KAP ***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.01.2021 - 18:11
KAP ***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 99.362 0 2.857.876 -889.345 -773.998 0 32.108.914 7.035.545 0 46.687.853 0 46.687.853
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
5.5 0 0 0 0 0 0 48.576 0 0 -239.158 190.582 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 48.576 0 0 -239.158 190.582 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 147.938 0 2.857.876 -1.128.503 -583.416 0 32.108.914 7.035.545 0 46.687.853 0 46.687.853
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -241 -12.567 142.970 0 502.294 918.603 -658.500 0 0 0 6.158.841 7.051.400 0 7.051.400
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.413 0 0 26.413 0 26.413
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.035.545 -7.035.545 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.029.129 -7.029.129 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.416 -6.416 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 290.908 0 3.360.170 -209.900 -1.241.916 0 39.170.872 0 6.158.841 53.765.666 0 53.765.666
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 217.096 0 3.360.170 -414.286 -963.718 0 39.170.872 6.158.841 0 53.765.666 0 53.765.666
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
5.5 0 0 0 0 0 0 73.812 0 0 204.386 -278.198 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 73.812 0 0 204.386 -278.198 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 290.908 0 3.360.170 -209.900 -1.241.916 0 39.170.872 6.158.841 0 53.765.666 0 53.765.666
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 314.078 -126.541 -129.157 0 2.025.712 268.644 -542.893 0 0 196.448 6.238.003 8.244.294 0 8.244.294
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.763 0 0 71.763 0 71.763
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.158.841 -6.158.841 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.153.404 -6.153.404 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.437 -5.437 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.737.731 -297.937 161.751 0 5.385.882 58.744 -1.784.809 0 45.401.476 196.448 6.238.003 62.081.723 0 62.081.723


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
250.438.359 381.495.813 631.934.172 186.024.138 290.326.802 476.350.940
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 31.824.340 44.535.398 76.359.738 23.655.572 36.838.728 60.494.300
Teminat Mektupları
31.475.024 32.453.565 63.928.589 23.555.242 25.924.721 49.479.963
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 1.368.856 1.368.856 0 1.252.136 1.252.136
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.489.512 624.418 3.113.930 1.408.118 535.596 1.943.714
Diğer Teminat Mektupları
28.985.512 30.460.291 59.445.803 22.147.124 24.136.989 46.284.113
Banka Kredileri
70.194 2.103.257 2.173.451 35.845 1.543.198 1.579.043
İthalat Kabul Kredileri
70.194 2.103.257 2.173.451 35.395 1.521.807 1.557.202
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 450 21.391 21.841
Akreditifler
279.122 9.858.696 10.137.818 64.485 9.296.630 9.361.115
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
279.122 9.858.696 10.137.818 64.485 9.296.630 9.361.115
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 119.880 119.880 0 74.179 74.179
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
5.3.1 75.536.622 25.847.305 101.383.927 62.612.512 12.855.966 75.468.478
Cayılamaz Taahhütler
75.525.720 23.850.201 99.375.921 62.597.467 11.407.314 74.004.781
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.789.187 21.980.460 26.769.647 5.305.681 10.055.183 15.360.864
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 2.780 2.780 0 6.336 6.336
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
21.120.921 1.866.961 22.987.882 16.444.587 1.345.795 17.790.382
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.174.209 0 3.174.209 3.184.727 0 3.184.727
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
143.224 0 143.224 137.121 0 137.121
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
46.297.211 0 46.297.211 37.522.327 0 37.522.327
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
968 0 968 3.024 0 3.024
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
10.902 1.997.104 2.008.006 15.045 1.448.652 1.463.697
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
10.902 1.995.025 2.005.927 15.045 1.446.989 1.462.034
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 2.079 2.079 0 1.663 1.663
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 143.077.397 311.113.110 454.190.507 99.756.054 240.632.108 340.388.162
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
4.115.260 32.298.462 36.413.722 21.712.536 38.829.691 60.542.227
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
469.986 7.576.457 8.046.443 4.835.016 16.046.285 20.881.301
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.645.274 24.722.005 28.367.279 16.877.520 22.783.406 39.660.926
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
138.962.137 278.814.648 417.776.785 78.043.518 201.802.417 279.845.935
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
9.048.430 9.869.949 18.918.379 7.301.938 8.068.206 15.370.144
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
6.508.291 3.145.496 9.653.787 3.682.456 4.054.139 7.736.595
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.540.139 6.724.453 9.264.592 3.619.482 4.014.067 7.633.549
Para ve Faiz Swap İşlemleri
126.227.468 217.752.253 343.979.721 60.693.410 151.509.069 212.202.479
Swap Para Alım İşlemleri
