KAP ***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

03.11.2020 - 18:11
KAP ***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 484.079 266.122 32.702 1.796 0 -139.555 273.733 5.601.476 1.011.200 0 9.738.508 0 9.738.508
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 32.702 1.796 0 -139.555 273.733 5.601.476 1.011.200 0 9.642.161 0 9.642.161
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 6.900 2.772 0 142.533 -1.112.796 0 0 790.988 -169.603 0 -169.603
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.001.703 -1.001.703 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.001.703 -1.001.703 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 39.602 4.568 0 2.978 -839.063 6.603.179 9.497 790.988 9.472.558 0 9.472.558
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 41.322 4.743 0 17.421 -886.751 6.603.179 1.079.851 0 9.720.574 0 9.720.574
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 41.322 4.743 0 17.421 -886.751 6.603.179 1.079.851 0 9.720.574 0 9.720.574
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 6.205 411 0 -219.689 569.907 0 0 1.151.671 1.508.505 0 1.508.505
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.060.960 -1.070.354 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.060.960 -1.070.354 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 387.732 275.516 47.527 5.154 0 -202.268 -316.844 7.664.139 9.497 1.151.671 11.229.079 0 11.229.079


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
77.652.711 96.758.932 174.411.643 67.739.091 87.362.056 155.101.147
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 7.944.505 17.420.420 25.364.925 9.130.519 13.244.967 22.375.486
Teminat Mektupları
6.200.587 8.439.133 14.639.720 6.481.105 7.071.936 13.553.041
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
80.893 98.836 179.729 93.314 79.406 172.720
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
305.800 553.523 859.323 319.439 417.745 737.184
Diğer Teminat Mektupları
5.813.894 7.786.774 13.600.668 6.068.352 6.574.785 12.643.137
Banka Kredileri
0 19.148 19.148 0 12.915 12.915
İthalat Kabul Kredileri
0 19.148 19.148 0 12.915 12.915
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
460 5.209.634 5.210.094 260 2.623.591 2.623.851
Belgeli Akreditifler
330 3.601.379 3.601.709 0 1.119.305 1.119.305
Diğer Akreditifler
130 1.608.255 1.608.385 260 1.504.286 1.504.546
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.742.233 2.844.139 4.586.372 2.649.033 2.382.926 5.031.959
Diğer Kefaletlerimizden
1.225 908.366 909.591 121 1.153.599 1.153.720
TAAHHÜTLER
(III-1) 17.928.876 3.746.243 21.675.119 16.821.291 3.460.708 20.281.999
Cayılamaz Taahhütler
17.928.876 3.746.243 21.675.119 16.821.291 3.460.708 20.281.999
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.575.314 3.378.520 4.953.834 1.406.402 2.278.420 3.684.822
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 759.924 759.924
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
5.596.138 237.414 5.833.552 5.059.676 174.696 5.234.372
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.766.852 0 1.766.852 1.769.641 0 1.769.641
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
45.503 0 45.503 71.566 0 71.566
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
8.939.147 0 8.939.147 8.506.931 0 8.506.931
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.922 0 5.922 4.975 0 4.975
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 130.309 130.309 2.100 247.668 249.768
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
51.779.330 75.592.269 127.371.599 41.787.281 70.656.381 112.443.662
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
12.622.448 12.126.588 24.749.036 16.303.838 9.650.297 25.954.135
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.158.285 4.493.154 6.651.439 0 1.740.184 1.740.184
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
10.464.163 7.633.434 18.097.597 16.303.838 7.910.113 24.213.951
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
39.156.882 63.465.681 102.622.563 25.483.443 61.006.084 86.489.527
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.102.463 8.424.535 13.526.998 3.905.504 6.836.778 10.742.282
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.883.610 3.874.345 6.757.955 2.186.296 3.210.603 5.396.899
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.218.853 4.550.190 6.769.043 1.719.208 3.626.175 5.345.383
Para ve Faiz Swap İşlemleri
32.190.727 47.084.450 79.275.177 18.588.736 48.542.952 67.131.688
Swap Para Alım İşlemleri
1.705.091 24.999.932 26.705.023 4.003.482 25.326.796 29.330.278
Swap Para Satım İşlemleri
17.629.636 11.924.434 29.554.070 12.453.254 16.946.840 29.400.094
Swap Faiz Alım İşlemleri
6.428.000 5.080.042 11.508.042 1.066.000 3.134.658 4.200.658
Swap Faiz Satım İşlemleri
6.428.000 5.080.042 11.508.042 1.066.000 3.134.658 4.200.658
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.081.911 3.482.009 4.563.920 2.952.821 5.548.060 8.500.881
Para Alım Opsiyonları
658.554 1.640.800 2.299.354 1.726.935 2.562.617 4.289.552
Para Satım Opsiyonları
423.357 1.841.209 2.264.566 1.225.886 2.985.443 4.211.329
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
781.781 791.561 1.573.342 36.362 35.164 71.526
Futures Para Alım İşlemleri
19.685 770.114 789.799 36.362 0 36.362
Futures Para Satım İşlemleri
762.096 21.447 783.543 0 35.164 35.164
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 3.683.126 3.683.126 20 43.130 43.150
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
165.479.893 44.321.441 209.801.334 155.126.352 34.382.041 189.508.393
EMANET KIYMETLER
21.395.280 5.307.676 26.702.956 22.692.296 3.362.169 26.054.465
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
10.970.973 3.809.442 14.780.415 12.683.121 1.926.086 14.609.207
Tahsile Alınan Çekler
9.701.871 848.913 10.550.784 9.224.197 917.651 10.141.848
Tahsile Alınan Ticari Senetler
434.266 106.800 541.066 501.378 129.625 631.003
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
125 542.521 542.646 125 388.807 388.932
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
288.045 0 288.045 283.475 0 283.475
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
139.833.608 38.529.740 178.363.348 127.978.988 30.359.974 158.338.962
Menkul Kıymetler
419.287 476.600 895.887 362.798 100.651 463.449
Teminat Senetleri
50.030.635 25.929.683 75.960.318 48.526.817 20.196.846 68.723.663
Emtia
98.851 0 98.851 50.194 0 50.194
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
79.225.360 8.297.918 87.523.278 69.855.979 7.236.289 77.092.268
Diğer Rehinli Kıymetler
10.059.475 3.825.539 13.885.014 9.183.200 2.826.188 12.009.388
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
4.251.005 484.025 4.735.030 4.455.068 659.898 5.114.966
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
243.132.604 141.080.373 384.212.977 222.865.443 121.744.097 344.609.540


