KAP ***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2023 - 23:00
KAP ***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
665.721.554 78.308.974
Dönem Karı (Zararı)
514.432.227 446.184.341
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
514.432.227 446.184.341
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
194.713.211 39.516.364
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 11.664.330 10.095.761
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.404.227 3.137.352
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6-18 5.431.872 3.137.352
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 972.355 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.761.315 4.059.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 23.888.938 4.624.624
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 872.377 -565.029
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.584.492 7.953.245
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -8.786.770 -9.113.022
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 22.371.262 17.066.267
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
80.594.763 22.221.130
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
735.300 -3.114.139
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 735.300 -3.114.139
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 58.823.458 -751.833
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.854.674 -3.153.890
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-930.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
80.550.059 -395.815.526
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
81.500.127 -264.965.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
81.500.127 -264.965.263
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
38.050.192 -24.706.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
38.050.192 -24.706.655
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -134.359.736 -202.463.332
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -77.541.780 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
134.946.170 80.732.847
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
134.946.170 80.732.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 16.567.565 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.387.521 15.586.877
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21.387.521 15.586.877
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
789.695.497 89.885.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -17.480.857 -3.167.757
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -106.493.086 -8.408.448
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-189.182.076 -166.209.508
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.047.023 4.339.309
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.047.023 4.339.309
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-168.903.885 -61.937.350
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -168.903.885 -61.937.350
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-3.512.068 -120.825.633
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-3.512.068 -120.825.633
Alınan Faiz
8.786.770 9.100.027
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-27.599.916
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
3.114.139
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-161.969.347 -70.661.733
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
231.442.530
Kredilerden Nakit Girişleri
231.442.530
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -134.792.991 -198.755.512
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-134.792.991 -198.755.512
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
179.013
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.679.413 -23.589.245
Ödenen Temettüler
-47.340.074
Ödenen Faiz
-25.675.956 -32.419.432
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
314.570.131 -158.562.267
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
18.950.300
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
333.520.431 -158.562.267
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
291.794.454 537.346.501
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
625.314.885 378.784.234


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 -13.292.236 -2.588.362 8.090.011 14.032.990 333.321.227 255.050.648 694.614.278 694.614.278
Transferler
26.867.025 228.183.623 -255.050.648
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.871.663 9.026.595 446.184.341 447.339.273 447.339.273
Dönem Karı (Zararı)
446.184.341 446.184.341 446.184.341
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.871.663 9.026.595 1.154.932 1.154.932
Sermaye Arttırımı
15 120.000.000 -120.000.000
Kar Payları
15 -55.000.000 -55.000.000 -55.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000.000 -13.292.236 -10.460.025 17.116.606 40.900.015 386.504.850 446.184.341 1.086.953.551 1.086.953.551
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
220.000.000 -13.292.236 16.225.332 17.116.606 40.900.015 386.504.850 728.368.243 1.363.372.146 1.363.372.146
Transferler
44.900.000 683.468.243 -728.368.243
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.488.055 17.889.637 514.432.227 537.809.919 537.809.919
Dönem Karı (Zararı)
514.432.227 514.432.227 514.432.227
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.488.055 17.889.637 23.377.692 23.377.692
Sermaye Arttırımı
220.000.000 -220.000.000 0
Dönem Sonu Bakiyeler
440.000.000 -13.292.236 -10.737.277 35.006.243 85.800.015 849.973.093 514.432.227 1.901.182.065 1.901.182.065


