" />

KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 22:23
KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 48.028.153 33.269.424
Satışların Maliyeti
28 -37.213.798 -26.544.847
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.814.355 6.724.577
BRÜT KAR (ZARAR)
10.814.355 6.724.577
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -10.202.870 -7.285.700
Pazarlama Giderleri
29,30 -2.987.489 -3.481.528
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 8.282.076 7.235.057
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -15.817.270 -16.047.114
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.911.198 -12.854.708
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 20.065.000 18.917.226
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -21.180.259 -1.240.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.026.457 4.822.518
Finansman Gelirleri
33 30.380.259 54.659.892
Finansman Giderleri
33 -66.738.340 -117.354.449
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-47.384.538 -57.872.039
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 2.857.002 2.390.735
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.857.002 2.390.735
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-44.527.536 -55.481.304
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-44.527.536 -55.481.304
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-44.527.536 -55.481.304
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.758.361 23.212.828
Dönem Karı (Zararı)
-44.527.536 -55.481.304
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-44.527.536 -55.481.304
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
47.560.994 44.915.188
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,18,19 19.159.313 10.743.046
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14.256 10,11 16.956 -430.062
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.700 -52.913
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 700.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
587.331 -180.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 308.498 70.793
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 440.054 98.250
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -161.221 -349.437
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
32 0 -3.651.236
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31,32,33 11.089.077 14.150.983
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18.452.760 40.752.489
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
17,18 1.115.259 -14.725.990
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.115.259 -4.012.387
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
18 0 -10.713.603
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -2.857.002 -2.390.735
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.528.454 34.028.682
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.614.658 2.178.564
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -18.293.325 25.826.153
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 306.923 -282.834
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -1.718.094 -442.284
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.318.392 3.143.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -705.813 84.987
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.174.888 6.135.597
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 17.256.064 248.042
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 6.211.545 -2.862.565
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.561.912 23.462.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -56.079 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 252.528 -249.738
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.539.539 -117.886.119
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 0 -91.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -2.211.280 -26.788.506
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -328.259 -97.613
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.872.297 93.551.246
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 0 137.222.785
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
27 0 -1.673.625
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 55.347.203 87.335.393
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -47.051.461 -114.962.651
Ödenen Faiz
-28.191.853 -28.967.928
Alınan Faiz
15.023.814 14.597.272
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
346.525 -1.122.045
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.915 -13.977
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
344.610 -1.136.022
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 358.921 1.494.943
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 703.531 358.921


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 703.531 358.921
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 10.795.975 12.375.746
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 10.795.975 12.375.746
Diğer Alacaklar
11 83.196.859 64.955.294
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 83.104.750 64.177.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 92.109 777.436
Stoklar
13 395.626 702.549
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.729.876 1.060.925
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 13.834 266.362
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.418.977 9.005.064
ARA TOPLAM
100.254.678 88.724.861
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
100.254.678 88.724.861
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 75.822 24.062
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 75.822 24.062
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 311.663.000 312.450.000
Maddi Duran Varlıklar
18 859.784.372 857.978.603
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 313.309 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 88.607 114.100
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 88.607 114.100
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.171.925.110 1.170.566.765
TOPLAM VARLIKLAR
1.272.179.788 1.259.291.626
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 22.552.427 10.333.762
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 72.529.388 40.350.601
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 6.486.571 7.668.243
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 6.486.571 7.668.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 649.782 1.355.595
Diğer Borçlar
11 4.470.086 3.073.143
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 102.679 2.755
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 4.367.407 3.070.388
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 30.658.118 13.402.054
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.952.026 1.639.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 97.004 63.197
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.855.022 1.576.189
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
139.298.398 77.822.784
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
139.298.398 77.822.784
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 118.235.024 137.693.430
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 3.783.347 4.005.402
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.783.347 4.005.402
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 849.145 601.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 849.145 601.079
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
24 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 112.582.749 114.468.855
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
235.450.265 256.768.766
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
374.748.663 334.591.550
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 897.431.125 924.700.076
Ödenmiş Sermaye
300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7.430.206 7.430.206
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.673.625 -1.673.625
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-12.032.906 -12.032.906
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
669.074.339 651.815.754
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.106.871 1.106.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-21.946.224 33.535.080
Net Dönem Karı veya Zararı
-44.527.536 -55.481.304
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
897.431.125 924.700.076
TOPLAM KAYNAKLAR
1.272.179.788 1.259.291.626


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 145.817.119 7.430.206 0 4.927.190 95.319.395 -1.076 1.106.871 21.458.599 12.130.991 288.189.295 288.189.295
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.03 0 0 0 0 0 0 0 -54.510 0 -54.510 -54.510
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 145.817.119 7.430.206 0 4.927.190 95.319.395 -1.076 1.106.871 21.404.089 12.130.991 288.134.785 288.134.785
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 12.130.991 -12.130.991 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 556.542.288 -44.853 0 0 -55.481.304 501.016.131 501.016.131
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -55.481.304 -55.481.304 -55.481.304
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 556.542.288 -44.853 0 0 0 556.497.435 556.497.435
Sermaye Arttırımı
137.222.785 0 0 0 0 0 0 0 0 137.222.785 137.222.785
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
16.960.096 0 -1.673.625 -16.960.096 0 0 0 0 0 -1.673.625 -1.673.625
Dönem Sonu Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 651.861.683 -45.929 1.106.871 33.535.080 -55.481.304 924.700.076 924.700.076
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 651.861.683 -45.929 1.106.871 33.535.080 -55.481.304 924.700.076 924.700.076
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -55.481.304 55.481.304 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 17.282.148 -23.563 0 0 -44.527.536 -27.268.951 -27.268.951
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -44.527.536 -44.527.536 -44.527.536
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 17.282.148 -23.563 0 0 0 17.258.585 17.258.585
Dönem Sonu Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 669.143.831 -69.492 1.106.871 -21.946.224 -44.527.536 897.431.125 897.431.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -44.527.536 -55.481.304
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.258.585 556.497.435
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 18.258.935 652.097.532
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -29.454 -56.066
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-970.896 -95.544.031
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -970.896 -95.544.031
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.258.585 556.497.435
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-27.268.951 501.016.131
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-27.268.951 501.016.131http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826688


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.029 Değişim: -0,54% Hacim : 36.179 Mio.TL Son veri saati : 12:01
Düşük 11.021 24.07.2024 Yüksek 11.093
Açılış: 11.093
32,8668 Değişim: 0,05%
Düşük 32,7777 24.07.2024 Yüksek 32,8779
Açılış: 32,8492
35,6523 Değişim: -0,09%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7239
Açılış: 35,6848
2.549,10 Değişim: 0,15%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.556,84
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.