;

KAP ***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

03.11.2020 - 18:11
KAP ***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 485.536 266.122 31.706 1.796 0 -139.731 273.733 5.675.707 1.062.214 0 9.864.038 8.589 9.872.627
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 31.706 1.796 0 -139.731 273.733 5.675.707 1.062.214 0 9.767.691 8.589 9.776.280
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 6.900 2.772 0 142.617 -1.112.796 0 0 824.246 -136.261 1.244 -135.017
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.052.717 -1.052.717 0 0 -1.447 -1.447
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.447 -1.447
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.052.717 -1.052.717 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 38.606 4.568 0 2.886 -839.063 6.728.424 9.497 824.246 9.631.430 8.386 9.639.816
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 1.134.463 0 9.900.502 9.406 9.909.908
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 1.134.463 0 9.900.502 9.406 9.909.908
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 6.205 411 0 -219.692 569.907 0 0 1.197.571 1.554.402 3.753 1.558.155
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.115.572 -1.124.966 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.115.572 -1.124.966 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 389.189 275.516 46.204 5.154 0 -202.335 -316.843 7.843.996 9.497 1.197.571 11.454.904 13.159 11.468.063


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
77.655.685 96.758.932 174.414.617 67.741.200 87.362.056 155.103.256
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 7.943.698 17.420.420 25.364.118 9.129.803 13.244.967 22.374.770
Teminat Mektupları
6.199.780 8.439.133 14.638.913 6.480.389 7.071.936 13.552.325
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
80.893 98.836 179.729 93.314 79.406 172.720
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
305.800 553.523 859.323 319.439 417.745 737.184
Diğer Teminat Mektupları
5.813.087 7.786.774 13.599.861 6.067.636 6.574.785 12.642.421
Banka Kredileri
0 19.148 19.148 0 12.915 12.915
İthalat Kabul Kredileri
0 19.148 19.148 0 12.915 12.915
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
460 5.209.634 5.210.094 260 2.623.591 2.623.851
Belgeli Akreditifler
330 3.601.379 3.601.709 0 1.119.305 1.119.305
Diğer Akreditifler
130 1.608.255 1.608.385 260 1.504.286 1.504.546
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.742.233 2.844.139 4.586.372 2.649.033 2.382.926 5.031.959
Diğer Kefaletlerimizden
1.225 908.366 909.591 121 1.153.599 1.153.720
TAAHHÜTLER
(III-1) 17.932.657 3.746.243 21.678.900 16.824.116 3.460.708 20.284.824
Cayılamaz Taahhütler
17.932.657 3.746.243 21.678.900 16.824.116 3.460.708 20.284.824
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.575.314 3.378.520 4.953.834 1.406.402 2.278.420 3.684.822
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 759.924 759.924
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
5.596.138 237.414 5.833.552 5.059.676 174.696 5.234.372
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.766.852 0 1.766.852 1.769.641 0 1.769.641
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
45.503 0 45.503 71.566 0 71.566
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
8.939.147 0 8.939.147 8.506.931 0 8.506.931
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.922 0 5.922 4.975 0 4.975
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.781 130.309 134.090 4.925 247.668 252.593
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
51.779.330 75.592.269 127.371.599 41.787.281 70.656.381 112.443.662
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
12.622.448 12.126.588 24.749.036 16.303.838 9.650.297 25.954.135
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.158.285 4.493.154 6.651.439 0 1.740.184 1.740.184
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
10.464.163 7.633.434 18.097.597 16.303.838 7.910.113 24.213.951
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
39.156.882 63.465.681 102.622.563 25.483.443 61.006.084 86.489.527
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.102.463 8.424.535 13.526.998 3.905.504 6.836.778 10.742.282
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.883.610 3.874.345 6.757.955 2.186.296 3.210.603 5.396.899
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.218.853 4.550.190 6.769.043 1.719.208 3.626.175 5.345.383
Para ve Faiz Swap İşlemleri
32.190.727 47.084.450 79.275.177 18.588.736 48.542.952 67.131.688
Swap Para Alım İşlemleri
1.705.091 24.999.932 26.705.023 4.003.482 25.326.796 29.330.278
Swap Para Satım İşlemleri
17.629.636 11.924.434 29.554.070 12.453.254 16.946.840 29.400.094
Swap Faiz Alım İşlemleri
6.428.000 5.080.042 11.508.042 1.066.000 3.134.658 4.200.658
Swap Faiz Satım İşlemleri
6.428.000 5.080.042 11.508.042 1.066.000 3.134.658 4.200.658
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.081.911 3.482.009 4.563.920 2.952.821 5.548.060 8.500.881
Para Alım Opsiyonları
658.554 1.640.800 2.299.354 1.726.935 2.562.617 4.289.552
Para Satım Opsiyonları
423.357 1.841.209 2.264.566 1.225.886 2.985.443 4.211.329
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
781.781 791.561 1.573.342 36.362 35.164 71.526
Futures Para Alım İşlemleri
19.685 770.114 789.799 36.362 0 36.362
Futures Para Satım İşlemleri
762.096 21.447 783.543 0 35.164 35.164
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 3.683.126 3.683.126 20 43.130 43.150
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
173.766.811 45.703.569 219.470.380 165.611.452 35.349.359 200.960.811
EMANET KIYMETLER
29.071.733 5.315.405 34.387.138 32.624.537 3.374.145 35.998.682
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.734.466 0 4.734.466 7.318.390 0 7.318.390
Emanete Alınan Menkul Değerler
12.979.317 3.809.442 16.788.759 14.503.776 1.926.086 16.429.862
Tahsile Alınan Çekler
10.619.602 856.262 11.475.864 10.011.245 929.338 10.940.583
Tahsile Alınan Ticari Senetler
450.178 107.180 557.358 507.526 129.914 637.440
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
125 542.521 542.646 125 388.807 388.932
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
288.045 0 288.045 283.475 0 283.475
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
140.444.073 39.904.139 180.348.212 128.531.847 31.315.316 159.847.163
Menkul Kıymetler
419.287 476.600 895.887 362.798 100.651 463.449
Teminat Senetleri
50.602.550 27.304.082 77.906.632 49.046.126 21.152.188 70.198.314
Emtia
98.851 0 98.851 50.194 0 50.194
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
79.226.360 8.297.918 87.524.278 69.856.979 7.236.289 77.093.268
Diğer Rehinli Kıymetler
10.097.025 3.825.539 13.922.564 9.215.750 2.826.188 12.041.938
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
4.251.005 484.025 4.735.030 4.455.068 659.898 5.114.966
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
251.422.496 142.462.501 393.884.997 233.352.652 122.711.415 356.064.067


