KAP ***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.04.2022 - 18:21
KAP ***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 387.732 275.516 -1.744 5.234 0 -88.087 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
26.649.500 8.397.290 35.046.790 21.649.500 7.806.018 29.455.518
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
78.354.805 109.846.445 188.201.250 61.140.828 119.578.178 180.719.006
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
12.565.422 17.434.993 30.000.415 11.386.300 15.523.785 26.910.085
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
10.636.224 4.526.118 15.162.342 9.169.995 4.268.100 13.438.095
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.929.198 12.908.875 14.838.073 2.216.305 11.255.685 13.471.990
Para ve Faiz Swap İşlemleri
56.636.447 68.463.630 125.100.077 47.269.862 90.288.974 137.558.836
Swap Para Alım İşlemleri
1.146.885 42.869.006 44.015.891 1.451.736 55.792.484 57.244.220
Swap Para Satım İşlemleri
31.630.562 14.598.906 46.229.468 30.279.126 26.837.944 57.117.070
Swap Faiz Alım İşlemleri
11.929.500 5.497.859 17.427.359 7.769.500 3.829.273 11.598.773
Swap Faiz Satım İşlemleri
11.929.500 5.497.859 17.427.359 7.769.500 3.829.273 11.598.773
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.454.242 16.966.957 21.421.199 2.116.848 11.241.994 13.358.842
Para Alım Opsiyonları
3.423.027 4.074.877 7.497.904 1.630.468 2.022.308 3.652.776
Para Satım Opsiyonları
1.031.215 6.413.520 7.444.735 486.380 3.144.606 3.630.986
Faiz Alım Opsiyonları
0 3.239.280 3.239.280 0 3.037.540 3.037.540
Faiz Satım Opsiyonları
0 3.239.280 3.239.280 0 3.037.540 3.037.540
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
4.698.694 4.504.368 9.203.062 367.818 439.173 806.991
Futures Para Alım İşlemleri
4.679.394 25.423 4.704.817 329.039 113.632 442.671
Futures Para Satım İşlemleri
19.300 4.478.945 4.498.245 38.779 325.541 364.320
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.476.497 2.476.497 0 2.084.252 2.084.252
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
187.942.346 83.596.767 271.539.113 180.225.071 75.379.967 255.605.038
EMANET KIYMETLER
34.010.558 13.822.268 47.832.826 32.867.319 11.269.226 44.136.545
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
10.560.598 10.471.350 21.031.948 12.863.893 8.458.577 21.322.470
Tahsile Alınan Çekler
21.829.913 2.536.333 24.366.246 19.057.718 2.118.236 21.175.954
Tahsile Alınan Ticari Senetler
681.956 206.078 888.034 556.074 131.845 687.919
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
125 608.507 608.632 125 560.568 560.693
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
937.966 0 937.966 389.509 0 389.509
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
153.010.904 69.284.419 222.295.323 146.582.395 63.783.004 210.365.399
Menkul Kıymetler
197.582 694.037 891.619 122.836 673.062 795.898
Teminat Senetleri
55.591.719 46.509.710 102.101.429 53.995.371 42.876.164 96.871.535
Emtia
181.123 302.966 484.089 226.267 0 226.267
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
81.108.223 16.099.644 97.207.867 78.587.982 15.290.955 93.878.937
Diğer Rehinli Kıymetler
15.932.257 5.678.062 21.610.319 13.649.939 4.942.823 18.592.762
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
920.884 490.080 1.410.964 775.357 7.737 1.103.094
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
328.924.533 245.712.150 574.636.683 296.352.440 241.459.511 537.811.951


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.584.000 -228.630
Alınan Faizler
4.045.811 3.106.090
Ödenen Faizler
-2.314.038 -1.828.574
Alınan Temettüler
516 219
Alınan Ücret ve Komisyonlar
719.787 484.478
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.369.962 79.379
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
323.111 281.396
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-654.436 -428.607
Ödenen Vergiler
0 -119.407
Diğer
1.093.287 -1.803.604
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-3.515.654 -2.975.445
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
679.308 45.129
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.336 -14.305
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-19.167.684 924.468
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.167.772 841.991
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-2.798.980 -8.157.414
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
16.078.794 -916.160
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.630.102 1.382.408
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.232.914 2.918.438
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.068.346 -3.204.075
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-246.524 1.980.913
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-10.656 -75.086
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
900 591
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-855.969 -1.744.087
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
260.901 3.062.642
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -338.111
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
374.046 1.079.505
Diğer
-15.746 -4.541
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
97.272 -1.833.325
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.786.311 2.305.613
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.611.966 -4.077.006
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-77.073 -61.932
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
609.816 189.696
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.528.910 -2.866.791
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
31.327.221 22.741.802
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
33.856.131 19.875.011


