KAP ***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.10.2020 - 18:13
KAP ***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 99.362 0 2.857.876 -889.345 -773.998 0 32.108.914 7.035.545 0 46.687.853 0 46.687.853
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
5.5 0 0 0 0 0 0 48.576 0 0 -239.158 190.582 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 48.576 0 0 -239.158 190.582 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 147.938 0 2.857.876 -1.128.503 -583.416 0 32.108.914 7.035.545 0 46.687.853 0 46.687.853
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 74.430 0 73.480 190.411 -454.701 0 0 0 4.936.429 4.820.049 0 4.820.049
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.194 0 0 5.194 0 5.194
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.035.545 -7.035.545 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.029.129 -7.029.129 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.416 -6.416 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 222.368 0 2.931.356 -938.092 -1.038.117 0 39.149.653 0 4.936.429 51.513.096 0 51.513.096
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 217.096 0 3.360.170 -414.286 -963.718 0 39.170.872 6.158.841 0 53.765.666 0 53.765.666
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
5.5 0 0 0 0 0 0 73.812 0 0 204.386 -278.198 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 73.812 0 0 204.386 -278.198 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 290.908 0 3.360.170 -209.900 -1.241.916 0 39.170.872 6.158.841 0 53.765.666 0 53.765.666
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 182.859 0 -122.839 0 1.976.859 -121.322 -632.974 0 0 195.888 5.127.245 6.605.716 0 6.605.716
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.072 0 0 70.072 0 70.072
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.158.841 -6.158.841 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.153.404 -6.153.404 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.437 -5.437 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.606.512 -171.396 168.069 0 5.337.029 -331.222 -1.874.890 0 45.399.785 195.888 5.127.245 60.441.454 0 60.441.454


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
238.880.445 384.875.897 623.756.342 186.024.138 290.326.802 476.350.940
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 28.391.825 42.538.872 70.930.697 23.655.572 36.838.728 60.494.300
Teminat Mektupları
28.067.648 32.829.349 60.896.997 23.555.242 25.924.721 49.479.963
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 1.304.614 1.304.614 0 1.252.136 1.252.136
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.907.263 696.436 2.603.699 1.408.118 535.596 1.943.714
Diğer Teminat Mektupları
26.160.385 30.828.299 56.988.684 22.147.124 24.136.989 46.284.113
Banka Kredileri
59.687 2.081.667 2.141.354 35.845 1.543.198 1.579.043
İthalat Kabul Kredileri
59.687 2.081.667 2.141.354 35.395 1.521.807 1.557.202
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 450 21.391 21.841
Akreditifler
264.490 7.501.620 7.766.110 64.485 9.296.630 9.361.115
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
264.490 7.501.620 7.766.110 64.485 9.296.630 9.361.115
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 126.236 126.236 0 74.179 74.179
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
5.3.1 69.719.992 22.348.630 92.068.622 62.612.512 12.855.966 75.468.478
Cayılamaz Taahhütler
69.709.520 20.412.200 90.121.720 62.597.467 11.407.314 74.004.781
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.513.115 18.569.882 21.082.997 5.305.681 10.055.183 15.360.864
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 2.763 2.763 0 6.336 6.336
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
19.856.670 1.839.555 21.696.225 16.444.587 1.345.795 17.790.382
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.159.464 0 3.159.464 3.184.727 0 3.184.727
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
148.680 0 148.680 137.121 0 137.121
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
44.029.982 0 44.029.982 37.522.327 0 37.522.327
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.609 0 1.609 3.024 0 3.024
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
10.472 1.936.430 1.946.902 15.045 1.448.652 1.463.697
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
10.472 1.934.279 1.944.751 15.045 1.446.989 1.462.034
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 2.151 2.151 0 1.663 1.663
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 140.768.628 319.988.395 460.757.023 99.756.054 240.632.108 340.388.162
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
4.702.084 35.741.238 40.443.322 21.712.536 38.829.691 60.542.227
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
69.986 9.675.965 9.745.951 4.835.016 16.046.285 20.881.301
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
4.632.098 26.065.273 30.697.371 16.877.520 22.783.406 39.660.926
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
136.066.544 284.247.157 420.313.701 78.043.518 201.802.417 279.845.935
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.727.425 7.977.367 14.704.792 7.301.938 8.068.206 15.370.144
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.316.034 2.016.071 7.332.105 3.682.456 4.054.139 7.736.595
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.411.391 5.961.296 7.372.687 3.619.482 4.014.067 7.633.549
Para ve Faiz Swap İşlemleri
125.240.205 211.912.610 337.152.815 60.693.410 151.509.069 212.202.479
Swap Para Alım İşlemleri
3.351.884 76.718.971 80.070.855 10.023.967 61.232.134 71.256.101
Swap Para Satım İşlemleri
55.117.974 36.242.969 91.360.943 43.714.007 24.234.403 67.948.410
Swap Faiz Alım İşlemleri
