KAP ***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

30.07.2021 - 18:11
KAP ***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 1.134.463 0 9.900.502 9.406 9.909.908
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 1.134.463 0 9.900.502 9.406 9.909.908
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 4.137 411 0 42.245 382.236 0 0 784.462 1.213.491 2.300 1.215.791
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.115.572 -1.124.966 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.115.572 -1.124.966 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 389.189 275.516 44.136 5.154 0 59.602 -504.514 7.843.996 9.497 784.462 11.113.993 11.706 11.125.699
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 389.189 275.516 -4.120 5.233 0 -88.151 -226.704 7.843.996 1.272.252 0 11.674.166 15.507 11.689.673
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 389.189 275.516 -4.120 5.233 0 -88.151 -226.704 7.843.996 1.272.252 0 11.674.166 15.507 11.689.673
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 6.231 1.715 0 -101.364 254.377 0 0 661.096 822.055 3.159 825.214
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -528 -220.221 0 0 0 0 0 230.246 -9.497 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 1.261.820 -1.262.755 0 0 -5.183 -5.183
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.183 -5.183
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 1.261.820 -1.262.755 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 388.661 56.230 2.111 6.948 0 -189.515 27.673 9.336.062 0 661.096 12.496.221 13.483 12.509.704


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
78.719.142 86.029.444 164.748.586 82.225.686 89.376.868 171.602.554
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 7.317.229 21.247.259 28.564.488 7.480.648 16.764.598 24.245.246
Teminat Mektupları
6.169.769 9.133.411 15.303.180 6.051.549 8.131.845 14.183.394
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
88.812 96.426 185.238 80.715 89.820 170.535
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
326.688 373.095 699.783 344.482 545.346 889.828
Diğer Teminat Mektupları
5.754.269 8.663.890 14.418.159 5.626.352 7.496.679 13.123.031
Banka Kredileri
0 11.388 11.388 0 16.573 16.573
İthalat Kabul Kredileri
0 11.388 11.388 0 16.573 16.573
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 7.533.492 7.533.492 0 5.025.525 5.025.525
Belgeli Akreditifler
0 4.677.750 4.677.750 0 3.656.589 3.656.589
Diğer Akreditifler
0 2.855.742 2.855.742 0 1.368.936 1.368.936
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.147.460 3.008.704 4.156.164 1.428.395 2.548.277 3.976.672
Diğer Kefaletlerimizden
0 1.560.264 1.560.264 704 1.042.378 1.043.082
TAAHHÜTLER
(III-1) 20.008.156 4.022.574 24.030.730 17.192.418 2.831.971 20.024.389
Cayılamaz Taahhütler
20.008.156 4.022.574 24.030.730 17.192.418 2.831.971 20.024.389
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.338.355 2.894.297 4.232.652 916.964 2.114.054 3.031.018
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 471.075 471.075 0 94.524 94.524
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
6.118.733 268.527 6.387.260 5.498.822 237.748 5.736.570
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.154.057 0 2.154.057 1.741.408 0 1.741.408
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
46.384 0 46.384 47.494 0 47.494
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
10.340.715 0 10.340.715 8.978.512 0 8.978.512
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
6.212 0 6.212 5.767 0 5.767
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.700 388.675 392.375 3.451 385.645 389.096
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
51.393.757 60.759.611 112.153.368 57.552.620 69.780.299 127.332.919
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
15.451.500 5.179.262 20.630.762 14.112.081 9.895.360 24.007.441
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 1.991.418 4.258.649 6.250.067
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
15.451.500 5.179.262 20.630.762 12.120.663 5.636.711 17.757.374
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
35.942.257 55.580.349 91.522.606 43.440.539 59.884.939 103.325.478
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.804.846 8.664.649 13.469.495 6.698.057 10.100.110 16.798.167
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.200.077 3.586.906 6.786.983 4.420.031 4.234.382 8.654.413
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.604.769 5.077.743 6.682.512 2.278.026 5.865.728 8.143.754
Para ve Faiz Swap İşlemleri
29.394.220 38.197.090 67.591.310 35.101.585 43.210.657 78.312.242
Swap Para Alım İşlemleri
1.277.502 23.088.968 24.366.470 1.723.908 25.735.907 27.459.815
Swap Para Satım İşlemleri
19.865.718 8.366.536 28.232.254 20.517.677 10.825.732 31.343.409
Swap Faiz Alım İşlemleri
4.125.500 3.370.793 7.496.293 6.430.000 3.324.509 9.754.509
Swap Faiz Satım İşlemleri
4.125.500 3.370.793 7.496.293 6.430.000 3.324.509 9.754.509
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.680.109 4.716.091 6.396.200 1.050.757 3.069.974 4.120.731
Para Alım Opsiyonları
1.212.559 2.059.390 3.271.949 729.259 1.370.067 2.099.326
Para Satım Opsiyonları
467.550 2.656.701 3.124.251 321.498 1.699.907 2.021.405
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
63.082 160.163 223.245 590.140 543.771 1.133.911
Futures Para Alım İşlemleri
57.685 103.955 161.640 2.957 541.030 543.987
Futures Para Satım İşlemleri
5.397 56.208 61.605 587.183 2.741 589.924
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 3.842.356 3.842.356 0 2.960.427 2.960.427
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
179.203.364 50.008.907 229.212.271 176.730.851 44.287.540 221.018.391
EMANET KIYMETLER
35.510.378 6.421.024 41.931.402 33.848.445 5.782.810 39.631.255
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
5.972.869 0 5.972.869 4.218.738 0 4.218.738
Emanete Alınan Menkul Değerler
12.800.328 4.439.674 17.240.002 15.992.767 4.231.162 20.223.929
Tahsile Alınan Çekler
15.780.510 1.353.319 17.133.829 12.745.727 957.162 13.702.889
Tahsile Alınan Ticari Senetler
693.412 129.236 822.648 544.908 81.946 626.854
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
125 498.795 498.920 125 512.540 512.665
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
263.134 0 263.134 346.180 0 346.180
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
142.374.531 43.295.515 185.670.046 139.684.038 38.119.680 177.803.718
Menkul Kıymetler
356.712 259.832 616.544 306.697 459.121 765.818
Teminat Senetleri
52.272.507 29.329.933 81.602.440 50.620.121 25.752.717 76.372.838
Emtia
72.725 90.367 163.092 142.587 108.608 251.195
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
76.606.838 9.911.316 86.518.154 77.966.304 8.026.196 85.992.500
Diğer Rehinli Kıymetler
13.065.749 3.704.067 16.769.816 10.648.329 3.773.038 14.421.367
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.318.455 292.368 1.610.823 3.198.368 385.050 3.583.418
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
257.922.506 136.038.351 393.960.857 258.956.537 133.664.408 392.620.945


