KAP ***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

05.02.2021 - 18:11
KAP ***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 485.536 266.122 31.706 1.796 0 -139.731 273.733 5.675.707 1.062.214 0 9.864.038 8.589 9.872.627
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 31.706 1.796 0 -139.731 273.733 5.675.707 1.062.214 0 9.767.691 8.589 9.776.280
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 8.293 2.947 0 157.088 -1.160.483 0 0 1.124.966 132.811 2.264 135.075
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.052.717 -1.052.717 0 0 -1.447 -1.447
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.447 -1.447
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.052.717 -1.052.717 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 9.497 1.124.966 9.900.502 9.406 9.909.908
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 1.134.463 0 9.900.502 9.406 9.909.908
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 1.134.463 0 9.900.502 9.406 9.909.908
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -44.119 490 0 -105.508 660.046 0 0 1.262.755 1.773.664 6.101 1.779.765
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.115.572 -1.124.966 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.115.572 -1.124.966 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 389.189 275.516 -4.120 5.233 0 -88.151 -226.704 7.843.996 9.497 1.262.755 11.674.166 15.507 11.689.673


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
82.225.686 89.376.868 171.602.554 67.741.200 87.362.056 155.103.256
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 7.480.648 16.764.598 24.245.246 9.129.803 13.244.967 22.374.770
Teminat Mektupları
6.051.549 8.131.845 14.183.394 6.480.389 7.071.936 13.552.325
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
80.715 89.820 170.535 93.314 79.406 172.720
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
344.482 545.346 889.828 319.439 417.745 737.184
Diğer Teminat Mektupları
5.626.352 7.496.679 13.123.031 6.067.636 6.574.785 12.642.421
Banka Kredileri
0 16.573 16.573 0 12.915 12.915
İthalat Kabul Kredileri
0 16.573 16.573 0 12.915 12.915
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 5.025.525 5.025.525 260 2.623.591 2.623.851
Belgeli Akreditifler
0 3.656.589 3.656.589 0 1.119.305 1.119.305
Diğer Akreditifler
0 1.368.936 1.368.936 260 1.504.286 1.504.546
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.428.395 2.548.277 3.976.672 2.649.033 2.382.926 5.031.959
Diğer Kefaletlerimizden
704 1.042.378 1.043.082 121 1.153.599 1.153.720
TAAHHÜTLER
(III-1) 17.192.418 2.831.971 20.024.389 16.824.116 3.460.708 20.284.824
Cayılamaz Taahhütler
17.192.418 2.831.971 20.024.389 16.824.116 3.460.708 20.284.824
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
916.964 2.114.054 3.031.018 1.406.402 2.278.420 3.684.822
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 94.524 94.524 0 759.924 759.924
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
5.498.822 237.748 5.736.570 5.059.676 174.696 5.234.372
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.741.408 0 1.741.408 1.769.641 0 1.769.641
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
47.494 0 47.494 71.566 0 71.566
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
8.978.512 0 8.978.512 8.506.931 0 8.506.931
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.767 0 5.767 4.975 0 4.975
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.451 385.645 389.096 4.925 247.668 252.593
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 57.552.620 69.780.299 127.332.919 41.787.281 70.656.381 112.443.662
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
14.112.081 9.895.360 24.007.441 16.303.838 9.650.297 25.954.135
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.991.418 4.258.649 6.250.067 0 1.740.184 1.740.184
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
12.120.663 5.636.711 17.757.374 16.303.838 7.910.113 24.213.951
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
43.440.539 59.884.939 103.325.478 25.483.443 61.006.084 86.489.527
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.698.057 10.100.110 16.798.167 3.905.504 6.836.778 10.742.282
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.420.031 4.234.382 8.654.413 2.186.296 3.210.603 5.396.899
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.278.026 5.865.728 8.143.754 1.719.208 3.626.175 5.345.383
Para ve Faiz Swap İşlemleri
35.101.585 43.210.657 78.312.242 18.588.736 48.542.952 67.131.688
Swap Para Alım İşlemleri
1.723.908 25.735.907 27.459.815 4.003.482 25.326.796 29.330.278
Swap Para Satım İşlemleri
20.517.677 10.825.732 31.343.409 12.453.254 16.946.840 29.400.094
Swap Faiz Alım İşlemleri
6.430.000 3.324.509 9.754.509 1.066.000 3.134.658 4.200.658
Swap Faiz Satım İşlemleri
6.430.000 3.324.509 9.754.509 1.066.000 3.134.658 4.200.658
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.050.757 3.069.974 4.120.731 2.952.821 5.548.060 8.500.881
Para Alım Opsiyonları
729.259 1.370.067 2.099.326 1.726.935 2.562.617 4.289.552
Para Satım Opsiyonları
321.498 1.699.907 2.021.405 1.225.886 2.985.443 4.211.329
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
590.140 543.771 1.133.911 36.362 35.164 71.526
Futures Para Alım İşlemleri
2.957 541.030 543.987 36.362 0 36.362
Futures Para Satım İşlemleri
587.183 2.741 589.924 0 35.164 35.164
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.960.427 2.960.427 20 43.130 43.150
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
176.730.851 44.287.540 221.018.391 165.611.452 35.349.359 200.960.811
EMANET KIYMETLER
33.848.445 5.782.810 39.631.255 32.624.537 3.374.145 35.998.682
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.218.738 0 4.218.738 7.318.390 0 7.318.390
Emanete Alınan Menkul Değerler
15.992.767 4.231.162 20.223.929 14.503.776 1.926.086 16.429.862
Tahsile Alınan Çekler
12.745.727 957.162 13.702.889 10.011.245 929.338 10.940.583
Tahsile Alınan Ticari Senetler
544.908 81.946 626.854 507.526 129.914 637.440
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
125 512.540 512.665 125 388.807 388.932
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
346.180 0 346.180 283.475 0 283.475
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
139.684.038 38.119.680 177.803.718 128.531.847 31.315.316 159.847.163
Menkul Kıymetler
306.697 459.121 765.818 362.798 100.651 463.449
Teminat Senetleri
50.620.121 25.752.717 76.372.838 49.046.126 21.152.188 70.198.314
Emtia
142.587 108.608 251.195 50.194 0 50.194
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
77.966.304 8.026.196 85.992.500 69.856.979 7.236.289 77.093.268
Diğer Rehinli Kıymetler
10.648.329 3.773.038 14.421.367 9.215.750 2.826.188 12.041.938
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.198.368 385.050 3.583.418 4.455.068 659.898 5.114.966
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
258.956.537 133.664.408 392.620.945 233.352.652 122.711.415 356.064.067


