KAP ***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

29.04.2021 - 18:11
KAP ***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.597.962 -172.474 217.096 3.210.286 -573.850 -1.264.460 39.612.929 6.164.914 0 53.776.837 273.910 54.050.747
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 1.855 0 470.282 -472.137 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 1.855 0 470.282 -472.137 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.597.962 -172.474 218.951 3.210.286 -103.568 -1.736.597 39.612.929 6.164.914 0 53.776.837 273.910 54.050.747
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 6.144 0 -31.764 348.018 -754.315 -214.113 0 0 1.662.774 1.016.744 17.218 1.033.962
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.649 0 0 20.649 0 20.649
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.604.106 -172.474 187.187 3.558.304 -857.883 -1.950.710 39.633.578 6.164.914 1.662.774 54.814.230 291.128 55.105.358
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.948.436 -302.744 66.879 5.190.386 240.292 -2.349.276 45.869.743 6.513.366 0 62.161.516 247.6eler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.948.436 -302.744 66.879 5.190.386 240.292 -2.349.276 45.869.743 6.513.366 0 62.161.516 247.679 62.409.195
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 2.272 0 49.062 539.079 -860.413 15.612 208.276 -208.276 2.512.686 2.258.298 30.579 2.288.877
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.169 0 0 16.169 0 16.169
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.681.290 -6.305.090 0 -623.800 -46.769 -670.569
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -623.800 0 -623.800 -46.769 -670.569
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.646.085 -5.646.085 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.205 -35.205 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.950.708 -302.744 115.941 5.729.465 -620.121 -2.333.664 51.775.478 0 2.512.686 63.812.183 231.489 64.043.672