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.168.894 2.395.870
Alınan Faizler
6.802.859 5.320.540
Ödenen Faizler
-3.947.029 -2.285.436
Alınan Temettüler
2.783 3.235
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.121.717 633.301
Elde Edilen Diğer Kazançlar
173.778 14.314
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
581.767 538.544
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-916.161 -831.573
Ödenen Vergiler
-143.560 -121.679
Diğer
-1.507.260 -875.376
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-8.686.622 676.125
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
326.412 -455.295
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-26.094 -73.443
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.376.129 -8.809.025
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.204.812 2.939.589
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-8.734.648 8.437.979
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
415.428 -1.275.229
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.165.526 -908.932
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.747.695 820.481
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-6.517.728 3.071.995
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
282.218 -11.871.917
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-35.428 -22.457
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.606 580
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.609.245 -6.430.810
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.151.847 1.275.188
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.638.693 -7.501.602
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.431.698 807.184
Diğer
-20.567 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.346.270 5.115.540
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4.778.157 13.844.629
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-6.989.682 -8.603.267
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-5.183 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-129.562 -125.822
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
731.754 703.487
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-7.850.026 -2.980.895
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
24.235.224 16.352.454
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
16.385.198 13.371.559


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
664.284 786.736
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
160.930 429.055
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.946 4.548
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.788 5.171
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.808 416
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.650 -1.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
152.984 424.507
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-132.988 54.193
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
317.267 480.824
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-31.295 -110.510
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
825.214 1.215.791


