KAP ***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.10.2021 - 18:10
KAP ***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Öz 39.612.929 6.164.914 0 53.776.837 273.910 54.050.747
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 1.855 0 470.282 -472.137 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 1.855 0 470.282 -472.137 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.597.962 -172.474 218.951 3.210.286 -103.568 -1.736.597 39.612.929 6.164.914 0 53.776.837 273.910 54.050.747
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 208.683 0 -161.302 1.937.760 -124.060 -617.597 0 207.483 5.183.510 6.634.477 58.452 6.692.929
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.568 0 0 87.568 0 87.568
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.164.914 -6.164.914 0 0 -106.518 -106.518
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -106.518 -106.518
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.159.477 -6.159.477 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.437 -5.437 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.806.645 -172.474 57.649 5.148.046 -227.628 -2.354.194 45.865.411 207.483 5.183.510 60.498.882 225.844 60.724.726
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.948.436 -302.744 66.879 5.190.386 240.292 -2.349.276 45.869.743 6.513.366 0 62.161.516 247.679 62.409.195
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.948.436 -302.744 66.879 5.190.386 240.292 -2.349.276 45.869.743 6.513.366 0 62.161.516 247.679 62.409.195
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -4.549 0 75.957 1.034.841 -723.276 -113.968 208.276 -194.993 8.983.541 9.265.829 87.043 9.352.872
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.979 0 0 33.979 0 33.979
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.681.290 -6.305.090 0 -623.800 -47.130 -670.930
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -623.800 0 -623.800 -47.130 -670.930
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.646.085 -5.646.085 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.205 -35.205 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.943.887 -302.744 142.836 6.225.227 -482.984 -2.463.244 51.793.288 13.283 8.983.541 70.837.524 287.592 71.125.116


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
294.663.606 443.051.762 737.715.368 252.150.378 408.163.964 660.314.342
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 40.303.464 61.155.737 101.459.201 31.824.340 48.971.054 80.795.394
Teminat Mektupları
40.071.181 40.604.359 80.675.540 31.475.024 33.857.845 65.332.869
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 1.607.533 1.607.533 0 1.368.856 1.368.856
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.820.656 1.074.302 3.894.958 2.489.512 845.758 3.335.270
Diğer Teminat Mektupları
37.250.525 37.922.524 75.173.049 28.985.512 31.643.231 60.628.743
Banka Kredileri
28.043 1.919.478 1.947.521 70.194 2.103.257 2.173.451
İthalat Kabul Kredileri
28.043 1.919.478 1.947.521 70.194 2.103.257 2.173.451
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
54.560 17.020.145 17.074.705 279.122 12.884.100 13.163.222
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
54.560 17.020.145 17.074.705 279.122 12.884.100 13.163.222
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
149.680 1.406.575 1.556.255 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
149.680 1.406.575 1.556.255 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 205.180 205.180 0 125.852 125.852
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
93.795.206 22.019.511 115.814.717 75.926.337 28.902.086 104.828.423
Cayılamaz Taahhütler
92.965.278 16.284.010 109.249.288 75.375.808 26.283.022 101.658.830
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.344.773 13.322.335 17.667.108 4.765.892 23.152.339 27.918.231
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 3.148 3.148 0 2.780 2.780
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
26.571.105 1.710.888 28.281.993 20.994.776 2.072.525 23.067.301
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.865.799 0 3.865.799 3.174.209 0 3.174.209
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
127.839 0 127.839 143.224 0 143.224
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
58.053.937 1.247.639 59.301.576 46.296.739 1.055.378 47.352.117
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.825 0 1.825 968 0 968
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
829.928 5.735.501 6.565.429 550.529 2.619.064 3.169.593
