KAP ***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

30.07.2021 - 18:11
KAP ***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 41.322 4.743 0 17.421 -886.751 6.603.179 1.079.851 0 9.720.574 0 9.720.574
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 41.322 4.743 0 17.421 -886.751 6.603.179 1.079.851 0 9.720.574 0 9.720.574
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 4.137 411 0 42.214 382.236 0 0 764.500 1.193.498 0 1.193.498
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.060.960 -1.070.354 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.060.960 -1.070.354 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 387.732 275.516 45.459 5.154 0 59.635 -504.515 7.664.139 9.497 764.500 10.914.072 0 10.914.072
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 387.732 275.516 -1.744 5.234 0 -88.087 -226.705 7.664.139 1.186.811 0 11.409.851 0 11.409.851
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 387.732 275.516 -1.744 5.234 0 -88.087 -226.705 7.664.139 1.186.811 0 11.409.851 0 11.409.851
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 6.231 1.715 0 -101.332 254.377 0 0 598.407 759.398 0 759.398
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -528 -220.221 0 0 0 0 0 230.246 -9.497 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 1.176.379 -1.177.314 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 1.176.379 -1.177.314 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 387.204 56.230 4.487 6.949 0 -189.419 27.672 9.070.764 0 598.407 12.169.249 0 12.169.249


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
78.716.653 86.029.444 164.746.097 82.223.013 89.376.868 171.599.881
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 7.318.440 21.247.259 28.565.699 7.481.426 16.764.598 24.246.024
Teminat Mektupları
6.170.980 9.133.411 15.304.391 6.052.327 8.131.845 14.184.172
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
88.812 96.426 185.238 80.715 89.820 170.535
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
326.688 373.095 699.783 344.482 545.346 889.828
Diğer Teminat Mektupları
5.755.480 8.663.890 14.419.370 5.627.130 7.496.679 13.123.809
Banka Kredileri
0 11.388 11.388 0 16.573 16.573
İthalat Kabul Kredileri
0 11.388 11.388 0 16.573 16.573
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 7.533.492 7.533.492 0 5.025.525 5.025.525
Belgeli Akreditifler
0 4.677.750 4.677.750 0 3.656.589 3.656.589
Diğer Akreditifler
0 2.855.742 2.855.742 0 1.368.936 1.368.936
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.147.460 3.008.704 4.156.164 1.428.395 2.548.277 3.976.672
Diğer Kefaletlerimizden
0 1.560.264 1.560.264 704 1.042.378 1.043.082
TAAHHÜTLER
(III-1) 20.004.456 4.022.574 24.027.030 17.188.967 2.831.971 20.020.938
Cayılamaz Taahhütler
20.004.456 4.022.574 24.027.030 17.188.967 2.831.971 20.020.938
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.338.355 2.894.297 4.232.652 916.964 2.114.054 3.031.018
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 471.075 471.075 0 94.524 94.524
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
6.118.733 268.527 6.387.260 5.498.822 237.748 5.736.570
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.154.057 0 2.154.057 1.741.408 0 1.741.408
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
46.384 0 46.384 47.494 0 47.494
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
10.340.715 0 10.340.715 8.978.512 0 8.978.512
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
6.212 0 6.212 5.767 0 5.767
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 388.675 388.675 0 385.645 385.645
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
51.393.757 60.759.611 112.153.368 57.552.620 69.780.299 127.332.919
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
15.451.500 5.179.262 20.630.762 14.112.081 9.895.360 24.007.441
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 1.991.418 4.258.649 6.250.067
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
15.451.500 5.179.262 20.630.762 12.120.663 5.636.711 17.757.374
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
35.942.257 55.580.349 91.522.606 43.440.539 59.884.939 103.325.478
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.804.846 8.664.649 13.469.495 6.698.057 10.100.110 16.798.167
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.200.077 3.586.906 6.786.983 4.420.031 4.234.382 8.654.413
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.604.769 5.077.743 6.682.512 2.278.026 5.865.728 8.143.754
Para ve Faiz Swap İşlemleri
29.394.220 38.197.090 67.591.310 35.101.585 43.210.657 78.312.242
Swap Para Alım İşlemleri
1.277.502 23.088.968 24.366.470 1.723.908 25.735.907 27.459.815
Swap Para Satım İşlemleri
19.865.718 8.366.536 28.232.254 20.517.677 10.825.732 31.343.409
Swap Faiz Alım İşlemleri
4.125.500 3.370.793 7.496.293 6.430.000 3.324.509 9.754.509
Swap Faiz Satım İşlemleri
4.125.500 3.370.793 7.496.293 6.430.000 3.324.509 9.754.509
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.680.109 4.716.091 6.396.200 1.050.757 3.069.974 4.120.731
Para Alım Opsiyonları
1.212.559 2.059.390 3.271.949 729.259 1.370.067 2.099.326
Para Satım Opsiyonları
467.550 2.656.701 3.124.251 321.498 1.699.907 2.021.405
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
63.082 160.163 223.245 590.140 543.771 1.133.911
Futures Para Alım İşlemleri
57.685 103.955 161.640 2.957 541.030 543.987
Futures Para Satım İşlemleri
5.397 56.208 61.605 587.183 2.741 589.924
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 3.842.356 3.842.356 0 2.960.427 2.960.427
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
168.927.498 48.501.536 217.429.034 169.031.491 42.921.176 211.952.667
EMANET KIYMETLER
25.702.367 6.406.688 32.109.055 26.642.365 5.778.751 32.421.116
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
10.423.299 4.439.674 14.862.973 14.096.812 4.231.162 18.327.974
Tahsile Alınan Çekler
14.339.301 1.339.406 15.678.707 11.666.295 953.460 12.619.755
Tahsile Alınan Ticari Senetler
676.508 128.813 805.321 532.953 81.589 614.542
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
125 498.795 498.920 125 512.540 512.665
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
263.134 0 263.134 346.180 0 346.180
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
141.906.676 41.802.480 183.709.156 139.190.758 36.757.375 175.948.133
Menkul Kıymetler
356.712 259.832 616.544 306.697 459.121 765.818
Teminat Senetleri
51.856.202 27.836.898 79.693.100 50.158.510 24.390.412 74.548.922
Emtia
72.725 90.367 163.092 142.587 108.608 251.195
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
76.605.838 9.911.316 86.517.154 77.965.304 8.026.196 85.991.500
Diğer Rehinli Kıymetler
13.015.199 3.704.067 16.719.266 10.617.660 3.773.038 14.390.698
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.318.455 292.368 1.610.823 3.198.368 385.050 3.583.418
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
247.644.151 134.530.980 382.175.131 251.254.504 132.298.044 383.552.548


