KAP ***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

05.05.2020 - 18:34
KAP ***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 485.536 266.122 31.706 1.796 0 -139.731 273.733 5.675.707 1.062.214 0 9.864.038 8.589 9.872.627
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 31.706 1.796 0 -139.731 273.733 5.675.707 1.062.214 0 9.767.691 8.589 9.776.280
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 2.300 0 0 21.583 31.562 0 0 313.251 368.696 568 369.264
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.052.717 -1.052.717 0 0 -1.447 -1.447
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.447 -1.447
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.052.717 -1.052.717 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.406 9.909.908
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 389.189 0 -209.866 200.272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.115.572 -1.124.966 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 389.189 275.516 42.068 4.743 0 -192.509 -686.478 7.843.996 9.497 390.366 10.283.343 10.588 10.293.931


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
68.541.952 101.172.874 169.714.826 67.741.200 87.362.056 155.103.256
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 8.495.920 13.526.831 22.022.751 9.129.803 13.244.967 22.374.770
Teminat Mektupları
6.169.487 7.207.857 13.377.344 6.480.389 7.071.936 13.552.325
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
89.735 84.015 173.750 93.314 79.406 172.720
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
288.635 452.178 740.813 319.439 417.745 737.184
Diğer Teminat Mektupları
5.791.117 6.671.664 12.462.781 6.067.636 6.574.785 12.642.421
Banka Kredileri
0 23.875 23.875 0 12.915 12.915
İthalat Kabul Kredileri
0 23.875 23.875 0 12.915 12.915
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
25.449 2.736.996 2.762.445 260 2.623.591 2.623.851
Belgeli Akreditifler
25.189 1.049.533 1.074.722 0 1.119.305 1.119.305
Diğer Akreditifler
260 1.687.463 1.687.723 260 1.504.286 1.504.546
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.300.975 2.498.934 4.799.909 2.649.033 2.382.926 5.031.959
Diğer Kefaletlerimizden
9 1.059.169 1.059.178 121 1.153.599 1.153.720
TAAHHÜTLER
(III-1) 18.071.226 4.788.588 22.859.814 16.824.116 3.460.708 20.284.824
Cayılamaz Taahhütler
18.071.226 4.788.588 22.859.814 16.824.116 3.460.708 20.284.824
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.681.623 4.110.216 5.791.839 1.406.402 2.278.420 3.684.822
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 138.545 138.545 0 759.924 759.924
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
5.212.683 188.113 5.400.796 5.059.676 174.696 5.234.372
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.902.020 0 1.902.020 1.769.641 0 1.769.641
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
62.742 0 62.742 71.566 0 71.566
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
9.202.310 0 9.202.310 8.506.931 0 8.506.931
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
4.805 0 4.805 4.975 0 4.975
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.043 351.714 356.757 4.925 247.668 252.593
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
41.974.806 82.857.455 124.832.261 41.787.281 70.656.381 112.443.662
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
17.868.723 12.336.560 30.205.283 16.303.838 9.650.297 25.954.135
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.158.285 3.611.865 5.770.150 0 1.740.184 1.740.184
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
15.710.438 8.724.695 24.435.133 16.303.838 7.910.113 24.213.951
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
24.106.083 70.520.895 94.626.978 25.483.443 61.006.084 86.489.527
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.901.685 6.536.593 10.438.278 3.905.504 6.836.778 10.742.282
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.031.531 3.166.476 5.198.007 2.186.296 3.210.603 5.396.899
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.870.154 3.370.117 5.240.271 1.719.208 3.626.175 5.345.383
Para ve Faiz Swap İşlemleri
17.906.620 57.907.761 75.814.381 18.588.736 48.542.952 67.131.688
Swap Para Alım İşlemleri
3.511.294 29.955.874 33.467.168 4.003.482 25.326.796 29.330.278
Swap Para Satım İşlemleri
12.363.326 21.287.135 33.650.461 12.453.254 16.946.840 29.400.094
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.016.000 3.332.376 4.348.376 1.066.000 3.134.658 4.200.658
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.016.000 3.332.376 4.348.376 1.066.000 3.134.658 4.200.658
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.260.988 5.919.085 8.180.073 2.952.821 5.548.060 8.500.881
Para Alım Opsiyonları
1.101.806 2.986.074 4.087.880 1.726.935 2.562.617 4.289.552
Para Satım Opsiyonları
1.159.182 2.933.011 4.092.193 1.225.886 2.985.443 4.211.329
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
36.790 37.101 73.891 36.362 35.164 71.526
Futures Para Alım İşlemleri
22.048 14.586 36.634 36.362 0 36.362
Futures Para Satım İşlemleri
14.742 22.515 37.257 0 35.164 35.164
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 120.355 120.355 20 43.130 43.150
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
172.097.437 37.392.784 209.490.221 165.611.452 35.349.359 200.960.811
EMANET KIYMETLER
39.549.282 3.190.133 42.739.415 32.624.537 3.374.145 35.998.682
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
7.308.949 0 7.308.949 7.318.390 0 7.318.390
Emanete Alınan Menkul Değerler
19.092.349 1.584.992 20.677.341 14.503.776 1.926.086 16.429.862
Tahsile Alınan Çekler
11.489.912 988.382 12.478.294 10.011.245 929.338 10.940.583
Tahsile Alınan Ticari Senetler
579.495 142.063 721.558 507.526 129.914 637.440
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
125 474.696 474.821 125 388.807 388.932
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.078.452 0 1.078.452 283.475 0 283.475
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
129.066.865 33.645.032 162.711.897 128.531.847 31.315.316 159.847.163
Menkul Kıymetler
410.347 87.483 497.830 362.798 100.651 463.449
Teminat Senetleri
49.655.816 23.045.340 72.701.156 49.046.126 21.152.188 70.198.314
Emtia
46.644 51.840 98.484 50.194 0 50.194
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
68.968.995 7.250.575 76.219.570 69.856.979 7.236.289 77.093.268
Diğer Rehinli Kıymetler
9.985.063 3.209.794 13.194.857 9.215.750 2.826.188 12.041.938
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.481.290 557.619 4.038.909 4.455.068 659.898 5.114.966
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
240.639.389 138.565.658 379.205.047 233.352.652 122.711.415 356.064.067