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
3.400 4.181.383 4.184.783 10.902 1.995.025 2.005.927
Diğer Cayılabilir Taahhütler
826.528 1.554.118 2.380.646 539.627 624.039 1.163.666
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 160.564.936 359.876.514 520.441.450 144.399.701 330.290.824 474.690.525
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.208.912 46.475.357 49.684.269 5.065.184 37.222.722 42.287.906
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
469.986 7.768.948 8.238.934 469.986 8.308.419 8.778.405
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.738.926 38.706.409 41.445.335 4.595.198 28.914.303 33.509.501
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
157.356.024 313.401.157 470.757.181 139.334.517 293.068.102 432.402.619
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
9.917.027 13.880.474 23.797.501 9.069.175 11.312.583 20.381.758
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
7.337.933 4.644.147 11.982.080 6.506.988 3.879.245 10.386.233
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.579.094 9.236.327 11.815.421 2.562.187 7.433.338 9.995.525
Para ve Faiz Swap İşlemleri
138.766.395 237.932.954 376.699.349 126.241.686 231.716.285 357.957.971
Swap Para Alım İşlemleri
7.455.734 103.782.560 111.238.294 8.963.202 92.403.946 101.367.148
Swap Para Satım İşlemleri
85.500.119 35.134.577 120.634.696 65.522.846 47.853.673 113.376.519
Swap Faiz Alım İşlemleri
22.905.271 49.507.908 72.413.179 25.878.025 45.729.333 71.607.358
Swap Faiz Satım İşlemleri
22.905.271 49.507.909 72.413.180 25.877.613 45.729.333 71.606.946
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
7.581.507 9.010.754 16.592.261 2.700.037 5.578.445 8.278.482
Para Alım Opsiyonları
2.171.082 2.516.216 4.687.298 1.671.606 1.410.167 3.081.773
Para Satım Opsiyonları
2.643.043 2.442.937 5.085.980 918.375 2.321.676 3.240.051
Faiz Alım Opsiyonları
100.000 3.003.306 3.103.306 0 1.846.602 1.846.602
Faiz Satım Opsiyonları
100.000 1.048.295 1.148.295 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
2.106.476 0 2.106.476 25.011 0 25.011
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
460.906 0 460.906 85.045 0 85.045
Futures Para İşlemleri
561.710 2.045.509 2.607.219 1.163.525 1.343.230 2.506.755
Futures Para Alım İşlemleri
528.785 775.365 1.304.150 634.658 611.740 1.246.398
Futures Para Satım İşlemleri
32.925 1.270.144 1.303.069 528.867 731.490 1.260.357
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 106.138 106.138 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 106.138 106.138 0 0 0
Diğer
529.385 50.425.328 50.954.713 160.094 43.117.559 43.277.653
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.020.584.774 1.398.029.583 2.418.614.357 892.567.461 1.153.942.320 2.046.509.781
EMANET KIYMETLER
97.276.484 72.172.670 169.449.154 67.992.766 56.592.842 124.585.608
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
51.996.586 0 51.996.586 29.919.210 0 29.919.210
Emanete Alınan Menkul Değerler
17.927.141 24.775.212 42.702.353 14.459.589 17.679.389 32.138.978
Tahsile Alınan Çekler
23.974.316 9.122.094 33.096.410 17.647.307 7.027.687 24.674.994
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.042.959 1.337.175 4.380.134 2.484.480 1.094.391 3.578.871
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
227.391 32.452.726 32.680.117 3.320.118 26.744.871 30.064.989
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 216.388 216.388 0 181.367 181.367
Diğer Emanet Kıymetler
108.091 4.269.075 4.377.166 162.062 3.865.137 4.027.199
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
923.308.290 1.325.856.913 2.249.165.203 824.574.695 1.097.349.478 1.921.924.173
Menkul Kıymetler
8.201.328 5.140.768 13.342.096 6.569.370 2.166.776 8.736.146
Teminat Senetleri
23.108.444 24.369.826 47.478.270 23.246.598 19.038.091 42.284.689
Emtia
169.083 0 169.083 65.681 0 65.681
Varant
0 624.881 624.881 0 536.450 536.450
Gayrimenkul
208.963.033 222.184.568 431.147.601 187.343.687 189.716.205 377.059.892
Diğer Rehinli Kıymetler
682.866.402 1.073.536.721 1.756.403.123 607.349.359 885.891.825 1.493.241.184
Rehinli Kıymet Alanlar
0 149 149 0 131 131
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.315.248.380 1.841.081.345 3.156.329.725 1.144.717.839 1.562.106.284 2.706.824.123


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.6 12.898.988 12.500.912
Alınan Faizler
36.862.889 27.055.588
Ödenen Faizler
-15.937.345 -9.914.392
Alınan Temettüler
134.097 20.118
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.644.598 6.041.461
Elde Edilen Diğer Kazançlar
