KAP ***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2023 - 20:54
KAP ***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 -13.292.236 -2.588.362 8.090.011 14.032.990 588.371.875 694.614.278 694.614.278
Transferler
26.366.998 -26.366.998
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.837.647 9.026.595 254.138.405 260.327.353 260.327.353
Dönem Karı (Zararı)
254.138.405 254.138.405 254.138.405
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.837.647 9.026.595 6.188.948 6.188.948
Sermaye Arttırımı
120.000.000 -120.000.000
Kar Payları
-55.000.000 -55.000.000 -55.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000.000 -13.292.236 -5.426.009 17.116.606 40.399.988 387.004.877 254.138.405 899.941.631 899.941.631
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
220.000.000 -13.292.236 -16.225.332 17.116.606 40.900.015 386.504.850 728.368.243 1.363.372.146 1.363.372.146
Transferler
728.368.243 -728.368.243
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.167.055 17.889.638 303.458.200 322.514.893 322.514.893
Dönem Karı (Zararı)
303.458.200 303.458.200 303.458.200
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.167.055 17.889.638 19.056.693 19.056.693
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000.000 -13.292.236 -15.058.277 35.006.244 40.900.015 1.114.873.093 303.458.200 1.685.887.039 1.685.887.039


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
441.438.321 -58.615.332
Dönem Karı (Zararı)
303.458.200 254.138.405
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
303.458.200 254.138.405
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
83.537.140 14.830.965
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 8.408.673 6.559.017
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.889.055 1.344.083
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6-18 5.391.509 1.344.083
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.497.546 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.734.487 3.272.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 19.917.348 3.042.813
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 817.139 229.429
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-21.198.267 1.072.694
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -38.785.251 -6.877.607
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 17.586.984 7.950.301
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.642.588 28.310.119
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
786.531 -2.147.868
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 786.531 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.147.868
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 64.227.846 -22.291.180
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-953.773 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.288.142
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
115.080.361 -317.728.868
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
26.688.911 -102.474.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
26.688.911 -102.474.731
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.771.160 -66.727.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.771.160 -66.727.100
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -144.547.730 -245.507.493
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -36.985.464 -5.119.994
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
268.668.128 86.734.290
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
268.668.128 86.734.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 4.965.408 6.029.080
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.062.268 9.337.080
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11.062.268 9.337.080
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
502.075.701 -48.759.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -16.257.429 -1.874.494
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -44.379.951 -7.981.340
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-82.293.105 -160.150.559
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.348.071
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -98.517.079 -41.900.926
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
15.574.077 -110.339.202
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
15.574.077 -110.339.202
Alınan Faiz
38.785.251 5.375.837
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
-39.483.425 -13.286.268
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-121.822.533 39.067.520
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 231.442.530
Kredilerden Nakit Girişleri
0 231.442.530
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -103.797.821 -126.243.512
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-103.797.821 -126.243.512
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
9.110.419
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-32.627
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.119.608 -16.490.661
Ödenen Temettüler
-40.500.000
Ödenen Faiz
-16.872.477 -18.251.256
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
237.322.683 -179.698.371
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
47.904.336 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
285.227.019 -179.698.371
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 291.794.454 537.346.501
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 577.021.473 357.648.130