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
249.064.320 453.829.299 702.893.619 252.150.378 408.163.964 660.314.342
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 33.927.971 56.343.317 90.271.288 31.824.340 48.971.054 80.795.394
Teminat Mektupları
33.508.043 37.590.147 71.098.190 31.475.024 33.857.845 65.332.869
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 1.415.417 1.415.417 0 1.368.856 1.368.856
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.653.291 1.035.551 3.688.842 2.489.512 845.758 3.335.270
Diğer Teminat Mektupları
30.854.752 35.139.179 65.993.931 28.985.512 31.643.231 60.628.743
Banka Kredileri
68.765 2.306.628 2.375.393 70.194 2.103.257 2.173.451
İthalat Kabul Kredileri
68.765 2.306.628 2.375.393 70.194 2.103.257 2.173.451
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
351.163 16.321.911 16.673.074 279.122 12.884.100 13.163.222
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
351.163 16.321.911 16.673.074 279.122 12.884.100 13.163.222
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 124.631 124.631 0 125.852 125.852
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
81.372.802 39.529.274 120.902.076 75.926.337 28.902.086 104.828.423
Cayılamaz Taahhütler
80.716.615 34.345.112 115.061.727 75.375.808 26.283.022 101.658.830
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.262.082 31.041.730 35.303.812 4.765.892 23.152.339 27.918.231
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 2.972 2.972 0 2.780 2.780
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
22.980.027 2.141.268 25.121.295 20.994.776 2.072.525 23.067.301
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.867.435 0 3.867.435 3.174.209 0 3.174.209
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
143.435 0 143.435 143.224 0 143.224
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
49.462.343 1.159.142 50.621.485 46.296.739 1.055.378 47.352.117
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.293 0 1.293 968 0 968
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
656.187 5.184.162 5.840.349 550.529 2.619.064 3.169.593
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
4.400 2.008.388 2.012.788 10.902 1.995.025 2.005.927
Diğer Cayılabilir Taahhütler
651.787 3.175.774 3.827.561 539.627 624.039 1.163.666
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 133.763.547 357.956.708 491.720.255 144.399.701 330.290.824 474.690.525
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
4.321.320 40.590.646 44.911.966 5.065.184 37.222.722 42.287.906
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
69.986 8.359.523 8.429.509 469.986 8.308.419 8.778.405
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
4.251.334 32.231.123 36.482.457 4.595.198 28.914.303 33.509.501
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
129.442.227 317.366.062 446.808.289 139.334.517 293.068.102 432.402.619
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
9.248.454 13.630.336 22.878.790 9.069.175 11.312.583 20.381.758
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
6.329.694 5.086.780 11.416.474 6.506.988 3.879.245 10.386.233
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.918.760 8.543.556 11.462.316 2.562.187 7.433.338 9.995.525
Para ve Faiz Swap İşlemleri
115.413.868 236.258.763 351.672.631 126.241.686 231.716.285 357.957.971
Swap Para Alım İşlemleri
7.241.206 92.372.023 99.613.229 8.963.202 92.403.946 101.367.148
Swap Para Satım İşlemleri
64.811.129 46.693.740 111.504.869 65.522.846 47.853.673 113.376.519
Swap Faiz Alım İşlemleri
21.680.980 48.596.500 70.277.480 25.878.025 45.729.333 71.607.358
Swap Faiz Satım İşlemleri
21.680.553 48.596.500 70.277.053 25.877.613 45.729.333 71.606.946
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.847.214 9.440.159 12.287.373 2.700.037 5.578.445 8.278.482
Para Alım Opsiyonları
1.294.154 1.771.626 3.065.780 1.671.606 1.410.167 3.081.773
Para Satım Opsiyonları
1.278.460 1.820.075 3.098.535 918.375 2.321.676 3.240.051
Faiz Alım Opsiyonları
0 3.770.231 3.770.231 0 1.846.602 1.846.602
Faiz Satım Opsiyonları
0 1.806.705 1.806.705 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
100.161 136.842 237.003 25.011 0 25.011
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
174.439 134.680 309.119 85.045 0 85.045
Futures Para İşlemleri
1.559.218 2.749.472 4.308.690 1.163.525 1.343.230 2.506.755
Futures Para Alım İşlemleri
1.558.231 594.220 2.152.451 634.658 611.740 1.246.398
Futures Para Satım İşlemleri
987 2.155.252 2.156.239 528.867 731.490 1.260.357
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 8.237 8.237 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 8.237 8.237 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
373.473 55.279.095 55.652.568 160.094 43.117.559 43.277.653
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
933.945.946 1.281.427.582 2.215.373.528 892.567.461 1.153.942.320 2.046.509.781
EMANET KIYMETLER
75.144.433 64.689.732 139.834.165 67.992.766 56.592.842 124.585.608
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
36.405.871 0 36.405.871 29.919.210 0 29.919.210
Emanete Alınan Menkul Değerler
13.172.380 19.558.602 32.730.982 14.459.589 17.679.389 32.138.978
Tahsile Alınan Çekler
19.239.524 8.171.766 27.411.290 17.647.307 7.027.687 24.674.994
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.865.876 1.213.433 4.079.309 2.484.480 1.094.391 3.578.871
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
3.291.995 30.619.049 33.911.044 3.320.118 26.744.871 30.064.989
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 201.743 201.743 0 181.367 181.367
Diğer Emanet Kıymetler
168.787 4.925.139 5.093.926 162.062 3.865.137 4.027.199
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
858.801.513 1.216.737.850 2.075.539.363 824.574.695 1.097.349.478 1.921.924.173
Menkul Kıymetler
7.473.679 2.455.316 9.928.995 6.569.370 2.166.776 8.736.146
Teminat Senetleri
23.212.106 22.066.787 45.278.893 23.246.598 19.038.091 42.284.689
Emtia
56.638 0 56.638 65.681 0 65.681
Varant
0 587.793 587.793 0 536.450 536.450
Gayrimenkul
193.669.593 206.834.684 400.504.277 187.343.687 189.716.205 377.059.892
Diğer Rehinli Kıymetler
634.389.497 984.793.130 1.619.182.627 607.349.359 885.891.825 1.493.241.184
Rehinli Kıymet Alanlar
0 140 140 0 131 131
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.183.010.266 1.735.256.881 2.918.267.147 1.144.717.839 1.562.106.284 2.706.824.123


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.6 -5.896.500 4.215.574
Alınan Faizler
10.079.133 7.876.346
Ödenen Faizler
-4.842.915 -3.473.067
Alınan Temettüler
3.215 833
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.617.529 2.187.086
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.622.055 2.455.840
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
215.357 212.554
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.774.296 -2.406.214
Ödenen Vergiler
-1.932.101 -777.818
Diğer
-12.884.477 -1.859.986
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.6 3.145.471 -17.151.619
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-143.847 -1.672.936
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.826.493 -14.447.647
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-24.445.879 -23.043.797
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-556.244 -1.840.536
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.183.661 -757.754
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
12.298.897 19.285.645
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
13.306.610 5.451.820
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.328.766 -126.414
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.6 -2.751.029 -12.936.045
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
5.6 -7.406 488.887
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -3.588
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-192.701 -122.566
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
211.275 95.021
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-7.806.596 -4.621.205
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.388.387 5.966.038
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-212.368 -1.009.931
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
604.597 185.118
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-388.399 187.391
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4.033.932 3.639.529
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.342.345 -3.351.992
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-79.986 -100.146
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.755.751 1.708.752
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.6 608.917 -10.551.015
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 52.763.757 48.006.493
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 53.372.674 37.455.478


