KAP ***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

01.08.2018 - 18:20
KAP ***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 670.966 266.122 58.351 919 0 -38.394 136.593 4.694.289 1.097.665 0 9.093.466 8.394 9.101.860
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -185.430 0 0 0 0 4.562 0 -6.750 0 0 -187.618 0 -187.618
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -185.430 0 0 0 0 4.562 0 -6.750 0 0 -187.618 0 -187.618
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 485.536 266.122 58.351 919 0 -33.832 136.593 4.687.539 1.097.665 0 8.905.848 8.394 8.914.242
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -90 0 -94.193 246.321 0 0 739.049 891.087 762 891.849
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 988.168 -1.088.168 0 -100.000 -1.426 -101.426
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000 -1.426 -101.426
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 988.168 -988.168 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 485.536 266.122 58.351 829 0 -128.025 382.914 5.675.707 9.497 739.049 9.696.935 7.730 9.704.665


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
95.358.056 102.295.869 197.653.925
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 9.766.738 12.683.132 22.449.870
Teminat Mektupları
7.180.680 6.715.365 13.896.045
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
187.378 85.781 273.159
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
402.674 431.596 834.270
Diğer Teminat Mektupları
6.590.628 6.197.988 12.788.616
Banka Kredileri
0 34.701 34.701
İthalat Kabul Kredileri
0 34.701 34.701
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 2.937.235 2.937.235
Belgeli Akreditifler
0 1.541.655 1.541.655
Diğer Akreditifler
0 1.395.580 1.395.580
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.582.676 2.228.226 4.810.902
Diğer Kefaletlerimizden
3.382 767.605 770.987
TAAHHÜTLER
(III-1) 15.706.621 5.341.424 21.048.045
Cayılamaz Taahhütler
15.706.621 5.341.424 21.048.045
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.986.453 4.755.787 6.742.240
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
4.629.191 140.753 4.769.944
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.789.831 0 2.789.831
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
79.254 0 79.254
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
6.192.490 0 6.192.490
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
4.294 0 4.294
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
25.108 444.884 469.992
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
69.884.697 84.271.313 154.156.010
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
14.857.815 5.704.160 20.561.975
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
14.857.815 5.704.160 20.561.975
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
55.026.882 78.567.153 133.594.035
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
12.835.622 15.192.422 28.028.044
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.483.991 11.509.363 13.993.354
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
10.351.631 3.683.059 14.034.690
Para ve Faiz Swap İşlemleri
33.324.475 48.040.204 81.364.679
Swap Para Alım İşlemleri
15.666.015 23.832.139 39.498.154
Swap Para Satım İşlemleri
17.658.460 21.443.501 39.101.961
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 1.382.282 1.382.282
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 1.382.282 1.382.282
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
8.857.448 11.940.910 20.798.358
Para Alım Opsiyonları
4.913.879 5.539.508 10.453.387
Para Satım Opsiyonları
3.943.569 6.401.402 10.344.971
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 1.679.638 1.679.638
Futures Para Alım İşlemleri
0 142.232 142.232
Futures Para Satım İşlemleri
0 1.537.406 1.537.406
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
9.337 1.713.979 1.723.316
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
181.809.946 36.244.682 218.054.628
EMANET KIYMETLER
35.414.338 2.436.161 37.850.499
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
7.796.922 0 7.796.922
Emanete Alınan Menkul Değerler
11.969.481 966.686 12.936.167
Tahsile Alınan Çekler
13.493.887 949.623 14.443.510
Tahsile Alınan Ticari Senetler
514.586 189.230 703.816
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 330.622 330.622
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.639.462 0 1.639.462
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
139.414.169 32.420.097 171.834.266
Menkul Kıymetler
713.106 60.729 773.835
Teminat Senetleri
55.211.204 21.399.111 76.610.315
Emtia
20.260 417.204 437.464
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
74.703.199 5.986.131 80.689.330
Diğer Rehinli Kıymetler
8.766.400 4.556.922 13.323.322
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
6.981.439 1.388.424 8.369.863
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
277.168.002 138.540.551 415.708.553


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
739.881
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
151.968
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-90
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-90
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
152.058
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-118.677
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
314.981
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-44.246
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
891.849


