KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2023 - 18:27
KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 47.136.020 22.566.041
Satışların Maliyeti
28 -28.582.839 -12.227.443
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.553.181 10.338.598
BRÜT KAR (ZARAR)
18.553.181 10.338.598
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -15.349.006 -7.577.217
Pazarlama Giderleri
29,30 -5.795.948 -2.288.141
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 11.989.475 10.959.264
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -29.027.431 -39.369.814
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-19.629.729 -27.937.310
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 481.422.781 195.801.441
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
461.793.052 167.864.131
Finansman Gelirleri
33 13.375.858 12.464.177
Finansman Giderleri
33 -112.165.780 -174.875.807
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
363.003.130 5.452.501
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -30.003.431 -49.809.817
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-30.003.431 -49.809.817
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
332.999.699 -44.357.316
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
102.352.058 -50.836.683
DÖNEM KARI (ZARARI)
435.351.757 -95.193.999
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
435.351.757 -95.193.999
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,01451000 -0,00317000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.030.516 17.623.065
Dönem Karı (Zararı)
435.351.757 -95.193.999
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
332.999.699 -44.357.316
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
102.352.058 -50.836.683
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-285.960.489 83.959.517
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,18,19 5.503.103 10.649.630
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
37.734 487.023
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 37.734 487.023
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
634.575 2.737.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 581.119 467.727
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 80.932 1.788.393
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -27.476 480.972
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31,32,33 34.814.419 50.051.075
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
212.545.883 166.026.321
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
17 -481.422.781 -195.801.441
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 30.003.431 49.809.817
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -88.076.853 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-93.507.799 28.909.398
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 590.535 15.416.790
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 9.711.867 6.750.439
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -312.286 -132.020
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -42.160.376 -2.805.126
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.291.463 2.532.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -3.693.098 2.915.955
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -11.466.475 7.318.610
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 -33.742.497 -2.912.535
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -6.144.006 -175.009
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
55.883.469 17.674.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.845.337 -54.841
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -7.616 2.990
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
436.515.252 -809.480
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 439.714.751 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -2.722.280 -640.921
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -477.219 -168.559
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-173.103.556 -17.090.740
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.003.488 14.537.771
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -185.684.014 -26.904.121
Ödenen Faiz
-1.798.888 -17.188.567
Alınan Faiz
13.375.858 12.464.177
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
317.442.212 -277.155
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-67.611.279 -272.347
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
249.830.933 -549.502
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.110.578 1.660.080
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 250.941.511 1.110.578


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 250.941.511 1.110.578
Ticari Alacaklar
10 12.527.088 12.734.417
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 12.527.088 12.734.417
Diğer Alacaklar
11 63.043.748 72.742.701
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 63.023.553 72.137.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 20.195 605.111
Stoklar
13 634.601 322.315
Peşin Ödenmiş Giderler
15 50.752.683 8.592.307
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15,37 37.500.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 13.252.683 8.592.307
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 17.856 10.240
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.283.042 2.478.091
ARA TOPLAM
380.200.529 97.990.649
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
380.200.529 97.990.649
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 7.918 20.832
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 7.918 20.832
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 1.022.210.000 540.310.000
Maddi Duran Varlıklar
18 1.683.204.837 1.331.648.578
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 0 831.690
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 11.166 24.510
Şerefiye
20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 11.166 24.510
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.705.433.921 1.872.835.610
TOPLAM VARLIKLAR
3.085.634.450 1.970.826.259
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 20.640.700 31.489.870
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 168.940.510 114.650.868
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 3.407.045 9.519.544
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 3.407.045 9.519.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 923.197 4.616.295
Diğer Borçlar
11 5.095.653 13.786.276
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 867.739 3.296.272
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 4.227.914 10.490.004
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 13.015.763 46.758.260
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.673.859 4.594.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 323.059 297.437
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.350.800 4.297.344
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
216.696.727 225.415.894
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
216.696.727 225.415.894
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 297.693.165 334.246.194
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 1.304.307 4.080.159
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.304.307 4.080.159
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 800.251 1.923.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 800.251 1.923.130
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 362.021.846 230.751.480
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
661.819.569 571.000.963
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
878.516.296 796.416.857
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 2.207.118.154 1.174.409.402
Ödenmiş Sermaye
300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20.118.814 7.430.206
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.536 -10.536
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-10.535.995 -10.535.995
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.388.771.891 1.094.374.620
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.155.078 1.106.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
72.267.145 -122.761.765
Net Dönem Karı veya Zararı
435.351.757 -95.193.999
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.207.118.154 1.174.409.402
TOPLAM KAYNAKLAR
3.085.634.450 1.970.826.259


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -221.496 1.106.871 -66.473.760 -56.288.005 844.151.116 844.151.116
Transferler
-56.288.005 56.288.005 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
425.711.818 -259.533 -95.193.999 330.258.286 330.258.286
Dönem Karı (Zararı)
-95.193.999 -95.193.999 -95.193.999
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
425.711.818 -259.533 425.452.285 425.452.285
Dönem Sonu Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 1.094.855.649 -481.029 1.106.871 -122.761.765 -95.193.999 1.174.409.402 1.174.409.402
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 1.094.855.649 -481.029 1.106.871 -122.761.765 -95.193.999 1.174.409.402 1.174.409.402
Transferler
-310.130.469 214.936.470 95.193.999 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
604.661.309 -133.569 435.351.757 1.039.879.497 1.039.879.497
Dönem Karı (Zararı)
0 0 435.351.757 435.351.757 435.351.757
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
604.661.309 -133.569 0 604.527.740 604.527.740
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
12.688.608 48.207 -19.907.560 -7.170.745 -7.170.745
Dönem Sonu Bakiyeler
27 300.000.000 20.118.814 -10.536 -10.535.995 1.389.386.489 -614.598 1.155.078 72.267.145 435.351.757 2.207.118.154 2.207.118.154


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 435.351.757 -95.193.999
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
604.527.740 425.452.285
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 705.961.636 492.011.023
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -166.961 -324.417
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-101.266.935 -66.234.321
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -101.266.935 -66.234.321
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
604.527.740 425.452.285
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.039.879.497 330.258.286
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.039.879.497 330.258.286http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121838


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.009 Değişim: -1,04% Hacim : 82.126 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.993 29.11.2023 Yüksek 8.125
Açılış: 8.115
28,9076 Değişim: 0,01%
Düşük 28,8091 29.11.2023 Yüksek 28,9561
Açılış: 28,9046
31,8036 Değişim: 0,07%
Düşük 31,6848 29.11.2023 Yüksek 31,9430
Açılış: 31,7821
1.903,02 Değişim: 0,32%
Düşük 1.889,65 29.11.2023 Yüksek 1.907,94
Açılış: 1.897,03
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.