" />

KAP ***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.10.2021 - 18:11
KAP ***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 1.134.463 0 9.900.502 9.406 9.909.908
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.115.572 -1.124.966 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.115.572 -1.124.966 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 389.189 275.516 46.204 5.154 0 -202.335 -316.843 7.843.996 9.497 1.197.571 11.454.904 13.159 11.468.063
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 389.189 275.516 -4.120 5.233 0 -88.151 -226.704 7.843.996 1.272.252 0 11.674.166 15.507 11.689.673
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 389.189 275.516 -4.120 5.233 0 -88.151 -226.704 7.843.996 1.272.252 0 11.674.166 15.507 11.689.673
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 9.344 1.717 0 -66.562 269.406 0 0 1.159.062 1.372.967 5.154 1.378.121
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -528 -220.221 0 0 0 0 0 230.246 -9.497 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 1.261.820 -1.262.755 0 0 -5.183 -5.183
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.183 -5.183
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 1.261.820 -1.262.755 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 388.661 56.230 5.224 6.950 0 -154.713 42.702 9.336.062 0 1.159.062 13.047.133 15.478 13.062.611


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
75.481.537 89.434.176 164.915.713 82.225.686 89.376.868 171.602.554
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 7.608.594 22.450.663 30.059.257 7.480.648 16.764.598 24.245.246
Teminat Mektupları
6.462.272 9.019.421 15.481.693 6.051.549 8.131.845 14.183.394
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
98.294 98.463 196.757 80.715 89.820 170.535
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
375.985 387.280 763.265 344.482 545.346 889.828
Diğer Teminat Mektupları
5.987.993 8.533.678 14.521.671 5.626.352 7.496.679 13.123.031
Banka Kredileri
0 12.263 12.263 0 16.573 16.573
İthalat Kabul Kredileri
0 12.263 12.263 0 16.573 16.573
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 9.043.537 9.043.537 0 5.025.525 5.025.525
Belgeli Akreditifler
0 4.960.472 4.960.472 0 3.656.589 3.656.589
Diğer Akreditifler
0 4.083.065 4.083.065 0 1.368.936 1.368.936
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.144.375 2.906.756 4.051.131 1.428.395 2.548.277 3.976.672
Diğer Kefaletlerimizden
1.947 1.468.686 1.470.633 704 1.042.378 1.043.082
TAAHHÜTLER
(III-1) 20.809.875 5.329.193 26.139.068 17.192.418 2.831.971 20.024.389
Cayılamaz Taahhütler
20.809.875 5.329.193 26.139.068 17.192.418 2.831.971 20.024.389
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
894.659 2.766.648 3.661.307 916.964 2.114.054 3.031.018
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 166.244 166.244 0 94.524 94.524
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
6.611.150 268.745 6.879.895 5.498.822 237.748 5.736.570
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 1.429.622 1.429.622 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.122.459 0 2.122.459 1.741.408 0 1.741.408
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
49.434 0 49.434 47.494 0 47.494
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
11.122.804 0 11.122.804 8.978.512 0 8.978.512
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
6.145 0 6.145 5.767 0 5.767
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.224 697.934 701.158 3.451 385.645 389.096
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
47.063.068 61.654.320 108.717.388 57.552.620 69.780.299 127.332.919
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
13.349.500 5.228.756 18.578.256 14.112.081 9.895.360 24.007.441
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 1.991.418 4.258.649 6.250.067
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
13.349.500 5.228.756 18.578.256 12.120.663 5.636.711 17.757.374
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
33.713.568 56.425.564 90.139.132 43.440.539 59.884.939 103.325.478
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.189.806 8.947.794 15.137.600 6.698.057 10.100.110 16.798.167
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.076.563 3.577.730 7.654.293 4.420.031 4.234.382 8.654.413
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.113.243 5.370.064 7.483.307 2.278.026 5.865.728 8.143.754
Para ve Faiz Swap İşlemleri
24.856.301 39.515.714 64.372.015 35.101.585 43.210.657 78.312.242
Swap Para Alım İşlemleri
1.295.443 22.291.980 23.587.423 1.723.908 25.735.907 27.459.815
Swap Para Satım İşlemleri
15.581.858 10.561.050 26.142.908 20.517.677 10.825.732 31.343.409
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.989.500 3.331.342 7.320.842 6.430.000 3.324.509 9.754.509
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.989.500 3.331.342 7.320.842 6.430.000 3.324.509 9.754.509
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.558.878 5.095.699 7.654.577 1.050.757 3.069.974 4.120.731
Para Alım Opsiyonları
1.714.651 2.179.676 3.894.327 729.259 1.370.067 2.099.326
Para Satım Opsiyonları
844.227 2.916.023 3.760.250 321.498 1.699.907 2.021.405
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
108.583 207.066 315.649 590.140 543.771 1.133.911
Futures Para Alım İşlemleri
12.597 194.666 207.263 2.957 541.030 543.987
Futures Para Satım İşlemleri
95.986 12.400 108.386 587.183 2.741 589.924
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.659.291 2.659.291 0 2.960.427 2.960.427
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
187.840.828 51.990.742 239.831.570 176.730.851 44.287.540 221.018.391
EMANET KIYMETLER
41.601.879 7.008.957 48.610.836 33.848.445 5.782.810 39.631.255
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
6.077.632 0 6.077.632 4.218.738 0 4.218.738
Emanete Alınan Menkul Değerler
16.417.812 5.197.315 21.615.127 15.992.767 4.231.162 20.223.929
Tahsile Alınan Çekler
18.030.222 1.265.863 19.296.085 12.745.727 957.162 13.702.889
Tahsile Alınan Ticari Senetler
768.980 93.152 862.132 544.908 81.946 626.854
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
125 452.627 452.752 125 512.540 512.665
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
307.108 0 307.108 346.180 0 346.180
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 251.195
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
77.630.295 10.155.409 87.785.704 77.966.304 8.026.196 85.992.500
Diğer Rehinli Kıymetler
13.760.532 3.961.840 17.722.372 10.648.329 3.773.038 14.421.367
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
972.234 253.651 1.225.885 3.198.368 385.050 3.583.418
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
263.322.365 141.424.918 404.747.283 258.956.537 133.664.408 392.620.945