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsoaaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.596.536 3.983.936
Alınan Faizler
7.926.035 8.987.288
Ödenen Faizler
-3.336.516 -5.827.055
Alınan Temettüler
31.218 18.269
Alınan Ücret ve Komisyonlar
926.721 1.778.121
Elde Edilen Diğer Kazançlar
89.622 2.231.442
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.129.629 721.014
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.164.586 -1.055.341
Ödenen Vergiler
-342.411 -431.058
Diğer
-1.663.176 -2.438.744
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.737.301 -7.624.758
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-987.079 -516.093
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
786 -2.005
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-7.641.320 -3.119.052
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-921.422 -3.561.749
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
5.665.559 1.060.326
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
5.251.441 557.604
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
957.590 -1.694.408
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.411.746 -349.381
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.333.837 -3.640.822
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-11.549.310 -1.240.277
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-50 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-99.530 -39.228
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3.856 1.908
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.314.808 -1.276.328
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.672.232 1.331.466
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-7.592.934 -1.188.410
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
807.184 0
Diğer
-25.260 -69.685
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.155.014 2.419.672
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
14.631.331 12.620.976
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-11.295.590 -10.039.057
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-180.727 -162.247
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.079.772 420.969
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
19.313 16.347.836 10.993.608


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.151.671 790.988
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
356.834 -960.591
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.616 9.672
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.757 8.625
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
416 2.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.557 -1.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
350.218 -970.263
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-281.652 182.734
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
716.382 -1.403.668
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-84.512 250.671
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.508.505 -169.603


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
20.442.770 20.282.244 40.725.014 8.076.181 22.007.009 30.083.190
Nakit ve Nakit Benzerleri
7.782.893 15.793.036 23.575.929 2.626.642 18.709.959 21.336.601
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 2.200.760 13.899.050 16.099.810 716.053 11.239.917 11.955.970
Bankalar
(I-4) 2.444.005 1.905.589 4.349.594 1.071.174 7.480.991 8.552.165
Para Piyasalarından Alacaklar
3.139.543 0 3.139.543 840.263 0 840.263
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.415 -11.603 -13.018 -848 -10.949 -11.797
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
847.386 1.432.833 2.280.219 426.084 869.339 1.295.423
Devlet Borçlanma Senetleri
(I-2) 803.302 1.303.041 2.106.343 385.317 782.677 1.167.994
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
44.084 129.792 173.876 40.767 84.258 125.025
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 2.805.917 10.644.591 3.323.142 2.216.475 5.539.617
Devlet Borçlanma Senetleri
7.827.908 2.805.917 10.633.825 3.315.247 2.216.475 5.531.722
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.766 0 10.766 7.895 0 7.895
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
3.973.817 250.458 4.224.275 1.700.313 211.236 1.911.549
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-3) 2.480.247 217.680 2.697.927 1.473.795 196.247 1.670.042
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-12) 1.493.570 32.778 1.526.348 226.518 14.989 241.507
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
72.867.700 15.734.225 88.601.925 57.002.218 13.480.439 70.482.657
Krediler
(I-6) 66.453.547 13.826.910 80.280.457 56.725.319 12.492.716 69.218.035
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-7) 9.954.067 2.355.623 12.309.690 3.549.987 1.356.631 4.906.618
Devlet Borçlanma Senetleri
9.954.067 2.355.623 12.309.690 3.549.987 1.356.631 4.906.618
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-3.539.914 -448.308 -3.988.222 -3.273.088 -368.908 -3.641.996
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
124.529 0 124.529 131.362 0 131.362
Satış Amaçlı
(I-14) 124.529 0 124.529 131.362 0 131.362
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
116.041 0 116.041 115.991 0 115.991
İştirakler (Net)
(I-8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-9) 116.036 0 116.036 115.986 0 115.986
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
115.986 0 115.986 115.986 0 115.986
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
50 0 50 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-10) 5 0 5 5 0 5
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5 0 5 5 0 5
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
795.133 0 795.133 877.782 0 877.782
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
524.612 0 524.612 555.886 0 555.886
Şerefiye
421.124 0 421.124 421.124 0 421.124
Diğer
103.488 0 103.488 134.762 0 134.762
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
309.365 0 309.365 10.958 0 10.958
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
252.892 0 252.892 650.094 0 650.094
DİĞER AKTİFLER (Net)
2.112.109 904.558 3.016.667 2.345.923 2.096.325 4.442.248
VARLIKLAR TOPLAMI