" />

KAP ***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.04.2023 - 08:21
KAP ***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.719.852 -413.401 416.477 0 10.797.306 490.675 -3.483.153 0 51.319.079 14.149.990 0 79.981.259 0 79.981.259
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.200.000 11.880 0 772.554 1.719.852 -413.401 416.477 0 10.797.306 490.675 -3.483.153 0 51.319.079 14.149.990 0 79.981.259 0 79.981.259
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.182.833 0 -74.777 0 1.262.051 7.583.297 -150.012 0 13.283 -13.283 8.209.673 18.013.065 0 18.013.065
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.136 0 0 24.136 0 24.136
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.765.975 -13.073.306 0 -1.307.331 0 -1.307.331
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.307.331 0 -1.307.331 0 -1.307.331
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.708.768 -11.708.768 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.207 -57.207 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 2.902.685 -413.401 341.700 0 12.059.357 8.073.972 -3.633.165 0 63.122.473 1.063.401 8.209.673 96.711.129 0 96.711.129
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 4.949.980 -1.277.761 617.026 0 15.792.601 9.549.490 -4.723.678 0 63.189.765 59.603.636 0 152.685.493 0 152.685.493
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.200.000 11.880 0 772.554 4.949.980 -1.277.761 617.026 0 15.792.601 9.549.490 -4.723.678 0 63.189.765 59.603.636 0 152.685.493 0 152.685.493
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 4.137.511 0 262.631 0 954.058 391.954 -355.243 0 0 0 15.735.075 21.125.986 0 21.125.986
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.779 0 0 5.779 0 5.779
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 9.087.491 -1.277.761 879.657 0 16.746.659 9.941.444 -5.078.921 0 63.195.544 59.603.636 15.735.075 173.817.258 0 173.817.258


