KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2020 - 21:42
KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -36.725 927.902 8.346.746 2.199.691 29.377.630 -3.914 29.373.716
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -36.725 927.902 8.346.746 2.199.691 29.377.630 -3.914 29.373.716
Transferler
30 0 0 0 0 0 102.178 2.097.513 -2.199.691 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37,4 0 0 0 0 23.965 0 0 10.643.618 10.667.583 0 10.667.583
Dönem Karı (Zararı)
40 0 0 0 0 0 0 0 10.643.618 10.643.618 -3 10.643.615
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 0 0 0 0 23.965 0 0 0 23.965 0 23.965
Sermaye Arttırımı
30 7.500.000 0 0 0 0 0 -7.500.000 0 0 0 0
Kar Payları
30 0 0 0 0 0 0 -213.513 0 -213.513 0 -213.513
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 2.730.746 10.643.618 39.831.700 -3.917 39.827.783
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 2.730.746 10.643.618 39.831.700 -3.917 39.827.783
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 2.730.746 10.643.618 39.831.700 -3.917 39.827.783
Transferler
30 0 0 0 0 0 0 10.643.618 -10.643.618 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37,4 0 0 0 0 -34.187 0 0 11.552.976 11.518.789 0 11.518.789
Dönem Karı (Zararı)
40 0 0 0 0 0 0 0 11.552.976 11.552.976 9 11.552.985
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 0 0 0 0 -37.187 0 0 0 -34.187 0 -34.187
Kar Payları
30 0 0 0 0 0 0 -1.500.000 0 -1.500.000 0 -1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -46.947 1.030.080 11.874.364 11.552.976 49.850.489 -3.908 49.846.581


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.568.110 -6.076.684
Dönem Karı (Zararı)
11.552.985 10.643.618
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 11.552.985 10.643.618
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.841.009 3.560.710
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 218.241 170.919
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.232.822 4.220.284
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,34 2.232.822 4.220.284
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
125.780 222.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 125.780 222.767
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 1.264.166 -1.053.260
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.484.726 -21.073.673
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -236.954.705 -1.070.432.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -236.954.705 -1.070.432.509
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 7.368.866 28.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 7.368.866 28.219
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -11.714.467 7.450.245
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 24.700.985 -4.439.657
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 203.468.542 1.063.946.782
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 203.468.542 1.063.946.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 32.072 27.268
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -76.138 758.939
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -76.138 758.939
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 6.922.932 -1.039.689
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 1.767.187 -17.373.271
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 1.767.187 -17.373.271
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.909.268 -6.869.345
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -341.158 792.661
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-148.328 -420.640
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 1.215
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 1.215
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -148.328 -421.855
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -148.328 -421.855
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.786.876 -946.402
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 1.262.904 3.445.329
Kredilerden Nakit Girişleri
47 1.262.904 3.445.329
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -2.549.780 -4.391.731
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -2.549.780 -4.391.731
Ödenen Temettüler
-1.500.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.632.906 -7.443.726
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.632.906 -7.443.726
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 831.125 8.274.851
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.464.031 831.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 8.464.031 831.125
Ticari Alacaklar
6,7 2.619.042.000 2.382.087.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.619.042.000 2.382.087.295
Diğer Alacaklar
6,9 71.191.305 78.560.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 71.191.305 78.560.171
Stoklar
10 40.995.518 29.281.051
Peşin Ödenmiş Giderler
6,12 9.761.897 36.695.704
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 9.761.897 36.695.704
Diğer Dönen Varlıklar
29 307.143 2.074.330
ARA TOPLAM
2.749.761.894 2.529.529.676
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.749.761.894 2.529.529.676
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 3.686.649 3.756.562
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 546.662 1.810.828
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.233.311 5.567.390
TOPLAM VARLIKLAR
2.753.995.205 2.535.097.066
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 1.406.351 143.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 1.406.351 143.447
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 473.419 2.580.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 473.419 2.580.255
Ticari Borçlar
6,7 2.689.735.999 2.486.267.457
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.689.735.999 2.486.267.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 97.988 65.916
Diğer Borçlar
6,9 2.530.169 2.606.307
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.530.169 2.606.307
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6,12 8.496.279 1.573.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 8.496.279 1.573.347
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 510.301 851.459
ARA TOPLAM
2.703.250.506 2.494.088.188
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.703.250.506 2.494.088.188
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 422.130 865.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 422.130 865.074
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 475.988 316.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 475.988 316.021
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
898.118 1.181.095
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.704.148.624 2.495.269.283
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.850.489 39.831.700
Ödenmiş Sermaye
30 15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 -56.693 -56.693
Geri Alınmış Paylar (-)
30 -1.003.291 -1.003.291
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 11.500.000 11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 -46.947 -12.760
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -46.947 -12.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -46.947 -12.760
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.514.775 1.030.080
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 11.389.669 2.730.746
Net Dönem Karı veya Zararı
41 11.552.976 10.643.618
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.908 -3.917
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.846.581 39.827.783
TOPLAM KAYNAKLAR
2.753.995.205 2.535.097.066


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 26.094.665 19.638.277
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.094.665 19.638.277
BRÜT KAR (ZARAR)
26.094.665 19.638.277
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -11.369.345 -6.769.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 113.446 3.376.801
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -1.292.295 -4.321.980
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.546.471 11.923.935
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 32 -32
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.546.503 11.923.903
Finansman Gelirleri
37 1.574.301 1.506.411
Finansman Giderleri
37 -836.528 -1.376.784
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.284.276 12.053.530
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
40 -2.731.291 -1.409.912
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.458.578 -2.469.163
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.272.713 1.059.251
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.552.985 10.643.618
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.552.985 10.643.618
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 9 -3
Ana Ortaklık Payları
41 11.552.976 10.643.621
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başında Kazanç (zarar) 41 0,00770000 0,00710000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-34.188 -23.965
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -42.734 -29.956
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 8.546 5.991
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38 8.546 5.991
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-34.188 -23.965
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.518.797 10.619.653
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9 -3
Ana Ortaklık Payları
11.518.788 10.619.656http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825216


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.020 Değişim: 0,01% Hacim : 63.772 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.999 19.08.2022 Yüksek 3.052
Açılış: 3.025
18,0854 Değişim: 0,04%
Düşük 18,0302 19.08.2022 Yüksek 18,1200
Açılış: 18,079
18,1561 Değişim: -0,57%
Düşük 18,1561 19.08.2022 Yüksek 18,2861
Açılış: 18,261
1.016,33 Değişim: -0,51%
Düşük 1.015,39 19.08.2022 Yüksek 1.024,18
Açılış: 1.021,53
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.