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.708.110 6.108.327
Alınan Faizler
10.899.819 12.189.963
Ödenen Faizler
-5.008.327 -7.341.806
Alınan Temettüler
3.557 1.326
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.541.980 2.440.386
Elde Edilen Diğer Kazançlar
129.697 2.325.852
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.610.390 1.077.528
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.664.416 -1.497.992
Ödenen Vergiler
-365.266 -763.127
Diğer
(VI-1) -2.439.324 -2.323.803
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
7.838.255 -532.007
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-329.359 -676.908
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-83.717 68
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-10.977.082 -1.886.668
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(VI-1) -1.111.815 -251.877
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
12.138.988 1.647.957
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
5.465.653 5.027.115
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.723.403 -2.934.379
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.012.184 -1.457.315
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
12.546.365 5.576.320
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-9.615.146 -4.431.612
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-50 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-208.351 -280.432
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
4.446 22.434
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.174.641 -4.627.548
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.621.407 2.281.659
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-7.591.794 -1.726.438
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
823.184 0
Diğer
(VI-1) -89.347 -101.287
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.186.190 1.672.581
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
14.631.331 15.002.839
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.196.805 -13.101.686
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -1.447
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-248.336 -227.125
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-1) 1.432.624 475.011
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
6.550.033 3.292.300
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
16.352.454 13.060.154
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-2) 22.902.487 16.352.454


