KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.02.2020 - 21:40
KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -144.422 -144.422 -144.422 -173.498 -173.498 -173.498 6.352.361 2.018.671 3.631.982 5.650.653 18.545.304 18.545.304
Transferler
325.703 3.306.279 -3.631.982 -325.703 -3.151.420
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33.416 33.416 33.416 -147.608 -147.608 -147.608 3.698.299 3.698.299 3.584.107 3.584.107
Dönem Karı (Zararı)
3.698.299 3.698.299 3.698.299 3.698.299
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
33.416 33.416 33.416 -147.608 -147.608 -147.608 -114.192 -114.192
Kar Payları
-3.151.420 -3.151.420 -3.151.420 -3.151.420
Dönem Sonu Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -111.006 -111.006 -111.006 -321.106 -321.106 -321.106 6.678.064 2.173.530 3.698.299 5.871.829 18.977.991 18.977.991
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -111.006 -111.006 -111.006 -321.106 -321.106 -321.106 6.678.064 2.173.530 3.698.299 5.871.829 18.977.991 18.977.991
Transferler
330.885 3.367.414 -3.698.299 -330.885
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-117.653 -117.653 -117.653 204.779 204.779 204.779 4.916.526 4.916.526 5.003.652 5.003.652
Dönem Karı (Zararı)
4.916.526 4.916.526 4.916.526 4.916.526
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-117.653 -117.653 -117.653 204.779 204.779 204.779 87.126 87.126
Kar Payları
-3.198.059 -3.198.059 -3.198.059 -3.198.059
Dönem Sonu Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -228.659 -228.659 -228.659 -116.327 -116.327 -116.327 7.008.949 2.342.885 4.916.526 7.259.411 20.783.584 20.783.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.371.300 450.216
Dönem Karı (Zararı)
4.916.526 3.698.299
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.916.526 3.698.299
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
436.160 -948.082
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 750.335 225.144
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.451.469 1.331.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.606.035 1.487.901
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -41.817 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-112.749 -156.260
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.487.503 -3.384.166
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.560.921 -3.426.472
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
73.418 42.306
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
204.779 -148.082
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
204.779 -148.082
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.517.080 1.027.381
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-708.782 203.506
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-264.275 179.119
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.959.119 144.183
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.509.876 895.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-449.243 -751.402
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
112.168 -45.113
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
407.402 -114.984
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-40.095 -101.007
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
447.497 -13.977
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
995.042 40.301
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
995.042 40.301
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.643.904 2.953.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.807.077 -1.415.639
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.465.527 -1.087.868
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.628.148 3.132.376
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-361.966 -207.085
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -361.966 -207.085
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Faiz
2.990.114 3.339.461
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.250.179 -3.193.726
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Temettüler
-3.198.059 -3.151.420
Ödenen Faiz
-52.120 -42.306
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
749.269 388.866
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
749.269 388.866
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 16.867.812 16.478.946
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.617.081 16.867.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 17.622.715 17.012.133
Finansal Yatırımlar
1.754.286 1.490.011
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.754.286 1.490.011
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 1.754.286 1.490.011
Ticari Alacaklar
7 4.736.686 2.777.566
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 3.444.780 1.934.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.291.906 842.662
Peşin Ödenmiş Giderler
89.409 201.577
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
89.409 201.577
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 110.836
ARA TOPLAM
24.313.932 21.481.287
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.313.932 21.481.287
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 546.135 230.043
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 753.916 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 388.667 529.619
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 746.324 498.616
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.435.042 1.258.278
TOPLAM VARLIKLAR
26.748.974 22.739.565
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 962.867 555.464
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 329.879 369.974
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
632.988 185.490
Diğer Borçlar
1.427.743 435.720
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
235 353
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.427.508 435.367
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 0 385.303
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.458.069 1.719.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.301.557 1.501.914
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 156.512 217.086
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
111.602 48.009
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
111.602 48.009
ARA TOPLAM
4.960.281 3.143.496
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.960.281 3.143.496
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.005.109 618.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.005.109 618.078
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.005.109 618.078
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.965.390 3.761.574
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14 20.783.584 18.977.991
Ödenmiş Sermaye
4.401.917 4.401.917
Sermaye Düzeltme Farkları
2.458.293 2.458.293
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-228.659 -111.006
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-228.659 -111.006
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-228.659 -111.006
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-116.327 -321.106
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-116.327 -321.106
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-116.327 -321.106
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.008.949 6.678.064
Yasal Yedekler
7.008.949 6.678.064
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.342.885 2.173.530
Net Dönem Karı veya Zararı
4.916.526 3.698.299
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.783.584 18.977.991
TOPLAM KAYNAKLAR
26.748.974 22.739.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 23.304.678 17.210.640
Satışların Maliyeti
15 -1.662.254 -1.781.344
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.642.424 15.429.296
BRÜT KAR (ZARAR)
21.642.424 15.429.296
Genel Yönetim Giderleri
16 -18.609.952 -13.945.727
Pazarlama Giderleri
16 -419.599 -160.979
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
256.894 194.992
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.869.767 1.517.582
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.869.767 1.517.582
Finansman Gelirleri
18 3.637.258 3.468.302
Finansman Giderleri
19 -73.418 -223.183
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.433.607 4.762.701
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.517.081 -1.064.402
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-969.389 -1.027.367
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-547.692 -37.035
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.916.526 3.698.299
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.916.526 3.698.299
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.916.526 3.698.299
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-117.653 33.416
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-147.067 41.770
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29.414 -8.354
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29.414 -8.354
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
204.779 -147.608
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
257.628 -185.103
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
257.628 -185.103
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-52.849 37.495
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-52.849 37.495
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
87.126 -114.192
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.003.652 3.584.107
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.003.652 3.584.107http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817279


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.947 Değişim: -3,17% Hacim : 27.906 Mio.TL Son veri saati : 15:33
Düşük 1.933 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,4338 Değişim: -0,28%
Düşük 13,3398 24.01.2022 Yüksek 13,5283
Açılış: 13,4717
15,1861 Değişim: -0,56%
Düşük 15,1097 24.01.2022 Yüksek 15,3407
Açılış: 15,2716
792,81 Değişim: -0,10%
Düşük 787,96 24.01.2022 Yüksek 799,70
Açılış: 793,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.