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.595.438 339.129
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
554.607 237.457
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.773 3.115
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.966 3.894
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.193 -779
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
549.834 234.342
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
827.686 -287.220
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-112.497 580.146
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-165.355 -58.584
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.150.045 576.586


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
17.646.715 49.954.178 67.600.893 20.140.497 45.304.746 65.445.243
Nakit ve Nakit Benzerleri
6.600.226 44.284.633 50.884.859 7.333.948 40.007.979 47.341.927
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 4.684.357 32.017.201 36.701.558 5.718.495 30.072.800 35.791.295
Bankalar
(I-4) 117.498 12.296.730 12.414.228 1.618.025 9.962.314 11.580.339
Para Piyasalarından Alacaklar
1.800.637 0 1.800.637 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.266 -29.298 -31.564 -2.572 -27.135 -29.707
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.407.747 722.103 2.129.850 2.001.647 792.140 2.793.787
Devlet Borçlanma Senetleri
(I-2) 1.348.360 449.438 1.797.798 1.942.260 549.168 2.491.428
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
59.387 151.088 210.475 59.387 135.326 194.713
Diğer Finansal Varlıklar
0 121.577 121.577 0 107.646 107.646
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-5) 4.460.042 4.545.052 9.005.094 3.001.729 4.173.355 7.175.084
Devlet Borçlanma Senetleri
4.446.792 4.545.052 8.991.844 2.988.479 4.173.355 7.161.834
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
13.250 0 13.250 13.250 0 13.250
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5.178.700 402.390 5.581.090 7.803.173 331.272 8.134.445
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-3) 3.158.859 350.723 3.509.582 6.006.577 325.399 6.331.976
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-12) 2.019.841 51.667 2.071.508 1.796.596 5.873 1.802.469
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
98.311.474 47.385.489 145.696.963 86.522.949 36.807.353 123.330.302
Krediler
(I-6) 89.558.418 39.739.661 129.298.079 78.371.554 29.451.442 107.822.996
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-7) 11.918.518 8.490.327 20.408.845 11.379.873 8.171.827 19.551.700
Devlet Borçlanma Senetleri
11.918.518 8.490.327 20.408.845 11.379.873 8.171.827 19.551.700
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-3.165.462 -844.499 -4.009.961 -3.228.478 -815.916 -4.044.394
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-14) 74.117 0 74.117 65.933 0 65.933
Satış Amaçlı
74.117 74.117 65.933 0 65.933
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
116.041 0 116.041 116.041 0 116.041
İştirakler (Net)
(I-8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-9) 116.036 0 116.036 116.036 0 116.036
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
115.986 0 115.986 115.986 0 115.986
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
50 0 50 50 0 50
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-10) 5 0 5 5 0 5
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5 0 5 5 0 5
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
893.578 0 893.578 915.504 0 915.504
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
595.261 0 595.261 601.609 0 601.609
Şerefiye
421.124 0 421.124 421.124 0 421.124
Diğer
174.137 0 174.137 180.485 0 180.485
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
7.153 0 7.153 133.380 0 133.380
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.555.892 0 1.555.892 133.323 0 133.323
DİĞER AKTİFLER (Net)
3.778.605 653.807 4.432.412 2.552.827 762.860 3.315.687
VARLIKLAR TOPLAMI
122.978.836
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9171 Değişim: 0,47%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9267
Açılış: 15,8419
16,8396 Değişim: 0,02%
Düşük 16,7840 20.05.2022 Yüksek 16,8905
Açılış: 16,8362
942,03 Değişim: 0,16%
Düşük 937,87 20.05.2022 Yüksek 944,31
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.