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.422.834 2.227.301
Alınan Faizler
2.835.657 2.998.237
Ödenen Faizler
-1.098.026 -1.905.074
Alınan Temettüler
172 127
Alınan Ücret ve Komisyonlar
633.323 599.315
Elde Edilen Diğer Kazançlar
215.600 -242.822
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
357.997 216.850
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-409.000 -357.959
Ödenen Vergiler
-30.043 -102.878
Diğer
-82.846 1.021.505
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.958.629 -2.778.457
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-860.540 -992.911
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
5.117.297 -8.607
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-10.812.578 -2.836.206
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.627.765 -346.967
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
3.343.735 1.171.902
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
7.597.794 2.005.794
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
506.480 -1.158.620
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
694.206 -612.842
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.381.463 -551.156
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.140.169 -1.244.254
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-73.208 -1.852
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
377 69
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.952.757 -610.040
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.020.067 121.857
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-729.542 -748.553
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
597.947 0
Diğer
-3.053 -5.735
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.043.453 1.231.900
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4.869.836 1.930.691
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.762.090 -644.475
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -1.447
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-64.293 -52.869
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
312.940 109.341
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.597.687 -454.169
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.162.301 13.060.154
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.759.988 12.605.985


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
391.556 313.849
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-7.533 55.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.069 2.300
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.586 2.875
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-517 -575
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-9.602 53.115
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-269.069 27.633
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
252.118 39.592
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.349 -14.110
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
384.023 369.264