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.678.635 4.072.885
Alınan Faizler
8.064.167 9.175.433
Ödenen Faizler
-3.381.295 -5.947.101
Alınan Temettüler
3.440 1.025
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.059.812 1.841.942
Elde Edilen Diğer Kazançlar
86.973 2.232.454
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.129.629 721.014
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.251.304 -1.106.725
Ödenen Vergiler
-358.459 -448.056
Diğer
-1.674.328 -2.397.101
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.606.035 -7.713.812
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-987.079 -516.094
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-85.154 -1.794
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-8.007.916 -2.995.146
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.034.486 -3.567.568
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
5.713.103 1.074.116
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
5.244.773 596.158
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.270.270 -1.817.257
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.492.524 -486.227
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.284.670 -3.640.927
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-11.557.151 -1.243.045
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-50 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-103.288 -39.731
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
4.004 1.914
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.317.562 -1.276.328
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.672.887 1.331.467
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-7.592.934 -1.188.410
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
807.184 0
Diğer
-27.392 -71.957
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.151.872 2.415.833
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
14.631.331 12.620.976
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-11.295.590 -10.039.057
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -1.447
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-183.869 -164.639
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.079.772 420.969
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-40.837 -2.047.170
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
16.352.454 13.060.154
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
16.311.617 11.012.984


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.201.328 825.421
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
356.827 -960.438
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.616 9.672
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.757 8.625
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
416 2.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.557 -1.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
350.211 -970.110
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-281.658 182.927
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
716.382 -1.403.668
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-84.513 250.631
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.558.155 -135.017


