KAP ***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

29.04.2021 - 18:11
KAP ***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 217.096 3.360.170 -414.286 -963.718 39.170.872 6.158.841 0 53.765.666 53.765.666
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
5.5 0 0 0 0 0 0 73.812 0 204.386 -278.198 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 73.812 0 204.386 -278.198 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 290.908 3.360.170 -209.900 -1.241.916 39.170.872 6.158.841 0 53.765.666 53.765.666
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -25.619 467.028 -630.797 -350.701 0 0 1.631.366 1.091.277 1.091.277
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.715 0 0 16.715 16.715
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 265.289 3.827.198 -840.697 -1.592.617 39.187.587 6.158.841 1.631.366 54.873.658 54.873.658
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.737.731 -297.937 161.751 5.385.882 58.744 -1.784.809 45.401.476 6.434.451 0 62.081.723 62.081.723
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.200.000 11.880 0 772.554 1.737.731 -297.937 161.751 5.385.882 58.744 -1.784.809 45.401.476 6.434.451 0 62.081.723 62.081.723
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -4.590 0 55.924 542.463 -826.645 -28.562 196.448 -196.448 2.528.780 2.267.370 2.267.370
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.564 0 0 11.564 11.564
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.614.203 -6.238.003 0 -623.800 -623.800
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -623.800 0 -623.800 -623.800
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.578.998 -5.578.998 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.205 -35.205 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.733.141 -297.937 217.675 5.928.345 -767.901 -1.813.371 51.223.691 0 2.528.780 63.736.857 63.736.857