8.969.356 84.033.085 93.002.441 10.023.967 61.232.134 71.256.101
Swap Para Satım İşlemleri
65.502.474 39.504.650 105.007.124 43.714.007 24.234.403 67.948.410
Swap Faiz Alım İşlemleri
25.878.025 47.107.259 72.985.284 3.477.718 33.021.266 36.498.984
Swap Faiz Satım İşlemleri
25.877.613 47.107.259 72.984.872 3.477.718 33.021.266 36.498.984
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.589.981 6.720.617 9.310.598 9.982.384 21.935.096 31.917.480
Para Alım Opsiyonları
1.671.606 1.196.735 2.868.341 5.408.521 5.781.135 11.189.656
Para Satım Opsiyonları
918.375 2.108.244 3.026.619 4.573.863 7.252.760 11.826.623
Faiz Alım Opsiyonları
0 1.846.602 1.846.602 0 6.649.121 6.649.121
Faiz Satım Opsiyonları
0 1.569.036 1.569.036 0 2.252.080 2.252.080
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
1.096.258 1.278.030 2.374.288 65.786 471.118 536.904
Futures Para Alım İşlemleri
567.391 611.740 1.179.131 61.892 208.060 269.952
Futures Para Satım İşlemleri
528.867 666.290 1.195.157 3.894 263.058 266.952
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 29.604 29.604
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 29.604 29.604
Diğer
0 43.193.799 43.193.799 0 19.789.324 19.789.324
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
871.288.654 1.092.016.647 1.963.305.301 781.260.644 805.490.181 1.586.750.825
EMANET KIYMETLER
49.252.335 56.050.432 105.302.767 43.409.744 42.261.767 85.671.511
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
11.346.140 0 11.346.140 9.529.381 0 9.529.381
Emanete Alınan Menkul Değerler
14.459.589 17.679.389 32.138.978 15.270.202 12.493.790 27.763.992
Tahsile Alınan Çekler
17.546.040 6.928.003 24.474.043 15.595.071 5.756.410 21.351.481
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.483.134 1.064.265 3.547.399 2.701.590 914.041 3.615.631
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
3.320.118 26.718.602 30.038.720 250.510 20.775.992 21.026.502
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 181.367 181.367 0 144.496 144.496
Diğer Emanet Kıymetler
97.314 3.478.806 3.576.120 62.990 2.177.038 2.240.028
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
822.036.319 1.035.966.215 1.858.002.534 737.850.900 763.228.414 1.501.079.314
Menkul Kıymetler
5.755.288 2.036.084 7.791.372 3.562.837 1.433.797 4.996.634
Teminat Senetleri
23.242.788 13.837.997 37.080.785 23.696.036 11.082.043 34.778.079
Emtia
65.681 0 65.681 3.371 0 3.371
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
186.467.015 170.167.248 356.634.263 174.794.481 134.473.134 309.267.615
Diğer Rehinli Kıymetler
606.505.547 849.924.755 1.456.430.302 535.794.175 616.239.344 1.152.033.519
Rehinli Kıymet Alanlar
0 131 131 0 96 96
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.121.727.013 1.473.512.460 2.595.239.473 967.284.782 1.095.816.983 2.063.101.765


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
21.903.644 15.876.583
Alınan Faizler
35.563.397 38.112.261
Ödenen Faizler
-13.545.207 -21.370.896
Alınan Temettüler
18.994 8.893
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.550.842 8.364.406
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.567.722 3.715.073
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
682.228 681.623
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-8.774.218 -7.526.315
Ödenen Vergiler
-3.138.121 -1.550.777
Diğer
5.6 -1.021.993 -4.557.685
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-3.979.033 -4.979.356
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.366.093 -976.537
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.280.497 612.145
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-72.843.035 -27.048.033
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.603.770 -3.354.194
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.576.516 -2.083.930
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
74.469.494 34.487.443
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.163.065 -4.570.153
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.6 6.058.319 -2.046.097
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
17.924.611 10.897.227
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-10.394.002 -1.526.120
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-6.921 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.174.989 -527.675
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
576.962 296.180
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-18.348.400 -6.111.155
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.608.994 5.886.156
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-7.300.654 -1.248.680
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
3.251.006 179.054
Diğer
5.6 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.128.343 -3.923.211
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
19.534.573 21.413.341
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-16.951.267 -25.012.967
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-454.963 -323.585
Diğer
5.6 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.6 2.345.379 1.480.204
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
12.004.331 6.928.100
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
37.475.425 30.547.325
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
49.479.756 37.475.425


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.238.003 6.158.841
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
2.006.291 892.559
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
254.828 130.162
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
406.692 -268
