.547.986
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.199.805 11.547.986
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.392.371 4.274.416
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 221.565 218.238
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.264.146 3.301.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 57.431 112.539
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 66.042
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 2.140.673 3.188.860
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 -93.340 754.779
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.445.923 -5.279.140
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 291.630.070 -250.586.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
291.630.070 -250.586.649
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -24.067.699 7.375.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.067.699 7.375.050
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -36.683.323 -11.714.467
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 9.710.020 37.397.340
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -240.423.026 204.441.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-240.423.026 204.441.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -196.494 2.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.894.149 -916.360
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.894.149 -916.360
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 -3.230.595 6.922.931
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -79.025 1.799.746
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-122.774 1.767.088
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
43.749 32.658
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.146.253 10.543.262
Ödenen Temettüler
18 -1.500.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 581.698 159.126
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-76.091 -148.328
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-76.091 -148.328
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -76.091 -148.328
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.862.638 -1.293.655
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.502.740 11.441.518
Kredilerden Nakit Girişleri
4 10.502.740 11.441.518
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.365.378 -12.735.173
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -12.365.378 -12.735.173
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.789.222 7.760.405
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.789.222 7.760.405
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.464.031 703.626
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.253.253 8.464.031


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 11.253.253 8.464.031
Ticari Alacaklar
5 2.318.771.471 2.619.042.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.318.771.471 2.619.042.001
Diğer Alacaklar
7 94.610.258 71.191.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 94.610.258 71.191.305
Stoklar
8 77.678.841 40.995.518
Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.200.310 9.761.797
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.200.310 9.761.797
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 876.880 0
Diğer Dönen Varlıklar
11 630.017 307.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 630.017 307.243
ARA TOPLAM
2.511.021.030 2.749.761.895
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.511.021.030 2.749.761.895
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 3.541.175 3.686.649
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 738.790 546.662
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.279.965 4.233.311
TOPLAM VARLIKLAR
2.515.300.995 2.753.995.206
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.394.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.394.547
Banka Kredileri
4 1.394.547
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 424.718 473.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 424.718 473.419
Banka Kredileri
4 424.718 473.419
Diğer Finansal Yükümlülükler
4 14.545 11.805
Ticari Borçlar
5 2.450.158.201 2.690.581.227
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.450.158.201 2.690.581.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 108.410 97.988
Diğer Borçlar
7 3.100.282 1.206.133
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.100.282 1.206.133
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 5.265.684 8.496.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 5.265.684 8.496.279
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 2.078.159 510.302
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 66.042
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 66.042
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 515.641 478.808
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 515.641 478.808
ARA TOPLAM
2.461.731.682 2.703.250.508
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.461.731.682 2.703.250.508
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 0 422.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 0 422.130
Banka Kredileri
4 0 422.130
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 533.926 475.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 533.926 475.988
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
533.926 898.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.462.265.608 2.704.148.626
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.045.579 49.850.506
Ödenmiş Sermaye
14 15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 -56.693 -56.693
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -1.003.291 -1.003.291
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 11.500.000 11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -57.945 -46.947
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.514.775 1.514.775
Yasal Yedekler
17 1.514.775 1.514.775
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 22.942.662 11.389.667
Net Dönem Karı veya Zararı
3.206.071 11.552.995
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-10.192 -3.926
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.035.387 49.846.580
TOPLAM KAYNAKLAR
2.515.300.995 2.753.995.206


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 17.705.030 26.094.665
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.705.030 26.094.665
BRÜT KAR (ZARAR)
17.705.030 26.094.665
Genel Yönetim Giderleri
20 -11.137.470 -11.369.345
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.172.944 1.682.781
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.691.962 -1.292.297
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.048.542 15.115.804
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.048.542 15.115.804
Finansman Gelirleri
22 697.319 0
Finansman Giderleri
22 -662.275 -836.527
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.083.586 14.279.277
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10 -1.888.781 -2.731.291
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.078.159 -1.458.578
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
189.378 -1.272.713
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.194.805 11.547.986
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.194.805 11.547.986
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-11.266 -5.009
Ana Ortaklık Payları
3.206.071 11.552.995
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.998 -34.187
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -13.748 -42.733
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10 2.750 8.546
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 2.750 8.546
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.998 -34.187
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.183.807 11.513.799
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-11.266 -5.009
Ana Ortaklık Payları
3.195.073 11.518.808http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917388


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.408 Değişim: 0,03% Hacim : 15.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.400 16.04.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.406
8,0578 Değişim: 0,63%
Düşük 8,0020 16.04.2021 Yüksek 8,1121
Açılış: 8,0073
9,6725 Değişim: 0,69%
Düşük 9,5724 16.04.2021 Yüksek 9,7085
Açılış: 9,6062
460,49 Değişim: 1,36%
Düşük 453,88 16.04.2021 Yüksek 463,33
Açılış: 454,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.