KAP ***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

05.08.2021 - 18:10
KAP ***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 623 11.849 7.998 70.470 0 70.470
Transferler
0 400 7.598 -7.998 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 3.749 3.749
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 3.749 3.749 0 3.749
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.023 19.447 3.749 74.219 0 74.219
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 1.023 19.447 4.919 75.389 0 75.389
Transferler
0 226 4.693 -4.919 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 3.591 3.591 0 3.591
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 3.591 3.591 0 3.591
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.249 24.140 3.591 78.980 0 78.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
176.474 -17.894
Dönem Karı (Zararı)
3.591 3.749
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
578 947
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-37 -111
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 615 1.058
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
170.916 -20.334
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
1.900.000.000 191.567.127
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
962 42.988
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.449 -42.936
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.900.000.000 -191.567.127
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
161.505 -20.386
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
175.085 -15.638
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-266.463.881 -48.320.912
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
266.463.881 48.320.912
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 1.389 -2.256
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
176.474 -17.894
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
176.474 -17.894
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 136.363 105.536
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 312.837 87.642


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3,4 312.874 136.458
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları

Ticari Alacaklar
3,5 5.866.293.644 3.868.164.723
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 5.866.293.644 3.868.164.723
Diğer Alacaklar
6 12.736 13.699
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 8.899 8.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.837 4.802
ARA TOPLAM
5.866.619.254 3.868.314.880
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.866.619.254 3.868.314.880
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
3,5 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
5.866.619.254 3.868.314.880
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 5.866.293.644 3.868.164.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 5.866.293.644 3.868.164.723
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 5.866.293.644 3.868.164.723
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 0 0
Ticari Borçlar
3,5 8.699 250
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3,5 8.699 250
Diğer Borçlar
6 237.316 73.129
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 237.316 73.129
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 615 1.389
ARA TOPLAM
5.866.540.274 3.868.239.491
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.866.540.274 3.868.239.491
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3,7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3,7 0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
3,7 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.866.540.274 3.868.239.491
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
78.980 75.389
Ödenmiş Sermaye
8 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.249 1.023
Yasal Yedekler
1.249 1.023
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.140 19.447
Net Dönem Karı veya Zararı
3.591 4.919
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
78.980 75.389
TOPLAM KAYNAKLAR
5.866.619.254 3.868.314.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 437.639.731 64.106.137 247.661.889 30.784.702
Satışların Maliyeti
10 -437.649.010 -64.113.065 -247.663.073 -30.784.877
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-9.279 -6.928 -1.184 -175
BRÜT KAR (ZARAR)
-9.279 -6.928 -1.184 -175
Genel Yönetim Giderleri
11 -87.447 -87.190 -45.446 -46.294
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 100.932 45.074.973 47.730 28.861.114
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 0 -44.976.048 0 -28.813.725
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.206 4.807 1.100 920
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.206 4.807 1.100 920
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.206 4.807 1.100 920
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-615 -1.058 -316 -202
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -615 -1.058 -316 -202
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.591 3.749 784 718
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.591 3.749 784 718
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.591 3.749 784 718
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.591 3.749 784 718
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.591 3.749 784 718http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955070


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: 0,00% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.383 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6223 Değişim: -0,06%
Düşük 8,6166 22.09.2021 Yüksek 8,6288
Açılış: 8,6272
10,1213 Değişim: 0,04%
Düşük 10,1025 22.09.2021 Yüksek 10,1332
Açılış: 10,1172
492,27 Değişim: 0,00%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 492,96
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.