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
11.768.631 25.905.008 37.673.639 20.312.342 23.955.693 44.268.035
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.719.128 22.107.908 25.827.036 11.584.929 19.549.690 31.134.619
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 3.563.599 17.786.102 21.349.701 3.431.921 13.519.382 16.951.303
Bankalar
(I-4) 97.330 4.346.239 4.443.569 1.974.393 6.042.448 8.016.841
Para Piyasalarından Alacaklar
60.032 0 60.032 6.180.886 0 6.180.886
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.833 -24.433 -26.266 -2.271 -12.140 -14.411
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
858.248 451.993 1.310.241 511.090 1.119.802 1.630.892
Devlet Borçlanma Senetleri
(I-2) 805.288 282.834 1.088.122 463.550 984.266 1.447.816
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
52.960 94.181 147.141 47.540 75.378 122.918
Diğer Finansal Varlıklar
0 74.978 74.978 0 60.158 60.158
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-5) 5.210.995 3.153.585 8.364.580 5.629.411 3.022.986 8.652.397
Devlet Borçlanma Senetleri
5.198.306 3.153.585 8.351.891 5.618.530 3.022.986 8.641.516
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
12.689 0 12.689 10.881 0 10.881
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
1.980.260 191.522 2.171.782 2.586.912 263.215 2.850.127
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-3) 1.206.870 191.522 1.398.392 1.936.770 263.215 2.199.985
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-12) 773.390 0 773.390 650.142 0 650.142
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
78.226.067 20.761.803 98.987.870 77.577.144 16.143.819 93.720.963
Krediler
(I-6) 69.305.635 16.902.515 86.208.150 69.418.968 13.342.867 82.761.835
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
(I-15) 1.723.626 1.265.235 2.988.861 1.548.931 955.007 2.503.938
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-7) 10.522.820 3.112.680 13.635.500 10.197.854 2.325.087 12.522.941
Devlet Borçlanma Senetleri
10.522.820 3.112.680 13.635.500 10.197.854 2.325.087 12.522.941
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-3.326.014 -518.627 -3.844.641 -3.588.609 -479.142 -4.067.751
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-14) 105.669 0 105.669 112.859 0 112.859
Satış Amaçlı
105.669 0 105.669 112.859 0 112.859
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
55 0 55 55 0 55
İştirakler (Net)
(I-8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-9) 50 0 50 50 0 50
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
50 0 50 50 0 50
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-10) 5 0 5 5 0 5
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5 0 5 5 0 5
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
837.703 50 837.753 845.976 91 846.067
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
551.249 0 551.249 572.547 0 572.547
Şerefiye
421.124 0 421.124 421.124 0 421.124
Diğer
130.125 0 130.125 151.423 0 151.423
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
13.999 0 13.999 19.678 0 19.678
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
633.442 0 633.442 651.589 0 651.589
DİĞER AKTİFLER (Net)
2.526.103 353.696 2.879.799 2.232.039 305.935 2.537.974
VARLIKLAR TOPLAMI
94.662.918 47.020.557 141.683.475 102.324.229 40.405.538 142.729.767
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 50.973.211 43.748.155 94.721.366 49.589.731 44.152.172 93.741.903
ALINAN KREDİLER
(II-3) 1.715.582 12.424.549 14.140.131 1.562.891 10.348.393 11.911.284
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
500 2.744.578 2.745.078 4.016.659 2.717.468 6.734.127
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-3) 2.549.606 0 2.549.606 4.810.637 0 4.810.637
Bonolar
2.513.424 0 2.513.424 4.766.623 0 4.766.623
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
36.182 0 36.182 44.014 0 44.014
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.894.175 161.696 2.055.871 3.135.153 208.026 3.343.179
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 1.603.309 152.432 1.755.741 2.151.316 193.125 2.344.441
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-6) 290.866 9.264 300.130 983.837 14.901 998.738
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(II-11) 97 12.865 12.962 91 8.888 8.979
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-5) 573.009 41.741 614.750 552.899 51.975 604.874
KARŞILIKLAR
(II-7) 680.267 255.411 935.678 778.091 226.726 1.004.817
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
461.999 40.678 502.677 505.168 29.963 535.131
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
218.268 214.733 433.001 272.923 196.763 469.686
CARİ VERGİ BORCU
(II-8) 346.884 0 346.884 343.527 0 343.527
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 4.799.260 4.799.260 0 4.194.951 4.194.951
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 4.799.260 4.799.260 0 4.194.951 4.194.951
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-4) 5.763.178 489.007 6.252.185 4.079.335 262.481 4.341.816
ÖZKAYNAKLAR
(II-9) 12.543.926 -34.222 12.509.704 11.640.673 49.000 11.689.673
Ödenmiş Sermaye
2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390
Sermaye Yedekleri
391.226 0 391.226 391.754 0 391.754
Hisse Senedi İhraç Primleri
2.565 0 2.565 2.565 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
388.661 0 388.661 389.189 0 389.189
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
65.289 0 65.289 276.629 0 276.629
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-127.620 -34.222 -161.842 -363.855 49.000 -314.855
Kar Yedekleri
9.336.062 0 9.336.062 7.843.996 0 7.843.996
Yasal Yedekler
550.906 0 550.906 490.587 0 490.587
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
8.478.674 0 8.478.674 7.161.377 0 7.161.377
Diğer Kar Yedekleri
306.482 0 306.482 192.032 0 192.032
Kar veya Zarar
661.096 0 661.096 1.272.252 0 1.272.252
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 9.497 0 9.497
Dönem Net Kâr veya Zararı
661.096 0 661.096 1.262.755 0 1.262.755
Azınlık Payları
(II-10) 13.483 0 13.483 15.507 0 15.507
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
77.040.435 64.643.040 141.683.475 80.509.687 62.220.080 142.729.767