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.738.675 3.680.551
Alınan Faizler
10.641.736 8.064.167
Ödenen Faizler
-6.291.241 -3.381.295
Alınan Temettüler
3.030 3.440
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.843.502 1.059.812
Elde Edilen Diğer Kazançlar
219.449 86.987
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
826.348 1.129.629
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.373.813 -1.251.304
Ödenen Vergiler
-159.060 -358.459
Diğer
-2.971.276 -1.672.426
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-6.831.693 2.360.897
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-85.467 -987.079
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-34.927 -85.154
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-9.278.441 -8.009.832
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.707.029 -2.317.602
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-5.513.546 5.713.103
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
7.064.295 5.244.773
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.220.707 1.270.270
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.502.715 1.532.418
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-4.093.018 6.041.448
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-83.573 -11.557.151
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -50
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-78.864 -103.288
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3.452 4.004
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.056.216 -6.317.562
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.363.287 1.672.887
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.032.496 -7.592.934
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.758.847 807.184
Diğer
-41.583 -27.392
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.381.012 3.151.872
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
7.327.941 14.631.331
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-9.510.077 -11.295.590
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-5.183 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-193.693 -183.869
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
913.173 1.079.772
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-5.644.430 -1.284.059
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
24.235.224 18.210.469
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
18.590.794 16.926.410


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.164.240 1.201.328
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
213.881 356.827
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.061 6.616
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.681 7.757
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.808 416
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.428 -1.557
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
202.820 350.211
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-86.524 -281.658
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
336.069 716.382
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-46.725 -84.513
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.378.121 1.558.155


