KAP ***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2023 - 20:43
KAP ***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 1.609.156 -2.259.514 7.657.640 7.525.000 424.829.217 454.361.499 454.361.499
Transferler
6.507.900 -6.507.990
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-328.848 432.371 255.050.648 255.154.171 255.154.171
Dönem Karı (Zararı)
255.050.648 255.050.648 255.050.648
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-328.848 432.371 103.523 103.523
Sermaye Arttırımı
85.000.000 -85.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-14.901.392 -14.901.392 -14.901.392
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 -13.292.236 -2.588.362 8.090.011 14.032.990 333.321.227 255.050.648 694.614.278 694.614.278
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 -13.292.236 -2.588.362 8.090.011 14.032.990 588.371.875 694.614.278 694.614.278
Transferler
26.867.025 -26.867.025
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.636.970 9.026.595 728.368.243 723.757.868 723.757.868
Dönem Karı (Zararı)
728.368.243 728.368.243 728.368.243
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.636.970 9.026.595 -4.610.375 -4.610.375
Sermaye Arttırımı
120.000.000 -120.000.000
Kar Payları
-55.000.000 -55.000.000 -55.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000.000 -13.292.236 -16.225.332 17.116.606 40.900.015 386.504.850 728.368.243 1.363.372.146 1.363.372.146


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
171.484.360 265.359.229
Dönem Karı (Zararı)
728.368.243 255.050.648
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-22.080.044 88.192.849
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 14.182.787 12.197.603
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.586.420 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.586.420
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.729.786 3.997.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.752.348 3.355.286
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 977.438 642.055
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
41.452.734 6.533.147
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -11.595.736 -4.227.155
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 53.048.470 10.760.302
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
30.264.095 59.405.186
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.039.115
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -1.039.115
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -111.032.894 11.514.310
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.378.890 -3.567.299
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -3.378.890 -3.567.299
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-884.082 -848.324
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-516.345.271 -65.213.101
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-362.758.022 -98.813.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-362.758.022 -98.813.800
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.209.545 -3.900.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-72.209.545 -3.900.608
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-211.723.316 -33.813.730
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
120.112.739 68.858.919
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
120.112.739 68.858.919
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.232.873 2.456.118
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10.232.873 2.456.118
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
189.942.928 278.030.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -3.914.412 -1.040.810
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -1.091.133 -367.909
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -13.453.023 -11.262.448
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-212.367.536 -45.143.742
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
12.500.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-4.773.640
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.835.118 3.870.581
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9, 10, 12 -203.191.129 -31.582.152
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-25.592.886 -30.717.628
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-25.592.886 -30.717.628
Alınan Faiz
11.581.361 5.559.097
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-204.668.871 162.885.565
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-14.901.392
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
231.442.530 307.444.576
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-298.935.194 -94.458.509
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.502.870 -21.887.078
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
1.039.115
Ödenen Temettüler
-55.000.000
Ödenen Faiz
-58.673.337 -14.351.147
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-245.552.047 383.101.052
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-245.552.047 383.101.052
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 537.346.501 154.245.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 291.794.454 537.346.501


