KAP ***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

25.04.2022 - 07:30
KAP ***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.948.436 -302.744 66.879 5.190.254 240.292 -2.349.276 45.869.743 6.513.366 0 62.161.384 247.679 62.409.063
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 -132 0 -100.924 0 535.568 0 434.512 0 434.512
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 -132 0 -100.924 0 535.568 0 434.512 0 434.512
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.948.436 -302.744 66.879 5.190.122 240.292 -2.450.200 45.869.743 7.048.934 0 62.595.896 247.679 62.843.575
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 2.272 0 49.062 540.547 -860.413 46.273 208.276 -208.276 2.665.831 2.443.572 30.579 2.474.151
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.169 0 0 16.169 0 16.169
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.681.290 -6.305.090 0 -623.800 -46.769 -670.569
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -623.800 0 -623.800 -46.769 -670.569
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.646.085 -5.646.085 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.205 -35.205 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.950.708 -302.744 115.941 5.730.669 -620.121 -2.403.927 51.775.478 535.568 2.665.831 64.431.837 231.489 64.663.326
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 2.013.061 -420.279 259.473 10.662.419 432.618 -3.903.334 51.937.355 14.015.592 0 79.981.339 319.516 80.300.855
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 2.013.061 -420.279 259.473 10.662.419 432.618 -3.903.334 51.937.355 14.015.592 0 79.981.339 319.516 80.300.855
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.197.458 50 56.649 1.308.671 7.309.949 -140.068 13.283 -13.283 8.215.682 17.948.391 47.486 17.995.877
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.351 0 0 36.351 0 36.351
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.672.520 -12.979.851 0 -1.307.331 -60.346 -1.367.677
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.307.331 0 -1.307.331 -60.346 -1.367.677
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.615.313 -11.615.313 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.207 -57.207 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 3.210.519 -420.229 316.122 11.971.090 7.742.567 -4.043.402 63.659.509 1.022.458 8.215.682 96.658.750 306.656 96.965.406