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
12.868.564 21.951.896 34.820.460 8.094.017 22.014.859 30.108.876
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.074.042 18.698.668 22.772.710 2.642.723 18.717.809 21.360.532
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 2.092.616 14.897.904 16.990.520 716.054 11.239.917 11.955.971
Bankalar
(I-4) 1.982.452 3.809.080 5.791.532 1.087.213 7.488.841 8.576.054
Para Piyasalarından Alacaklar
74 0 74 840.304 0 840.304
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.100 -8.316 -9.416 -848 -10.949 -11.797
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.451.184 701.652 2.152.836 426.085 869.339 1.295.424
Devlet Borçlanma Senetleri
(I-2) 1.410.416 621.915 2.032.331 385.317 782.677 1.167.994
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
40.768 79.737 120.505 40.768 84.258 125.026
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 2.404 2.404
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-5) 5.203.118 2.167.446 7.370.564 3.324.896 2.216.475 5.541.371
Devlet Borçlanma Senetleri
5.193.157 2.167.446 7.360.603 3.317.001 2.216.475 5.533.476
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
9.961 0 9.961 7.895 0 7.895
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2.140.220 384.130 2.524.350 1.700.313 211.236 1.911.549
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-3) 1.550.318 355.499 1.905.817 1.473.795 196.247 1.670.042
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-12) 589.902 28.631 618.533 226.518 14.989 241.507
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
68.969.947 15.034.511 84.004.458 58.026.785 14.346.010 72.372.795
Krediler
(I-6) 67.898.519 12.708.606 80.607.125 56.568.956 12.490.850 69.059.806
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
(I-15) 1.277.759 756.932 2.034.691 1.209.538 873.720 2.083.258
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-7) 3.239.006 1.957.791 5.196.797 3.549.987 1.356.631 4.906.618
Devlet Borçlanma Senetleri
3.239.006 1.957.791 5.196.797 3.549.987 1.356.631 4.906.618
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-3.445.337 -388.818 -3.834.155 -3.301.696 -375.191 -3.676.887
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
141.171 0 141.171 131.362 0 131.362
Satış Amaçlı
(I-14) 141.171 0 141.171 131.362 0 131.362
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5 0 5 5 0 5
İştirakler (Net)
(I-8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-9) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-10) 5 0 5 5 0 5
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5 0 5 5 0 5
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
893.947 559 894.506 884.141 677 884.818
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
544.800 0 544.800 561.432 0 561.432
Şerefiye
421.124 0 421.124 421.124 0 421.124
Diğer
123.676 0 123.676 140.308 0 140.308
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
6.118 0 6.118 14.810 0 14.810
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
607.135 0 607.135 667.146 0 667.146
DİĞER AKTİFLER (Net)
3.224.083 1.947.040 5.171.123 2.375.393 2.097.796 4.473.189
VARLIKLAR TOPLAMI
87.255.770 38.934.006 126.189.776 70.755.091 38.459.342 109.214.433
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 43.886.354 39.271.132 83.157.486 34.470.683 37.707.169 72.177.852
ALINAN KREDİLER
(II-3) 1.291.494 9.447.380 10.738.874 1.067.418 9.127.278 10.194.696
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.737.849 890.764 4.628.613 1.323.300 327.167 1.650.467
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-3) 3.441.630 0 3.441.630 2.333.877 0 2.333.877
Bonolar
3.441.630 0 3.441.630 2.333.877 0 2.333.877
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3.284.437 262.107 3.546.544 3.404.041 107.517 3.511.558
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 1.571.566 254.193 1.825.759 1.486.334 100.250 1.586.584
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-6) 1.712.871 7.914 1.720.785 1.917.707 7.267 1.924.974
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(II-11) 285 1.192 1.477 274 538 812
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-5) 638.492 50.722 689.214 617.693 39.964 657.657
KARŞILIKLAR
(II-7) 711.117 198.045 909.162 678.877 168.521 847.398
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
421.266 22.621 443.887 372.735 22.713 395.448
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
289.851 175.424 465.275 306.142 145.808 451.950
CARİ VERGİ BORCU
(II-8) 247.591 0 247.591 222.365 0 222.365
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 3.510.967 3.510.967 0 3.190.503 3.190.503
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 3.510.967 3.510.967 0 3.190.503 3.190.503
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
4.522.890 501.397 5.024.287 4.037.263 480.077 4.517.340
ÖZKAYNAKLAR
(II-9) 10.471.983 -178.052 10.293.931 9.894.657 15.251 9.909.908
Ödenmiş Sermaye
2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390
Sermaye Yedekleri
391.754 0 391.754 391.754 0 391.754
Hisse Senedi İhraç Primleri
2.565 0 2.565 2.565 0 2.565
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
389.189 0 389.189 389.189 0 389.189
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
322.327 0 322.327 310.864 0 310.864
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-700.935 -178.052 -878.987 -884.644 15.251 -869.393
Kar Yedekleri
7.843.996 0 7.843.996 6.728.424 0 6.728.424
Yasal Yedekler
490.587 0 490.587 434.338 0 434.338
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
7.161.377 0 7.161.377 6.284.394 0 6.284.394
Diğer Kar Yedekleri
192.032 0 192.032 9.692 0 9.692
Kar veya Zarar
399.863 0 399.863 1.134.463 0 1.134.463
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
9.497 0 9.497 9.497 0 9.497
Dönem Net Kâr veya Zararı
390.366 0 390.366 1.124.966 0 1.124.966
Azınlık Payları
(II-10) 10.588 0 10.588 9.406 0 9.406
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
72.234.122 53.955.654 126.189.776 58.050.448 51.163.985 109.214.433


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 2.761.395 3.119.578
Kredilerden Alınan Faizler
2.300.892 2.672.534
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
3.606 36.863
Bankalardan Alınan Faizler
24.024 66.526
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
5.340 65.445
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
379.961 220.241
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
58.563 35.553
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
151.754 64.941
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
169.644 119.747
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
47.572 57.969
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -1.202.718 -1.884.667
Mevduata Verilen Faizler
-836.891 -1.626.484
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-142.101 -155.725
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-54.702 -28.561
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-76.778 -38.746
Kiralama Faiz Giderleri
-26.513 -23.943
Diğer Faiz Giderleri
-65.733 -11.208
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.558.677 1.234.911
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
415.475 386.053
Alınan Ücret ve Komisyonlar
(IV-9) 518.223 520.812
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-165.974 -206.766
Gayri Nakdi Kredilere
-1.794 -1.258
Diğer
(IV-9) -164.180 -205.508
TEMETTÜ GELİRLERİ
172 127
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-3) -369.518 -132.944
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-105.346 -91.281
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-575.283 116.636
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
311.111 -158.299
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-4) 24.666 26.238
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.629.472 1.514.385
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-5) -260.328 -323.556
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(IV-5) 28.012 -61.839
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-409.000 -366.509
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-6) -460.593 -363.199
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
527.563 399.282
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
527.563 399.282
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-7) -136.007 -85.433
Cari Vergi Karşılığı
-69.164 -9.171
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-215.244 -222.628
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
148.401 146.366
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
391.556 313.849
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-7) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-8) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
391.556 313.849
Grubun Karı (Zararı)
390.366 313.251
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1.190 598
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,17710000 0,14210000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842794


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,00% Hacim : 18.203 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.449
8,2744 Değişim: 0,03%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,2872
Açılış: 8,2722
10,0704 Değişim: 0,32%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,0856
Açılış: 10,0384
488,77 Değişim: 0,06%
Düşük 486,64 11.05.2021 Yüksek 489,26
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.