33.385.374 49.475.335 82.860.709 3.477.718 33.021.266 36.498.984
Swap Faiz Satım İşlemleri
33.384.973 49.475.335 82.860.308 3.477.718 33.021.266 36.498.984
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.214.269 11.172.728 14.386.997 9.982.384 21.935.096 31.917.480
Para Alım Opsiyonları
2.364.278 1.410.325 3.774.603 5.408.521 5.781.135 11.189.656
Para Satım Opsiyonları
849.991 3.158.406 4.008.397 4.573.863 7.252.760 11.826.623
Faiz Alım Opsiyonları
0 3.783.572 3.783.572 0 6.649.121 6.649.121
Faiz Satım Opsiyonları
0 2.820.425 2.820.425 0 2.252.080 2.252.080
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
884.645 2.126.103 3.010.748 65.786 471.118 536.904
Futures Para Alım İşlemleri
102.170 1.387.200 1.489.370 61.892 208.060 269.952
Futures Para Satım İşlemleri
782.475 738.903 1.521.378 3.894 263.058 266.952
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 23.016 23.016 0 29.604 29.604
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 23.016 23.016 0 29.604 29.604
Diğer
0 51.035.333 51.035.333 0 19.789.324 19.789.324
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
853.565.694 1.072.830.278 1.926.395.972 781.260.644 805.490.181 1.586.750.825
EMANET KIYMETLER
47.125.351 63.209.049 110.334.400 43.409.744 42.261.767 85.671.511
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
10.889.428 0 10.889.428 9.529.381 0 9.529.381
Emanete Alınan Menkul Değerler
15.459.651 24.614.565 40.074.216 15.270.202 12.493.790 27.763.992
Tahsile Alınan Çekler
14.982.232 6.488.329 21.470.561 15.595.071 5.756.410 21.351.481
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.429.222 1.125.801 3.555.023 2.701.590 914.041 3.615.631
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
3.278.010 27.005.171 30.283.181 250.510 20.775.992 21.026.502
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 187.867 187.867 0 144.496 144.496
Diğer Emanet Kıymetler
86.808 3.787.316 3.874.124 62.990 2.177.038 2.240.028
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
806.440.343 1.009.621.229 1.816.061.572 737.850.900 763.228.414 1.501.079.314
Menkul Kıymetler
5.579.222 2.156.011 7.735.233 3.562.837 1.433.797 4.996.634
Teminat Senetleri
23.509.260 14.358.112 37.867.372 23.696.036 11.082.043 34.778.079
Emtia
15.276 0 15.276 3.371 0 3.371
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
184.148.125 174.595.287 358.743.412 174.794.481 134.473.134 309.267.615
Diğer Rehinli Kıymetler
593.188.460 818.511.689 1.411.700.149 535.794.175 616.239.344 1.152.033.519
Rehinli Kıymet Alanlar
0 130 130 0 96 96
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.092.446.139 1.457.706.175 2.550.152.314 967.284.782 1.095.816.983 2.063.101.765


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
11.451.973 12.461.497
Alınan Faizler
26.218.097 27.808.502
Ödenen Faizler
-9.371.771 -17.043.457
Alınan Temettüler
18.632 7.963
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.561.727 6.268.385
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.854.133 3.707.888
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
586.116 482.928
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.186.431 -5.426.035
Ödenen Vergiler
-2.788.386 -1.107.737
Diğer
5.6 -6.440.144 -2.236.940
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-4.407.110 -2.913.295
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.224.364 -393.972
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
1.667.454 76.588
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-67.286.372 -10.388.924
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-8.719.182 -1.267.137
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.291.396 -1.628.287
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
61.303.074 14.641.028
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
8.280.351 -6.144.075
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.6 3.863.325 2.191.484
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.044.863 9.548.202
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-10.152.127 -622.439
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-3.588 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-447.422 -247.193
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
302.861 234.182
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-14.416.469 -4.485.265
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.791.014 4.764.989
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-7.069.640 -998.457
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.691.117 109.305
Diğer
5.6 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.642.825 -2.548.021
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
18.531.263 14.400.490
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-14.612.676 -16.671.608
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-275.762 -276.903
Diğer
5.6 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.6 4.315.507 -19.793
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.851.068 6.357.949
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
37.475.425 30.547.325
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
42.326.493 36.905.274


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.127.245 4.936.429
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.478.471 -116.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
255.908 74.430
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
207.007 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
66.964 78.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18.063 -4.539
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.222.563 -190.810
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.976.859 73.480
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-153.650 238.826