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.197.657 2.350.642
Alınan Faizler
6.609.112 5.228.946
Ödenen Faizler
-3.871.676 -2.270.328
Alınan Temettüler
5.716 31.013
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.025.823 548.952
Elde Edilen Diğer Kazançlar
177.405 12.940
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
581.767 538.544
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-866.868 -773.308
Ödenen Vergiler
-119.407 -110.063
Diğer
-1.344.215 -856.054
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-8.682.603 767.499
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
326.412 -455.295
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-26.413 446
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.868.723 -8.989.698
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.342.460 3.013.041
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-8.549.274 8.439.866
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
407.046 -1.266.674
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.854.084 -728.454
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.516.725 754.267
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-6.484.946 3.118.141
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
288.080 -11.876.543
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-33.569 -20.400
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.066 482
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.606.459 -6.428.054
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.151.848 1.274.532
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.638.692 -7.501.602
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.431.698 807.184
Diğer
-18.812 -8.685
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.337.945 5.118.682
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4.778.157 13.844.629
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-6.989.682 -8.603.267
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-126.420 -122.680
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
731.754 703.487
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-7.803.057 -2.936.233
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
24.074.539 16.328.523
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
16.271.482 13.392.290


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
598.407 764.500
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
160.991 428.998
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.946 4.548
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.788 5.171
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.808 416
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.650 -1.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
153.045 424.450
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-132.911 54.121
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
317.267 480.825
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-31.311 -110.496
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
759.398 1.193.498