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
845.686.109 912.511.394 1.758.197.503 665.534.731 825.722.772 1.491.257.503
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 141.214.058 121.526.828 262.740.886 109.607.909 112.761.796 222.369.705
Teminat Mektupları
129.713.888 84.160.652 213.874.540 103.006.476 79.612.373 182.618.849
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 3.289.734 3.289.734 0 3.426.185 3.426.185
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.877.783 1.033.658 5.911.441 4.397.754 911.651 5.309.405
Diğer Teminat Mektupları
124.836.105 79.837.260 204.673.365 98.608.722 75.274.537 173.883.259
Banka Kredileri
612.449 3.344.389 3.956.838 496.948 3.421.615 3.918.563
İthalat Kabul Kredileri
612.449 3.344.389 3.956.838 496.948 3.421.615 3.918.563
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
292.981 33.759.316 34.052.297 746.185 29.268.254 30.014.439
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
292.981 33.759.316 34.052.297 746.185 29.268.254 30.014.439
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
10.594.740 144.638 10.739.378 5.358.300 295.471 5.653.771
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
10.594.740 144.638 10.739.378 5.358.300 295.471 5.653.771
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 117.833 117.833 0 164.083 164.083
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
5.3.1 328.618.711 40.214.472 368.833.183 216.440.351 16.506.848 232.947.199
Cayılamaz Taahhütler
328.017.211 38.440.698 366.457.909 215.825.936 14.798.340 230.624.276
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.346.106 35.103.650 37.449.756 5.185.976 11.362.907 16.548.883
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
85.000 6.379 91.379 0 6.102 6.102
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
90.138.149 3.330.669 93.468.818 66.562.811 3.203.857 69.766.668
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
9.022.264 0 9.022.264 5.515.488 0 5.515.488
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
454.511 0 454.511 342.576 0 342.576
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
225.965.743 0 225.965.743 138.215.802 0 138.215.802
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.438 0 5.438 3.283 0 3.283
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 225.474 225.474
Cayılabilir Taahhütler
601.500 1.773.774 2.375.274 614.415 1.708.508 2.322.923
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
601.500 1.768.435 2.369.935 614.415 1.703.325 2.317.740
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 5.339 5.339 0 5.183 5.183
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 375.853.340 750.770.094 1.126.623.434 339.486.471 696.454.128 1.035.940.599
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
7.889.230 42.599.901 50.489.131 5.714.878 53.547.650 59.262.528
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 13.245.309 13.245.309 0 14.408.800 14.408.800
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
7.889.230 29.354.592 37.243.822 5.714.878 39.138.850 44.853.728
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
367.964.110 708.170.193 1.076.134.303 333.771.593 642.906.478 976.678.071
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
16.578.370 21.936.662 38.515.032 28.779.508 34.024.594 62.804.102
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
15.646.895 4.196.377 19.843.272 26.847.707 5.091.089 31.938.796
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
931.475 17.740.285 18.671.760 1.931.801 28.933.505 30.865.306
Para ve Faiz Swap İşlemleri
192.670.361 432.323.589 624.993.950 242.826.052 453.667.079 696.493.131
Swap Para Alım İşlemleri
2.227.654 142.844.464 145.072.118 13.609.695 182.934.821 196.544.516
Swap Para Satım İşlemleri
76.211.829 90.258.095 166.469.924 131.095.221 82.683.056 213.778.277
Swap Faiz Alım İşlemleri
57.115.439 99.610.515 156.725.954 49.060.568 94.024.601 143.085.169
Swap Faiz Satım İşlemleri
57.115.439 99.610.515 156.725.954 49.060.568 94.024.601 143.085.169
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
156.116.537 162.502.487 318.619.024 61.285.293 67.718.964 129.004.257
Para Alım Opsiyonları
154.409.561 2.629.924 157.039.485 56.297.080 5.668.401 61.965.481
Para Satım Opsiyonları
1.706.976 151.805.134 153.512.110 4.988.213 55.625.430 60.613.643
Faiz Alım Opsiyonları
0 4.283.156 4.283.156 0 3.423.170 3.423.170
Faiz Satım Opsiyonları
0 3.784.273 3.784.273 0 3.001.963 3.001.963
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
2.598.842 2.370.012 4.968.854 880.740 762.272 1.643.012
Futures Para Alım İşlemleri
1.572.007 993.876 2.565.883 799.899 79.016 878.915
Futures Para Satım İşlemleri
1.026.835 1.376.136 2.402.971 80.841 683.256 764.097
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 89.037.443 89.037.443 0 86.733.569 86.733.569
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.921.204.983 2.915.852.895 4.837.057.878 1.661.111.370 2.780.585.193 4.441.696.563
EMANET KIYMETLER
141.571.009 205.256.268 346.827.277 136.877.167 172.347.852 309.225.019
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
55.642.016 0 55.642.016 55.927.001 0 55.927.001
Emanete Alınan Menkul Değerler
22.737.674 116.869.968 139.607.642 24.555.572 86.675.159 111.230.731
Tahsile Alınan Çekler
55.563.084 13.179.678 68.742.762 50.199.454 13.325.678 63.525.132
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.533.985 2.061.585 8.595.570 5.289.437 2.120.501 7.409.938
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
454.644 66.406.073 66.860.717 381.599 64.229.182 64.610.781
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 465.353 465.353 0 452.123 452.123
Diğer Emanet Kıymetler
639.606 6.273.611 6.913.217 524.104 5.545.209 6.069.313
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.779.633.974 2.710.596.627 4.490.230.601 1.524.234.203 2.608.237.341 4.132.471.544
Menkul Kıymetler
20.800.982 13.071.332 33.872.314 15.269.899 11.220.410 26.490.309
Teminat Senetleri
22.787.667 34.206.581 56.994.248 22.879.101 33.307.826 56.186.927
Emtia
713.031 0 713.031 799.406 0 799.406
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
453.453.719 379.827.362 833.281.081 365.026.455 387.609.865 752.636.320
Diğer Rehinli Kıymetler
1.281.878.575 2.283.491.352 3.565.369.927 1.120.259.342 2.176.099.240 3.296.358.582
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.766.891.092 3.828.364.289 6.595.255.381 2.326.646.101 3.606.307.965 5.932.954.066


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
18.617.092 19.435.793
Alınan Faizler
26.673.984 20.342.999
Ödenen Faizler
-13.996.521 -6.731.051
Alınan Temettüler
0 1.634
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.033.527 4.040.142
Elde Edilen Diğer Kazançlar
8.530.370 3.808.038
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
301.129 200.926
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-9.308.856 -3.762.747
Ödenen Vergiler
-40.937 -2.106.812
Diğer
5.6 -1.575.604 3.642.664
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
58.728.444 -2.558.990
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-271.640 4.660.581
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-3.098.715 592.799
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-74.039.238 -68.803.300
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.648.821 -2.534.306
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.305.214 1.061.291
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
115.214.572 60.500.540
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
12.844.235 -2.820.018
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.6 8.422.837 4.783.423
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
77.345.536 16.876.803
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-32.633.647 -22.556.742
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -828
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-332.127 -264.336
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
86.219 103.328
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.706.359 -10.538.364
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.736.332 4.495.909
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-36.010.510 -17.465.048
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.592.798 1.112.597
Diğer
5.6 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-11.295.580 -1.542.757
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.859.389 1.971.256
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-13.003.576 -3.420.002
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-151.393 -94.011
Diğer
5.6 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.6 2.440.699 3.285.437
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
35.857.008 -3.937.259
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
142.792.728 117.996.371
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
178.649.736 114.059.112