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
190.692 -655.256
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-948.672 -27.033
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-24.104 78.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
181.438 101.149
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.605.716 4.820.049


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
38.272.775 72.934.069 111.206.844 33.776.385 62.458.332 96.234.717
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.1.1 11.351.468 55.370.402 66.721.870 13.719.095 50.054.007 63.773.102
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.326.162 39.724.643 45.050.805 3.285.976 38.390.532 41.676.508
Bankalar
584.139 15.726.229 16.310.368 275.625 11.593.863 11.869.488
Para Piyasalarından Alacaklar
5.501.803 243.186 5.744.989 10.193.163 183.283 10.376.446
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-60.636 -323.656 -384.292 -35.669 -113.671 -149.340
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 688.225 6.681.304 7.369.529 380.115 4.510.763 4.890.878
Devlet Borçlanma Senetleri
629.734 1.826.056 2.455.790 340.037 91.126 431.163
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
28.457 30.652 59.109 40.078 20.428 60.506
Diğer Finansal Varlıklar
30.034 4.824.596 4.854.630 0 4.399.209 4.399.209
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.3 21.689.911 8.710.539 30.400.450 18.133.071 6.549.979 24.683.050
Devlet Borçlanma Senetleri
21.512.334 8.479.511 29.991.845 18.051.257 6.216.429 24.267.686
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
70.081 231.028 301.109 32.328 333.550 365.878
Diğer Finansal Varlıklar
107.496 0 107.496 49.486 0 49.486
Türev Finansal Varlıklar
5.1.4 4.543.171 2.171.824 6.714.995 1.544.104 1.343.583 2.887.687
Türev Finans 4.025.825 2.171.824 6.197.649 1.131.692 1.334.234 2.465.926
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
517.346 0 517.346 412.412 9.349 421.761
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
217.167.927 109.952.237 327.120.164 177.953.331 86.015.238 263.968.569
Krediler
5.1.5 206.608.364 107.787.828 314.396.192 166.955.553 84.209.820 251.165.373
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.6 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.1.7 22.292.981 12.004.659 34.297.640 20.732.279 7.884.639 28.616.918
Devlet Borçlanma Senetleri
22.194.112 10.814.686 33.008.798 20.591.464 6.967.172 27.558.636
Diğer Finansal Varlıklar
98.869 1.189.973 1.288.842 140.815 917.467 1.058.282
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-11.733.418 -9.840.250 -21.573.668 -9.734.501 -6.079.221 -15.813.722
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.8 878.891 0 878.891 1.291.274 0 1.291.274
Satış Amaçlı
878.891 0 878.891 1.291.274 0 1.291.274
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
3.123.414 7.871.936 10.995.350 2.905.123 5.681.755 8.586.878
İştirakler (Net)
5.1.9 44.404 0 44.404 35.158 0 35.158
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
44.404 0 44.404 35.158 0 35.158
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.10 3.079.010 7.871.936 10.950.946 2.869.965 5.681.755 8.551.720
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.974.990 7.871.936 10.846.926 2.765.945 5.681.755 8.447.700
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
104.020 0 104.020 104.020 0 104.020
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.11 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.12 5.062.063 290 5.062.353 4.990.953 271 4.991.224
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 436.365 0 436.365 350.882 0 350.882
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
436.365 0 436.365 350.882 0 350.882
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.14 735.466 0 735.466 703.141 0 703.141
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.15 2.403.185 0 2.403.185 1.710.519 0 1.710.519
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.16 7.869.662 13.005.316 20.874.978 13.315.066
VARLIKLAR TOPLAMI
275.949.748 203.763.848 479.713.596 228.893.947 162.258.323 391.152.270
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.2.1 130.734.686 178.079.625 308.814.311 114.481.908 134.269.183 248.751.091
ALINAN KREDİLER
5.2.2 1.456.283 28.367.656 29.823.939 1.687.332 23.435.491 25.122.823
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.2.3 911.733 0 911.733 67.803 436.372 504.175
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.2.4 6.923.852 13.364.863 20.288.715 6.036.084 10.371.648 16.407.732
Bonolar
5.490.471 0 5.490.471 4.825.540 0 4.825.540
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.433.381 13.364.863 14.798.244 1.210.544 10.371.648 11.582.192
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.5 0 15.415.588 15.415.588 0 14.292.878 14.292.878
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.6 1.740.235 5.687.256 7.427.491 1.876.549 2.208.025 4.084.574
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.678.139 5.412.172 7.090.311 1.282.689 2.139.130 3.421.819
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
62.096 275.084 337.180 593.860 68.895 662.755
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.7 1.040.417 45.010 1.085.427 949.775 56.373 1.006.148
KARŞILIKLAR
5.2.8 6.151.428 2.306.612 8.458.040 4.685.257 1.046.489 5.731.746
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.033.125 95.677 1.128.802 1.073.537 71.419 1.144.956
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
5.118.303 2.210.935 7.329.238 3.611.720 975.070 4.586.790
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 672.532 30.331 702.863 1.081.878 51.672 1.133.550
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.10 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.2.11 1.021.630 5.877.788 6.899.418 261.478 4.468.229 4.729.707