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
246.872.335 421.087.652 667.959.987 250.438.359 381.495.813 631.934.172
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 33.927.971 51.659.179 85.587.150 31.824.340 44.535.398 76.359.738
Teminat Mektupları
33.508.043 36.086.434 69.594.477 31.475.024 1.368.856 1.368.856
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.653.291 780.183 3.433.474 2.489.512 624.418 3.113.930
Diğer Teminat Mektupları
30.854.752 33.890.834 64.745.586 28.985.512 30.460.291 59.445.803
Banka Kredileri
68.765 2.306.628 2.375.393 70.194 2.103.257 2.173.451
İthalat Kabul Kredileri
68.765 2.306.628 2.375.393 70.194 2.103.257 2.173.451
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
351.163 13.145.810 13.496.973 279.122 9.858.696 10.137.818
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
351.163 13.145.810 13.496.973 279.122 9.858.696 10.137.818
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 120.307 120.307 0 119.880 119.880
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
5.3.1 80.743.599 33.141.432 113.885.031 75.536.622 25.847.305 101.383.927
Cayılamaz Taahhütler
80.739.199 31.130.722 111.869.921 75.525.720 23.850.201 99.375.921
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.161.400 29.155.478 33.316.878 4.789.187 21.980.460 26.769.647
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 2.972 2.972 0 2.780 2.780
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
23.102.896 1.972.272 25.075.168 21.120.921 1.866.961 22.987.882
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.867.435 0 3.867.435 3.174.209 0 3.174.209
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
143.435 0 143.435 143.224 0 143.224
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
49.462.740 0 49.462.740 46.297.211 0 46.297.211
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.293 0 1.293 968 0 968
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
4.400 2.010.710 2.015.110 10.902 1.997.104 2.008.006
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
4.400 2.008.388 2.012.788 10.902 1.995.025 2.005.927
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 2.322 2.322 0 2.079 2.079
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 132.200.765 336.287.041 468.487.806 143.077.397 311.113.110 454.190.507
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.615.960 35.501.175 39.117.135 4.115.260 32.298.462 36.413.722
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
69.986 7.560.511 7.630.497 469.986 7.576.457 8.046.443
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.545.974 27.940.664 31.486.638 3.645.274 24.722.005 28.367.279
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
128.584.805 300.785.866 429.370.671 138.962.137 278.814.648 417.776.785
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
9.304.984 12.080.834 21.385.818 9.048.430 9.869.949 18.918.379
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
6.385.787 4.280.900 10.666.687 6.508.291 3.145.496 9.653.787
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.919.197 7.799.934 10.719.131 2.540.139 6.724.453 9.264.592
Para ve Faiz Swap İşlemleri
115.231.074 219.627.485 334.858.559 126.227.468 217.752.253 343.979.721
Swap Para Alım İşlemleri
7.180.867 82.686.903 89.867.770 8.969.356 84.033.085 93.002.441
Swap Para Satım İşlemleri
64.688.674 36.961.878 101.650.552 65.502.474 39.504.650 105.007.124
Swap Faiz Alım İşlemleri
21.680.980 49.989.352 71.670.332 25.878.025 47.107.259 72.985.284
Swap Faiz Satım İşlemleri
21.680.553 49.989.352 71.669.905 25.877.613 47.107.259 72.984.872
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.572.614 11.010.924 13.583.538 2.589.981 6.720.617 9.310.598
Para Alım Opsiyonları
1.294.154 1.771.626 3.065.780 1.671.606 1.196.735 2.868.341
Para Satım Opsiyonları
1.278.460 1.820.075 3.098.535 918.375 2.108.244 3.026.619
Faiz Alım Opsiyonları
0 3.770.231 3.770.231 0 1.846.602 1.846.602
Faiz Satım Opsiyonları
0 3.377.470 3.377.470 0 1.569.036 1.569.036
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 136.842 136.842 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 134.680 134.680 0 0 0
Futures Para İşlemleri
1.476.133 2.667.045 4.143.178 1.096.258 1.278.030 2.374.288
Futures Para Alım İşlemleri
1.475.146 594.220 2.069.366 567.391 611.740 1.179.131
Futures Para Satım İşlemleri
987 2.072.825 2.073.812 528.867 666.290 1.195.157
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 8.237 8.237 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 8.237 8.237 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 55.391.341 55.391.341 0 43.193.799 43.193.799
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
908.820.106 1.210.563.208 2.119.383.314 871.288.654 1.092.016.647 1.963.305.301
EMANET KIYMETLER
52.757.030 63.233.710 115.990.740 49.252.335 56.050.432 105.302.767
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
14.187.344 0 14.187.344 11.346.140 0 11.346.140
Emanete Alınan Menkul Değerler
13.172.380 19.558.602 32.730.982 14.459.589 17.679.389 32.138.978
Tahsile Alınan Çekler
19.144.931 8.062.006 27.206.937 17.546.040 6.928.003 24.474.043
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.864.495 1.186.434 4.050.929 2.483.134 1.064.265 3.547.399
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
3.291.995 30.559.656 33.851.651 3.320.118 26.718.602 30.038.720
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 201.743 201.743 0 181.367 181.367
Diğer Emanet Kıymetler
95.885 3.665.269 3.761.154 97.314 3.478.806 3.576.120
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
856.063.076 1.147.329.498 2.003.392.574 822.036.319 1.035.966.215 1.858.002.534
Menkul Kıymetler
6.601.430 2.314.871 8.916.301 5.755.288 2.036.084 7.791.372
Teminat Senetleri
23.206.696 15.103.661 38.310.357 23.242.788 13.837.997 37.080.785
Emtia
56.638 0 56.638 65.681 0 65.681
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
192.761.086 185.690.471 378.451.557 186.467.015 170.167.248 356.634.263
Diğer Rehinli Kıymetler
633.437.226 944.220.355 1.577.657.581 606.505.547 849.924.755 1.456.430.302
Rehinli Kıymet Alanlar
0 140 140 0 131 131
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.155.692.441 1.631.650.860 2.787.343.301 1.121.727.013 1.473.512.460 2.595.239.473


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-6.065.726 3.740.855
Alınan Faizler
9.504.606 7.251.606
Ödenen Faizler
-4.536.573 -3.042.410
Alınan Temettüler
1.046 571
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.365.619 2.058.138
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.930.829 1.907.743
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
209.519 201.019
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.332.642 -2.052.235
Ödenen Vergiler
-1.697.723 -742.452
Diğer
5.6 -12.510.407 -1.841.125
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.407.223 -14.554.834
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
70.470 -1.619.957
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-281.444 -11.476.567
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-20.545.280 -20.809.654
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.296.754 -2.185.270
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.221.120 -781.481
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
9.510.220 18.608.889
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
11.883.223 4.273.334
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.6 2.845.668 -564.128
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-2.658.503 -10.813.979
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.263.551 881.209
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -3.588
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-122.234 -79.236
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
190.350 79.337
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-5.532.135 -3.562.084
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.335.341 5.259.752
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-212.368 -998.090
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
604.597 185.118
Diğer
5.6 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.839.217 1.152.290
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.988.478 4.603.203
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.757.407 -3.351.992
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-70.288 -98.921
Diğer
5.6 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.6 3.790.248 1.616.197
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
556.079 -7.164.283
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
49.479.756 37.475.425
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
50.035.835 30.311.142