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 625.314.885 291.794.454
Finansal Yatırımlar
40.630.810 9.426.994
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
40.630.810 9.426.994
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 40.630.810 9.426.994
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
498.342.655 597.058.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 498.342.655 597.058.828
Diğer Alacaklar
13.683.097 45.881.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 13.683.097 45.881.602
Stoklar
8 517.333.052 382.899.023
Peşin Ödenmiş Giderler
112.596.237 35.054.457
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 112.596.237 35.054.457
Diğer Dönen Varlıklar
2.862.650 9.398.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 2.862.650 9.398.755
ARA TOPLAM
1.810.763.386 1.371.514.113
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.810.763.386 1.371.514.113
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
40.773.325 21.942.127
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
40.773.325 21.942.127
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4 40.773.325 21.942.127
Diğer Alacaklar
685.863 1.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 685.863 1.445
Maddi Duran Varlıklar
10 645.592.048 488.480.411
Arazi ve Arsalar
3.673.883 3.673.883
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
316.179 379.083
Binalar
37.109.745 38.012.819
Tesis, Makine ve Cihazlar
144.934.306 135.776.907
Taşıtlar
16.740.763 13.526.087
Mobilya ve Demirbaşlar
3.888.510 3.666.185
Özel Maliyetler
-1 1.202
Yapılmakta Olan Yatırımlar
438.928.663 293.444.245
Kullanım Hakkı Varlıkları
6.521.947 8.231.260
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
239.176 407.235
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
239.176 407.235
Peşin Ödenmiş Giderler
29.104.954 25.592.886
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 29.104.954 25.592.886
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 222.450.141 129.894.833
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
945.367.454 674.550.197
TOPLAM VARLIKLAR
2.756.130.840 2.046.064.310
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
112.628.964
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 112.628.964
Banka Kredileri
112.628.964
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
115.683.539 79.137.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 115.683.539 79.137.616
Banka Kredileri
114.668.482 78.199.580
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.015.057 938.036
Diğer Finansal Yükümlülükler
200.224 74.788
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
200.224 74.788
Ticari Borçlar
361.470.533 228.700.504
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 361.470.533 228.700.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 22.639.175 6.071.610
Diğer Borçlar
1.030.943 616.098
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 286.993 107.980
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
743.950 508.118
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24.615.505 3.859.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 24.615.505 3.859.828
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 57.374.618 9.718.025
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.110.926 4.575.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.673.819 2.010.817
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.437.107 2.564.730
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.500.932 3.457.198
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.500.932 3.457.198
ARA TOPLAM
597.626.395 448.840.178
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
597.626.395 448.840.178
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
234.811.205 205.120.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 234.811.205 205.120.761
Banka Kredileri
227.636.673 199.276.536
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.174.532 5.844.225
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.647.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.647.722
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.511.175 27.083.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 22.511.175 27.083.503
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
257.322.380 233.851.986
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
854.948.775 682.692.164
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.901.182.065 1.363.372.146
Ödenmiş Sermaye
15 440.000.000 220.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-13.292.236 -13.292.236
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.268.966 891.274
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.268.966 891.274
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.737.277 -16.225.332
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
35.006.243 17.116.606
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
85.800.015 40.900.015
Yasal Yedekler
15 85.800.015 40.900.015
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
849.973.093 386.504.850
Net Dönem Karı veya Zararı
514.432.227 728.368.243
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.901.182.065 1.363.372.146
TOPLAM KAYNAKLAR
2.756.130.840 2.046.064.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.116.986.456 1.522.502.775 718.882.834 716.692.172
Satışların Maliyeti
-1.513.846.162 -1.100.322.981 -491.506.395 -507.687.376
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
603.140.294 422.179.794 227.376.439 209.004.796
BRÜT KAR (ZARAR)
603.140.294 422.179.794 227.376.439 209.004.796
Genel Yönetim Giderleri
17 -63.380.733 -24.445.183 -25.596.916 -9.918.852
Pazarlama Giderleri
17 -105.572.774 -62.895.309 -40.404.209 -27.656.345
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 280.062.776 210.611.626 144.056.579 75.070.777
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -225.608.180 -155.433.728 -127.896.735 -59.270.086
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
488.641.383 390.017.200 177.535.158 187.230.290
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.532.242 10.488.626 1.014.209 6.455.809
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-117.012 650.809
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
506.056.613 400.505.826 179.200.176 193.686.099
Finansman Gelirleri
19 176.396.549 154.315.835 42.409.826 34.510.874
Finansman Giderleri
19 -109.197.477 -109.389.153 -16.040.363 -14.611.690
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
573.255.685 445.432.508 205.569.639 213.585.283
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-58.823.458 751.833 5.404.388 -21.539.347
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -154.194.410 -5.718.076 -57.719.787 -2.000.109
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
95.370.952 6.469.909 63.124.175 -19.539.238
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
514.432.227 446.184.341 210.974.027 192.045.936
DÖNEM KARI (ZARARI)
514.432.227 446.184.341 210.974.027 192.045.936
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
514.432.227 446.184.341 210.974.027 192.045.936
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
23.377.692 1.154.932 4.320.999 -5.034.016
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.317.407 -9.839.579 5.858.588 -6.292.520
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
4 18.831.198 9.501.679 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 -2.770.913 1.492.832 -1.537.589 1.258.504
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.829.352 1.967.916 -1.537.589 1.258.504
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-941.561 -475.084
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.377.692 1.154.932 4.320.999 -5.034.016
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
537.809.919 447.339.273 215.295.026 187.011.920
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
537.809.919 447.339.273 215.295.026 187.011.920http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216129


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.