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 577.021.473 291.794.454
Finansal Yatırımlar
4 50.507.983 9.426.994
Ticari Alacaklar
618.511.749 597.058.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 618.511.749 597.058.828
Diğer Alacaklar
44.187.819 45.881.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 44.187.819 45.881.602
Stoklar
8 525.949.207 382.899.023
Peşin Ödenmiş Giderler
72.039.921 35.054.457
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 72.039.921 35.054.457
Diğer Dönen Varlıklar
25.218.120 9.398.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 25.218.120 9.398.755
ARA TOPLAM
1.913.436.272 1.371.514.113
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.913.436.272 1.371.514.113
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 53.684.875 21.942.127
Diğer Alacaklar
647.023 1.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 647.023 1.445
Maddi Duran Varlıklar
10 578.949.611 488.480.411
Kullanım Hakkı Varlıkları
6.836.287 8.231.260
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
280.823 407.235
Peşin Ödenmiş Giderler
10.018.809 25.592.886
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 10.018.809 25.592.886
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 160.908.286 129.894.833
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
811.325.714 674.550.197
TOPLAM VARLIKLAR
2.724.761.986 2.046.064.310
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
112.628.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 112.628.964
Banka Kredileri
112.628.964
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
129.526.783 79.137.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 129.526.783 79.137.616
Banka Kredileri
128.555.433 78.199.580
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
971.350 938.036
Diğer Finansal Yükümlülükler
109.514 74.788
Ticari Borçlar
526.029.276 228.700.504
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 526.029.276 228.700.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 11.037.018 6.071.610
Diğer Borçlar
777.084 616.098
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 75.353 107.980
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
701.731 508.118
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.825.557 3.859.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 15.825.557 3.859.828
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 61.812.697 9.718.025
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.260.119 4.575.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.878.250 2.010.817
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.381.869 2.564.730
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.007.846 3.457.198
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.007.846 3.457.198
ARA TOPLAM
757.385.894 448.840.178
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
757.385.894 448.840.178
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
253.658.356 205.120.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 253.658.356 205.120.761
Banka Kredileri
246.241.058 199.276.536
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.417.298 5.844.225
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.647.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.647.722
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.830.697 27.083.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 27.830.697 27.083.503
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
281.489.053 233.851.986
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.038.874.947 682.692.164
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.685.887.039 1.363.372.146
Ödenmiş Sermaye
15 220.000.000 220.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-13.292.236 -13.292.236
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-15.058.277 -16.225.332
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.058.277 -16.225.332
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.058.277 -16.225.332
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
35.006.244 17.116.606
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
35.006.244 17.116.606
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
35.006.244 17.116.606
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
40.900.015 40.900.015
Yasal Yedekler
15 40.900.015 40.900.015
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.114.873.093 386.504.850
Net Dönem Karı veya Zararı
303.458.200 728.368.243
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.685.887.039 1.363.372.146
TOPLAM KAYNAKLAR
2.724.761.986 2.046.064.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.398.103.622 805.810.603 713.728.724 465.458.244
Satışların Maliyeti
-1.022.339.767 -592.635.605 -518.858.865 -333.572.650
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
375.763.855 213.174.998 194.869.859 131.885.594
BRÜT KAR (ZARAR)
375.763.855 213.174.998 194.869.859 131.885.594
Genel Yönetim Giderleri
17 -37.783.817 -14.526.331 -17.501.150 -7.689.365
Pazarlama Giderleri
17 -65.168.565 -35.238.964 -33.359.586 -20.033.915
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 136.006.197 135.540.849 116.979.324 82.692.448
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -97.711.445 -96.163.642 -81.981.456 -26.339.381
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
311.106.225 202.786.910 179.006.991 160.515.381
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16.518.033 4.032.817 16.255.047 3.184.638
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-767.821 -767.821
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
326.856.437 206.819.727 194.494.217 163.700.019
Finansman Gelirleri
19 133.986.723 119.804.961 124.411.056 51.910.563
Finansman Giderleri
19 -93.157.114 -94.777.463 -80.316.155 -66.739.934
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
367.686.046 231.847.225 238.589.118 148.870.648
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-64.227.846 22.291.180 1.228.022 13.249.026
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -96.474.623 -3.717.967 -35.753.276 -2.518.892
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 32.246.777 26.009.147 36.981.298 15.767.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
303.458.200 254.138.405 239.817.140 162.119.674
DÖNEM KARI (ZARARI)
303.458.200 254.138.405 239.817.140 162.119.674
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
303.458.200 254.138.405 239.817.140 162.119.674
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 21 1,37940000 1,15520000 1,09010000 0,73690000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19.056.693 6.188.948 890.212 9.847.128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.458.819 -3.547.059 1.112.765 1.025.666
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
4 18.831.198 9.501.679 0 9.501.679
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 -1.233.324 234.328 -222.553 -680.217
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-291.764 709.412 -222.553 -205.133
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-941.560 -475.084 0 -475.084
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.056.693 6.188.948 890.212 9.847.128
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
322.514.893 260.327.353 240.707.352 171.966.802
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
322.514.893 260.327.353 240.707.352 171.966.802http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187986


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.