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.528.780 1.631.366
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-261.410 -540.089
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
51.334 -25.619
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-5.100 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
57.262 -28.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-828 2.393
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-312.744 -514.470
Yabancı Para Çevrim Farkları
542.463 467.028
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.028.680 -787.803
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
266.601 -34.127
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-264.175 -222.343
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-30.502 -144.234
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
201.549 207.009
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.267.370 1.091.277


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
42.175.201 89.969.157 132.144.358 40.531.365 87.439.392 127.970.757
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.1.1 10.483.402 75.218.074 85.701.476 15.068.077 69.609.157 84.677.234
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
10.304.980 55.199.217 65.504.197 6.997.122 48.169.467 55.166.589
Bankalar
208.343 19.955.876 20.164.219 254.194 21.429.215 21.683.409
Para Piyasalarından Alacaklar
0 267.237 267.237 8.003.922 239.378 8.243.300
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-29.921 -204.256 -234.177 -187.161 -228.903 -416.064
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 427.284 7.053.411 7.480.695 578.558 6.929.395 7.507.953
Devlet Borçlanma Senetleri
401.697 2.178.909 2.580.606 518.067 2.077.532 2.595.599
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
25.358 106.886 132.244 29.086 54.021 83.107
Diğer Finansal Varlıklar
229 4.767.616 4.767.845 31.405 4.797.842 4.829.247
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.3 24.188.504 5.874.676 30.063.180 22.424.484 8.933.994 31.358.478
Devlet Borçlanma Senetleri
24.098.227 5.612.513 29.710.740 22.255.104 8.691.269 30.946.373
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
90.277 262.163 352.440 58.305 242.725 301.030
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 111.075 0 111.075
Türev Finansal Varlıklar
5.1.4 7.076.011 1.822.996 8.899.007 2.460.246 1.966.846 4.427.092
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
6.570.833 1.807.456 8.378.289 2.013.085 1.966.846 3.979.931
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
505.178 15.540 520.718 447.161 0 447.161
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
240.206.757 107.092.671 347.299.428 227.790.391 102.188.728 329.979.119
Krediler
5.1.5 227.920.180 105.591.274 333.511.454 215.622.779 99.461.744 315.084.523
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.6 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.1.7 22.999.383 12.457.241 35.456.624 22.653.295 11.687.924 34.341.219
Devlet Borçlanma Senetleri
22.965.426 11.179.943 34.145.369 22.619.714 10.541.868 33.161.582
Diğer Finansal Varlıklar
33.957 1.277.298 1.311.255 33.581 1.146.056 1.179.637
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.712.806 -10.955.844 -21.668.650 -10.485.683 -8.960.940 -19.446.623
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.8 636.748 0 636.748 768.033 0 768.033
Satış Amaçlı
636.748 0 636.748 768.033 0 768.033
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5.1.9 3.606.906 8.606.621 12.213.527 3.436.942 7.980.844 11.417.786
İştirakler (Net)
45.780 0 45.780 45.780 0 45.780
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5.1.10 45.780 0 45.780 45.780 0 45.780
Bağlı Ortaklıklar (Net)
3.561.126 8.606.621 12.167.747 3.391.162 7.980.844 11.372.006
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
3.457.106 8.606.621 12.063.727 3.287.142 7.980.844 11.267.986
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
104.020 0 104.020 104.020 0 104.020
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.11 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.12 5.214.711 279 5.214.990 5.319.194 267 5.319.461
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 469.223 0 469.223 454.552 0 454.552
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
469.223 0 469.223 454.552 0 454.552
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.14 704.701 0 704.701 704.701 0 704.701
CARİ VERGİ VARLIĞI
11.537 0 11.537 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.15 3.188.890 0 3.188.890 3.509.508 0 3.509.508
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.16 8.593.512 4.858.640 13.452.152 8.036.017 4.637.886 12.673.903
VARLIKLAR TOPLAMI
304.808.186 210.527.368 515.335.554 290.550.703 202.247.117 492.797.820
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.2.1 145.923.922 186.672.033 332.595.955 143.602.381 177.909.214 321.511.595
ALINAN KREDİLER
5.2.2 1.592.669 25.417.902 27.010.571 1.558.595 23.879.846 25.438.441
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.2.3 7.665.485 1.238.493 8.903.978 71.830 0 71.830
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.2.4 2.864.178 14.321.891 17.186.069 6.088.978 12.901.692 18.990.670
Bonolar
1.397.498 0 1.397.498 4.661.251 0 4.661.251
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.466.680 14.321.891 15.788.571 1.427.727 12.901.692 14.329.419
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.5 0 16.664.150 16.664.150 0 15.980.865 15.980.865
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.6 1.782.329 4.456.397 6.238.726 4.310.977 4.033.168 8.344.145
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.778.533 4.194.788 5.973.321 4.250.654 3.798.190 8.048.844
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
3.796 261.609 265.405 60.323 234.978 295.301
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.7 766.545 43.054 809.599 830.788 42.233 873.021
KARŞILIKLAR
5.2.8 5.809.997 3.426.599 9.236.596 5.985.404 3.065.706 9.051.110
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.267.522 62.018 1.329.540 1.223.831 110.082 1.333.913
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
4.542.475 3.364.581 7.907.056 4.761.573 2.955.624 7.717.197
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 476.523 392 476.915 2.132.278 31.882 2.164.160
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.10 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.2.11 1.032.378 6.310.883 7.343.261 1.029.532 5.569.437 6.598.969
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.032.378 6.310.883 7.343.261 1.029.532 5.569.437 6.598.969
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.12 20.401.295 4.731.582 25.132.877 18.337.471 3.353.820 21.691.291
ÖZKAYNAKLAR
5.2.13 63.935.229 -198.372 63.736.857 61.783.033 298.690 62.081.723
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434 784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554 772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.537.350 115.529 1.652.879 1.487.187 114.358 1.601.545
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.839.621 -492.548 3.347.073 3.745.069 -85.252 3.659.817
Kar Yedekleri
51.045.044 178.647 51.223.691 45.131.892 269.584 45.401.476
Yasal Yedekler
1.506.754 0 1.506.754 1.465.374 0 1.465.374
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
49.269.359 0 49.269.359 43.428.505 0 43.428.505
Diğer Kar Yedekleri
268.931 178.647 447.578 238.013 269.584 507.597
Kar veya Zarar
2.528.780 0 2.528.780 6.434.451 0 6.434.451
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 196.448 0 196.448
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.528.780 0 2.528.780 6.238.003 0 6.238.003
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
252.250.550 263.085.004 515.335.554 245.731.267 247.066.553 492.797.820