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
20.465.501 20.310.372 40.775.873 8.094.017 22.014.859 30.108.876
Nakit ve Nakit Benzerleri
7.804.625 15.821.164 23.625.789 2.642.723 18.717.809 21.360.532
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 2.200.760 13.899.050 16.099.810 716.054 11.239.917 11.955.971
Bankalar
(I-4) 2.465.650 1.933.717 4.399.367 1.087.213 7.488.841 8.576.054
Para Piyasalarından Alacaklar
3.139.630 0 3.139.630 840.304 0 840.304
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.415 -11.603 -13.018 -848 -10.949 -11.797
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
847.387 1.432.833 2.280.220 426.085 869.339 1.295.424
Devlet Borçlanma Senetleri
(I-2) 803.302 1.303.041 2.106.343 385.317 782.677 1.167.994
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
44.085 129.792 173.877 40.768 84.258 125.026
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 2.404 2.404
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-5) 7.839.672 2.805.917 10.645.589 3.324.896 2.216.475 5.541.371
Devlet Borçlanma Senetleri
7.828.906 2.805.917 10.634.823 3.317.001 2.216.475 5.533.476
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.766 0 10.766 7.895 0 7.895
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
3.973.817 250.458 4.224.275 1.700.313 211.236 1.911.549
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-3) 2.480.247 217.680 2.697.927 1.473.795 196.247 1.670.042
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-12) 1.493.570 32.778 1.526.348 226.518 14.989 241.507
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
74.278.572 16.580.020 90.858.592 58.026.785 14.346.010 72.372.795
Krediler
(I-6) 66.561.351 13.826.910 80.388.261 56.568.956 12.490.850 69.059.806
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
(I-15) 1.331.697 854.069 2.185.766 1.209.538 873.720 2.083.258
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-7) 9.954.067 2.355.623 12.309.690 3.549.987 1.356.631 4.906.618
Devlet Borçlanma Senetleri
9.954.067 2.355.623 12.309.690 3.549.987 1.356.631 4.906.618
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-3.568.543 -456.582 -4.025.125 -3.301.696 -375.191 -3.676.887
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
124.529 0 124.529 131.362 0 131.362
Satış Amaçlı
(I-14) 124.529 0 124.529 131.362 0 131.362
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
55 0 55 5 0 5
İştirakler (Net)
(I-8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-9) 50 0 50 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
50 0 50 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-10) 5 0 5 5 0 5
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5 0 5 5 0 5
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
803.462 128 803.590 884.141 677 884.818
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
530.821 0 530.821 561.432 0 561.432
Şerefiye
421.124 0 421.124 421.124 0 421.124
Diğer
109.697 0 109.697 140.308 0 140.308
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
309.365 0 309.365 14.810 0 14.810
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
270.758 0 270.758 667.146 0 667.146
DİĞER AKTİFLER (Net)
2.166.809 924.577 3.091.386 2.375.393 2.097.796 4.473.189
VARLIKLAR TOPLAMI
98.949.872 37.815.097 136.764.969 70.755.091 38.459.342 109.214.433
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 48.543.148 42.687.332 91.230.480 34.470.683 37.707.169 72.177.852
ALINAN KREDİLER
(II-3) 1.362.077 10.089.479 11.451.556 1.067.418 9.127.278 10.194.696
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
687.735 2.712.258 3.399.993 1.323.300 327.167 1.650.467
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-3) 5.694.113 0 5.694.113 2.333.877 0 2.333.877
Bonolar
5.636.854 0 5.636.854 2.333.877 0 2.333.877
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
57.259 0 57.259 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.523.167 236.568 2.759.735 3.404.041 107.517 3.511.558
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 1.548.235 223.168 1.771.403 1.486.334 100.250 1.586.584
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-6) 974.932 13.400 988.332 1.917.707 7.267 1.924.974
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(II-11) 130 9.689 9.819 274 538 812
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-5) 553.166 59.293 612.459 617.693 39.964 657.657
KARŞILIKLAR
(II-7) 634.906 245.298 880.204 678.877 168.521 847.398
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
417.414 26.260 443.674 372.735 22.713 395.448
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
217.492 219.038 436.530 306.142 145.808 451.950
CARİ VERGİ BORCU
(II-8) 194.717 0 194.717 222.365 0 222.365
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 4.316.468 4.316.468 0 3.190.503 3.190.503
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 4.316.468 4.316.468 0 3.190.503 3.190.503
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
4.388.572 358.790 4.747.362 4.037.263 480.077 4.517.340
ÖZKAYNAKLAR
(II-9) 11.589.241 -121.178 11.468.063 9.894.657 15.251 9.909.908
Ödenmiş Sermaye
2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390
Sermaye Yedekleri
391.754 0 391.754 391.754 0 391.754
Hisse Senedi İhraç Primleri
2.565 0 2.565 2.565 0 2.565
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
389.189 0 389.189 389.189 0 389.189
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
326.874 0 326.874 310.864 0 310.864
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-398.000 -121.178 -519.178 -884.644 15.251 -869.393
Kar Yedekleri
7.843.996 0 7.843.996 6.728.424 0 6.728.424
Yasal Yedekler
490.587 0 490.587 434.338 0 434.338
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
7.161.377 0 7.161.377 6.284.394 0 6.284.394
Diğer Kar Yedekleri
192.032 0 192.032 9.692 0 9.692
Kar veya Zarar
1.207.068 0 1.207.068 1.134.463 0 1.134.463
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
9.497 0 9.497 9.497 0 9.497
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.197.571 0 1.197.571 1.124.966 0 1.124.966
Azınlık Payları
(II-10) 13.159 0 13.159 9.406 0 9.406
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
76.170.972 60.593.997 136.764.969 58.050.448 51.163.985 109.214.433


