KAP ***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

01.08.2018 - 18:19
KAP ***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 670.697 266.122 58.967 919 0 -31.549 136.593 4.632.637 1.078.336 0 9.019.677 0 9.019.677
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -186.618 0 0 0 0 -2.188 0 0 0 0 -188.806 0 -188.806
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -186.618 0 0 0 0 -2.188 0 0 0 0 -188.806 0 -188.806
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 484.079 266.122 58.967 919 0 -33.737 136.593 4.632.637 1.078.336 0 8.830.871 0 8.830.871
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -90 0 -94.110 246.321 0 0 723.204 875.325 0 875.325
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968.839 -1.068.839 0 -100.000 0 -100.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968.839 -968.839 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 484.079 266.122 58.967 829 0 -127.847 382.914 5.601.476 9.497 723.204 9.606.196 0 9.606.196


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
95.367.946 102.305.130 197.673.076
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 9.767.946 12.680.477 22.448.423
Teminat Mektupları
7.181.888 6.715.365 13.897.253
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
187.378 85.781 273.159
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
402.674 431.596 834.270
Diğer Teminat Mektupları
6.591.836 6.197.988 12.789.824
Banka Kredileri
0 34.701 34.701
İthalat Kabul Kredileri
0 34.701 34.701
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 2.937.235 2.937.235
Belgeli Akreditifler
0 1.541.655 1.541.655
Diğer Akreditifler
0 1.395.580 1.395.580
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.582.676 2.225.571 4.808.247
Diğer Kefaletlerimizden
3.382 767.605 770.987
TAAHHÜTLER
(III-1) 15.703.402 5.341.424 21.044.826
Cayılamaz Taahhütler
15.703.402 5.341.424 21.044.826
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.986.453 4.755.787 6.742.240
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
4.629.191 140.753 4.769.944
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.789.831 0 2.789.831
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
79.254 0 79.254
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
6.192.490 0 6.192.490
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
4.294 0 4.294
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
21.889 444.884 466.773
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
69.896.598 84.283.229 154.179.827
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
14.857.815 5.704.160 20.561.975
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
14.857.815 5.704.160 20.561.975
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
55.038.783 78.579.069 133.617.852
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
12.835.622 15.192.422 28.028.044
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.483.991 11.509.363 13.993.354
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
10.351.631 3.683.059 14.034.690
Para ve Faiz Swap İşlemleri
33.336.376 48.052.120 81.388.496
Swap Para Alım İşlemleri
15.677.916 23.832.168 39.510.084
Swap Para Satım İşlemleri
17.658.460 21.455.388 39.113.848
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 1.382.282 1.382.282
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 1.382.282 1.382.282
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
8.857.448 11.940.910 20.798.358
Para Alım Opsiyonları
4.913.879 5.539.508 10.453.387
Para Satım Opsiyonları
3.943.569 6.401.402 10.344.971
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 1.679.638 1.679.638
Futures Para Alım İşlemleri
0 142.232 142.232
Futures Para Satım İşlemleri
0 1.537.406 1.537.406
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
9.337 1.713.979 1.723.316
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
171.618.171 35.487.436 207.105.607
EMANET KIYMETLER
25.864.748 2.409.363 28.274.111
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
11.083.142 966.686 12.049.828
Tahsile Alınan Çekler
12.639.283 925.587 13.564.870
Tahsile Alınan Ticari Senetler
502.861 186.468 689.329
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 330.622 330.622
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.639.462 0 1.639.462
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
138.771.984 31.689.649 170.461.633
Menkul Kıymetler
713.106 60.729 773.835
Teminat Senetleri
54.591.273 20.668.663 75.259.936
Emtia
20.260 417.204 437.464
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
74.699.199 5.986.131 80.685.330
Diğer Rehinli Kıymetler
8.748.146 4.556.922 13.305.068
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
6.981.439 1.388.424 8.369.863
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
266.986.117 137.792.566 404.778.683


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
723.204
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
152.121
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-90
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-90
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
152.211
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-118.476
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
314.981
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-44.294
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
875.325


