KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 - 18:33
KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 2.730.746 10.643.618 39.831.700 -3.917 39.827.783
Transferler
0 0 0 0 0 0 10.643.618 -10.643.618 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 5.408.687 5.408.687 -5 5.408.682
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 5.408.687 5.408.687 -5 5.408.682
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 13.374.364 5.408.687 45.240.387 -3.922 45.236.465
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -46.947 1.514.775 11.389.668 11.552.976 49.850.488 -3.908 49.846.580
Transferler
11.552.976 -11.552.976
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.183 1.577.012 1.529.829 -16 1.529.813
Dönem Karı (Zararı)
1.577.012 1.577.012 -16 1.576.996
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.183 -47.183 -47.183
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -94.130 1.514.775 22.942.644 1.577.012 51.380.317 -3.924 51.376.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.909.250 2.894.163
Dönem Karı (Zararı)
1.576.996 5.408.682
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.576.996 5.408.682
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
681.232 1.712.164
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 110.973 114.597
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 36.622
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 36.622
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-9.674 32.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -9.674 32.868
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 579.933 1.528.077
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.388.167 -3.739.508
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
364.043.823 -218.971.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 364.043.823 -218.971.552
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
31.249.610 -11.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 31.249.610 -11.305
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 3.124.285 -20.837.631
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 1.151.748 -3.587.297
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-397.693.678 234.425.952
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -397.693.678 234.425.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.097 28.757
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -697.109
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -697.109
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 1.862.377 2.118.724
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-348.901 3.791.953
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -469.597 3.791.953
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11 120.696 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.646.395 3.381.338
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -737.145 -487.175
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.112 -138.844
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-57.112 -138.844
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -57.112 -138.844
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.605.045 -305.180
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.512.502
Kredilerden Nakit Girişleri
0 1.512.502
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.605.045 -1.817.682
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -1.605.045 -1.817.682
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.247.093 2.450.139
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.247.093 2.450.139
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.464.031 831.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.711.124 3.281.264


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 11.711.124 8.464.031
Ticari Alacaklar
5 2.254.998.178 2.619.042.001
Diğer Alacaklar
7 39.941.695 71.191.305
Stoklar
8 37.871.233 40.995.518
Peşin Ödenmiş Giderler
9 8.610.049 9.761.797
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
11 776.840 307.243
ARA TOPLAM
2.353.909.119 2.749.761.895
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.353.909.119 2.749.761.895
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 3.632.788 3.686.649
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 559.813 546.662
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.192.601 4.233.311
TOPLAM VARLIKLAR
2.358.101.720 2.753.995.206
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 687.937 1.394.547
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 0 473.419
Diğer Finansal Yükümlülükler
4 8.919 11.805
Ticari Borçlar
5 2.292.887.549 2.690.581.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 95.859 97.988
Diğer Borçlar
7 1.206.133 1.206.133
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 10.358.656 8.496.279
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 352.933 510.302
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 600.536 478.808
ARA TOPLAM
2.306.198.522 2.703.250.508
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.306.198.522 2.703.250.508
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 0 422.130
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 526.805 475.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
526.805 475.988
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
526.805 898.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.306.725.327 2.704.148.626
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.380.317 49.850.506
Ödenmiş Sermaye
14 15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 -56.694 -56.693
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -1.003.292 -1.003.291
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 11.500.000 11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -94.130 -46.947
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.514.775 1.514.775
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 22.942.646 11.389.667
Net Dönem Karı veya Zararı
1.577.012 11.552.995
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.924 -3.926
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.376.393 49.846.580
TOPLAM KAYNAKLAR
2.358.101.720 2.753.995.206


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 8.121.158 13.087.246 4.782.808 5.027.419
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.121.158 13.087.246 4.782.808 5.027.419
BRÜT KAR (ZARAR)
8.121.158 13.087.246 4.782.808 5.027.419
Genel Yönetim Giderleri
20 -5.653.166 -5.905.886 -2.694.538 -2.315.268
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 643.335 10.514 561.372 -91.301
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -958.316 -40.807 -951.395 75
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.153.011 7.151.067 1.698.247 2.620.925
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.153.011 7.151.067 1.698.247 2.620.925
Finansman Gelirleri
22 388.121 1.127.822 136.513 687.718
Finansman Giderleri
22 -384.203 -717.425 -211.869 -418.714
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.156.929 7.561.464 1.622.891 2.889.929
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10 -579.933 -2.152.782 -589.226 -429.324
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-579.776 -624.706 -579.776 -425.126
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-157 -1.528.076 -9.450 -4.198
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.576.996 5.408.682 1.033.665 2.460.605
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.576.996 5.408.682 1.033.665 2.460.605
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-16 -5 -19 -5
Ana Ortaklık Payları
1.577.012 5.408.687 1.033.684 2.460.610
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,00110000 0,00360000 0,00070000 0,00160000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-47.183 0 -47.183 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -60.491 0 -60.491 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.308 0 13.308 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 13.308 0 13.308 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-47.183 0 -47.183 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.529.813 5.408.682 986.482 2.460.605
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-16 -5 -19 -5
Ana Ortaklık Payları
1.529.829 5.408.687 986.501 2.460.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869755


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.