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Bir Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 291.794.454 537.346.501
Finansal Yatırımlar
4 9.426.994 6.742.344
Ticari Alacaklar
597.058.828 236.887.226
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 , 27 133.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 597.058.828 236.754.040
Diğer Alacaklar
45.881.602 9.629.010
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 , 27 39.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 45.881.602 9.589.784
Stoklar
8 382.899.023 171.175.707
Peşin Ödenmiş Giderler
35.054.457 6.662.448
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 35.054.457 6.662.448
Diğer Dönen Varlıklar
9.398.755 501.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 9.398.755 501.944
ARA TOPLAM
1.371.514.113 968.945.180
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.371.514.113 968.945.180
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
21.942.127 12.440.448
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
21.942.127 12.440.448
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4 21.942.127 12.440.448
Diğer Alacaklar
1.445 1.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.445 1.445
Maddi Duran Varlıklar
9 488.480.411 207.615.894
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 8.231.260 4.311.842
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 407.235 163.337
Peşin Ödenmiş Giderler
12 25.592.886 57.327.024
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 129.894.833
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
674.550.197 281.859.990
TOPLAM VARLIKLAR
2.046.064.310 1.250.805.170
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 112.628.964 146.157.250
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
79.137.616 63.969.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
79.137.616 63.969.591
Banka Kredileri
5 78.199.580 42.941.320
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 938.036 21.028.271
Diğer Finansal Yükümlülükler
74.788 39.006
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
5 74.788 39.006
Ticari Borçlar
228.700.504 109.471.847
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 27 9.184
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 228.700.504 109.462.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 6.071.610 2.017.067
Diğer Borçlar
616.098 393.122
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 107.980 23.864
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
508.118 369.258
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.859.828 2.905.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 3.859.828 2.905.914
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 9.718.025 6.155.376
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.564.730 2.678.425
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.564.730 2.678.425
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.457.198 103.482
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 3.457.198 103.482
ARA TOPLAM
446.829.361 333.891.080
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
446.829.361 333.891.080
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
205.120.761 209.001.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
205.120.761 209.001.749
Banka Kredileri
5 199.276.536 208.460.230
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 5.844.225 541.519
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.647.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 1.647.722
Uzun Vadeli Karşılıklar
29.094.320 12.210.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 29.094.320 12.210.171
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 1.087.892
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
235.862.803 222.299.812
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
682.692.164 556.190.892
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.363.372.146 694.614.278
Ödenmiş Sermaye
18 220.000.000 100.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-13.292.236 -13.292.236
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-16.225.332 -2.588.362
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.225.332 -2.588.362
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.225.332 -2.588.362
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.116.606 8.090.011
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17.116.606 8.090.011
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17.116.606 8.090.011
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 40.900.015 14.032.990
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
386.504.850 333.321.227
Net Dönem Karı veya Zararı
728.368.243 255.050.648
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.363.372.146 694.614.278
TOPLAM KAYNAKLAR
2.046.064.310 1.250.805.170


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 2.396.434.448 878.150.067
Satışların Maliyeti
19 -1.601.427.841 -628.864.556
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
795.006.607 249.285.511
BRÜT KAR (ZARAR)
795.006.607 249.285.511
Genel Yönetim Giderleri
20 -34.414.267 -23.730.646
Pazarlama Giderleri
20 -257.079.985 -104.588.906
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 358.006.437 191.750.154
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -284.825.909 -158.736.136
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
576.692.883 153.979.977
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 10.868.447 5.619.291
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
587.561.330 159.599.268
Finansman Gelirleri
24 145.002.828 212.098.093
Finansman Giderleri
24 -115.228.809 -105.132.403
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
617.335.349 266.564.958
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
111.032.894 -11.514.310
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -17.015.672 -15.914.919
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 128.048.566 4.400.609
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
728.368.243 255.050.648
DÖNEM KARI (ZARARI)
728.368.243 255.050.648
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
728.368.243 255.050.648
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 3,31080000 1,15930000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.636.970 -328.848
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -17.046.213 -411.060
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.409.243 82.212
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 3.409.243 82.212
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.026.595 432.371
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4 9.501.679 455.127
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-475.084 -22.756
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-475.084 -22.756
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25 -4.610.375 103.523
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
723.757.868 255.154.171
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
723.757.868 255.154.171http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122494


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.066 Değişim: 0,50% Hacim : 63.156 Mio.TL Son veri saati : 16:34
Düşük 7.962 04.12.2023 Yüksek 8.072
Açılış: 8.051
28,9003 Değişim: 0,01%
Düşük 28,7960 04.12.2023 Yüksek 29,2476
Açılış: 28,896
31,4083 Değişim: -0,17%
Düşük 31,3598 04.12.2023 Yüksek 31,8870
Açılış: 31,4606
1.917,29 Değişim: -0,35%
Düşük 1.912,29 04.12.2023 Yüksek 1.997,75
Açılış: 1.924,11
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.