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-158.177 -15.708
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
51.220 151.893
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-44.907 -5.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.751.463 762.397
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.025.712 502.294
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
328.433 1.160.130
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
223.145 -697.745
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-968.059 -237.150
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
55.553 84.959
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
86.679 -50.091
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.244.294 7.051.400


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
40.531.365 80.554.683 121.086.048 33.776.385 62.458.332 96.234.717
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.1.1 15.068.077 62.724.448 77.792.525 13.719.095 50.054.007 63.773.102
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
6.997.122 48.169.467 55.166.589 3.285.976 38.390.532 41.676.508
Bankalar
254.194 14.541.451 14.795.645 275.625 11.593.863 11.869.488
Para Piyasalarından Alacaklar
8.003.922 239.378 8.243.300 10.193.163 183.283 10.376.446
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-187.161 -225.848 -413.009 -35.669 -113.671 -149.340
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 578.558 6.929.395 7.507.953 380.115 4.510.763 4.890.878
Devlet Borçlanma Senetleri
518.067 2.077.532 2.595.599 340.037 91.126 431.163
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
29.086 54.021 83.107 40.078 20.428 60.506
Diğer Finansal Varlıklar
31.405 4.797.842 4.829.247 0 4.399.209 4.399.209
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.3 22.424.484 8.933.994 31.358.478 18.133.071 6.549.979 24.683.050
Devlet Borçlanma Senetleri
22.255.104 8.691.269 30.946.373 18.051.257 6.216.429 24.267.686
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
58.305 242.725 301.030 32.328 333.550 365.878
Diğer Finansal Varlıklar
111.075 0 111.075 49.486 0 49.486
Türev Finansal Varlıklar
5.1.4 2.460.246 1.966.846 4.427.092 1.544.104 1.343.583 2.887.687
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.013.085 1.966.846 3.979.931 1.131.692 1.334.234 2.465.926
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
447.161 0 447.161 412.412 9.349 421.761
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
227.790.391 102.188.728 329.979.119 177.953.331 86.015.238 263.968.569
Krediler
5.1.5 215.622.779 99.461.744 315.084.523 166.955.553 84.209.820 251.165.373
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.6 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.1.7 22.653.295 11.687.924 34.341.219 20.732.279 7.884.639 28.616.918
Devlet Borçlanma Senetleri
22.619.714 10.541.868 33.161.582 20.591.464 6.967.172 27.558.636
Diğer Finansal Varlıklar
33.581 1.146.056 1.179.637 140.815 917.467 1.058.282
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.485.683 -8.960.940 -19.446.623 -9.734.501 -6.079.221 -15.813.722
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.8 768.033 0 768.033 1.291.274 0 1.291.274
Satış Amaçlı
768.033 0 768.033 1.291.274 0 1.291.274
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
3.436.942 7.980.844 11.417.786 2.905.123 5.681.755 8.586.878
İştirakler (Net)
5.1.9 45.780 0 45.780 35.158 0 35.158
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
45.780 0 45.780 35.158 0 35.158
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.10 3.391.162 7.980.844 11.372.006 2.869.965 5.681.755 8.551.720
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
3.287.142 7.980.844 11.267.986 2.765.945 5.681.755 8.447.700
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
104.020 0 104.020 104.020 0 104.020
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.11 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.12 5.319.194 267 5.319.461 4.990.953 271 4.991.224
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 454.552 0 454.552 350.882 0 350.882
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
454.552 0 454.552 350.882 0 350.882
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.14 704.701 0 704.701 703.141 0 703.141
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.15 3.509.508 0 3.509.508 1.710.519 0 1.710.519
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.16 8.036.017 11.522.595 19.558.612 5.212.339 8.102.727 13.315.066
VARLIKLAR TOPLAMI
290.550.703 202.247.117 492.797.820 228.893.947 162.258.323 391.152.270
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.2.1 143.602.381 177.909.214 321.511.595 114.481.908 134.269.183 248.751.091
ALINAN KREDİLER
5.2.2 1.558.595 23.879.846 25.438.441 1.687.332 23.435.491 25.122.823
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.2.3 71.830 0 71.830 67.803 436.372 504.175
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.2.4 6.088.978 12.901.692 18.990.670 6.036.084 10.371.648 16.407.732
Bonolar
4.661.251 0 4.661.251 4.825.540 0 4.825.540
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.427.727 12.901.692 14.329.419 1.210.544 10.371.648 11.582.192
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.5 0 15.980.865 15.980.865 0 14.292.878 14.292.878
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.6 4.310.977 4.033.168 8.344.145 1.876.549 2.208.025 4.084.574
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.250.654 3.798.190 8.048.844 1.282.689 2.139.130 3.421.819
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