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.268.906 1.127.189
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
510.859 -992.114
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-43.674 11.186
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-55.205 10.299
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
500 3.061
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.031 -2.174
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
554.533 -1.003.300
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-132.449 201.511
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
829.370 -1.463.374
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-142.388 258.563
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.779.765 135.075


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
20.312.342 22.622.956 42.935.298 8.094.017 22.014.859 30.108.876
Nakit ve Nakit Benzerleri
11.584.929 18.216.953 29.801.882 2.642.723 18.717.809 21.360.532
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 3.431.921 13.519.382 16.951.303 716.054 11.239.917 11.955.971
Bankalar
(I-4) 1.974.393 4.709.711 6.684.104 1.087.213 7.488.841 8.576.054
Para Piyasalarından Alacaklar
6.180.886 0 6.180.886 840.304 0 840.304
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.271 -12.140 -14.411 -848 -10.949 -11.797
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
511.090 1.119.802 1.630.892 426.085 869.339 1.295.424
Devlet Borçlanma Senetleri
(I-2) 463.550 984.266 1.447.816 385.317 782.677 1.167.994
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
47.540 135.536 183.076 40.768 84.258 125.026
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 2.404 2.404
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-5) 5.629.411 3.022.986 8.652.397 3.324.896 2.216.475 5.541.371
Devlet Borçlanma Senetleri
5.618.530 3.022.986 8.641.516 3.317.001 2.216.475 5.533.476
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.881 0 10.881 7.895 0 7.895
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2.586.912 263.215 2.850.127 1.700.313 211.236 1.911.549
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-3) 1.520.531 232.078 1.752.609 1.473.795 196.247 1.670.042
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-12) 1.066.381 31.137 1.097.518 226.518 14.989 241.507
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
77.577.144 16.143.819 93.720.963 58.026.785 14.346.010 72.372.795
Krediler
(I-6) 69.418.968 13.342.867 82.761.835 56.568.956 12.490.850 69.059.806
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
(I-18) 1.548.931 955.007 2.503.938 1.209.538 873.720 2.083.258
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-7) 10.197.854 2.325.087 12.522.941 3.549.987 1.356.631 4.906.618
Devlet Borçlanma Senetleri
10.197.854 2.325.087 12.522.941 3.549.987 1.356.631 4.906.618
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-6,18) -3.588.609 -479.142 -4.067.751 -3.301.696 -375.191 -3.676.887
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
112.859 0 112.859 131.362 0 131.362
Satış Amaçlı
(I-17) 112.859 0 112.859 131.362 0 131.362
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
55 0 55 5 0 5
İştirakler (Net)
(I-8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-9) 50 0 50 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
50 0 50 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-10) 5 0 5 5 0 5
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5 0 5 5 0 5
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 845.976 91 846.067 884.141 677 884.818
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-14) 572.547 0 572.547 561.432 0 561.432
Şerefiye
421.124 0 421.124 421.124 0 421.124
Diğer
151.423 0 151.423 140.308 0 140.308
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-15) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
19.678 0 19.678 14.810 0 14.810
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-16) 651.589 0 651.589 667.146 0 667.146
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-19) 2.232.039 1.638.672 3.870.711 2.375.393 2.097.796 4.473.189
VARLIKLAR TOPLAMI
102.324.229 40.405.538 142.729.767 70.755.091 38.459.342 109.214.433
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 49.589.731 44.152.172 93.741.903 34.470.683 37.707.169 72.177.852
ALINAN KREDİLER
(II-3) 1.562.891 10.348.393 11.911.284 1.067.418 9.127.278 10.194.696
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-4) 4.016.659 2.717.468 6.734.127 1.323.300 327.167 1.650.467
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-3) 4.810.637 0 4.810.637 2.333.877 0 2.333.877
Bonolar
4.766.623 0 4.766.623 2.333.877 0 2.333.877
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
44.014 0 44.014 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3.135.153 208.026 3.343.179 3.404.041 107.517 3.511.558
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 2.067.218 193.125 2.260.343 1.486.334 100.250 1.586.584
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 1.067.935 14.901 1.082.836 1.917.707 7.267 1.924.974
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(II-14) 91 8.888 8.979 274 538 812
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-6) 552.899 51.975 604.874 617.693 39.964 657.657
KARŞILIKLAR
(II-8) 778.091 226.726 1.004.817 678.877 168.521 847.398
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
505.168 29.963 535.131 372.735 22.713 395.448
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
272.923 196.763 469.686 306.142 145.808 451.950
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 343.527 0 343.527 222.365 0 222.365
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 4.194.951 4.194.951 0 3.190.503 3.190.503
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 4.194.951 4.194.951 0 3.190.503 3.190.503
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
4.079.335 262.481 4.341.816 4.037.263 480.077 4.517.340
ÖZKAYNAKLAR
(II-12) 11.640.673 49.000 11.689.673 9.894.657 15.251 9.909.908
Ödenmiş Sermaye
2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390
Sermaye Yedekleri
391.754 0 391.754 391.754 0 391.754
Hisse Senedi İhraç Primleri
2.565 0 2.565 2.565 0 2.565
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
389.189 0 389.189 389.189 0 389.189
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
276.629 0 276.629 310.864 0 310.864
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-363.855 49.000 -314.855 -884.644 15.251 -869.393
Kar Yedekleri
7.843.996 0 7.843.996 6.728.424 0 6.728.424
Yasal Yedekler
490.587 0 490.587 434.338 0 434.338
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
7.161.377 0 7.161.377 6.284.394 0 6.284.394
Diğer Kar Yedekleri
192.032 0 192.032 9.692 0 9.692
Kar veya Zarar
1.272.252 0 1.272.252 1.134.463 0 1.134.463
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
9.497 0 9.497 9.497 0 9.497
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.262.755 0 1.262.755 1.124.966 0 1.124.966
Azınlık Payları
(II-13) 15.507 0 15.507 9.406 0 9.406
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
80.509.687 62.220.080 142.729.767 58.050.448 51.163.985 109.214.433


