KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2019 - 20:19
KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -30.560 764.328 5.669.454 2.840.866 27.184.104 -3.905 27.180.199
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 30.560 764.328 5.669.454 2.840.866 27.184.104 -3.905 27.180.199
Transferler
30 163.574 2.677.292 -2.840.866
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37,40 -6.165 2.199.691 2.193.526 -9 2.193.517
Dönem Karı (Zararı)
40 2.199.691 2.199.691 2.199.691
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -6.165 -6.165 -9 -6.174
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -36.725 927.902 8.346.746 2.199.691 29.377.630 -3.914 29.373.716
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -36.725 927.902 8.346.746 2.199.691 29.377.630 -3.914 29.373.716
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -36.725 927.902 8.346.746 2.199.691 29.377.630 -3.914 29.373.716
Transferler
30 102.178 -5.402.487 -2.199.691 -7.500.000 -7.500.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37,40 23.965 10.643.618 10.667.583 -3 10.667.580
Dönem Karı (Zararı)
40 10.643.618 10.643.618 10.643.618
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 23.965 23.965 -3 23.962
Sermaye Arttırımı
30 7.500.000 7.500.000 7.500.000
Kar Payları
30 -213.513 -213.513 -213.513
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 2.730.746 10.643.618 39.831.700 -3.917 39.827.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.166.995 10.052.924
Dönem Karı (Zararı)
10.643.618 3.047.361
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
40 10.643.618 3.047.361
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.280.851 448.051
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 170.675 136.553
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22 4.220.316 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 4.220.284 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
51 32 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 246.732 -54.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 246.732 -54.959
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32 -3.312 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39 -1.053.260 366.457
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
51 -300.300 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.884.125 6.331.056
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -1.070.432.509 -290.936.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.070.432.509 -290.936.110
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,9 28.219 -28.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 28.219 -28.220
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 7.450.245 2.638.925
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,11 -4.439.657 -4.140.835
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 1.064.136.333 308.666.300
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.064.136.333 308.666.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 27.268 -23.041
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,9 758.939 -4.260.545
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 758.939 -4.260.545
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
6,12 -1.039.692 -14.282.607
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27 -17.373.271 8.697.189
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -17.373.271 8.697.189
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.959.656 9.826.468
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
792.661 226.456
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-420.396 -21.076
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -420.396 -21.076
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -420.396 -21.076
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.159.915 -75.139.112
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 3.445.329 4.535.178
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
46 -3.015.332 -76.967.124
Ödenen Temettüler
-213.513 0
Ödenen Faiz
-1.376.399 -2.707.166
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.747.306 -65.107.264
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.747.306 -65.107.264
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 8.274.851 73.382.115
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 527.545 8.274.851


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 831.125 8.274.851
Ticari Alacaklar
6,7 2.382.087.295 1.311.654.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.382.087.295 1.311.654.786
Diğer Alacaklar
6,9 30.940 59.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 30.940 59.159
Stoklar
10 29.281.051 36.731.296
Peşin Ödenmiş Giderler
6,12 36.695.704 36.476.331
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 36.695.704 36.476.331
Diğer Dönen Varlıklar
29 80.603.561 63.230.290
ARA TOPLAM
2.529.529.676 1.456.426.713
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.529.529.676 1.456.426.713
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 3.756.562 3.505.626
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 0 1.215
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 1.810.828 757.568
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.567.390 4.264.409
TOPLAM VARLIKLAR
2.535.097.066 1.460.691.122
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
46 143.447 4.535.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
46 143.447 4.535.178
Banka Kredileri
46 143.447 4.535.178
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
46 2.580.255 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
46 2.580.255 0
Banka Kredileri
46 2.580.255 0
Ticari Borçlar
6,7 2.486.267.457 1.422.131.124
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.486.267.457 1.422.131.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 65.916 38.648
Diğer Borçlar
6,9 2.606.307 1.847.368
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.606.307 1.847.368
Ertelenmiş Gelirler
6,12 1.573.347 2.613.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 1.573.347 2.613.036
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
39 851.459 58.798
ARA TOPLAM
2.494.088.188 1.431.224.152
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.494.088.188 1.431.224.152
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
46 865.074 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
46 865.074 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 316.021 93.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 316.021 93.254
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.181.095 93.254
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.495.269.283 1.431.317.406
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.831.700 29.377.630
Ödenmiş Sermaye
30 15.000.000 7.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 -56.693 -56.693
Geri Alınmış Paylar (-)
30 -1.003.291 -1.003.291
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 11.500.000 11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 -12.760 -36.725
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -12.760 -36.725
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -12.760 -36.725
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.030.080 927.902
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 2.730.746 8.346.746
Net Dönem Karı veya Zararı
40 10.643.618 2.199.691
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.917 -3.914
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.827.783 29.373.716
TOPLAM KAYNAKLAR
2.535.097.066 1.460.691.122


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 19.638.277 9.681.403
Satışların Maliyeti
31 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.638.277 9.681.403
BRÜT KAR (ZARAR)
19.638.277 9.681.403
Genel Yönetim Giderleri
33 -6.769.163 -5.266.618
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 3.376.801 106.665
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -4.321.980 -68.343
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.923.935 4.453.107
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -32 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.923.903 4.453.107
Finansman Gelirleri
36 1.506.411 1.301.419
Finansman Giderleri
36 -1.376.784 -2.707.165
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.053.530 3.047.361
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
39 -1.409.912 -847.679
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 -2.469.163 -481.222
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 1.059.251 -366.457
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.643.618 2.199.682
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.643.618 2.199.682
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3 -9
Ana Ortaklık Payları
10.643.621 2.199.691
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
23.965 -6.165
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37 23.965 -6.165
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.965 -6.165
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.667.583 2.193.517
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3 -9
Ana Ortaklık Payları
10.667.586 2.193.526http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742083


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.