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 4.952.209 2.620.634
Kredilerden Alınan Faizler
4.331.893 2.279.211
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
56.008 31.181
Bankalardan Alınan Faizler
81.210 50.609
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
61.494 29.930
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
419.467 228.861
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
65.306 33.914
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
188.684 105.938
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
165.477 89.009
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
2.137 842
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -2.732.196 -1.481.348
Mevduata Verilen Faizler
-2.402.282 -1.298.324
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-188.416 -105.659
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-5.290 -2.883
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-132.577 -72.765
Diğer Faiz Giderleri
-3.631 -1.717
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.220.013 1.139.286
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
615.113 310.230
Alınan Ücret ve Komisyonlar
867.884 450.226
Gayri Nakdi Kredilerden
99.468 51.374
Diğer
(IV-9) 768.416 398.852
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-252.771 -139.996
Gayri Nakdi Kredilere
-1.535 -756
Diğer
(IV-9) -251.236 -139.240
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(IV-6) -631.924 -331.530
TEMETTÜ GELİRLERİ
16.623 75
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-3) -324.652 -105.630
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-83.158 -62.583
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.757.610 1.822.899
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.999.104 -1.865.946
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-4) 50.427 25.444
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.945.600 1.037.875
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(IV-5) -383.254 -162.593
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-6) -638.035 -326.617
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
924.311 548.665
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-7) 924.311 548.665
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-7) -201.107 -121.334
Cari Vergi Karşılığı
-85.790 -78.705
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-405.050 -273.286
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
289.733 230.657
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
723.204 427.331
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-7) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-8) 723.204 427.331
Grubun Karı (Zararı)
723.204 427.331
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,32810000 0,19390000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
13.154.848 15.390.524 28.545.372
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.624.247 14.713.346 18.337.593
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 1.386.110 12.007.518 13.393.628
Bankalar
(I-4) 1.750.044 2.705.828 4.455.872
Para Piyasalarından Alacaklar
488.093 0 488.093
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
705.273 261.557 966.830
Devlet Borçlanma Senetleri
(I-2) 667.956 215.723 883.679
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
35.942 45.834 81.776
Diğer Finansal Varlıklar
1.375 0 1.375
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-5) 3.246.552 279.418 3.525.970
Devlet Borçlanma Senetleri
3.240.942 279.418 3.520.360
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.610 0 5.610
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-7) 2.689.844 0 2.689.844
Devlet Borçlanma Senetleri
2.689.844 0 2.689.844
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2.906.308 136.203 3.042.511
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-3) 2.342.912 135.800 2.478.712
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-12) 563.396 403 563.799
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-17.376 0 -17.376
KREDİLER (Net)
(I-6) 54.244.919 15.504.114 69.749.033
Krediler
54.506.318 15.499.359 70.005.677
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
54.506.318 15.499.359 70.005.677
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-11) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
2.075.897 16.353 2.092.250
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.337.296 -11.598 -2.348.894
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-321.831 0 -321.831
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-669.507 0 -669.507
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-1.345.958 -11.598 -1.357.556
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-14) 126.004 0 126.004
Satış Amaçlı
126.004 0 126.004
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
115.991 0 115.991
İştirakler (Net)
(I-8) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-9) 115.986 0 115.986
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
115.986 0 115.986
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-10) 5 0 5
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5 0 5
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
244.648 0 244.648
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
517.994 0 517.994
Şerefiye
421.124 0 421.124
Diğer
96.870 0 96.870
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-13) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
273 0 273
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
131.376 0 131.376
DİĞER AKTİFLER
1.045.353 221.854 1.267.207
VARLIKLAR TOPLAMI
69.581.406 31.116.492 100.697.898
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 39.736.919 26.055.510 65.792.429
ALINAN KREDİLER
(II-3) 206.946 14.523.150 14.730.096
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
79.778 0 79.778
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-3) 1.957.288 26.710 1.983.998
Bonolar
1.957.288 26.710 1.983.998
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.191.154 77.769 2.268.923
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 2.158.608 75.749 2.234.357
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-6) 32.546 2.020 34.566
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-7) 458.699 27.771 486.470
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
228.187 23.379 251.566
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
230.512 4.392 234.904
CARİ VERGİ BORCU
(II-8) 266.445 0 266.445
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 2.437.531 2.437.531
Krediler
0 2.437.531 2.437.531
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.038.127 1.007.905 3.046.032
ÖZKAYNAKLAR
(II-9) 9.616.690 -10.494 9.606.196
Ödenmiş Sermaye
2.204.390 0 2.204.390
Sermaye Yedekleri
486.644 0 486.644
Hisse Senedi İhraç Primleri
2.565 0 2.565
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
484.079 0 484.079
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
325.918 0 325.918
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
265.561 -10.494 255.067
Kar Yedekleri
5.601.476 0 5.601.476
Yasal Yedekler
348.483 0 348.483
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
5.143.756 0 5.143.756
Diğer Kar Yedekleri
109.237 0 109.237
Kar veya Zarar
732.701 0 732.701
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
9.497 0 9.497
Dönem Net Kâr veya Zararı
723.204 0 723.204
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
56.552.046 44.145.852 100.697.898


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-83.415
Alınan Faizler
4.540.166
Ödenen Faizler
-2.613.359
Alınan Temettüler
16.623
Alınan Ücret ve Komisyonlar
882.138
Elde Edilen Diğer Kazançlar
781.505
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
470.509
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-621.468
Ödenen Vergiler
-81.300
Diğer
-3.458.229
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.392.996
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-474.900
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-680
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-7.288.362
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.201.405
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
766.781
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
9.338.430
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.968.775
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.284.357
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.309.581
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-965.476
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-12.225
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
20
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-960.229
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
315.231
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-323.615
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
41.885
Diğer
-26.543
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
410.935
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.550.474
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.039.539
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-100.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
161.126
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.916.166
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.937.120
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.853.286http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/699739


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.403 Değişim: 0,52% Hacim : 12.772 Mio.TL Son veri saati : 11:55
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.401
15,8830 Değişim: 2,20%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,8879
Açılış: 15,5411
16,6994 Değişim: 2,83%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,7168
Açılış: 16,2402
932,93 Değişim: 2,41%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 933,81
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.