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 11.265.841 8.913.954
Kredilerden Alınan Faizler
8.974.984 7.337.179
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
128.034 0
Bankalardan Alınan Faizler
18.275 58.560
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
223.029 55.375
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.806.753 1.361.949
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
25.703 26.161
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
881.198 600.013
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
899.852 735.775
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
114.766 100.891
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.4.2 -4.965.699 -3.269.830
Mevduata Verilen Faizler
-4.029.716 -2.187.055
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-325.504 -439.999
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-21.282 -30.274
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-550.704 -437.606
Kiralama Faiz Giderleri
-26.192 -45.343
Diğer Faiz Giderleri
-12.301 -129.553
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
6.300.142 5.644.124
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.859.091 1.677.702
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.365.619 2.058.138
Gayri Nakdi Kredilerden
197.476 164.829
Diğer
2.168.143 1.893.309
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-506.528 -380.436
Gayri Nakdi Kredilere
-537 -423
Diğer
-505.991 -380.013
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 1.046 571
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 69.734 529.479
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.157.610 2.177.081
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.728.614 -2.043.895
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-5.816.490 396.293
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 2.930.829 1.907.743
FAALİYET BRÜT KÂRI
11.160.842 9.759.619
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -4.926.743 -4.860.884
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -946.485 -728.140
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.022.938 -895.026
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -1.744.906 -1.549.848
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.519.770 1.725.721
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
540.827 321.102
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 3.060.597 2.046.823
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -531.817 -415.457
Cari Vergi Karşılığı
-10.478 -732.758
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.646.669 -308.794
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.125.330 626.095
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 2.528.780 1.631.366
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.4.11 2.528.780 1.631.366
Grubun Karı (Zararı)
2.528.780 1.631.366
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00602000 0,00388000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932487


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.