KAP ***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

06.02.2019 - 18:47
KAP ***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 670.697 266.122 58.967 919 0 -31.549 136.593 4.632.637 1.078.336 0 9.019.677 0 9.019.677
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -186.618 0 0 0 0 -2.188 0 0 0 0 -188.806 0 -188.806
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -186.618 0 0 0 0 -2.188 0 0 0 0 -188.806 0 -188.806
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 484.079 266.122 58.967 919 0 -33.737 136.593 4.632.637 1.078.336 0 8.830.871 0 8.830.871
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -26.265 877 0 -105.818 137.140 0 0 1.001.703 1.007.637 0 1.007.637
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968.839 -1.068.839 0 -100.000 0 -100.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968.839 -968.839 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 484.079 266.122 32.702 1.796 0 -139.555 273.733 5.601.476 9.497 1.001.703 9.738.508 0 9.738.508


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
70.059.711 79.277.598 149.337.309
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 9.302.313 13.368.187 22.670.500
Teminat Mektupları
6.884.185 7.188.291 14.072.476
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
123.696 83.710 207.406
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
412.617 489.797 902.414
Diğer Teminat Mektupları
6.347.872 6.614.784 12.962.656
Banka Kredileri
0 34.672 34.672
İthalat Kabul Kredileri
0 34.672 34.672
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
2.738 2.689.073 2.691.811
Belgeli Akreditifler
400 1.355.735 1.356.135
Diğer Akreditifler
2.338 1.333.338 1.335.676
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.414.187 2.423.901 4.838.088
Diğer Kefaletlerimizden
1.203 1.032.250 1.033.453
TAAHHÜTLER
(III-1) 13.163.298 2.913.113 16.076.411
Cayılamaz Taahhütler
13.163.298 2.913.113 16.076.411
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.082.628 2.046.312 3.128.940
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 603.610 603.610
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
4.243.982 158.227 4.402.209
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.681.617 0 1.681.617
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
54.955 0 54.955
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
6.093.650 0 6.093.650
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
4.357 0 4.357
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.109 104.964 107.073
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 47.594.100 62.996.298 110.590.398
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
17.040.694 7.618.300 24.658.994
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
17.040.694 7.618.300 24.658.994
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
30.553.406 55.377.998 85.931.404
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.332.308 7.661.498 11.993.806
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.332.275 3.784.324 6.116.599
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.000.033 3.877.174 5.877.207
Para ve Faiz Swap İşlemleri
21.043.153 40.077.130 61.120.283
Swap Para Alım İşlemleri
6.449.446 22.606.834 29.056.280
Swap Para Satım İşlemleri
14.283.707 14.681.284 28.964.991
Swap Faiz Alım İşlemleri
155.000 1.394.506 1.549.506
Swap Faiz Satım İşlemleri
155.000 1.394.506 1.549.506
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.177.945 7.497.597 12.675.542
Para Alım Opsiyonları
2.295.403 4.065.930 6.361.333
Para Satım Opsiyonları
2.882.542 3.431.667 6.314.209
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 141.773 141.773
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
159.485.118 37.355.867 196.840.985
EMANET KIYMETLER
20.401.124 2.651.399 23.052.523
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
9.683.981 1.224.567 10.908.548
Tahsile Alınan Çekler
9.855.135 906.310 10.761.445
Tahsile Alınan Ticari Senetler
515.021 149.903 664.924
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 370.619 370.619
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
346.987 0 346.987
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
133.414.971 33.470.037 166.885.008
Menkul Kıymetler
456.962 914.680 1.371.642
Teminat Senetleri
51.361.896 20.618.260 71.980.156
Emtia
17.208 671.712 688.920
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
73.124.364 6.604.523 79.728.887
Diğer Rehinli Kıymetler
8.454.541 4.660.862 13.115.403
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
5.669.023 1.234.431 6.903.454
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
229.544.829 116.633.465 346.178.294


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.001.703
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
5.934
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-25.388
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.831
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.566
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
31.322
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-135.494
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
175.504
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.688
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.007.637