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
13.772.360 27.830.473 41.602.833 20.312.342 23.955.693 44.268.035
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.312.276 23.875.601 29.187.877 11.584.929 19.549.690 31.134.619
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 5.177.347 19.167.410 24.344.757 3.431.921 13.519.382 16.951.303
Bankalar
(I-4) 104.890 4.726.216 4.831.106 1.974.393 6.042.448 8.016.841
Para Piyasalarından Alacaklar
32.236 0 32.236 6.180.886 0 6.180.886
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.197 -18.025 -20.222 -2.271 -12.140 -14.411
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.106.186 605.798 1.711.984 511.090 1.119.802 1.630.892
Devlet Borçlanma Senetleri
(I-2) 1.053.226 438.704 1.491.930 463.550 984.266 1.447.816
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
52.960 91.939 144.899 47.540 75.378 122.918
Diğer Finansal Varlıklar
0 75.155 75.155 0 60.158 60.158
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-5) 5.353.163 3.163.845 8.517.008 5.629.411 3.022.986 8.652.397
Devlet Borçlanma Senetleri
5.340.474 3.163.845 8.504.319 5.618.530 3.022.986 8.641.516
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
12.689 0 12.689 10.881 0 10.881
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2.000.735 185.229 2.185.964 2.586.912 263.215 2.850.127
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-3) 1.211.404 185.229 1.396.633 1.936.770 263.215 2.199.985
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-12) 789.331 0 789.331 650.142 0 650.142
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
84.286.480 22.424.457 106.710.937 77.577.144 16.143.819 93.720.963
Krediler
(I-6) 74.377.947 18.036.608 92.414.555 69.418.968 13.342.867 82.761.835
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
(I-15) 2.122.983 1.705.809 3.828.792 1.548.931 955.007 2.503.938
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-7) 10.988.154 3.136.366 14.124.520 10.197.854 2.325.087 12.522.941
Devlet Borçlanma Senetleri
10.988.154 3.136.366 14.124.520 10.197.854 2.325.087 12.522.941
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-3.202.604 -454.326 -3.656.930 -3.588.609 -479.142 -4.067.751
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-14) 102.665 0 102.665 112.859 0 112.859
Satış Amaçlı
102.665 0 102.665 112.859 0 112.859
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
55 0 55 55 0 55
İştirakler (Net)
(I-8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-9) 50 0 50 50 0 50
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
50 0 50 50 0 50
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-10) 5 0 5 5 0 5
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5 0 5 5 0 5
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
792.800 38 792.838 845.976 91 846.067
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
551.906 0 551.906 572.547 0 572.547
Şerefiye
421.124 0 421.124 421.124 0 421.124
Diğer
130.782 0 130.782 151.423 0 151.423
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
2.144 0 2.144 19.678 0 153.481.779 102.324.229 40.405.538 142.729.767
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 57.668.892 44.432.250 102.101.142 49.589.731 44.152.172 93.741.903
ALINAN KREDİLER
(II-3) 2.140.087 12.069.030 14.209.117 1.562.891 10.348.393 11.911.284
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
4.041.226 1.837.025 5.878.251 4.016.659 2.717.468 6.734.127
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-3) 2.598.866 0 2.598.866 4.810.637 0 4.810.637
Bonolar
2.598.866 0 2.598.866 4.766.623 0 4.766.623
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 44.014 0 44.014
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.724.815 138.787 1.863.602 3.135.153 208.026 3.343.179
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 1.394.199 132.585 1.526.784 2.151.316 193.125 2.344.441
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-6) 330.616 6.202 336.818 983.837 14.901 998.738
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(II-11) 217 24.495 24.712 91 8.888 8.979
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-5) 519.523 32.963 552.486 552.899 51.975 604.874
KARŞILIKLAR
(II-7) 707.800 247.725 955.525 778.091 226.726 1.004.817
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
492.364 35.332 527.696 505.168 29.963 535.131
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
215.436 212.393 427.829 272.923 196.763 469.686
CARİ VERGİ BORCU
(II-8) 273.614 0 273.614 343.527 0 343.527
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 4.904.543 4.904.543 0 4.194.951 4.194.951
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 4.904.543 4.904.543 0 4.194.951 4.194.951
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-4) 6.489.947 567.363 7.057.310 4.079.335 262.481 4.341.816
ÖZKAYNAKLAR
(II-9) 13.108.951 -46.340 13.062.611 11.640.673 49.000 11.689.673
Ödenmiş Sermaye
2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390
Sermaye Yedekleri
391.226 0 391.226 391.754 0 391.754
Hisse Senedi İhraç Primleri
2.565 0 2.565 2.565 0 2.565
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
388.661 0 388.661 389.189 0 389.189
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
68.404 0 68.404 276.629 0 276.629
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-65.671 -46.340 -112.011 -363.855 49.000 -314.855
Kar Yedekleri
9.336.062 0 9.336.062 7.843.996 0 7.843.996
Yasal Yedekler
550.906 0 550.906 490.587 0 490.587
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
8.478.674 0 8.478.674 7.161.377 0 7.161.377
Diğer Kar Yedekleri
306.482 0 306.482 192.032 0 192.032
Kar veya Zarar
1.159.062 0 1.159.062 1.272.252 0 1.272.252
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 9.497 0 9.497
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.159.062 0 1.159.062 1.262.755 0 1.262.755
Azınlık Payları
(II-10) 15.478 0 15.478 15.507 0 15.507
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
89.273.938 64.207.841 153.481.779 80.509.687 62.220.080 142.729.767


