" />

KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2021 - 21:11
KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 3.433.584 2.510.487 2.584.934 1.317.353
Satışların Maliyeti
28 -4.648.104 -1.894.775 -4.228.336 -1.405.312
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.214.520 615.712 -1.643.402 -87.959
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.214.520 615.712 -1.643.402 -87.959
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -3.615.320 -3.264.045 -1.781.956 -1.245.250
Pazarlama Giderleri
29,30 -1.194.406 -613.672 -684.366 -312.146
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 6.765.445 2.718.810 3.537.836 1.617.724
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -17.240.199 -13.727.031 -8.981.663 -6.023.801
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.499.000 -14.270.226 -9.553.551 -6.051.432
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.499.000 -14.270.226 -9.553.551 -6.051.432
Finansman Gelirleri
33 7.027.828 7.377.331 3.595.688 3.790.823
Finansman Giderleri
33 -63.063.116 -39.878.176 -23.165.050 -15.880.529
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-72.534.288 -46.771.071 -29.122.913 -18.141.138
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 1.191.595 515.289 294.622 -86.871
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.191.595 515.289 294.622 -86.871
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-71.342.693 -46.255.782 -28.828.291 -18.228.009
DÖNEM KARI (ZARARI)
-71.342.693 -46.255.782 -28.828.291 -18.228.009
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-71.342.693 -46.255.782 -28.828.291 -18.228.009
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.722.998 -4.465.966
Dönem Karı (Zararı)
-71.342.693 -28.027.773
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-71.342.693 -28.027.773
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
58.155.771 23.129.329
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,18,19 5.308.554 2.731.049
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17.722 47.801
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 0 50.048
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 17.722 -2.247
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
495.083 599.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 255.060 455.510
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 9.620 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 230.403 143.563
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31,32,33 15.241.982 4.331.208
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
38.284.025 16.022.358
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -1.191.595 -602.160
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.467.603 597.003
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 8.206.418 1.930.756
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 432.271 -639.283
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -775.429 602
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 16.525 -859.749
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.125.440 -1.255.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 1.386.470 353.109
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.026.358 -1.784.254
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 -2.525.422 2.928.049
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -425.028 -76.774
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.719.319 -4.301.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 0 -160.682
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -3.679 -3.843
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-584.637 -108.172
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -502.265 -53.772
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -82.372 -54.400
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.018.184 4.661.500
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.160.000
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 0 3.160.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 2.272.972 7.406.976
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -2.676.382 -3.491.670
Ödenen Faiz
-4.606.234 -2.437.707
Alınan Faiz
7.027.828 23.901
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-289.451 87.362
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-11.436 -3.093
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-300.887 84.269
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.660.080 703.531
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.359.193 787.800


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.359.193 1.660.080
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 19.210.786 27.434.926
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 19.210.786 27.434.926
Diğer Alacaklar
11 79.003.479 79.438.150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 78.770.474 79.414.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 233.005 23.252
Stoklar
13 965.724 190.295
Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.770.656 5.787.181
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 16.909 13.230
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.751.117 2.303.082
ARA TOPLAM
109.077.864 116.826.944
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
109.077.864 116.826.944
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 78.222 75.822
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 78.222 75.822
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 344.422.372 344.340.000
Maddi Duran Varlıklar
18 844.715.296 849.370.063
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 967.134 1.100.371
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 13.745 32.030
Şerefiye
20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 13.745 32.030
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.190.196.769 1.194.918.286
TOPLAM VARLIKLAR
1.299.274.633 1.311.745.230
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 24.670.452 20.931.668
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 57.936.940 33.294.447
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 11.113.551 6.817.162
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 11.113.551 6.817.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.086.810 1.700.340
Diğer Borçlar
11 7.590.578 5.962.929
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 156.675
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 7.590.578 5.806.254
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 47.145.373 49.670.795
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.403.791 2.194.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 135.789 166.431
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.268.002 2.027.979
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
153.947.495 120.571.751
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.947.495 120.571.751
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 253.416.828 226.413.292
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 3.983.605 4.584.896
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.983.605 4.584.896
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.418.030 1.316.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.418.030 1.316.833
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 113.552.648 114.707.342
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
372.371.111 347.022.363
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
526.318.606 467.594.114
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 772.956.027 844.151.116
Ödenmiş Sermaye
300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7.430.206 7.430.206
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.536 -10.536
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-10.535.995 -10.535.995
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
669.069.939 668.922.335
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.106.871 1.106.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-122.761.765 -66.473.760
Net Dönem Karı veya Zararı
-71.342.693 -56.288.005
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
772.956.027 844.151.116
TOPLAM KAYNAKLAR
1.299.274.633 1.311.745.230


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 669.143.831 -69.492 1.106.871 -21.946.224 -44.527.536 897.431.125 897.431.125
Transferler
-44.527.536 44.527.536
Dönem Karı (Zararı)
-46.255.782 -46.255.782 -46.255.782
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27.552 27.552 27.552
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.663.089 1.496.911 3.160.000 3.160.000
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -41.940 1.106.871 -66.473.760 -46.255.782 854.362.895 854.362.895
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -221.496 1.106.871 -66.473.760 -56.288.005 844.151.116 844.151.116
Transferler
-56.288.005 56.288.005
Dönem Karı (Zararı)
-71.342.693 -71.342.693 -71.342.693
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
147.604 147.604 147.604
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -73.892 1.106.871 -122.761.765 -71.342.693 772.956.027 772.956.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -71.342.693 -46.255.782 -28.828.291 -18.228.009
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
147.604 27.552 -120.062 -120.601
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 184.505 34.441 -150.078 -150.751
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-36.901 -6.889 30.016 30.150
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -36.901 -6.889 30.016 30.150
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
147.604 27.552 -120.062 -120.601
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-71.195.089 -46.228.230 -28.948.353 -18.348.610
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-71.195.089 -46.228.230 -28.948.353 -18.348.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959169


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0173 Değişim: -0,18%
Düşük 32,9331 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9420 Değişim: -0,60%
Düşük 35,9002 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.546,60 Değişim: -2,09%
Düşük 2.542,24 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.