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 11.452.376 12.604.416
Kredilerden Alınan Faizler
8.681.796 10.625.264
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
83.562 108.777
Bankalardan Alınan Faizler
173.774 235.855
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
146.441 249.456
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.147.832 1.131.843
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
178.384 187.881
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
800.272 331.120
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.169.176 612.842
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
(IV-12) 218.971 253.221
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -5.199.210 -7.039.703
Mevduata Verilen Faizler
-3.686.992 -5.643.369
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-591.500 -627.280
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-244.396 -123.913
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-454.149 -514.885
Kiralama Faiz Giderleri
-99.463 -104.433
Diğer Faiz Giderleri
-122.710 -25.823
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
6.253.166 5.564.713
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.331.799 1.582.629
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.957.703 2.470.514
Gayri Nakdi Kredilerden
260.229 285.265
Diğer
(IV-12) 1.697.474 2.185.249
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-625.904 -887.885
Gayri Nakdi Kredilere
-7.186 -5.880
Diğer
(IV-12) -618.718 -882.005
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 3.557 1.326
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) -1.736.637 -1.010.117
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-52.483 125.350
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.059.395 -912.199
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-624.759 -223.268
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 129.397 132.609
FAALİYET BRÜT KÂRI
5.981.282 6.271.160
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-6) -752.055 -1.407.353
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(IV-6) 22.683 -89.173
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.664.416 -1.517.717
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -1.910.574 -1.765.124
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.676.920 1.491.793
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 1.676.920 1.491.793
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -408.014 -364.604
Cari Vergi Karşılığı
-523.814 -541.836
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.312.557 -212.472
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.428.357 389.704
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 1.268.906 1.127.189
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 1.268.906 1.127.189
Grubun Karı (Zararı)
1.262.755 1.124.966
Azınlık Payları Karı (Zararı)
6.151 2.223
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,57280000 0,51030000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907907


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.