60.323 234.978 295.301 593.860 68.895 662.755
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.7 830.788 42.233 873.021 949.775 56.373 1.006.148
KARŞILIKLAR
5.2.8 5.985.404 3.065.706 9.051.110 4.685.257 1.046.489 5.731.746
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.223.831 110.082 1.333.913 1.073.537 71.419 1.144.956
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
4.761.573 2.955.624 7.717.197 3.611.720 975.070 4.586.790
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 2.132.278 31.882 2.164.160 1.081.878 51.672 1.133.550
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.10 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.2.11 1.029.532 5.569.437 6.598.969 261.478 4.468.229 4.729.707
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.029.532 5.569.437 6.598.969 261.478 4.468.229 4.729.707
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.12 18.337.471 3.353.820 21.691.291 13.992.137 1.630.043 15.622.180
ÖZKAYNAKLAR
5.2.13 61.783.033 298.690 62.081.723 53.281.263 484.403 53.765.666
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434 784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554 772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.487.187 114.358 1.601.545 1.275.384 267.781 1.543.165
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.745.069 -85.252 3.659.817 1.962.812 -54.458 1.908.354
Kar Yedekleri
45.131.892 269.584 45.401.476 38.899.792 271.080 39.170.872
Yasal Yedekler
1.465.374 0 1.465.374 1.465.374 0 1.465.374
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
43.428.505 0 43.428.505 37.201.842 0 37.201.842
Diğer Kar Yedekleri
238.013 269.584 507.597 232.576 271.080 503.656
Kar veya Zarar
6.434.451 0 6.434.451 6.158.841 0 6.158.841
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
196.448 0 196.448 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.238.003 0 6.238.003 6.158.841 0 6.158.841
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
245.731.267 247.066.553 492.797.820 198.401.464 192.750.806 391.152.270


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 37.228.620 39.684.410
Kredilerden Alınan Faizler
29.565.695 32.292.575
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
81.711 366.711
Bankalardan Alınan Faizler
80.749 548.770
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
740.204 382.138
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
6.404.166 5.586.243
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
117.865 99.964
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.995.164 2.674.214
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.291.137 2.812.065
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
356.095 507.973
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.4.2 -13.460.416 -20.657.218
Mevduata Verilen Faizler
-9.265.731 -16.382.233
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.501.682 -1.952.440
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-239.660 -35.170
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.903.586 -2.014.356
Kiralama Faiz Giderleri
-129.771 -185.655
Diğer Faiz Giderleri
-419.986 -87.364
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
23.768.204 19.027.192
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
5.978.016 6.088.510
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.550.842 8.364.406
Gayri Nakdi Kredilerden
714.449 678.317
Diğer
6.836.393 7.686.089
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.572.826 -2.275.896
Gayri Nakdi Kredilere
-1.943 -584
Diğer
-1.570.883 -2.275.312
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 18.994 8.893
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 181.487 -1.939.519
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
625.177 -205.827
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-6.385.074 -2.872.920
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
5.941.384 1.139.228
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 4.567.722 3.965.073
FAALİYET BRÜT KÂRI
34.514.423 27.150.149
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -13.394.295 -10.701.394
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -3.766.103 -820.604
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.706.612 -3.523.682
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -6.331.031 -5.182.131
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
7.316.382 6.922.338
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.323.028 893.943
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 8.639.410 7.816.281
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -2.401.407 -1.657.440
Cari Vergi Karşılığı
-4.168.731 -2.118.360
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-288.613 -217.852
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.055.937 678.772
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 6.238.003 6.158.841
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.4.11 6.238.003 6.158.841
Grubun Karı (Zararı)
6.238.003 6.158.841
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01485000 0,01466000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905483


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.409 Değişim: 0,00% Hacim : 16.644 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 14.04.2021 Yüksek 1.409
Açılış: 1.381
8,0742 Değişim: 0,04%
Düşük 8,0621 15.04.2021 Yüksek 8,1021
Açılış: 8,0707
9,6895 Değişim: 0,07%
Düşük 9,6627 15.04.2021 Yüksek 9,7160
Açılış: 9,6826
450,79 Değişim: 0,10%
Düşük 450,10 15.04.2021 Yüksek 452,28
Açılış: 450,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.