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
11.736.884 25.822.100 37.558.984 20.245.141 23.861.188 44.106.329
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.688.321 22.025.000 25.713.321 11.518.749 19.455.185 30.973.934
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 3.563.598 17.786.102 21.349.700 3.431.921 13.519.382 16.951.303
Bankalar
(I-4) 66.524 4.263.331 4.329.855 1.908.213 5.947.943 7.856.156
Para Piyasalarından Alacaklar
60.032 0 60.032 6.180.886 0 6.180.886
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.833 -24.433 -26.266 -2.271 -12.140 -14.411
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
858.247 451.993 1.310.240 511.089 1.119.802 1.630.891
Devlet Borçlanma Senetleri
(I-2) 805.288 282.834 1.088.122 463.550 984.266 1.447.816
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
52.959 94.181 147.140 47.539 75.378 122.917
Diğer Finansal Varlıklar
0 74.978 74.978 0 60.158 60.158
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-5) 5.210.056 3.153.585 8.363.641 5.628.391 3.022.986 8.651.377
Devlet Borçlanma Senetleri
5.197.367 3.153.585 8.350.952 5.617.510 3.022.986 8.640.496
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
12.689 0 12.689 10.881 0 10.881
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
1.980.260 191.522 2.171.782 2.586.912 263.215 2.850.127
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-3) 1.206.870 191.522 1.398.392 1.936.770 263.215 2.199.985
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-12) 773.390 0 773.390 650.142 0 650.142
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
76.606.480 19.542.661 96.149.141 76.191.309 15.213.133 91.404.442
Krediler
(I-6) 69.389.990 16.946.028 86.336.018 69.567.055 13.365.035 82.932.090
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-7) 10.522.820 3.112.680 13.635.500 10.197.854 2.325.087 12.522.941
Devlet Borçlanma Senetleri
10.522.820 3.112.680 13.635.500 10.197.854 2.325.087 12.522.941
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-3.306.330 -516.047 -3.822.377 -3.573.600 -476.989 -4.050.589
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-14) 105.669 0 105.669 112.859 0 112.859
Satış Amaçlı
105.669 0 105.669 112.859 0 112.859
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
116.041 0 116.041 116.041 0 116.041
İştirakler (Net)
(I-8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-9) 116.036 0 116.036 116.036 0 116.036
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
115.986 0 115.986 115.986 0 115.986
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
50 0 50 50 0 50
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-10) 5 0 5 5 0 5
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5 0 5 5 0 5
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
825.174 0 825.174 836.192 0 836.192
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
543.154 0 543.154 564.803 0 564.803
Şerefiye
421.124 0 421.124 421.124 0 421.124
Diğer
122.030 0 122.030 143.679 0 143.679
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
13.999 0 13.999 19.678 0 19.678
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
606.200 0 606.200 632.912 0 632.912
DİĞER AKTİFLER (Net)
2.483.490 339.168 2.822.658 1.965.145 289.641 2.254.786
VARLIKLAR TOPLAMI
93.037.091 45.703.929 138.741.020 100.684.080 39.363.962 140.048.042
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 50.976.130 43.768.429 94.744.559 49.618.540 44.154.938 93.773.478
ALINAN KREDİLER
(II-3) 481.779 11.156.551 11.638.330 412.907 9.334.699 9.747.606
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 2.744.578 2.744.578 3.830.785 2.717.468 6.548.253
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-3) 2.549.606 0 2.549.606 4.810.637 0 4.810.637
Bonolar
2.513.424 0 2.513.424 4.766.623 0 4.766.623
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
36.182 0 36.182 44.014 0 44.014
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.894.175 161.696 2.055.871 3.135.153 208.026 3.343.179
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 1.603.309 152.432 1.755.741 2.151.316 193.125 2.344.441
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-6) 290.866 9.264 300.130 983.837 14.901 998.738
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-5) 565.182 41.732 606.914 547.035 51.922 598.957
KARŞILIKLAR
(II-7) 652.254 255.411 907.665 746.323 226.726 973.049
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
436.452 40.678 477.130 475.253 29.963 505.216
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
215.802 214.733 430.535 271.070 196.763 467.833
CARİ VERGİ BORCU
(II-8) 322.877 0 322.877 321.406 0 321.406
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 4.799.260 4.799.260 0 4.194.951 4.194.951
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 4.799.260 4.799.260 0 4.194.951 4.194.951
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-4) 5.759.612 442.499 6.202.111 4.070.593 256.082 4.326.675
ÖZKAYNAKLAR
(II-9) 12.203.471 -34.222 12.169.249 11.360.851 49.000 11.409.851
Ödenmiş Sermaye
2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390
Sermaye Yedekleri
389.769 0 389.769 390.297 0 390.297
Hisse Senedi İhraç Primleri
2.565 0 2.565 2.565 0 2.565
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
387.204 0 387.204 387.732 0 387.732
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
67.666 0 67.666 279.006 0 279.006
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-127.525 -34.222 -161.747 -363.792 49.000 -314.792
Kar Yedekleri
9.070.764 0 9.070.764 7.664.139 0 7.664.139
Yasal Yedekler
510.951 0 510.951 452.086 0 452.086
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
8.253.331 0 8.253.331 7.020.021 0 7.020.021
Diğer Kar Yedekleri
306.482 0 306.482 192.032 0 192.032
Kar veya Zarar
598.407 0 598.407 1.186.811 0 1.186.811
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 9.497 0 9.497
Dönem Net Kâr veya Zararı
598.407 0 598.407 1.177.314 0 1.177.314
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
75.405.086 63.335.934 138.741.020 78.854.230 61.193.812 140.048.042