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.021.630 5.877.788 6.899.418 261.478 4.468.229 4.729.707
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.12 17.567.118 1.877.499 19.444.617 13.992.137 1.630.043 15.622.180
ÖZKAYNAKLAR
5.2.13 60.819.532 -378.078 60.441.454 53.281.263 484.403 53.765.666
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434 784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554 772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.495.891 107.294 1.603.185 1.275.384 267.781 1.543.165
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.884.182 -753.265 3.130.917 1.962.812 -54.458 1.908.354
Kar Yedekleri
45.131.892 267.893 45.399.785 38.899.792 271.080 39.170.872
Yasal Yedekler
1.465.374 0 1.465.374 1.465.374 0 1.465.374
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
43.428.505 0 43.428.505 37.201.842 0 37.201.842
Diğer Kar Yedekleri
238.013 267.893 505.906 232.576 271.080 503.656
Kar veya Zarar
5.323.133 0 5.323.133 6.158.841 0 6.158.841
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
195.888 0 195.888 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
5.127.245 0 5.127.245 6.158.841 0 6.158.841
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
229.039.446 250.674.150 479.713.596 198.401.464 192.750.806 391.152.270


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 26.696.250 30.740.570 9.348.804 9.911.467
Kredilerden Alınan Faizler
21.827.092 24.713.223 7.440.894 8.039.757
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
33.538 365.417 33.538 106.569
Bankalardan Alınan Faizler
69.192 488.299 13.451 156.687
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
347.773 219.006 248.734 141.719
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.131.671 4.584.424 1.530.190 1.357.929
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
80.399 52.541 30.224 26.002
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.920.007 2.218.021 741.199 646.439
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.131.265 2.313.862 758.767 685.488
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
286.984 370.201 81.997 108.806
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.4.2 -9.485.150 -16.936.807 -3.140.357 -5.246.385
Mevduata Verilen Faizler
-6.188.421 -13.545.659 -2.113.161 -4.179.086
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.206.013 -1.512.761 -344.052 -464.822
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-220.025 -29.417 -51.770 -5.495
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.395.784 -1.628.051 -492.225 -535.189
Kiralama Faiz Giderleri
-107.869 -139.109 -26.401 -46.132
Diğer Faiz Giderleri
-367.038 -81.810 -112.748 -15.661
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
17.211.100 13.803.763 6.208.447 4.665.082
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.485.712 4.482.042 1.520.328 1.612.120
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.561.727 6.268.385 1.906.178 2.263.937
Gayri Nakdi Kredilerden
517.601 504.812 185.951 163.390
Diğer
5.044.126 5.763.573 1.720.227 2.100.547
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.076.015 -1.786.343 -385.850 -651.817
Gayri Nakdi Kredilere
-944 -154 -77 -60
Diğer
-1.075.071 -1.786.189 -385.773 -651.757
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 18.632 7.963 648 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 1.883.513 -1.906.119 1.083.681 -805.954
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2.234.780 198.561 468.203 -136.582
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.646.772 -3.009.960 1.406.229 -620.317
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.295.505 905.280 -790.751 -49.055
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 3.854.133 3.509.327 1.322.426 934.920
FAALİYET BRÜT KÂRI
27.453.090 19.896.976 10.135.530 6.406.168
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -10.684.290 -7.919.319 -3.505.247 -2.796.685
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -3.651.800 -308.663 -1.922.703 -108.660
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.758.891 -2.644.472 -921.891 -879.064
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -4.427.405 -3.677.856 -1.522.040 -1.244.031
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.930.704 5.346.666 2.263.649 1.377.728
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.014.840 740.661 386.094 229.844
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 6.945.544 6.087.327 2.649.743 1.607.572
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -1.818.299 -1.150.898 -753.873 -304.063
Cari Vergi Karşılığı
-2.357.699 -1.489.868 -262.220 -407.188
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-913.842 -262.116 -662.261 35.321
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.453.242 601.086 170.608 67.804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 5.127.245 4.936.429 1.895.870 1.303.509
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.4.11 5.127.245 4.936.429 1.895.870 1.303.509
Grubun Karı (Zararı)
5.127.245 4.936.429 1.895.870 1.303.509
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01221000 0,01175000 0,00451000 0,00310000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884408


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.426 Değişim: 0,39% Hacim : 8.119 Mio.TL Son veri saati : 12:36
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.423
8,3169 Değişim: 0,04%
Düşük 8,3059 06.05.2021 Yüksek 8,3493
Açılış: 8,3139
10,0359 Değişim: 0,40%
Düşük 9,9803 06.05.2021 Yüksek 10,0537
Açılış: 9,9955
479,56 Değişim: 0,39%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 481,09
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.