KAP ***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.04.2021 - 18:13
KAP ***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 04.03.2021
Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Olağan Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - Bağımsız Denetçi raporlarının okunması,
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6 - Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi,
7 - Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, bağımsız üye de dahil görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi,
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçinin seçimi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
11 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile işlem yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2020 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 03 31 GK GAZETE İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 2 2021 03 31 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 2020 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2021 Çarşamba günü, saat 10.00'da Levent Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmış olup, Genel Kurul Toplantısında
Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,
2020 yılına ilişkin Finansal tabloların onaylanmasına,
Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına,
Bankamızın 2020 yılında vergi sonrası 6.238.002.719,48 TL tutarında oluşan karından Esas Sözleşme'nin "Karın Taksimi" başlıklı 45. maddesine uygun olarak Ortaklarımıza nakit brüt 623.800.000,00 TL temettü dağıtılmasına, dağıtıma 5 Nisan 2021 tarihinde başlanılmasına ve konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,
Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin sona ermesi nedeniyle, Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil 11 olarak belirlenmesine, Süleyman Sözen, Jorge Saenz-Azcunaga Carranza, Muammer Cüneyt Sezgin, Sait Ergun Özen, Jaime Saenz De Tejada Pulido, Rafael Salinas Martinez De Lecea, Belkıs Sema Yurdum, Avni Aydın Düren ve Pablo Alfonso Pastor Muñoz'un Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız üye adaylığı konusunda olumsuz görüş bildirilmemiş olan Mevhibe Canan Özsoy'un 3 yıl süre ile bağımsız üye olarak seçimine,
Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, Banka'nın ve Banka'nın dahil olduğu şirketler topluluğunun bağımsız denetim hizmetinin 2021 yılını kapsayacak şekilde KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'den temin edilmesine,
Banka'nın Yönetim Kurulu Üyelerine verilen net huzur hakkının ve 2022 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar ödenecek olan toplam ücret için üst sınır belirlenmesine,
2021 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 59. maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve Banka öz kaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde üst sınırının belirlenmesine,
Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine,
karar verilmiştir.
Ayrıca
2020 yılı Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş,
2020 yılı karının dağıtılmayan kısmı hakkında,
Genel Müdürlük görevi devam etmekte olan Recep Baştuğ'un Banka'nın tabi olduğu 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olduğu hakkında,
Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin Bankamız dışında aldığı görevler ve gerekçeleri hakkında,
Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında,
Bankamız tarafından 2020 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan 49.846.810,91 Türk Lirası vergiden indirilebilir bağış ve 14.442.597,57 Türk Lirası vergiden indirilemez bağış olmak üzere toplam 64.289.408,47 Türk Lirası tutarındaki bağış hakkında,
Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2020 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında,
ortaklarımıza bilgi verilmiştir.
Toplantıya ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ektedir. (Toplantı tutanağı ve Kar dağıtım tablosu Türkçe-İngilizce, Hazır Bulunanlar Listesi Türkçedir). Bilgilerinize arz ederiz.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.04.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2 2021 03 31 Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 3 2020 03 31 General Assembly Meeting Minutes.pdf - Tutanak
EK: 4 2021 03 31 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Bankamızın 31.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926898


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.