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 7.090.158 5.332.279 3.638.317 2.645.521
Kredilerden Alınan Faizler
5.236.783 4.400.883 2.757.268 2.128.818
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
177.830 15.368 105.267 11.762
Bankalardan Alınan Faizler
89.087 57.432 50.828 33.843
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
95.224 15.693 45.626 10.722
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.443.099 838.732 672.311 458.797
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
109.798 94.839 61.061 36.276
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
366.729 347.782 175.582 196.054
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
966.572 396.111 435.668 226.467
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
48.135 4.171 7.017 1.579
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -3.983.012 -2.294.336 -2.083.748 -1.113.309
Mevduata Verilen Faizler
-3.281.594 -1.569.651 -1.772.676 -732.450
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-279.214 -238.191 -150.754 -117.307
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-110.449 -150.657 -19.098 -96.648
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-221.291 -180.972 -110.855 -104.194
Kiralama Faiz Giderleri
-50.352 -49.725 -25.727 -23.303
Diğer Faiz Giderleri
-40.112 -105.140 -4.638 -39.407
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
3.107.146 3.037.943 1.554.569 1.532.212
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
633.197 631.947 331.988 223.291
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.065.807 916.629 555.998 346.526
Gayri Nakdi Kredilerden
146.895 125.310 72.993 62.077
Diğer
(IV-9) 918.912 791.319 483.005 284.449
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-432.610 -284.682 -224.010 -123.235
Gayri Nakdi Kredilere
-3.717 -3.355 -1.849 -1.660
Diğer
(IV-9) -428.893 -281.327 -222.161 -121.575
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.716 31.013 375 3.063
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-3) -1.339.120 -614.094 -807.532 -243.555
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
74.543 -9.858 59.071 95.488
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.304.260 -530.150 -958.592 45.133
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-109.403 -74.086 91.989 -384.176
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-4) 102.862 57.221 38.303 31.897
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.509.801 3.144.030 1.117.703 1.546.908
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-5) 127.163 -496.233 149.641 -234.516
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(IV-5) -2.754 23.740 -1.379 -4.272
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-885.481 -789.568 -455.705 -400.567
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-6) -1.004.347 -871.363 -495.407 -422.165
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
744.382 1.010.606 314.853 485.388
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
744.382 1.010.606 314.853 485.388
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-7) -145.975 -246.106 -55.575 -116.979
Cari Vergi Karşılığı
-152.224 -326.985 -149.876 -265.937
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.108.265 -238.017 -548.759 -22.051
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.114.514 318.896 643.060 171.009
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
598.407 764.500 259.278 368.409
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-7) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-8) 598.407 764.500 259.278 368.409
Grubun Karı (Zararı)
598.407 764.500 259.278 368.409
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,27150000 0,34680000 0,11760000 0,16710000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953379


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.395 Değişim: 0,74% Hacim : 3.211 Mio.TL Son veri saati : 10:59
Düşük 1.392 27.09.2021 Yüksek 1.396
Açılış: 1.393
8,8581 Değişim: -0,09%
Düşük 8,8453 27.09.2021 Yüksek 8,8933
Açılış: 8,866
10,3666 Değişim: -0,64%
Düşük 10,3484 27.09.2021 Yüksek 10,4434
Açılış: 10,4335
500,33 Değişim: 0,26%
Düşük 497,85 27.09.2021 Yüksek 503,18
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.