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
15.735.075 8.209.673
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
5.390.911 9.803.392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.400.142 1.108.056
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
997.685 1.348.100
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
277.829 -73.908
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.124.628 -166.136
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
990.769 8.695.336
Yabancı Para Çevrim Farkları
954.058 1.262.051
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
523.441 9.839.854
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-4.216 466.792
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-464.138 -643.594
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-3.977 -11.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.399 -2.218.717
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.125.986 18.013.065


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
162.843.873 198.560.537 361.404.410 112.872.415 207.118.991 319.991.406
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.1.1 91.529.722 177.179.134 268.708.856 44.175.474 185.656.072 229.831.546
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
64.586.120 119.552.642 184.138.762 9.205.356 128.688.052 137.893.408
Bankalar
453.448 20.058.655 20.512.103 611.390 22.495.040 23.106.430
Para Piyasalarından Alacaklar
27.007.000 38.042.395 65.049.395 34.719.478 35.013.551 69.733.029
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-516.846 -474.558 -991.404 -360.750 -540.571 -901.321
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 1.714.823 1.048.269 2.763.092 1.208.768 1.256.664 2.465.432
Devlet Borçlanma Senetleri
1.600.900 469.518 2.070.418 1.098.714 616.986 1.715.700
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
98.308 63.936 162.244 87.470 67.322 154.792
Diğer Finansal Varlıklar
15.615 514.815 530.430 22.584 572.356 594.940
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.3 63.160.003 14.990.125 78.150.128 63.130.119 14.169.090 77.299.209
Devlet Borçlanma Senetleri
62.441.495 14.048.980 76.490.475 62.993.455 13.324.042 76.317.497
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
306.442 941.145 1.247.587 136.664 845.048 981.712
Diğer Finansal Varlıklar
412.066 0 412.066 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5.1.4 6.439.325 5.343.009 11.782.334 4.358.054 6.037.165 10.395.219
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
6.182.872 4.494.254 10.677.126 4.178.597 5.083.516 9.262.113
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
256.453 848.755 1.105.208 179.457 953.649 1.133.106
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
624.533.077 220.858.108 845.391.185 537.818.421 202.770.876 740.589.297
Krediler
5.1.5 544.828.669 192.890.921 737.719.590 494.466.701 174.934.085 669.400.786
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.6 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.1.7 99.285.528 46.579.246 145.864.774 62.454.628 45.773.227 108.227.855
Devlet Borçlanma Senetleri
97.714.920 43.559.916 141.274.836 62.420.560 42.843.973 105.264.533
Diğer Finansal Varlıklar
1.570.608 3.019.330 4.589.938 34.068 2.929.254 2.963.322
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-19.581.120 -18.612.059 -38.193.179 -19.102.908 -17.936.436 -37.039.344
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.8 814.698 0 814.698 767.582 0 767.582
Satış Amaçlı
814.698 0 814.698 767.582 0 767.582
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10.191.718 21.955.373 32.147.091 8.896.423 20.199.057 29.095.480
İştirakler (Net)
5.1.9 112.537 0 112.537 110.939 0 110.939
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
112.537 0 112.537 110.939 0 110.939
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.10 10.079.181 21.955.373 32.034.554 8.785.484 20.199.057 28.984.541
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
10.023.546 21.955.373 31.978.919 8.740.804 20.199.057 28.939.861
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
55.635 0 55.635 44.680 0 44.680
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.11 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.12 11.780.544 378 11.780.922 9.968.922 345 9.969.267
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 1.019.850 0 1.019.850 1.023.989 0 1.023.989
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.019.850 0 1.019.850 1.023.989 0 1.023.989
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.14 2.378.380 0 2.378.380 1.815.310 0 1.815.310
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.15 11.851.597 0 11.851.597 6.769.614 0 6.769.614
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.16 35.980.456 5.165.929 41.146.385 36.664.010 5.485.682 42.149.692
VARLIKLAR TOPLAMI
861.394.193 446.540.325 1.307.934.518 716.596.686 435.574.951 1.152.171.637
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.2.1 565.410.197 343.825.592 909.235.789 427.313.084 363.350.874 790.663.958
ALINAN KREDİLER
5.2.2 882.326 33.460.032 34.342.358 1.007.811 33.998.244 35.006.055
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.2.3 67.127 29.716.895 29.784.022 49.010 16.271.829 16.320.839
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.2.4 151.673 3.862.582 4.014.255 151.673 12.720.860 12.872.533
Bonolar
0 477.769 477.769 0 990.538 990.538
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
151.673 3.384.813 3.536.486 151.673 11.730.322 11.881.995
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.5 0 30.644.198 30.644.198 0 31.788.046 31.788.046
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.6 4.503.766 7.770.853 12.274.619 4.997.459 5.892.898 10.890.357
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.499.755 7.770.853 12.270.608 4.976.348 5.892.898 10.869.246
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
4.011 0 4.011 21.111 0 21.111
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.7 1.270.323 167.137 1.437.460 1.056.987 135.065 1.192.052
KARŞILIKLAR
5.2.8 7.191.395 11.492.611 18.684.006 6.618.736 11.898.799 18.517.535
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
3.292.817 89.145 3.381.962 3.227.691 122.691 3.350.382
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.898.578 11.403.466 15.302.044 3.391.045 11.776.108 15.167.153
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 11.262.366 31.139 11.293.505 7.390.346 96.044 7.486.390
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.10 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.2.11 1.019.145 14.697.208 15.716.353 1.021.983 14.046.860 15.068.843
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.019.145 14.697.208 15.716.353 1.021.983 14.046.860 15.068.843
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.12 54.762.967 11.927.728 66.690.695 51.135.668 8.543.868 59.679.536
ÖZKAYNAKLAR
5.2.13 173.683.474 133.784 173.817.258 152.314.759 370.734 152.685.493
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434 784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554 772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
8.413.924 275.463 8.689.387 4.089.893 199.352 4.289.245
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
21.884.078 -274.896 21.609.182 20.808.718 -190.305 20.618.413
Kar Yedekleri
63.062.327 133.217 63.195.544 62.828.078 361.687 63.189.765
Yasal Yedekler
1.616.487 0 1.616.487 1.616.487 0 1.616.487
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
61.341.575 0 61.341.575 61.107.326 0 61.107.326
Diğer Kar Yedekleri
104.265 133.217 237.482 104.265 361.687 465.952
Kar veya Zarar
75.338.711 0 75.338.711 59.603.636 0 59.603.636
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
59.603.636 0 59.603.636 1.094.478 0 1.094.478
Dönem Net Kâr veya Zararı
15.735.075 0 15.735.075 58.509.158 0 58.509.158
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
820.204.759 487.729.759 1.307.934.518 653.057.516 499.114.121 1.152.171.637