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 11.268.525
Kredilerden Alınan Faizler
9.694.495
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
134.151
Bankalardan Alınan Faizler
224.764
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
98.391
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.111.821
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
166.934
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
509.157
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
435.730
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
4.903
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -7.062.436
Mevduata Verilen Faizler
-6.274.854
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-469.690
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-56.987
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-251.345
Diğer Faiz Giderleri
-9.560
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.206.089
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.270.224
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.913.803
Gayri Nakdi Kredilerden
227.286
Diğer
(IV-12) 1.686.517
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-643.579
Gayri Nakdi Kredilere
-3.223
Diğer
(IV-12) -640.356
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(IV-7) -1.247.821
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 16.908
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) -424.922
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-178.628
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
2.873.301
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-3.119.595
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 107.021
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.927.499
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(IV-6) -1.247.465
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -1.399.314
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.280.720
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 1.280.720
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -279.017
Cari Vergi Karşılığı
-179.473
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-607.578
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
508.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 1.001.703
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 1.001.703
Grubun Karı (Zararı)
1.001.703
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,45440000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
12.109.765 17.555.748 29.665.513
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.123.276 16.737.908 19.861.184
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 1.958.549 13.702.503 15.661.052
Bankalar
(I-4) 883.031 3.035.405 3.918.436
Para Piyasalarından Alacaklar
281.696 0 281.696
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
427.287 189.287 616.574
Devlet Borçlanma Senetleri
(I-2) 391.248 136.646 527.894
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
36.039 52.641 88.680
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-5) 2.865.819 425.538 3.291.357
Devlet Borçlanma Senetleri
2.860.209 425.538 3.285.747
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.610 0 5.610
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-7) 2.792.080 0 2.792.080
Devlet Borçlanma Senetleri
2.792.080 0 2.792.080
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2.903.036 210.240 3.113.276
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-3) 2.400.557 210.240 2.610.797
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-12) 502.479 0 502.479
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.733 -7.225 -8.958
KREDİLER (Net)
(I-6) 50.343.941 13.654.882 63.998.823
Krediler
50.134.465 13.939.398 64.073.863
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
50.134.465 13.939.398 64.073.863
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-11) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
2.756.354 18.390 2.774.744
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.546.878 -302.906 -2.849.784
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-302.011 -53.379 -355.390
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-600.704 -235.510 -836.214
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-1.644.163 -14.017 -1.658.180
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-17) 109.104 0 109.104
Satış Amaçlı
109.104 0 109.104
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
115.991 0 115.991
İştirakler (Net)
(I-8) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-9) 115.986 0 115.986
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
115.986 0 115.986
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-10) 5 0 5
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5 0 5
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 292.290 0 292.290
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-14) 528.440 0 528.440
Şerefiye
421.124 0 421.124
Diğer
107.316 0 107.316
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-15) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
1.358 0 1.358
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-16) 187.325 0 187.325
DİĞER AKTİFLER
1.770.822 327.498 2.098.320
VARLIKLAR TOPLAMI
65.459.036 31.538.128 96.997.164
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 37.110.317 27.106.849 64.217.166
ALINAN KREDİLER
(II-3) 243.558 11.522.605 11.766.163
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-4) 62.543 0 62.543
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-3) 526.592 0 526.592
Bonolar
526.592 0 526.592
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.682.982 81.961 2.764.943
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 2.298.657 77.104 2.375.761
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 384.325 4.857 389.182
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-6) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-8) 557.825 102.307 660.132
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
311.811 17.335 329.146
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
246.014 84.972 330.986
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 291.338 0 291.338
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 2.843.148 2.843.148
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.843.148 2.843.148
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
3.423.548 703.083 4.126.631
ÖZKAYNAKLAR
(II-12) 9.751.981 -13.473 9.738.508
Ödenmiş Sermaye
2.204.390 0 2.204.390
Sermaye Yedekleri
486.644 0 486.644
Hisse Senedi İhraç Primleri
2.565 0 2.565
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
484.079 0 484.079
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
300.620 0 300.620
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
147.651 -13.473 134.178
Kar Yedekleri
5.601.476 0 5.601.476
Yasal Yedekler
348.483 0 348.483
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
5.143.756 0 5.143.756
Diğer Kar Yedekleri
109.237 0 109.237
Kar veya Zarar
1.011.200 0 1.011.200
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
9.497 0 9.497
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.001.703 0 1.001.703
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
54.650.684 42.346.480 96.997.164


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.481.582
Alınan Faizler
10.513.359
Ödenen Faizler
-6.817.413
Alınan Temettüler
16.908
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.935.673
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.005.337
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
861.688
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.232.546
Ödenen Vergiler
-156.825
Diğer
(VI-1) -6.644.599
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.335.575
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-123.938
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.249.979
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(VI-1) -56.907
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-46.891
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
7.859.213
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.045.132
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(VI-1) 1.999.209
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
6.817.157
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-639.033
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-99.748
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.541
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.178.960
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
987.425
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-573.615
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
291.885
Diğer
(VI-1) -68.561
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-597.517
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
6.654.809
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-7.152.326
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-100.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-1) 1.516.339
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
7.096.946
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-2) 5.937.120
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-2) 13.034.066http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738279


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.519 Değişim: 0,67% Hacim : 24.030 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.503 27.10.2021 Yüksek 1.521
Açılış: 1.508
9,5001 Değişim: 0,21%
Düşük 9,4668 28.10.2021 Yüksek 9,5214
Açılış: 9,4801
11,0440 Değişim: 0,15%
Düşük 11,0056 28.10.2021 Yüksek 11,0549
Açılış: 11,0271
549,58 Değişim: 0,29%
Düşük 547,01 28.10.2021 Yüksek 550,01
Açılış: 547,96
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.