KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.02.2021 - 16:24
KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -111.006 -111.006 -111.006 -321.106 -321.106 -321.106 6.678.064 2.173.530 3.698.299 5.871.829 18.977.991 18.977.991
Transferler
330.885 3.367.414 -3.698.299 -330.885
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-117.653 -117.653 -117.653 204.779 204.779 204.779 4.916.526 4.916.526 5.003.652 5.003.652
Dönem Karı (Zararı)
4.916.526 4.916.526 4.916.526 4.916.526
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-117.653 -117.653 -117.653 204.779 204.779 204.779 87.126 87.126
Kar Payları
-3.198.059 -3.198.059 -3.198.059 -3.198.059
Dönem Sonu Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -228.659 -228.659 -228.659 -116.327 -116.327 -116.327 7.008.949 2.342.885 4.916.526 7.259.411 20.783.584 20.783.584
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -228.659 -228.659 -228.659 -116.327 -116.327 -116.327 7.008.949 2.342.885 4.916.526 7.259.411 20.783.584 20.783.584
Transferler
4.916.526 -4.916.526
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-105.580 -105.580 -105.580 -6.183 -6.183 -6.183 13.589.815 13.589.815 13.478.052 13.478.052
Dönem Karı (Zararı)
13.589.815 13.589.815 13.589.815 13.589.815
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-105.580 -105.580 -105.580 -6.183 -6.183 -6.183 -111.763 -111.763
Dönem Sonu Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -334.239 -334.239 -334.239 -122.510 -122.510 -122.510 7.008.949 7.259.411 13.589.815 20.849.226 34.261.636 34.261.636


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.398.134 2.077.646
Dönem Karı (Zararı)
13.589.815 4.916.526
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.589.815 4.916.526
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.759.210 436.160
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 893.127 750.335
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.776.726 1.451.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.688.550 1.606.035
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 88.176 -41.817
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -112.749
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.822.778 -3.487.503
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -2.927.661 -3.560.921
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 104.883 73.418
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 204.779
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 204.779
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.912.135 1.517.080
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.776.483 -708.782
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
734.516 -264.275
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.149.361 -1.959.119
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.819.665 -1.509.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.329.696 -449.243
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-170.210 112.168
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
296.026 407.402
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
290.898 -40.095
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.128 447.497
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.836
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-110.836
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
623.382 995.042
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
623.382 995.042
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.572.542 4.643.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.343.392 -1.807.077
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-157.685 706.346
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.673.331 -1.465.527
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.292.983 2.628.148
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-628.357 -361.966
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -628.357 -361.966
Alınan Faiz
2.921.340 2.990.114
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-672.392 -3.956.525
Ödenen Temettüler
0 -3.198.059
Ödenen Faiz
-21.847 -52.120
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-650.545 -706.346
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.018.725 749.269
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.018.725 749.269
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.617.081 16.867.812
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.635.806 17.617.081


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 31.647.761 17.622.715
Finansal Yatırımlar
5 1.019.770 1.754.286
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.019.770 1.754.286
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.019.770 1.754.286
Ticari Alacaklar
6 7.886.047 4.736.686
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 5.264.446 3.444.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.621.601 1.291.906
Diğer Alacaklar
36.950
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
755
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
36.195
Peşin Ödenmiş Giderler
12 259.619 89.409
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
259.619 89.409
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 110.836
ARA TOPLAM
40.850.147 24.313.932
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19 40.850.147 24.313.932
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 702.001 546.135
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 1.188.023 753.916
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 550.854 388.667
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 1.079.015 746.324
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.519.893 2.435.042
TOPLAM VARLIKLAR
44.370.040 26.748.974
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 1.258.892 962.867
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 620.776 329.879
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
638.116 632.988
Diğer Borçlar
7 2.004.227 1.427.743
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.188.023 754.386
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
816.204 673.357
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 1.965.401 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.085.245 2.458.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.993.436 2.301.557
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 91.809 156.512
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 111.602
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 0 111.602
ARA TOPLAM
8.313.765 4.960.281
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.313.765 4.960.281
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.794.639 1.005.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.794.639 1.005.109
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.794.639 1.005.109
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.108.404 5.965.390
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13 34.261.636 20.783.584
Ödenmiş Sermaye
4.401.917 4.401.917
Sermaye Düzeltme Farkları
2.458.293 2.458.293
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-334.239 -228.659
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-334.239 -228.659
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-334.239 -228.659
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-122.510 -116.327
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-122.510 -116.327
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-122.510 -116.327
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.008.949 7.008.949
Yasal Yedekler
7.008.949 7.008.949
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.259.411 2.342.885
Net Dönem Karı veya Zararı
13.589.815 4.916.526
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.261.636 20.783.584
TOPLAM KAYNAKLAR
44.370.040 26.748.974


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 38.185.041 23.304.678
Satışların Maliyeti
14 -2.699.044 -1.662.254
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.485.997 21.642.424
BRÜT KAR (ZARAR)
35.485.997 21.642.424
Genel Yönetim Giderleri
15 -21.485.091 -18.609.952
Pazarlama Giderleri
15 -57.606 -419.599
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 580.891 256.894
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.524.191 2.869.767
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.524.191 2.869.767
Finansman Gelirleri
17 3.082.642 3.637.258
Finansman Giderleri
18 -104.883 -73.418
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.501.950 6.433.607
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.912.135 -1.517.081
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -4.216.898 -969.389
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 304.763 -547.692
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.589.815 4.916.526
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.589.815 4.916.526
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.589.815 4.916.526
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-105.580 -117.653
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-131.975 -147.067
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.395 29.414
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26.395 29.414
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6.183 204.779
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.716 257.628
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-7.716 257.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.533 -52.849
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.533 -52.849
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-111.763 87.126
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.478.052 5.003.652
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.478.052 5.003.652http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907856


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.529 Değişim: 0,00% Hacim : 35.046 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.519 02.03.2021 Yüksek 1.537
Açılış: 1.526
7,3496 Değişim: -0,14%
Düşük 7,3318 03.03.2021 Yüksek 7,3610
Açılış: 7,3601
8,8811 Değişim: -0,24%
Düşük 8,8695 03.03.2021 Yüksek 8,9039
Açılış: 8,9028
409,83 Değişim: -0,08%
Düşük 408,60 03.03.2021 Yüksek 411,13
Açılış: 410,17
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.