KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2021 - 18:11
KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 848.650 1.193.134
Satışların Maliyeti
28 -419.768 -489.463
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
428.882 703.671
BRÜT KAR (ZARAR)
428.882 703.671
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -1.833.364 -2.018.795
Pazarlama Giderleri
29,30 -510.040 -301.526
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 3.227.609 1.101.086
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -8.258.536 -7.703.230
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.945.449 -8.218.794
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.945.449 -8.218.794
Finansman Gelirleri
33 3.432.140 3.586.508
Finansman Giderleri
33 -39.898.066 -23.997.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-43.411.375 -28.629.933
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 896.973 602.160
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
896.973 602.160
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-42.514.402 -28.027.773
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-42.514.402 -28.027.773
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-42.514.402 -28.027.773
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00158000 -0,00104000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-62.792 -4.465.966
Dönem Karı (Zararı)
-42.514.402 -28.027.773
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-42.514.402 -28.027.773
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.937.192 23.129.329
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,18,19 2.643.823 2.731.049
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
53.639 47.801
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 0 50.048
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 53.639 -2.247
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
404.237 599.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22-24 364.319 455.510
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 39.918 143.563
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31,32,33 8.793.573 4.331.208
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25.938.893 16.022.358
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -896.973 -602.160
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.515.909 597.003
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.682.361 1.930.756
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.102.857 -639.283
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 13.173 602
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -352.910 -859.749
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.134.232 -1.255.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 252.049 353.109
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 431.475 -1.784.254
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 -2.633.214 2.928.049
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -114.114 -76.774
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-61.301 -4.301.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 0 -160.682
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -1.491 -3.843
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-161.885 -108.172
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -120.699 -53.772
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -41.186 -54.400
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
273.867 4.661.500
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.160.000
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 0 3.160.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.553.886 7.406.976
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -2.053.456 -3.491.670
Ödenen Faiz
-2.658.703 -2.437.707
Alınan Faiz
3.432.140 23.901
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.190 87.362
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-5.825 -3.093
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.365 84.269
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.660.080 703.531
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.703.445 787.800


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.703.445 1.660.080
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 22.698.926 27.434.926
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 22.698.926 27.434.926
Diğer Alacaklar
11 77.335.293 79.438.150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 77.262.951 79.414.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 72.342 23.252
Stoklar
13 177.122 190.295
Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.140.091 5.787.181
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 14.721 13.230
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.417.196 2.303.082
ARA TOPLAM
110.486.794 116.826.944
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
110.486.794 116.826.944
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 75.822 75.822
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 75.822 75.822
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 344.381.186 344.340.000
Maddi Duran Varlıklar
18 846.923.248 849.370.063
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 1.034.120 1.100.371
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 21.972 32.030
Şerefiye
20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 21.972 32.030
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.192.436.348 1.194.918.286
TOPLAM VARLIKLAR
1.302.923.142 1.311.745.230
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 23.783.022 20.931.668
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 37.116.102 33.294.447
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 7.928.242 6.817.162
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 7.928.242 6.817.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.952.389 1.700.340
Diğer Borçlar
11 6.720.880 5.962.929
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 160.820 156.675
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 6.560.060 5.806.254
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 47.037.581 49.670.795
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.191.129 2.194.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 123.232 166.431
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.067.897 0
ARA TOPLAM
126.729.345 120.571.751
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
126.729.345 120.571.751
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 254.763.943 226.413.292
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 4.258.420 4.584.896
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 4.258.420 4.584.896
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.389.768 1.316.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.389.768 1.316.833
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 113.877.286 114.707.342
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
374.289.417 347.022.363
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
501.018.762 467.594.114
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 801.904.380 844.151.116
Ödenmiş Sermaye
300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7.430.206 7.430.206
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.536 -10.536
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-10.535.995 -10.535.995
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
669.190.001 668.922.335
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.106.871 1.106.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-122.761.765 -66.473.760
Net Dönem Karı veya Zararı
-42.514.402 -56.288.005
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
801.904.380 844.151.116
TOPLAM KAYNAKLAR
1.302.923.142 1.311.745.230


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 669.143.831 -69.492 1.106.871 -21.946.224 -44.527.536 897.431.125 0 897.431.125
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -44.527.536 44.527.536 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 148.153 0 0 -28.027.773 -27.879.620 0 -27.879.620
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -28.027.773 -28.027.773 0 -28.027.773
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 148.153 0 0 0 148.153 0 148.153
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 1.663.089 1.496.911 0 0 0 0 0 3.160.000 0 3.160.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 78.661 1.106.871 -66.473.760 -28.027.773 872.711.505 0 872.711.505
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -221.496 1.106.871 -66.473.760 -56.288.005 844.151.116 0 844.151.116
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -56.288.005 56.288.005 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 267.666 0 0 -42.514.402 -42.246.736 0 -42.246.736
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -42.514.402 -42.514.402 0 -42.514.402
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 267.666 0 0 0 267.666 0 267.666
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 46.170 1.106.871 -122.761.765 42.514.402 801.904.380 0 801.904.380


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -42.514.402 -28.027.773
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
267.666 148.153
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 334.583 185.192
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-66.917 -37.039
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -66.917 -37.039
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
267.666 148.153
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-42.246.736 -27.879.620
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-42.246.736 -27.879.620http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935920


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,00% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3882 Değişim: -0,07%
Düşük 8,3862 14.06.2021 Yüksek 8,3938
Açılış: 8,3938
10,1566 Değişim: -0,06%
Düşük 10,1551 14.06.2021 Yüksek 10,1706
Açılış: 10,1632
502,99 Değişim: -0,74%
Düşük 502,80 14.06.2021 Yüksek 506,82
Açılış: 506,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.