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 33.581.089 20.838.436
Kredilerden Alınan Faizler
24.266.848 14.671.526
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
6.997 241.384
Bankalardan Alınan Faizler
241.817 13.682
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
609.561 1.007.055
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
8.140.834 4.787.072
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
70.101 37.887
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.555.318 2.680.815
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
4.515.415 2.068.370
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
315.032 117.717
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.4.2 -17.212.277 -7.633.977
Mevduata Verilen Faizler
-14.620.433 -6.181.063
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.125.295 -481.034
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-219.239 -24.321
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-465.209 -621.712
Kiralama Faiz Giderleri
-55.895 -36.794
Diğer Faiz Giderleri
-726.206 -289.053
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
16.368.812 13.204.459
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
6.087.745 2.950.349
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.033.527 4.040.142
Gayri Nakdi Kredilerden
566.492 310.265
Diğer
7.467.035 3.729.877
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.945.782 -1.089.793
Gayri Nakdi Kredilere
-1.273 -1.010
Diğer
-1.944.509 -1.088.783
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 0 1.634
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 4.166.790 2.066.482
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.553.928 826.787
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.020.303 -13.508.881
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
3.633.165 14.748.576
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 8.530.370 3.808.038
FAALİYET BRÜT KÂRI
35.153.717 22.030.962
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -9.714.404 -6.681.218
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-18.910 -1.107.456
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.626.622 -1.638.269
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -6.821.811 -2.718.182
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
14.971.970 9.885.837
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
2.639.403 1.110.387
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 17.611.373 10.996.224
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -1.876.298 -2.786.551
Cari Vergi Karşılığı
-3.612.029 -7.417.547
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-815.180 -338.483
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.550.911 4.969.479
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 15.735.075 8.209.673
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.4.11 15.735.075 8.209.673
Grubun Karı (Zararı)
15.735.075 8.209.673
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr / Zarar 0,03746000 0,01955000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141493


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.