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
435.805.624 695.777.718 1.131.583.342 351.725.728 647.893.921 999.619.649
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 54.660.878 109.310.278 163.971.156 44.306.497 90.152.277 134.458.774
Teminat Mektupları
53.616.412 68.423.697 122.040.109 44.007.746 60.356.900 104.364.646
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 2.369.287 2.369.287 0 2.359.247 2.359.247
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
3.266.830 1.443.307 4.710.137 3.089.307 1.586.208 4.675.515
Diğer Teminat Mektupları
50.349.582 64.611.103 114.960.685 40.918.439 56.411.445 97.329.884
Banka Kredileri
214.769 2.917.207 3.131.976 65.766 2.685.971 2.751.737
İthalat Kabul Kredileri
214.769 2.917.207 3.131.976 65.766 2.685.971 2.751.737
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
140.197 36.976.786 37.116.983 160.485 25.794.163 25.954.648
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
140.197 36.976.786 37.116.983 160.485 25.794.163 25.954.648
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
689.500 716.332 1.405.832 72.500 1.056.461 1.128.961
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
689.500 716.332 1.405.832 72.500 1.056.461 1.128.961
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 276.256 276.256 0 258.782 258.782
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
5.3.1 120.437.437 36.490.621 156.928.058 102.485.489 37.588.748 140.074.237
Cayılamaz Taahhütler
118.514.344 24.336.440 142.850.784 100.896.376 19.144.862 120.041.238
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.184.845 19.718.429 23.903.274 5.160.834 14.950.271 20.111.105
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 15.379 15.379 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 4.967 4.967 0 4.560 4.560
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
36.431.351 2.555.889 38.987.240 30.051.943 2.367.061 32.419.004
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.215.928 0 5.215.928 3.956.330 0 3.956.330
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
133.434 0 133.434 116.784 0 116.784
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
72.547.019 2.041.776 74.588.795 61.609.289 1.822.970 63.432.259
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.767 0 1.767 1.196 0 1.196
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
1.923.093 12.154.181 14.077.274 1.589.113 18.443.886 20.032.999
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
297.625 9.915.752 10.213.377 557.330 16.363.918 16.921.248
Diğer Cayılabilir Taahhütler
1.625.468 2.238.429 3.863.897 1.031.783 2.079.968 3.111.751
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 260.707.309 549.976.819 810.684.128 204.933.742 Türev Finansal Araçlar
8.374.098 64.320.566 72.694.664 10.157.293 65.472.706 75.629.999
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 12.133.226 12.133.226 400.000 10.961.095 11.361.095
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
8.374.098 52.187.340 60.561.438 9.757.293 54.511.611 64.268.904
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
252.333.211 485.656.253 737.989.464 194.776.449 454.680.190 649.456.639
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
15.886.477 23.809.468 39.695.945 13.352.362 19.688.268 33.040.630
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
12.004.584 7.562.289 19.566.873 9.734.071 6.429.241 16.163.312
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.881.893 16.247.179 20.129.072 3.618.291 13.259.027 16.877.318
Para ve Faiz Swap İşlemleri
216.523.462 355.480.783 572.004.245 164.715.512 341.701.557 506.417.069
Swap Para Alım İşlemleri
5.634.188 152.419.695 158.053.883 3.971.126 148.821.859 152.792.985
Swap Para Satım İşlemleri
113.646.186 58.441.605 172.087.791 106.149.390 50.271.988 156.421.378
Swap Faiz Alım İşlemleri
48.621.544 72.309.741 120.931.285 27.297.498 71.303.855 98.601.353
Swap Faiz Satım İşlemleri
48.621.544 72.309.742 120.931.286 27.297.498 71.303.855 98.601.353
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
16.186.178 26.265.374 42.451.552 14.159.657 20.726.981 34.886.638
Para Alım Opsiyonları
6.833.418 8.707.036 15.540.454 4.417.926 6.898.987 11.316.913
Para Satım Opsiyonları
9.053.364 9.783.352 18.836.716 7.866.882 6.448.093 14.314.975
Faiz Alım Opsiyonları
0 5.357.827 5.357.827 0 4.982.841 4.982.841
Faiz Satım Opsiyonları
0 2.417.159 2.417.159 0 2.190.191 2.190.191
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
111.725 0 111.725 1.267.078 0 1.267.078
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
187.671 0 187.671 607.771 206.869 814.640
Futures Para İşlemleri
2.273.363 2.059.785 4.333.148 1.306.794 1.277.838 2.584.632
Futures Para Alım İşlemleri
1.054.936 1.122.951 2.177.887 992.048 301.139 1.293.187
Futures Para Satım İşlemleri
1.218.427 936.834 2.155.261 314.746 976.699 1.291.445
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 43.638 43.638 0 157.116 157.116
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 43.638 43.638 0 157.116 157.116
Diğer
1.463.731 77.997.205 79.460.936 1.242.124 71.128.430 72.370.554
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.200.160.261 2.332.025.517 3.532.185.778 1.093.978.634 2.083.443.828 3.177.422.462
EMANET KIYMETLER
123.623.867 127.270.698 250.894.565 114.179.952 108.260.211 222.440.163
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
73.676.222 0 73.676.222 64.677.619 0 64.677.619
Emanete Alınan Menkul Değerler
17.563.733 47.906.863 65.470.596 18.343.337 37.995.927 56.339.264
Tahsile Alınan Çekler
27.939.168 16.198.565 44.137.733 27.326.791 13.620.060 40.946.851
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.833.138 2.140.290 5.973.428 3.429.128 1.815.204 5.244.332
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
345.786 53.001.832 53.347.618 275.296 47.257.187 47.532.483
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 354.754 354.754 0 319.790 319.790
Diğer Emanet Kıymetler
265.820 7.668.394 7.934.214 127.781 7.252.043 7.379.824
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.076.536.394 2.204.754.819 3.281.291.213 979.798.682 1.975.183.617 2.954.982.299
Menkul Kıymetler
11.600.631 6.884.134 18.484.765 8.838.322 6.124.816 14.963.138
Teminat Senetleri
22.886.625 40.923.421 63.810.046 22.910.852 35.928.645 58.839.497
Emtia
260.586 0 260.586 441.462 0 441.462
Varant
0 1.107.513 1.107.513 0 925.896 925.896
Gayrimenkul
235.175.420 365.644.761 600.820.181 221.127.430 334.187.401 555.314.831
Diğer Rehinli Kıymetler
806.613.132 1.790.194.755 2.596.807.887 726.480.616 1.598.016.644 2.324.497.260
Rehinli Kıymet Alanlar
0 235 235 0 215 215
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.635.965.885 3.027.803.235 4.663.769.120 1.445.704.362 2.731.337.749 4.177.042.111


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.6 20.083.319 -5.896.500
Alınan Faizler
20.839.288 10.079.133
Ödenen Faizler
-4.580.091 -4.842.915
Alınan Temettüler
14.049 3.215
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.377.263 2.617.529
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.767.405 3.622.055
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
213.957 215.357
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.450.571 -2.774.296
Ödenen Vergiler
-2.509.031 -1.932.101
Diğer
1.411.050 -12.884.477
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.6 -4.614.126 3.145.471
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
4.230.999 -143.847
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
1.562.165 -1.826.493
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-78.321.735 -24.445.879
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-156.430 -556.244
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.926.150 1.183.661
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
67.885.790 12.298.897
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-8.143.882 13.306.610
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
6.402.817 3.328.766
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.6 15.469.193 -2.751.029
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
5.6 -23.352.992 -7.406
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-828 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-252.259 -192.701
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
134.246 211.275
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-13.504.675 -7.806.596
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.622.975 7.388.387
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-17.465.048 -212.368
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.112.597 604.597
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.188.962 8.947.110
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.880.659 16.640.728
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-572.503 -7.613.632
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-119.194 -79.986
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.6 3.967.277 3.755.751
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.6 -727.560 9.944.426
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 122.462.323 52.763.757
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 121.734.763 62.708.183


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.262.614 2.697.476
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
9.733.263 -223.325
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.254.157 51.334
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.362.724 1.762
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
65 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
57.518 50.400
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.391 Değişim: 0,00% Hacim : 34.267 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.391 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,6185 Değişim: 0,50%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,6243
Açılış: 15,5411
16,3479 Değişim: 0,66%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,3739
Açılış: 16,2402
914,72 Değişim: 0,41%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 918,07
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.