8.522.842 5.395.362
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
693.396 617.504
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-8.610.259 -7.140.488
Ödenen Vergiler
-3.396.428 -2.989.582
Diğer
-14.014.802 -6.584.659
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.6 4.452.654 -12.945.125
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.375.524 -2.664.692
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-4.311.986 -9.047.965
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-72.443.526 -74.441.681
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.743.441 -7.602.150
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
3.314.031 -1.499.596
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
65.221.889 69.819.876
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
6.336.365 8.271.806
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
6.703.798 4.219.277
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.6 17.351.642 -444.213
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.653.176 -11.405.039
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -3.588
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-509.175 -754.767
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
529.092 366.146
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-23.811.163 -17.044.457
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
16.271.075 10.421.590
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-499.191 -7.081.080
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
3.366.186 2.691.117
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.044.843 4.146.993
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
11.162.332 19.049.591
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.363.922 -14.612.676
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-623.800 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-219.453 -289.922
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.6 2.795.604 4.542.841
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.6 13.449.227 -3.159.418
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 52.763.757 48.006.493
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 66.212.984 44.847.075


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a G 40.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-859 -18.063
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
196.590 1.198.038
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.034.841 1.937.760
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-876.613 -138.813
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
361.783 174.249
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-508.405 -948.672
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -2.116
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
184.984 175.630
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.352.872 6.692.929


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
59.957.752 108.847.219 168.804.971 42.032.640 102.003.248 144.035.888
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.1.1 24.662.514 87.653.266 112.315.780 15.635.099 78.617.941 94.253.040
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
14.888.731 62.535.721 77.424.452 6.997.122 48.722.225 55.719.347
Bankalar
1.157.173 21.722.922 22.880.095 782.969 28.466.330 29.249.299
Para Piyasalarından Alacaklar
8.677.289 3.473.958 12.151.247 8.043.941 1.662.847 9.706.788
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-60.679 -79.335 -140.014 -188.933 -233.461 -422.394
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 1.767.354 5.345.103 7.112.457 1.356.222 7.026.509 8.382.731
Devlet Borçlanma Senetleri
808.142 438.401 1.246.543 759.526 2.153.945 2.913.471
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
959.212 102.708 1.061.920 547.867 54.021 601.888
Diğer Finansal Varlıklar
0 4.803.994 4.803.994 48.829 4.818.543 4.867.372
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.3 30.880.441 13.690.197 44.570.638 22.580.548 14.205.017 36.785.565
Devlet Borçlanma Senetleri
30.803.652 6.792.404 37.596.056 22.411.168 9.228.128 31.639.296
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
76.789 312.735 389.524 58.305 254.511 312.816
Diğer Finansal Varlıklar
0 6.585.058 6.585.058 111.075 4.722.378 4.833.453
Türev Finansal Varlıklar
5.1.4 2.647.443 2.158.653 4.806.096 2.460.771 2.153.781 4.614.552
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.252.488 2.130.427 4.382.915 2.013.066 2.144.333 4.157.399