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.544.331 1.680.191
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-255.454 -646.229
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
51.334 -25.620
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.762 6.144
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
50.400 -34.157
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-828 2.393
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-306.788 -620.609
Yabancı Para Çevrim Farkları
539.079 348.018
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.035.942 -928.380
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
263.808 -43.392
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-264.175 -222.343
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
190.442 225.488
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.288.877 1.033.962


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
43.876.457 107.328.279 151.204.736 42.032.640 102.003.248 144.035.888
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.1.1 11.076.084 85.828.784 96.904.868 15.635.099 78.617.941 94.253.040
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
10.304.982 55.841.063 66.146.045 6.997.122 48.722.225 55.719.347
Bankalar
768.172 28.662.981 29.431.153 782.969 28.466.330 29.249.299
Para Piyasalarından Alacaklar
25.013 1.536.810 1.561.823 8.043.941 1.662.847 9.706.788
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-22.083 -212.070 -234.153 -188.933 -233.461 -422.394
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 1.348.062 7.180.480 8.528.542 1.356.222 7.026.509 8.382.731
Devlet Borçlanma Senetleri
704.441 2.283.150 2.987.591 759.526 2.153.945 2.913.471
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
624.885 106.886 731.771 547.867 54.021 601.888
Diğer Finansal Varlıklar
18.736 4.790.444 4.809.180 48.829 4.818.543 4.867.372
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.3 24.347.969 12.390.231 36.738.200 22.580.548 14.205.017 36.785.565
Devlet Borçlanma Senetleri
24.257.692 6.095.030 30.352.722 22.411.168 9.228.128 31.639.296
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
90.277 274.935 365.212 58.305 254.511 312.816
Diğer Finansal Varlıklar
0 6.020.266 6.020.266 111.075 4.722.378 4.833.453
Türev Finansal Varlıklar
5.1.4 7.104.342 1.928.784 9.033.126 2.460.771 2.153.781 4.614.552
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
6.581.418 1.904.892 8.486.310 2.013.066 2.144.333 4.157.399
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
522.924 23.892 546.816 447.705 9.448 457.153
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
243.797.404 149.619.373 393.416.777 231.445.253 141.326.018 372.771.271
Krediler
5.1.5 227.236.023 144.178.814 371.414.837 215.475.505 134.757.624 350.233.129
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.6 1.966.343 6.098.948 8.065.291 1.818.749 5.689.959 7.508.708
Faktoring Alacakları
5.1.7 2.498.991 655.115 3.154.106 2.205.049 721.520 2.926.569
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.1.8 23.010.360 11.215.298 34.225.658 22.663.984 10.574.927 33.238.911
Devlet Borçlanma Senetleri
22.976.403 11.179.943 34.156.346 22.630.403 10.541.868 33.172.271
Diğer Finansal Varlıklar
33.957 35.355 69.312 33.581 33.059 66.640
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.914.313 -12.528.802 -23.443.115 -10.718.034 -10.418.012 -21.136.046
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.9 782.178 15.138 797.316 914.057 17.696 931.753
Satış Amaçlı
782.178 15.138 797.316 914.057 17.696 931.753
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
160.502 6.620 167.122 160.390 6.105 166.495
İştirakler (Net)
5.1.10 46.482 8 46.490 46.370 7 46.377
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
46.482 8 46.490 46.370 7 46.377
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.11 114.020 6.612 120.632 114.020 6.098 120.118
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
114.020 6.612 120.632 114.020 6.098 120.118
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 5.354.295 516.214 5.870.509 5.464.120 495.951 5.960.071
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 546.983 86.081 633.064 533.600 80.798 614.398
Şerefiye
6.388 0 6.388 6.388 0 6.388
Diğer
540.595 86.081 626.676 527.212 80.798 608.010
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 561.525 0 561.525 561.525 0 561.525
CARİ VERGİ VARLIĞI
14.975 122.987 137.962 3.420 85.563 88.983
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 3.316.158 27.052 3.343.210 3.618.388 22.015 3.640.403
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.17 8.326.458 4.375.957 12.702.415 7.902.560 4.239.458 12.142.018
VARLIKLAR TOPLAMI
306.736.935 262.097.701 568.834.636 292.635.953 248.276.852 540.912.805
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.2.1 144.079.263 227.787.294 371.866.557 142.230.848 215.869.500 358.100.348
ALINAN KREDİLER
5.2.2 2.434.800 26.686.418 29.121.218 2.233.552 24.386.631 26.620.183
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.2.3 8.734.882 4.343.735 13.078.617 1.098.116 2.065.862 3.163.978
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.2.4 3.056.960 18.002.125 21.059.085 6.094.432 16.722.649 22.817.081
Bonolar
1.813.851 0 1.813.851 4.883.881 0 4.883.881
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.243.109 18.002.125 19.245.234 1.210.551 16.722.649 17.933.200
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.5 0 16.750.090 16.750.090 0 16.137.939 16.137.939
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.6 1.863.373 4.645.715 6.509.088 4.382.556 4.154.334 8.536.890
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.775.225 4.348.512 6.123.737 4.250.527 3.881.002 8.131.529
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
88.148 297.203 385.351 132.029 273.332 405.361
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.2.7 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.8 772.687 187.464 960.151 840.772 185.595 1.026.367
KARŞILIKLAR
5.2.9 6.643.189 3.672.745 10.315.934 6.763.967 3.271.604 10.035.571
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.346.372 115.189 1.461.561 1.297.372 156.160 1.453.532
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
761.974 140.201 902.175 721.292 107.820 829.112
Diğer Karşılıklar
4.534.843 3.417.355 7.952.198 4.745.303 3.007.624 7.752.927
CARİ VERGİ BORCU
5.2.10 647.920 35.517 683.437 2.247.903 48.444 2.296.347
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5.2.10 0 49.807 49.807 0 48.863 48.863
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.2.12 1.032.378 6.310.883 7.343.261 1.029.532 5.569.437 6.598.969
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.032.378 6.310.883 7.343.261 1.029.532 5.569.437 6.598.969
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.13 21.072.234 5.981.485 27.053.719 18.859.556 4.261.518 23.121.074
ÖZKAYNAKLAR
5.2.14 64.166.306 -122.634 64.043.672 62.050.247 358.948 62.409.195
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434 784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554 772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.648.684 115.221 1.763.905 1.598.522 114.049 1.712.571
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.276.228 -500.548 2.775.680 3.197.339 -115.937 3.081.402
Kar Yedekleri
51.512.785 262.693 51.775.478 45.520.735 349.008 45.869.743
Yasal Yedekler
1.638.258 84.046 1.722.304 1.554.550 79.424 1.633.974
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
49.605.596 0 49.605.596 43.728.172 0 43.728.172
Diğer Kar Yedekleri
268.931 178.647 447.578 238.013 269.584 507.597
Kar veya Zarar
2.512.686 0 2.512.686 6.501.538 11.828 6.513.366
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 196.448 11.828 208.276
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.512.686 0 2.512.686 6.305.090 0 6.305.090
Azınlık Payları
231.489 0 231.489 247.679 0 247.679
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
254.503.992 314.330.644 568.834.636 247.831.481 293.081.324 540.912.805


