KAP ***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 18:57
KAP ***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 464 8.823 3.185 62.472 0 62.472
Transferler
159 3.026 -3.185 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
6.331 6.331 0 6.331
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 623 11.849 6.331 68.803 0 68.803
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 623 11.849 7.998 70.470 0 70.470
Transferler
400 7.598 -7.998 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
4.351 4.351 0 4.351
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.023 19.447 4.351 74.821 0 74.821


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-147 -33.585
Dönem Karı (Zararı)
4.351 6.331
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.122 1.217
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-106 -569
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 1.228 1.786
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.364 -40.197
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
1.128.792.000 4.095.543.123
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.323 -8.997
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.936 6.968
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.128.792.000 -4.095.543.123
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.249 -38.168
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.109 -32.649
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-81.932.058 -435.182.932
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
81.932.058 435.182.932
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -2.256 -936
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-147 -33.585
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-147 -33.585
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 105.536 118.806
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 105.389 85.221


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3,4 105.495 105.868
Ticari Alacaklar
3,5 2.969.314.951 1.856.067.224
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 2.969.314.951 1.856.067.224
Diğer Alacaklar
6 55.056 56.381
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 50.393 204
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.663 56.177
ARA TOPLAM
2.969.475.502 1.856.229.473
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.969.475.502 1.856.229.473
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
3,5 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
2.969.475.502 1.856.229.473
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.969.314.951 1.293.447.461
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 0 562.619.763
Ticari Borçlar
3,5 5 42.941
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,5 0 42.735
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 206
Diğer Borçlar
84.497 46.582
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
84.497 46.582
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 1.228 2.256
ARA TOPLAM
2.969.400.681 1.856.159.003
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.969.400.681 1.856.159.003
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3,7 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.969.400.681 1.856.159.003
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
74.821 70.470
Ödenmiş Sermaye
8 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.023 623
Yasal Yedekler
1.023 623
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.447 11.849
Net Dönem Karı veya Zararı
4.351 7.998
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
74.821 70.470
TOPLAM KAYNAKLAR
2.969.475.502 1.856.229.473


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 104.771.910 512.441.343 40.665.773 134.461.738
Satışların Maliyeti
10 -104.778.844 -512.440.776 -40.665.779 -134.461.678
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-6.934 567 -6 60
BRÜT KAR (ZARAR)
-6.934 567 -6 60
Genel Yönetim Giderleri
11 -126.963 -120.060 -39.773 -36.088
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 45.115.524 840.586.916 40.551 35.271.001
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -44.976.048 -840.459.306 0 -35.232.977
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.579 8.117 772 1.996
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.579 8.117 772 1.996
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.579 8.117 772 1.996
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.228 -1.786 -170 -439
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -1.228 -1.786 -170 -439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.351 6.331 602 1.557
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.351 6.331 602 1.557
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.351 6.331 602 1.557
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.351 6.331 602 1.557
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.351 6.331 602 1.557http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884517


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5040 Değişim: 0,02%
Düşük 8,5025 14.05.2021 Yüksek 8,5040
Açılış: 8,5025
10,2799 Değişim: 0,10%
Düşük 10,2699 14.05.2021 Yüksek 10,2799
Açılış: 10,27
499,45 Değişim: 0,03%
Düşük 499,33 14.05.2021 Yüksek 499,45
Açılış: 499,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.