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
394.955 28.226 423.181 447.705 9.448 457.153
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
276.606.986 159.819.513 436.426.499 231.445.253 141.326.018 372.771.271
Krediler
5.1.5 260.199.239 153.699.566 413.898.805 215.475.505 134.757.624 350.233.129
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.6 2.458.828 6.690.938 9.149.766 1.818.749 5.689.959 7.508.708
Faktoring Alacakları
5.1.7 2.706.930 1.061.089 3.768.019 2.205.049 721.520 2.926.569
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.1.8 21.689.421 11.857.890 33.547.311 22.663.984 10.574.927 33.238.911
Devlet Borçlanma Senetleri
21.655.921 11.819.856 33.475.777 22.630.403 10.541.868 33.172.271
Diğer Finansal Varlıklar
33.500 38.034 71.534 33.581 33.059 66.640
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.447.432 -13.489.970 -23.937.402 -10.718.034 -10.418.012 -21.136.046
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.9 594.918 14.393 609.311 914.057 17.696 931.753
Satış Amaçlı
594.918 14.393 609.311 914.057 17.696 931.753
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
74.480 7.092 81.572 160.390 6.105 166.495
İştirakler (Net)
5.1.10 47.699 8 47.707 46.370 7 46.377
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
47.699 8 47.707 46.370 7 46.377
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.11 26.781 7.084 33.865 114.020 6.098 120.118
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
26.781 7.084 33.865 114.020 6.098 120.118
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 5.128.358 530.719 5.659.077 5.464.120 495.951 5.960.071
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 684.102 81.787 765.889 533.600 80.798 614.398
Şerefiye
6.388 0 6.388 6.388 0 6.388
Diğer
677.714 81.787 759.501 527.212 80.798 608.010
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 598.353 0 598.353 561.525 0 561.525
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 27.327 27.327 3.420 85.563 88.983
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 3.923.613 28.399 3.952.012 3.618.388 22.015 3.640.403
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.17 10.297.510 3.625.899 13.923.409 7.902.560 4.239.458 12.142.018
VARLIKLAR TOPLAMI
357.866.072 272.982.348 630.848.420 292.635.953 248.276.852 540.912.805
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.2.1 172.866.326 255.337.793 428.204.119 142.230.848 215.869.500 358.100.348
ALINAN KREDİLER
5.2.2 2.311.819 27.530.881 29.842.700 2.233.552 24.386.631 26.620.183
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.2.3 1.003.871 4.510.317 5.514.188 1.098.116 2.065.862 3.163.978
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.2.4 5.578.865 13.943.968 19.522.833 6.094.432 16.722.649 22.817.081
Bonolar
4.355.332 0 4.355.332 4.883.881 0 4.883.881
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.223.533 13.943.968 15.167.501 1.210.551 16.722.649 17.933.200
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.5 0 17.372.080 17.372.080 0 16.137.939 16.137.939
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.6 1.682.436 4.443.865 6.126.301 4.382.556 4.154.334 8.536.890
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.599.706 4.159.366 5.759.072 4.250.527 3.881.002 8.131.529
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
82.730 284.499 367.229 132.029 273.332 405.361
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.2.7 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.8 782.914 2.296.347
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5.2.10 98 49.807 49.905 0 48.863 48.863
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.2.12 1.035.532 6.776.309 7.811.841 1.029.532 5.569.437 6.598.969
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.035.532 6.776.309 7.811.841 1.029.532 5.569.437 6.598.969
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.13 26.340.316 3.538.578 29.878.894 18.859.556 4.261.518 23.121.074
ÖZKAYNAKLAR
5.2.14 71.000.979 124.137 71.125.116 62.050.247 358.948 62.409.195
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434 784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554 772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.645.872 138.107 1.783.979 1.598.522 114.049 1.712.571
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.595.102 -316.103 3.278.999 3.197.339 -115.937 3.081.402
Kar Yedekleri
51.491.155 302.133 51.793.288 45.520.735 349.008 45.869.743
Yasal Yedekler
1.648.175 112.959 1.761.134 1.554.550 79.424 1.633.974
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağan 268.931 189.174 458.105 238.013 269.584 507.597