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 11.898.223 9.401.948
Kredilerden Alınan Faizler
9.387.805 7.641.032
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
128.253 277
Bankalardan Alınan Faizler
56.559 85.166
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
228.597 57.828
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.825.674 1.385.392
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
30.762 27.968
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
907.077 631.044
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
887.835 726.380
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
145.085 127.800
Diğer Faiz Gelirleri
126.250 104.453
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.4.2 -5.053.520 -3.547.341
Mevduata Verilen Faizler
-4.016.126 -2.224.688
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-260.603 -564.606
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-57.428 -38.897
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-679.978 -542.987
Kiralama Faiz Giderleri
-26.922 -46.559
Diğer Faiz Giderleri
-12.463 -129.604
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
6.844.703 5.854.607
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.067.219 1.777.945
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.617.529 2.187.086
Gayri Nakdi Kredilerden
229.185 177.661
Diğer
2.388.344 2.009.425
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-550.310 -409.141
Gayri Nakdi Kredilere
-6.708 -4.324
Diğer
-543.602 -404.817
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 3.215 833
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 246.371 817.589
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.125.143 2.046.891
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.817.155 -1.893.863
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-5.695.927 664.561
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 3.622.055 2.455.840
FAALİYET BRÜT KÂRI
12.783.563 10.906.814
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -5.315.894 -5.037.774
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -974.854 -739.063
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.220.870 -1.061.430
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -2.058.466 -1.866.909
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.213.479 2.201.638
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 3.213.479 2.201.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -669.148 -521.447
Cari Vergi Karşılığı
-181.397 -847.373
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.671.197 -315.706
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.183.446 641.632
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 2.544.331 1.680.191
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.4.11 2.544.331 1.680.191
Grubun Karı (Zararı)
2.512.686 1.662.774
Azınlık Payları Karı (Zararı)
31.645 17.417
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00598000 0,00396000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932479


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.420 Değişim: 0,26% Hacim : 15.886 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.409 05.05.2021 Yüksek 1.425
Açılış: 1.420
8,3258 Değişim: 0,14%
Düşük 8,3059 06.05.2021 Yüksek 8,3393
Açılış: 8,3139
10,0121 Değişim: 0,17%
Düşük 9,9803 06.05.2021 Yüksek 10,0286
Açılış: 9,9955
477,44 Değişim: -0,05%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 478,91
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.