KAP ***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 22:29
KAP ***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 503.424 3.190.708 861.760 -34.548 -3.189.983 -1.193.434 1.137.927 1.137.927
Transferler
-1.193.434 1.193.434 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-122.821 -4.263.160 -4.385.891 -4.385.891
Sermaye Avansı
1.498.576 1.498.576 1.498.576
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 4.000.000 3.190.708 861.760 -157.369 -4.383.417 -4.263.160 -1.749.478 -1.749.478
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 4.000.000 3.190.708 861.760 -157.369 -4.383.417 -4.667.204 -155.522 -155.522
Transferler
-4.667.204 4.667.204 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
50.939 -3.784.476 -3.733.537 -3.733.537
Sermaye Avansı
10.091.079 10.091.079 10.091.079
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 14.091.079 3.190.708 861.760 -106.430 -9.050.621 -3.784.476 6.202.020 6.202.020


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.806.405 -1.926.580
Dönem Karı (Zararı)
-3.784.476 -4.263.160
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.784.476 -4.263.160
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
616.249 1.234.214
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 234.973 296.070
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6-7 -56.295 -109.857
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 300.519 83.577
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
139.902 964.424
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.850 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.632.728 1.549.025
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -169.888 -20.955
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.781 -79.374
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -650.133 890.454
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-277.657 -53.638
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 208.704 50.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
60.334 232.492
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-557.064 811.561
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
223.704 51.694
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-454.947 -334.098
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.800.955 -1.479.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -5.450 -446.659
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.254.526 768.712
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8-9 52.250 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -1.306.776 768.712
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.030.244 607.428
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
11 10.091.079 1.498.576
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-891.148
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -4.060.835
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.687 -550.440
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.687 -550.440
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 120.322 659.167
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 89.635 108.727


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 89.635 120.322
Ticari Alacaklar
980.840 844.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 980.840 844.471
Diğer Alacaklar
133.354 117.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
133.354 117.573
Stoklar
7 2.492.899 1.789.416
Peşin Ödenmiş Giderler
303.436 25.779
Diğer Dönen Varlıklar
1.159.132 597.514
ARA TOPLAM
5.159.296 3.495.075
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.159.296 3.495.075
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
30.000 30.000
Maddi Duran Varlıklar
8 2.404.614 1.373.356
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 104.696 113.551
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.539.310 1.516.907
TOPLAM VARLIKLAR
7.698.606 5.011.982
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 322 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 0 1.607.472
Ticari Borçlar
509.135 318.574
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 509.135 318.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
135.720 75.386
Diğer Borçlar
67.970 625.034
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
58.478 601.393
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.492 23.641
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
232.685 8.981
Kısa Vadeli Karşılıklar
225.832 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 51.288 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 174.544 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
226.839 120.168
ARA TOPLAM
1.398.503 2.755.615
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.398.503 2.755.615
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 2.332.104
Uzun Vadeli Karşılıklar
98.083 79.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 98.083 79.785
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.083 2.411.889
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.496.586 5.167.504
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.202.020 -155.522
Ödenmiş Sermaye
11 1.000.000 1.000.000
Sermaye Avansı
11 14.091.079 4.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.190.708 3.190.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
755.330 704.391
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
755.330 704.391
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 861.760 861.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -106.430 -157.369
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-9.050.621 -4.383.417
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.784.476 -4.667.204
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.202.020 -155.522
TOPLAM KAYNAKLAR
7.698.606 5.011.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 6.908.834 2.656.997 1.490.516 865.610
Satışların Maliyeti
12 -7.983.201 -4.013.769 -3.074.265 -2.052.810
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.074.367 -1.356.772 -1.583.749 -1.187.200
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.074.367 -1.356.772 -1.583.749 -1.187.200
Genel Yönetim Giderleri
-1.255.465 -375.297 -560.144 -188.706
Pazarlama Giderleri
-702.303 -399.503 -355.211 -192.622
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 -820.311 0 -766.871
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 23.926 57.833 -46.990 19.755
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -582.278 -265.600 -419.294 -203.015
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.590.487 -3.159.650 -2.965.388 -2.518.659
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.850 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.587.637 -3.159.650 -2.965.388 -2.518.659
Finansman Giderleri
-196.839 -1.103.510 -1.922 -181.001
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.784.476 -4.263.160 -2.967.310 -2.699.660
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 -38.931
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 0 0 0 -38.931
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.784.476 -4.263.160 -2.967.310 -2.738.591
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.784.476 -4.263.160 -2.967.310 -2.738.591
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.784.476 -4.263.160 -2.967.310 -2.738.591
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -3,78400000 -4,26300000 -2,96700000 -2,73900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
50.939 -122.821 -44.606 -199.244
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 50.939 -122.821 -44.606 -220.799
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 21.555
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.939 -122.821 -44.606 -199.244
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.733.537 -4.385.981 -3.011.916 -2.937.835
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.733.537 -4.385.981 -3.011.916 -2.937.835http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976693


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.