Kar veya Zarar
8.996.824 0 8.996.824 6.501.538 11.828 6.513.366
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
13.283 0 13.283 196.448 11.828 208.276
Dönem Net Kâr veya Zararı
8.983.541 0 8.983.541 6.305.090 0 6.305.090
Azınlık Payları
287.592 0 287.592 247.679 0 247.679
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
290.936.740 339.911.680 630.848.420 247.831.481 293.081.324 540.912.805


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 41.318.041 28.203.500 15.837.841 9.884.980
Kredilerden Alınan Faizler
31.547.908 22.774.792 11.654.585 7.764.700
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
620.898 34.277 277.011 33.766
Bankalardan Alınan Faizler
165.602 186.894 58.629 52.202
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.365.254 354.094 758.441 251.181
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
6.740.505 4.220.184 2.770.385 1.573.662
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
122.419 92.920 58.578 35.292
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.562.586 2.026.590 1.521.209 780.716
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.055.500 2.100.674 1.190.598 757.654
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
498.892 370.009 183.176 130.933
Diğer Faiz Gelirleri
378.982 263.250 135.614 78.536
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.4.2 -17.455.323 -9.922.059 -6.441.184 -3.285.980
Mevduata Verilen Faizler
-14.317.938 -6.332.565 -5.416.402 -2.172.741
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-778.523 -1.134.605 -254.555 -308.836
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-273.614 -269.156 -52.701 -74.839
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.946.346 -1.707.938 -676.021 -589.628
Kiralama Faiz Giderleri
-92.937 -110.601 -35.620 -27.135
Diğer Faiz Giderleri
-45.965 -367.194 -5.885 ve Komisyonlar (-)
-2.154.670 -1.175.948 -918.283 -431.082
Gayri Nakdi Kredilere
-23.225 -15.684 -8.649 -5.851
Diğer
-2.131.445 -1.160.264 -909.634 -425.231
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 134.097 20.118 1.537 1.457
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 -3.224.052 2.321.948 -2.273.474 1.248.012
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.086.955 2.081.095 431.547 395.699
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-4.639.775 -1.443.073 -3.654.093 1.497.142
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
328.768 1.683.926 949.072 -644.829
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 8.522.842 5.395.362 2.623.112 1.843.490
FAALİYET BRÜT KÂRI
35.785.533 30.884.382 12.007.432 11.370.088
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -10.146.878 -11.288.066 -2.000.900 -3.747.484
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -3.421.025 -3.706.345 -1.211.307 -1.966.366
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.974.748 -3.267.216 -1.407.566 -1.093.331
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -6.148.266 -5.251.403 -2.086.701 -1.789.252
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
12.094.616 7.371.352 5.300.958 2.773.655
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 12.094.616 7.371.352 5.300.958 2.773.655
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -3.023.025 -2.131.325 -1.666.503 -864.507
Cari Vergi Karşılığı
-3.147.569 -2.648.684 -1.637.600 -391.678
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-946.660 -957.702 62.438 -659.990
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.071.204 1.475.061 -91.341 187.161
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 9.071.591 5.240.027 3.634.455 1.909.148
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.4.11 9.071.591 5.240.027 3.634.455 1.909.148
Grubun Karı (Zararı)
8.983.541 5.183.510 3.605.771 1.888.398
Azınlık Payları Karı (Zararı)
88.050 56.517 28.684 20.750
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,02139000 0,01234000 0,00859000 0,00450000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972885


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.819 Değişim: 0,00% Hacim : 31.935 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.806 25.11.2021 Yüksek 1.834
Açılış: 1.816
12,0832 Değişim: 0,70%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,0946
Açılış: 11,9998
13,5640 Değişim: 0,72%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 13,5834
Açılış: 13,4674
696,99 Değişim: 0,97%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 697,07
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.