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 7.284.223 5.423.900 3.745.461 2.690.987
Kredilerden Alınan Faizler
5.247.378 4.400.897 2.765.091 2.128.487
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
177.830 15.368 105.267 11.762
Bankalardan Alınan Faizler
95.931 58.407 53.882 34.383
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
95.597 16.078 45.776 10.738
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.443.144 838.784 672.334 458.823
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
109.798 94.839 61.061 36.276
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
366.774 347.834 175.605 196.080
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
966.572 396.111 435.668 226.467
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
224.343 94.366 103.111 46.794
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -4.085.046 -2.338.594 -2.140.535 -1.135.876
Mevduata Verilen Faizler
-3.280.186 -1.568.680 -1.772.581 -731.789
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-378.942 -282.466 -206.866 -140.365
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-113.679 -151.447 -19.700 -96.745
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-221.291 -180.972 -110.855 -104.194
Kiralama Faiz Giderleri
-50.836 -49.889 -25.895 -23.376
Diğer Faiz Giderleri
-40.112 -105.140 -4.638 -39.407
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
3.199.177 3.085.306 1.604.926 1.555.111
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
714.086 710.139 361.734 266.182
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.161.701 1.000.978 592.451 391.047
Gayri Nakdi Kredilerden
146.882 125.296 72.985 62.070
Diğer
(IV-9) 1.014.819 875.682 519.466 328.977
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-447.615 -290.839 -230.717 -124.865
Gayri Nakdi Kredilere
-4.436 -3.572 -2.191 -1.778
Diğer
(IV-9) -443.179 -287.267 -228.526 -123.087
TEMETTÜ GELİRLERİ
2.783 3.235 375 3.063
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-3) -1.336.817 -612.382 -806.526 -242.864
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
74.544 -9.858 59.071 95.488
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.304.260 -530.150 -958.592 45.133
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-107.101 -72.374 92.995 -383.485
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-4) 99.234 55.805 35.834 31.139
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.678.463 3.242.103 1.196.343 1.612.631
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-5) 122.198 -496.138 146.755 -234.047
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(IV-5) -2.754 23.740 -1.379 -4.272
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-935.947 -831.573 -482.021 -422.573
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-6) -1.032.335 -890.712 -509.896 -431.882
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
829.625 1.047.420 349.802 519.857
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
829.625 1.047.420 349.802 519.857
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-7) -165.341 -260.684 -63.481 -124.677
Cari Vergi Karşılığı
-180.139 -340.251 -164.647 -271.087
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.099.512 -237.136 -541.658 -21.892
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.114.310 316.703 642.824 168.302
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
664.284 786.736 286.321 395.180
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-7) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-8) 664.284 786.736 286.321 395.180
Grubun Karı (Zararı)
661.096 784.462 284.721 394.096
Azınlık Payları Karı (Zararı)
3.188 2.274 1.600 1.084
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,29990000 0,35590000 0,12920000 0,17880000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953380


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.407 Değişim: 0,00% Hacim : 11.302 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.385 22.09.2021 Yüksek 1.407
Açılış: 1.393
8,6598 Değişim: 0,09%
Düşük 8,6345 23.09.2021 Yüksek 8,6642
Açılış: 8,6519
10,1518 Değişim: 0,37%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,1672
Açılış: 10,1144
491,12 Değişim: -0,16%
Düşük 490,20 23.09.2021 Yüksek 492,39
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.