KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2022 - 13:32
KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 2.045.577 848.650
Satışların Maliyeti
28 135.086 -419.768
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.180.663 428.882
BRÜT KAR (ZARAR)
2.180.663 428.882
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -4.295.288 -1.833.364
Pazarlama Giderleri
29,30 -608.312 -510.040
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 15.529.996 3.227.609
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -16.644.523 -8.258.536
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.837.464 -6.945.449
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.837.464 -6.945.449
Finansman Gelirleri
33 2.877.188 3.432.140
Finansman Giderleri
33 -41.482.308 -39.898.066
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-42.442.584 -43.411.375
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -15.661.283 896.973
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-15.661.283 896.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-58.103.867 -42.514.402
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
180.309.972 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
122.206.105 -42.514.402
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
122.206.105 -42.514.402
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,00407000 -0,00158000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.300.227 -62.792
Dönem Karı (Zararı)
122.206.105 -42.514.402
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
122.206.105 -42.514.402
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-112.515.524 36.937.192
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,18,19 1.504.122 2.643.823
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-9.377 53.639
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 -9.377 53.639
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
692.876 404.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 719.358 364.319
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -26.482 39.918
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31,32,33 11.541.033 8.793.573
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
38.404.511 25.938.893
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 15.661.283 -896.973
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -180.309.972 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.086.316 5.515.909
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.642.921 4.682.361
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.518.542 2.102.857
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -3.061 13.173
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -477.684 -352.910
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.510.780 1.134.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -2.803.506 252.049
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -10.456.211 431.475
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 -32.104.184 -2.633.214
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 144.731 -114.114
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-37.395.735 -61.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.907.662 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 3.170 -1.491
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
453.894.822 -161.885
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 453.962.840 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -23.018 -120.699
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -45.000 -41.186
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.927.416 273.867
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 1.553.886
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -3.922.374 -2.053.456
Ödenen Faiz
-882.230 -2.658.703
Alınan Faiz
2.877.188 3.432.140
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
412.667.179 49.190
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-59.471 -5.825
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
412.607.708 43.365
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.110.578 1.660.080
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 413.718.286 1.703.445


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 413.718.286 1.110.578
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 9.379.588 12.734.417
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 9.379.588 12.734.417
Diğer Alacaklar
11 75.261.243 72.742.701
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 75.172.103 72.137.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 89.140 605.111
Stoklar
13 325.376 322.315
Peşin Ödenmiş Giderler
15 9.069.991 8.592.307
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 7.070 10.240
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.255.190 2.478.091
ARA TOPLAM
509.016.744 97.990.649
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
509.016.744 97.990.649
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 20.832 20.832
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 20.832 20.832
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 540.355.000 540.310.000
Maddi Duran Varlıklar
18 978.627.729 1.331.648.578
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 765.439 831.690
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 19.724 24.510
Şerefiye
20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 19.724 24.510
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.519.788.724 1.872.835.610
TOPLAM VARLIKLAR
2.028.805.468 1.970.826.259
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 30.923.119 31.489.870
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 125.794.626 114.650.868
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 7.141.566 9.519.544
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 7.141.566 9.519.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.812.789 4.616.295
Diğer Borçlar
11 4.274.352 13.786.276
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 458.033 3.296.272
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.816.319 10.490.004
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 14.654.076 46.758.260
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.568.299 4.594.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 297.437 297.437
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.270.862 4.297.344
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
189.168.827 225.415.894
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
189.168.827 225.415.894
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 370.695.587 334.246.194
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 3.135.872 4.080.159
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.135.872 4.080.159
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 533.313 1.923.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 533.313 1.923.130
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 168.495.151 230.751.480
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
542.859.923 571.000.963
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
732.028.750 796.416.857
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 1.296.776.718 1.174.409.402
Ödenmiş Sermaye
300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7.430.206 7.430.206
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.536 -10.536
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-10.535.995 -10.535.995
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
782.704.177 1.094.374.620
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.106.871 1.106.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
93.875.890 -122.761.765
Net Dönem Karı veya Zararı
122.206.105 -95.193.999
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.296.776.718 1.174.409.402
TOPLAM KAYNAKLAR
2.028.805.468 1.970.826.259


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -221.496 1.106.871 -66.473.760 -56.288.005 844.151.116 844.151.116
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
nsferler
-56.288.005 56.288.005 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
267.666 -42.514.402 -42.514.402 -42.514.402
Dönem Karı (Zararı)
-42.514.402 -42.514.402 -42.514.402
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
267.666 267.666 267.666
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 46.170 1.106.871 -122.761.765 -42.514.402 801.904.380 801.904.380
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 1.094.855.649 -481.029 1.106.871 -122.761.765 -95.193.999 1.174.409.402 1.174.409.402
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-311.831.654 216.637.655 95.193.999 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
161.211 122.206.105 122.367.316 122.367.316
Dönem Karı (Zararı)
122.206.105 122.206.105 122.206.105
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
161.211 161.211 161.211
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 783.023.995 -319.818 1.106.871 93.875.890 122.206.105 1.296.776.718 1.296.776.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 122.206.105 -42.514.402
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
161.211 267.666
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 201.513 334.583
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-40.302 -66.917
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -40.302 -66.917
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
161.211 267.666
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
122.367.316 -42.246.736
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
122.367.316 -42.246.736http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027590


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.374 Değişim: -0,30% Hacim : 28.000 Mio.TL Son veri saati : 17:16
Düşük 2.374 24.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.392
16,0427 Değişim: 0,74%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 16,1619
Açılış: 15,9256
17,2384 Değişim: 1,19%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,3542
Açılış: 17,036
960,43 Değişim: 1,23%
Düşük 947,65 24.05.2022 Yüksek 966,17
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.