" />

KAP ***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2021 - 18:17
KAP ***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 1.609.156 -1.187.512 6.329.976 7.525.000 309.277.559 338.554.179 338.554.179
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.546.390 116.474.751 114.928.361 114.928.361
Dönem Karı (Zararı)
116.474.751 116.474.751 116.474.751
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.546.390 -1.546.390 -1.546.390
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 1.609.156 -2.733.902 6.329.976 7.525.000 309.277.559 116.474.751 453.482.540 453.482.540
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 1.609.156 -2.259.514 7.657.640 7.525.000 424.829.217 454.361.499 454.361.499
Transferler
6.507.990 -6.507.990
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
393.462 432.371 119.570.790 120.396.623 120.396.623
Dönem Karı (Zararı)
119.570.790 119.570.790 119.570.790
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
393.462 432.371 825.823 825.823
Sermaye Arttırımı
85.000.000 -85.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-14.901.392 -14.901.392 -14.901.392
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 -13.292.236 -1.866.052 8.090.011 14.032.990 333.321.277 119.570.790 559.856.730 559.856.730


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
89.872.135 82.165.731
Dönem Karı (Zararı)
119.570.790 116.474.751
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
119.570.790 116.474.751
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.044.374 42.151.698
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.958.812 7.495.677
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.221.795 1.437.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.907.481 1.367.227
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
314.314 69.805
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.710.093 1.707.522
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -3.412.806 -3.220.212
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 6.122.899 4.927.734
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.458.948 10.741.297
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.039.115 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.039.115 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.802.701 21.891.607
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.415.175 -589.554
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.415.175 -589.554
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 -653.685 -531.883
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.653.386 -51.388.205
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.383.848 -33.666.542
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.047.156 -6.421.643
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.005.881 -19.021.579
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.222.968 6.502.341
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.466.219 1.219.218
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
101.961.778 107.238.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-911.841 -742.243
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-358.384 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.819.418 -24.330.270
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.730.800 -38.586.268
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.239.154 589.554
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.135.346 -28.282.871
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-26.022.784 0
Alınan Faiz
4.692.737 2.054.018
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12.495.439 -12.946.969
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.078.231 20.765.486
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-14.901.392 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
162.759.060 127.950.082
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-58.403.514 -74.171.627
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.241.938 -8.639.282
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
13 1.039.115 0
Ödenen Temettüler
0 -21.000.000
Ödenen Faiz
-11.173.100 -3.373.687
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
133.219.566 64.344.949
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
133.219.566 64.344.949
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 154.245.449 92.874.900
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 287.465.015 157.219.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 287.465.015 154.245.449
Finansal Yatırımlar
49.415 13.951.429
Ticari Alacaklar
209.457.274 138.073.426
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 15.186 15.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 209.442.088 138.058.240
Diğer Alacaklar
195.123 9.070.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
195.123 9.070.493
Stoklar
6 143.367.858 137.361.977
Peşin Ödenmiş Giderler
4.630.015 3.956.467
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.630.015 3.956.467
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.717.754 0
Diğer Dönen Varlıklar
364.859 210.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
364.859 210.193
ARA TOPLAM
653.247.313 456.869.434
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
653.247.313 456.869.434
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
12.440.448 11.985.321
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.440.448 11.985.321
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
12.440.448 11.985.321
Diğer Alacaklar
1.445 1.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.445 1.445
Maddi Duran Varlıklar
7 198.323.925 186.319.455
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.871.959 3.332.958
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
185.356 334.886
Peşin Ödenmiş Giderler
46.344.055 20.321.271
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
46.344.055 20.321.271
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
261.167.188 222.295.336
TOPLAM VARLIKLAR
914.414.501 679.164.770
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 62.538.568 47.886.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 62.538.568 47.886.824
Banka Kredileri
43.112.691 30.029.097
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19.425.877 17.857.727
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 40.425.815 33.193.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 40.425.815 33.193.446
Banka Kredileri
40.425.815 33.193.446
Diğer Finansal Yükümlülükler
4 38.585 6.611
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
38.585 6.611
Ticari Borçlar
68.030.535 41.461.252
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 20.998 11.050
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 68.009.537 41.450.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.169.293 1.493.585
Diğer Borçlar
261.465 161.870
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21.152 161.870
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
240.313 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.459.534 559.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.459.534 559.994
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
339.934 1.502.905
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.360.209 2.404.279
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 2.360.209 2.404.279
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
539.399 669.080
ARA TOPLAM
180.163.337 129.339.846
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
180.163.337 129.339.846
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 155.872.900 80.351.894
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 155.872.900 80.351.894
Banka Kredileri
155.190.377 68.070.917
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
682.523 12.280.977
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 78.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 78.939
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.988.448 9.484.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 11.988.448 9.484.635
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
6.533.086 5.547.957
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
174.394.434 95.463.425
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
354.557.771 224.803.271
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
559.856.730 454.361.499
Ödenmiş Sermaye
10 100.000.000 15.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-13.292.236 1.609.156
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.866.052 -2.259.514
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.866.052 -2.259.514
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.866.052 -2.259.514
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.090.011 7.657.640
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
8.090.011 7.657.640
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
8.090.011 7.657.640
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 14.032.990 7.525.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
333.321.227 288.277.559
Net Dönem Karı veya Zararı
119.570.790 136.551.658
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
559.856.730 454.361.499
TOPLAM KAYNAKLAR
914.414.501 679.164.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 605.244.325 484.015.808 263.866.347 179.267.465
Satışların Maliyeti
11 -422.889.704 -318.389.836 -180.695.616 -117.777.293
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
182.354.621 165.625.972 83.170.731 61.490.172
BRÜT KAR (ZARAR)
182.354.621 165.625.972 83.170.731 61.490.172
Genel Yönetim Giderleri
-18.933.625 -11.400.395 -6.818.379 -3.684.918
Pazarlama Giderleri
-75.904.896 -40.927.209 -35.856.558 -17.019.685
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 78.771.037 38.436.086 8.654.672 21.659.453
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -63.649.413 -22.615.831 -10.610.871 -12.910.609
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
102.637.724 129.118.623 38.539.595 49.534.413
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.415.175 544.554 1.862.904 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.718 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
106.049.181 129.663.177 40.402.499 49.534.413
Finansman Gelirleri
13 53.222.081 55.216.464 16.319.005 19.988.941
Finansman Giderleri
13 -36.897.772 -46.513.283 -15.594.703 -15.870.959
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
122.373.490 138.366.358 41.126.801 53.652.395
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.802.700 -21.891.607 -3.030.866 -4.912.883
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.938.693 -20.898.559 -365.345 -3.686.815
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-864.007 -993.048 -2.665.521 -1.226.068
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
119.570.790 116.474.751 38.095.935 48.739.512
DÖNEM KARI (ZARARI)
119.570.790 116.474.751 38.095.935 48.739.512
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
119.570.790 116.474.751 38.095.935 48.739.512
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç Kayıp 14 1,19570000 1,16470000 0,38100000 0,48740000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
393.462 -1.546.390 446.677 -235.263
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
491.827 -1.932.987 558.346 -294.078
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-98.365 386.597 -111.669 58.815
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-98.365 386.597 -111.669 58.815
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
432.371 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
455.127 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-22.756 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-22.756 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
825.833 -1.546.390 446.677 -235.263
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
120.396.623 114.928.361 38.542.612 48.504.249
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
120.396.623 114.928.361 38.542.612 48.504.249http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975281


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.