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 8.250.905 9.641.197 2.827.005 3.271.345
Kredilerden Alınan Faizler
6.444.213 8.155.431 2.043.316 2.724.027
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
38.026 100.198 22.658 29.435
Bankalardan Alınan Faizler
105.461 186.192 47.054 69.442
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
48.029 182.663 31.951 51.345
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.476.018 834.288 637.234 331.338
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
146.590 153.115 51.751 83.821
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
583.393 246.632 235.559 88.177
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
746.035 434.541 349.924 159.340
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
139.158 182.425 44.792 65.758
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -3.563.607 -5.772.665 -1.225.013 -1.814.104
Mevduata Verilen Faizler
-2.417.075 -4.685.872 -848.395 -1.413.865
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-428.176 -476.393 -145.710 -152.004
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-200.776 -93.976 -49.329 -41.243
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-333.886 -419.431 -152.914 -177.223
Kiralama Faiz Giderleri
-74.207 -77.190 -24.318 -27.367
Diğer Faiz Giderleri
-109.487 -19.803 -4.347 -2.402
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.687.298 3.868.532 1.601.992 1.457.241
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.013.636 1.169.754 303.497 391.791
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.454.531 1.858.291 453.553 640.382
Gayri Nakdi Kredilerden
190.354 217.447 65.058 69.913
Diğer
(IV-9) 1.264.177 1.640.844 388.495 570.469
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-440.895 -688.537 -150.056 -248.591
Gayri Nakdi Kredilere
-5.359 -4.201 -1.787 -1.638
Diğer
(IV-9) -435.536 -684.336 -148.269 -246.953
TEMETTÜ GELİRLERİ
3.440 1.025 205 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-3) -1.104.838 -602.256 -492.456 -430.083
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-39.811 40.523 -29.953 7.184
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-890.122 -591.008 -359.972 -579.442
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-174.905 -51.771 -102.531 142.175
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-4) 86.673 81.767 30.868 25.734
FAALİYET BRÜT KÂRI
4.686.209 4.518.822 1.444.106 1.444.683
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-5) -533.401 -1.014.903 -39.153 -307.117
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(IV-5) 23.739 -39 -1 -489
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.251.304 -1.124.552 -419.731 -372.938
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-6) -1.369.277 -1.284.658 -476.675 -500.992
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.555.966 1.094.670 508.546 263.147
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-7) 1.555.966 1.094.670 508.546 263.147
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-354.638 -269.249 -93.954 -84.593
Cari Vergi Karşılığı
-44.317 -512.804 295.934 -166.306
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-700.180 -64.407 -463.044 -9.805
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
389.859 307.962 73.156 91.518
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.201.328 825.421 414.592 178.554
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-7) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-8) 1.201.328 825.421 414.592 178.554
Grubun Karı (Zararı)
1.197.571 824.246 413.109 178.320
Azınlık Payları Karı (Zararı)
3.757 1.175 1.483 234
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,54330000 0,37390000 0,18740000 0,08090000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885895


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.451 Değişim: 1,35% Hacim : 39.179 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.421 26.05.2022 Yüksek 2.456
Açılış: 2.423
16,3656 Değişim: 0,10%
Düşük 16,3130 27.05.2022 Yüksek 16,3755
Açılış: 16,3488
17,5644 Değişim: 0,03%
Düşük 17,5279 27.05.2022 Yüksek 17,5780
Açılış: 17,5596
974,76 Değişim: 0,22%
Düşük 971,08 27.05.2022 Yüksek 975,45
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.