KAP ***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2022 - 00:08
KAP ***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 1.609.156 -1.187.512 6.329.976 7.525.000 309.277.559 338.554.179 338.554.179
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.072.002 1.327.664 136.551.658 136.807.320 136.807.320
Dönem Karı (Zararı)
136.551.658 136.551.658 136.551.658
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.072.002 1.327.664 255.662 255.662
Kar Payları
-21.000.000 -21.000.000 -21.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 1.609.156 -2.259.514 7.657.640 7.525.000 288.277.559 136.551.658 454.361.499 454.361.499
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 1.609.156 -2.259.514 7.657.640 7.525.000 424.829.217 454.361.499 454.361.499
Transferler
6.507.990 -6.507.990
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
255.154.171 255.154.171
Dönem Karı (Zararı)
255.050.648 255.050.648 255.050.648
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-328.848 432.371 103.523 103.523
Sermaye Arttırımı
85.000.000 -85.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-14.901.392 -14.901.392
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 -13.292.236 -2.588.362 8.090.011 14.032.990 333.321.227 255.050.648 694.614.278 694.614.278


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
265.359.229 101.466.153
Dönem Karı (Zararı)
255.050.648 136.551.658
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
255.050.648 136.551.658
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
88.192.849 56.442.856
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 12.197.603 10.376.737
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.997.341 2.159.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.355.286 2.325.117
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 642.055 -165.922
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.533.147 3.339.884
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -4.227.155 -4.689.196
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 10.760.302 8.029.080
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
59.405.186 17.921.170
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.039.115
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -1.039.115
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 11.514.310 23.748.607
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.567.299 -544.554
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -3.567.299 -544.554
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-848.324 -558.183
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-65.213.101 -61.595.754
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-98.813.800 -16.561.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-98.813.800 -16.561.926
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.900.608 -7.381.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.900.608 -7.381.000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-33.813.730 -47.610.298
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68.858.919 9.643.925
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
68.858.919 9.643.925
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.456.118 313.545
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.456.118 313.545
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
278.030.396 131.398.760
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.040.810 -961.330
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -367.909 -15.932
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -11.262.448 -28.955.345
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-45.143.742 -67.633.566
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
12.500.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-4.773.640 -12.500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.870.581 544.554
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -31.582.152 -38.622.586
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-30.717.628 -20.321.271
Alınan Faiz
5.559.097 3.282.621
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-16.884
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
162.885.565 27.537.962
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-14.901.392
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 307.444.576 116.492.485
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -94.458.509 -49.498.739
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -21.887.078 -13.273.412
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
1.039.115
Ödenen Temettüler
18 -21.000.000
Ödenen Faiz
5 -14.351.147 -5.182.372
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
383.101.052 61.370.549
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
383.101.052 61.370.549
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 154.245.449 92.874.900
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 537.346.501 154.245.449


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 537.346.501 154.245.449
Finansal Yatırımlar
4 6.742.344 13.951.429
Ticari Alacaklar
236.887.226 138.073.426
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,27 133.186 15.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 236.754.040 138.058.240
Diğer Alacaklar
9.629.010 9.070.493er Alacaklar
7,27 39.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 9.589.784 9.070.493
Stoklar
8 171.175.707 137.361.977
Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.662.448 3.956.467
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.662.448 3.956.467
Diğer Dönen Varlıklar
13 501.944 210.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 501.944 210.193
ARA TOPLAM
968.945.180 456.869.434
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
968.945.180 456.869.434
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 12.440.448 11.985.321
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 12.440.448 11.985.321
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4 12.440.448 11.985.321
Diğer Alacaklar
7 1.445 1.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.445 1.445
Maddi Duran Varlıklar
9 207.615.894 186.319.455
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 4.311.842 3.332.958
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 163.337 334.886
Peşin Ödenmiş Giderler
12 57.327.024 20.321.271
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 57.327.024 20.321.271
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
281.859.990 222.295.336
TOPLAM VARLIKLAR
1.250.805.170 679.164.770
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 167.185.521 47.886.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 167.185.521 47.886.824
Banka Kredileri
5 146.157.250 30.029.097
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 21.028.271 17.857.727
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 42.941.320 33.193.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
42.941.320 33.193.446
Banka Kredileri
5 42.941.320 33.193.446
Diğer Finansal Yükümlülükler
39.006 6.611
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
39.006 6.611
Ticari Borçlar
109.471.847 41.461.252
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 27 9.184 11.050
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 109.462.663 41.450.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.017.067 1.493.585
Diğer Borçlar
393.122 161.870
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 23.864 161.870
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
369.258
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 2.905.914 559.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.905.914 559.994
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 6.155.376 1.502.905
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.678.425 2.404.279
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.678.425 2.404.279
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 103.482 669.080
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 103.482 669.080
ARA TOPLAM
333.891.080 129.339.846
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
333.891.080 129.339.846
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
209.001.749 80.351.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 209.001.749 80.351.894
Banka Kredileri
5 208.460.230 68.070.917
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 541.519 12.280.977
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 78.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 78.939
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.210.171 9.484.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 12.210.171 9.484.635
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 1.087.892 5.547.957
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
222.299.812 95.463.425
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
556.190.892 224.803.271
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
694.614.278 454.361.499
Ödenmiş Sermaye
18 100.000.000 15.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-13.292.236 1.609.156
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.588.362 -2.259.514
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.588.362 -2.259.514
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.588.362 -2.259.514
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.090.011 7.657.640
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
8.090.011 7.657.640
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
8.090.011 7.657.640
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 14.032.990 7.525.000
Yasal Yedekler
18 14.032.990 7.525.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
333.321.227 288.277.559
Net Dönem Karı veya Zararı
255.050.648 136.551.658
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
694.614.278 454.361.499
TOPLAM KAYNAKLAR
1.250.805.170 679.164.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 878.150.067 645.577.520
Satışların Maliyeti
19 -627.278.108 -428.651.122
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
250.871.959 216.926.398
BRÜT KAR (ZARAR)
250.871.959 216.926.398
Genel Yönetim Giderleri
20 -25.317.094 -16.080.865
Pazarlama Giderleri
20 -104.588.906 -53.597.720
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 191.750.154 47.009.292
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -158.736.136 -31.216.169
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
153.979.977 163.040.936
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 3.567.299 592.554
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
157.547.276 163.633.490
Finansman Gelirleri
24 214.150.085 71.841.369
Finansman Giderleri
24 -105.132.403 -75.174.594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
266.564.958 160.300.265
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.514.310 -23.748.607
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -15.914.919 -23.306.162
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 4.400.609 -442.445
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
255.050.648 136.551.658
DÖNEM KARI (ZARARI)
255.050.648 136.551.658
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
255.050.648 136.551.658
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 2,55050000 1,36550000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-328.848 -1.072.002
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -411.060 -1.340.003
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 82.212 268.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 82.212 268.001
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
432.371 1.327.664
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4 455.127 1.397.541
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-22.756 -69.877
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
25 -22.756 -69.877
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
103.523 255.662
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
255.154.171 136.807.320
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
255.154.171 136.807.320http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006346


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.371 Değişim: -1,44% Hacim : 29.738 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.359 05.07.2022 Yüksek 2.426
Açılış: 2.418
17,0113 Değişim: 0,22%
Düşük 16,9505 06.07.2022 Yüksek 17,0554
Açılış: 16,9735
17,4598 Değişim: -0,04%
Düşük 17,4244 06.07.2022 Yüksek 17,4852
Açılış: 17,4675
969,08 Değişim: 0,65%
Düşük 962,29 06.07.2022 Yüksek 969,82
Açılış: 962,83
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.