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 5.077.453 2.686.799
Kredilerden Alınan Faizler
4.350.000 2.288.996
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
56.008 31.181
Bankalardan Alınan Faizler
82.631 51.335
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
61.508 29.936
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
419.544 228.900
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
65.306 33.914
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
188.761 105.977
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
165.477 89.009
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
107.762 56.451
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -2.800.860 -1.518.120
Mevduata Verilen Faizler
-2.401.131 -1.297.757
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-249.680 -138.295
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-13.841 -7.586
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-132.577 -72.765
Diğer Faiz Giderleri
-3.631 -1.717
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.276.593 1.168.679
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
651.232 327.862
Alınan Ücret ve Komisyonlar
914.192 473.168
Gayri Nakdi Kredilerden
99.468 51.374
Diğer
(IV-9) 814.724 421.794
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-262.960 -145.306
Gayri Nakdi Kredilere
-2.121 -1.087
Diğer
(IV-9) -260.839 -144.219
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(IV-6) -662.935 -347.999
TEMETTÜ GELİRLERİ
149 75
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-3) -323.356 -104.595
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-83.167 -62.587
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.756.697 1.822.219
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.996.886 -1.864.227
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-4) 50.289 25.532
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.991.972 1.069.554
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(IV-5) -388.883 -163.888
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-6) -653.412 -334.742
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
949.677 570.924
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-7) 949.677 570.924
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-7) -209.796 -126.156
Cari Vergi Karşılığı
-97.644 -84.426
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-405.304 -275.806
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
293.152 234.076
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
739.881 444.768
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-7) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-8) 739.881 444.768
Grubun Karı (Zararı)
739.049 444.432
Azınlık Payları Karı (Zararı)
832 336
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,33530000 0,20160000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
13.157.750 15.418.469 28.576.219
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.625.679 14.741.291 18.366.970
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 1.386.111 12.007.518 13.393.629
Bankalar
(I-4) 1.751.353 2.733.773 4.485.126
Para Piyasalarından Alacaklar
488.215 0 488.215
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
705.273 261.557 966.830
Devlet Borçlanma Senetleri
(I-2) 667.956 215.723 883.679
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
35.942 45.834 81.776
Diğer Finansal Varlıklar
1.375 0 1.375
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-5) 3.248.024 279.418 3.527.442
Devlet Borçlanma Senetleri
3.242.414 279.418 3.521.832
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.610 0 5.610
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-7) 2.689.844 0 2.689.844
Devlet Borçlanma Senetleri
2.689.844 0 2.689.844
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2.906.306 136.203 3.042.509
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-3) 2.342.910 135.800 2.478.710
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-12) 563.396 403 563.799
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-17.376 0 -17.376
KREDİLER (Net)
(I-6) 55.597.104 16.310.335 71.907.439
Krediler
54.707.696 15.484.986 70.192.682
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
54.707.696 15.484.986 70.192.682
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-11) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
(I-15) 1.153.115 820.986 1.974.101
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
1.153.115 820.986 1.974.101
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
2.117.574 20.437 2.138.011
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.381.281 -16.074 -2.397.355
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-323.497 -332 -323.829
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-670.922 -60 -670.982
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-1.386.862 -15.682 -1.402.544
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-14) 126.004 0 126.004
Satış Amaçlı
126.004 0 126.004
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5 0 5
İştirakler (Net)
(I-8) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-9) 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-10) 5 0 5
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5 0 5
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
247.371 0 247.371
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
521.575 0 521.575
Şerefiye
421.124 0 421.124
Diğer
100.451 0 100.451
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-13) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
273 0 273
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
152.197 0 152.197
DİĞER AKTİFLER
1.071.790 224.360 1.296.150
VARLIKLAR TOPLAMI
70.874.069 31.953.164 102.827.233
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 39.720.516 26.006.465 65.726.981
ALINAN KREDİLER
(II-3) 1.211.691 15.385.503 16.597.194
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
210.642 0 210.642
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-3) 1.957.288 26.710 1.983.998
Bonolar
1.957.288 26.710 1.983.998
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.191.182 77.769 2.268.951
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 2.158.636 75.749 2.234.385
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-6) 32.546 2.020 34.566
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
281 2.612 2.893
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-7) 474.058 27.771 501.829
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
241.766 23.379 265.145
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
232.292 4.392 236.684
CARİ VERGİ BORCU
(II-8) 278.308 0 278.308
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 2.437.531 2.437.531
Krediler
0 2.437.531 2.437.531
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.043.426 1.070.815 3.114.241
ÖZKAYNAKLAR
(II-9) 9.715.159 -10.494 9.704.665
Ödenmiş Sermaye
2.204.390 0 2.204.390
Sermaye Yedekleri
488.101 0 488.101
Hisse Senedi İhraç Primleri
2.565 0 2.565
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
485.536 0 485.536
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
325.302 0 325.302
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
265.383 -10.494 254.889
Kar Yedekleri
5.675.707 0 5.675.707
Yasal Yedekler
382.343 0 382.343
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
5.184.342 0 5.184.342
Diğer Kar Yedekleri
109.022 0 109.022
Kar veya Zarar
748.546 0 748.546
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
9.497 0 9.497
Dönem Net Kâr veya Zararı
739.049 0 739.049
Azınlık Payları
(II-10) 7.730 0 7.730
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
57.802.551 45.024.682 102.827.233


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-71.187
Alınan Faizler
4.665.176
Ödenen Faizler
-2.676.939
Alınan Temettüler
149
Alınan Ücret ve Komisyonlar
928.446
Elde Edilen Diğer Kazançlar
778.864
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
472.506
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-652.176
Ödenen Vergiler
-89.816
Diğer
-3.497.397
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.389.491
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-473.231
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
7.661
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-7.411.719
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.202.773
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
808.308
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
9.315.845
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.033.833
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.311.567
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.318.304
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-966.547
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-12.630
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
26
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-960.229
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
315.231
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-323.615
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
41.885
Diğer
-27.215
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
409.509
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.550.474
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.039.539
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-101.426
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
161.126
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.922.392
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.960.236
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.882.628http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/699740


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.