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 11.473.768 8.250.905 4.189.545 2.827.005
Kredilerden Alınan Faizler
8.365.853 6.444.213 3.118.475 2.043.316
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
306.441 38.026 128.611 22.658
Bankalardan Alınan Faizler
124.996 105.461 29.065 47.054
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
117.295 48.029 21.698 31.951
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.207.557 1.476.018 764.413 637.234
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
153.095 146.590 43.297 51.751
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
551.426 583.393 184.652 235.559
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.503.036 746.035 536.464 349.924
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
351.626 139.158 127.283 44.792
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -6.564.045 -3.563.607 -2.478.999 -1.225.013
Mevduata Verilen Faizler
-5.343.714 -2.417.075 -2.063.528 -848.395
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-596.071 -428.176 -217.129 -145.710
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-162.117 -200.776 -48.438 -49.329
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-341.435 -333.886 -120.144 -152.914
Kiralama Faiz Giderleri
-77.645 -74.207 -26.809 -24.318
Diğer Faiz Giderleri
-43.063 -109.487 -2.951 -4.347
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.909.723 4.687.298 1.710.546 1.601.992
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.147.265 1.013.636 433.179 303.497
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.897.566 1.454.531 735.865 453.553
Gayri Nakdi Kredilerden
227.221 190.354 80.339 65.058
Diğer
(IV-9) 1.670.345 1.264.177 655.526 388.495
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-750.301 -440.895 -302.686 -150.056
Gayri Nakdi Kredilere
-6.611 -5.359 -2.175 -1.787
Diğer
(IV-9) -743.690 -435.536 -300.511 -148.269
TEMETTÜ GELİRLERİ
3.030 3.440 247 205
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-3) -1.949.669 -1.104.838 -612.852 -492.456
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
69.716 -39.811 -4.828 -29.953
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.993.338 -890.122 -689.078 -359.972
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-26.047 -174.905 81.054 -102.531
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-4) 149.733 86.687 50.499 30.882
FAALİYET BRÜT KÂRI
4.260.082 4.686.223 1.581.619 1.444.120
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-5) 226.150 -535.317 103.952 -39.179
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(IV-5) -2.322 23.739 432 -1
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.403.004 -1.251.304 -467.057 -419.731
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-6) -1.580.529 -1.367.375 -548.194 -476.663
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.500.377 1.555.966 670.752 508.546
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.500.377 1.555.966 670.752 508.546
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-7) -336.137 -354.638 -170.796 -93.954
Cari Vergi Karşılığı
-336.019 -44.317 -155.880 295.934
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.524.157 -700.180 -424.645 -463.044
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.524.039 389.859 409.729 73.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.164.240 1.201.328 499.956 414.592
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-7) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-8) 1.164.240 1.201.328 499.956 414.592
Grubun Karı (Zararı)
1.159.062 1.197.571 497.966 413.109
Azınlık Payları Karı (Zararı)
5.178 3.757 1.990 1.483
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,52580000 0,54330000 0,22590000 0,18740000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972901


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.