KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2023 - 18:18
KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 68.101.988 42.839.213 57.239.845 34.728.497
Satışların Maliyeti
28 -33.299.851 -26.470.916 -19.227.442 -18.137.196
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.802.137 16.368.297 38.012.403 16.591.301
BRÜT KAR (ZARAR)
34.802.137 16.368.297 38.012.403 16.591.301
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -21.390.737 -11.004.672 -8.893.236 -3.861.293
Pazarlama Giderleri
29,30 -9.784.812 -1.926.371 -3.723.313 -718.777
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 24.252.633 23.643.975 3.601.496 4.655.566
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -32.989.471 -24.667.545 -17.618.440 -1.878.408
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.110.250 2.413.684 11.378.910 14.788.389
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -32.242.348 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-37.352.598 2.413.684 11.378.910 14.788.389
Finansman Gelirleri
33 10.350.642 10.538.115 5.125.628 4.534.934
Finansman Giderleri
33 -83.923.336 -112.820.666 -16.557.061 -32.150.581
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-110.925.292 -99.868.867 -52.523 -12.827.258
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -36.585.500 58.154.930 1.613.419 -4.027.787
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-36.585.500 58.154.930 1.613.419 -4.027.787
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-147.510.792 -41.713.937 1.560.896 -16.855.045
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 102.352.058 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-147.510.792 60.638.121 1.560.896 -16.855.045
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-147.510.792 60.638.121 1.560.896 -16.855.045
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,00492000 0,00202000 0,00005000 -0,00056000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
201.562.368 -4.079.464
Dönem Karı (Zararı)
-147.510.792 77.493.166
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-147.510.792 -24.858.892
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 102.352.058
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
320.964.662 -26.758.671
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,18,19 9.738.201 2.891.521
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
53.031 48.715
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 53.031 48.715
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.147.506 612.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 1.102.044 537.701
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 45.345 66.515
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 117 8.522
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31,32,33 4.057.354 24.406.320
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
237.140.722 95.568.713
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 36.585.500 -62.182.717
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 32.242.348 -88.103.961
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 32.242.348 -88.103.961
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
28.461.438 -52.741.581
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.727.328 6.287.356
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -10.915.192 -11.585.185
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.305.512 -685.688
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 44.472.740 869.987
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.249.532 -3.836.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 3.275.120 -3.293.568
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.827.498 -10.619.320
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 -11.814.998 -30.294.591
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 1.599.918 415.782
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
201.915.308 -2.007.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -197.091 -2.073.629
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -155.849 1.251
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.399.915 437.704.955
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 0 439.668.016
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -49.510.085 -1.575.842
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 60.000.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -90.000 -387.219
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-295.114.014 -11.158.298
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 204.578.850 435.749
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -496.141.668 -9.294.775
Ödenen Faiz
-13.901.838 -8.302.453
Alınan Faiz
10.350.642 6.003.181
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-83.151.731 422.467.193
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-138.379.351 -151.383
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-221.531.082 422.315.810
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 250.941.511 1.110.578
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 29.410.429 423.426.388


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 29.410.429 250.941.511
Ticari Alacaklar
10 10.793.771 12.527.088
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 10.793.771 12.527.088
Diğer Alacaklar
11 73.959.871 63.043.748
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 72.677.870 63.023.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.282.001 20.195
Stoklar
13 1.940.113 634.601
Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.279.943 50.752.683
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15,37 0 37.500.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.279.943 13.252.683
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 173.705 17.856
Diğer Dönen Varlıklar
26 697.677 2.283.042
ARA TOPLAM
123.255.509 380.200.529
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
123.255.509 380.200.529
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 6.987 7.918
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 6.987 7.918
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 930.010.000 1.022.210.000
Maddi Duran Varlıklar
18 1.722.875.951 1.683.204.837
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 111.936 11.166
Şerefiye
20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 111.936 11.166
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.653.004.874 2.705.433.921
TOPLAM VARLIKLAR
2.776.260.383 3.085.634.450
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 295.026.128 20.640.700
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 168.940.510
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 7.656.577 3.407.045
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 7.656.577 3.407.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 4.198.317 923.197
Diğer Borçlar
11 3.572.462 5.095.653
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 867.739
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.572.462 4.227.914
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.200.765 13.015.763
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.976.588 4.673.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 580.325 323.059
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.396.263 4.350.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
316.630.837 216.696.727
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
316.630.837 216.696.727
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 297.693.165
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 1.304.307
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 1.304.307
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 2.106.475 800.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 2.106.475 800.251
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 503.585.281 362.021.846
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
505.691.756 661.819.569
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
822.322.593 878.516.296
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 1.953.937.790 2.207.118.154
Ödenmiş Sermaye
300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20.118.814 20.118.814
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.536 -10.536
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-10.535.995 -10.535.995
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.283.135.419 1.388.771.891
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.155.078 1.155.078
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
507.585.802 72.267.145
Net Dönem Karı veya Zararı
-147.510.792 435.351.757
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.953.937.790 2.207.118.154
TOPLAM KAYNAKLAR
2.776.260.383 3.085.634.450


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 1.094.855.649 -481.029 1.106.871 -122.761.765 -95.193.999 1.174.409.402 1.174.409.402
Transferler
-310.130.469 214.936.470 95.193.999 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
75.208 77.493.166 77.568.374 77.568.374
Dönem Karı (Zararı)
77.493.166 77.493.166 77.493.166
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
75.208 75.208 75.208
Dönem Sonu Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 784.725.180 -405.821 1.106.871 92.174.705 77.493.166 1.251.977.776 1.251.977.776
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 300.000.000 20.118.814 -10.536 -10.535.995 1.389.386.489 -614.598 1.155.078 72.267.145 435.351.757 2.207.118.154 2.207.118.154
Transferler
435.351.757 -435.351.757 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-105.109.643 -526.829 -147.510.792 -253.147.264 -253.147.264
Dönem Karı (Zararı)
-147.510.792 -147.510.792 -147.510.792
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-105.109.643 -526.829 -105.636.472 -105.636.472
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-33.100 -33.100 -33.100
Dönem Sonu Bakiyeler
27 300.000.000 20.118.814 -10.536 -10.535.995 1.284.276.846 -1.141.427 1.155.078 507.585.802 -147.510.792 1.953.937.790 1.953.937.790


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -147.510.792 60.638.121 1.560.896 -16.855.045
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-105.636.472 -39.234 -761.522 -114.442
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -658.537 -49.042 -951.902 -143.052
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-104.977.935 9.808 190.380 28.610
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -104.977.935 9.808 190.380 28.610
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-105.636.472 -39.234 -761.522 -114.442
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-253.147.264 60.598.887 799.374 -16.969.487
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-253.147.264 60.598.887 799.374 -16.969.487http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215933


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.979 Değişim: 1,58% Hacim : 83.873 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.747 07.12.2023 Yüksek 7.979
Açılış: 7.868
28,9192 Değişim: 0,02%
Düşük 28,8338 07.12.2023 Yüksek 28,9455
Açılış: 28,9123
31,2753 Değişim: 0,44%
Düşük 31,0844 07.12.2023 Yüksek 31,3394
Açılış: 31,1368
1.887,55 Değişim: 0,20%
Düşük 1.877,88 07.12.2023 Yüksek 1.898,04
Açılış: 1.883,85
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.