KAP ***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2023 - 20:01
KAP ***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.118.203 24.072.504 861.760 -85.829 -9.050.621 -5.793.425 11.122.592 11.122.592
Transferler
-5.793.425 5.793.425 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
57.767 -2.683.617 -2.625.850 -2.625.850
Dönem Sonu Bakiyeler
1.118.203 24.072.504 861.760 -28.062 -14.844.046 -2.683.617 8.496.742 8.496.742
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.118.203 24.072.504 861.760 19.155 -101.882 -14.844.046 -9.281.375 1.844.319 1.844.319
Transferler
-9.281.375 9.281.375 0 0
Sermaye Arttırımı
-101.134 -976.799 -3.944.865 -5.072.798 -5.072.798
Sermaye Avansı
6.500.000 6.500.000 6.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.118.203 6.500.000 24.072.504 861.760 -81.979 -1.078.681 -24.125.421 -3.994.865 3.271.521 3.271.521


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.421.817 -2.719.545
Dönem Karı (Zararı)
-3.994.865 -2.683.617
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.500.443 206.529
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 683.166 303.367
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5-6 -16.377 -42.564
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 288.720 174.215
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5 1.326.582 177.596
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.782.534 -406.085
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.782.534 -406.085
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.516.585 -242.457
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.053.363 -5.117.377
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.632.036 -135.004
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -4.854.938 -2.256.285
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.713.571 -727.822
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.211.067 4.993.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 129.299 400.075
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.792.755 2.921.960
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
107.279 595.023
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.082.433 -916.942
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.011.893 -2.719.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -409.924 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.540.223 -3.674.979
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8-9 3.914.999 539.809
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -1.374.776 -4.214.788
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.765.230 4.506.575
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
12 6.500.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.265.230 4.506.575
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
883.636 -1.887.949
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-976.799 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-93.163 -1.887.949
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 200.131 3.352.931
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 106.968 1.464.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 106.968 200.131
Ticari Alacaklar
5.413.416 4.427.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.413.416 4.427.816
Diğer Alacaklar
2.408.970 776.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.408.970 776.934
Stoklar
6 13.097.111 8.242.173
Peşin Ödenmiş Giderler
3.277.094 563.523
Diğer Dönen Varlıklar
2.826.307 3.145.446
ARA TOPLAM
27.129.866 17.356.023
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.129.866 17.356.023
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
30.000 30.000
Maddi Duran Varlıklar
8 8.248.191 7.617.955
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 240.904 311.995
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.519.095 7.959.950
TOPLAM VARLIKLAR
35.648.961 25.315.973
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.719.363 8.996.595
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
968.884 0
Ticari Borçlar
4.367.748 2.266.370
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 4.367.748 2.266.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 1.029.701 900.402
Diğer Borçlar
8.035.296 9.828.051
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-7 4.634.158 9.732.527
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.401.138 95.524
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
649.858 542.579
Kısa Vadeli Karşılıklar
392.180 336.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 165.120 156.865
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 227.060 180.044
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.022.375 259.081
ARA TOPLAM
25.185.405 23.129.987
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.185.405 23.129.987
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.925.709 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
266.326 341.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 266.326 341.667
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.192.035 341.667
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.377.440 23.471.654
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.271.521 1.844.319
Ödenmiş Sermaye
12 1.118.203 1.118.203
Sermaye Avansı
12 6.500.000 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 24.072.504 24.072.504
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
779.781 880.915
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
779.781 880.915
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 861.760 861.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -81.979 19.155
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.078.681 -101.882
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.078.681 -101.882
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-24.125.421 -14.844.046
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.994.865 -9.281.375
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.271.521 1.844.319
TOPLAM KAYNAKLAR
35.648.961 25.315.973


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 17.001.061 9.735.306 12.523.867 6.870.129
Satışların Maliyeti
13 -13.191.257 -8.392.936 -7.348.715 -4.809.196
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.809.804 1.342.370 5.175.152 2.060.933
BRÜT KAR (ZARAR)
3.809.804 1.342.370 5.175.152 2.060.933
Genel Yönetim Giderleri
-7.404.199 -1.781.380 -3.442.308 -974.414
Pazarlama Giderleri
-3.064.688 -1.400.979 -1.925.522 -1.022.115
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
800.406 683.170 711.010 15.184
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-566.007 -1.782.276 -508.328 -1.669.588
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.424.684 -2.939.095 10.004 -1.590.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.782.534 406.085 3.782.534 -1.271
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.642.150 -2.533.010 3.792.538 -1.591.271
Finansman Giderleri
-1.352.715 -150.607 -646.847 -148.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.994.865 -2.683.617 3.145.691 -1.739.447
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.994.865 -2.683.617 3.145.691 -1.739.447
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.994.865 -2.683.617 3.145.691 -1.739.447
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.994.865 -2.683.617 3.145.691 -1.739.447
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar 15 -3.573,00000000 -2,40000000 3,08900000 -1,55600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-101.134 57.767 -478.397 -47.301
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-101.134 57.767 -478.397 -47.301
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-976.799 0 -911.340 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-976.799 0 -911.340 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-976.799 0 -911.340 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.077.933 57.767 -1.389.737 -47.301
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.072.798 -2.625.850 1.755.954 -1.786.748
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.072.798 -2.625.850 1.755.954 -1.786.748http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187949


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.009 Değişim: -1,04% Hacim : 82.126 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.993 29.11.2023 Yüksek 8.125
Açılış: 8.115
28,9162 Değişim: 0,04%
Düşük 28,8091 29.11.2023 Yüksek 28,9561
Açılış: 28,9046
31,7529 Değişim: -0,09%
Düşük 31,6848 29.11.2023 Yüksek 31,9430
Açılış: 31,7821
1.900,32 Değişim: 0,17%
Düşük 1.889,65 29.11.2023 Yüksek 1.907,94
Açılış: 1.897,03
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.