KAP ***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

05.02.2020 - 18:10
KAP ***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 670.697 266.122 58.967 919 0 -31.549 136.593 4.632.637 1.078.336 0 9.019.677 0 9.019.677
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -186.618 0 0 0 0 -2.188 0 0 0 0 -188.806 0 -188.806
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -186.618 0 0 0 0 -2.188 0 0 0 0 -188.806 0 -188.806
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 484.079 266.122 58.967 919 0 -33.737 136.593 4.632.637 1.078.336 0 8.830.871 0 8.830.871
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -26.265 877 0 -105.818 137.140 0 0 1.001.703 1.007.637 0 1.007.637
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968.839 -1.068.839 0 -100.000 0 -100.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968.839 -968.839 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 484.079 266.122 32.702 1.796 0 -139.555 273.733 5.601.476 9.497 1.001.703 9.738.508 0 9.738.508
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 484.079 266.122 32.702 1.796 0 -139.555 273.733 5.601.476 1.011.200 0 9.738.508 0 9.738.508
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 32.702 1.796 0 -139.555 273.733 5.601.476 1.011.200 0 9.642.161 0 9.642.161
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 8.620 2.947 0 156.976 -1.160.484 0 0 1.070.354 78.413 0 78.413
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.001.703 -1.001.703 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.001.703 -1.001.703 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 41.322 4.743 0 17.421 -886.751 6.603.179 9.497 1.070.354 9.720.574 0 9.720.574


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
67.739.091 87.362.056 155.101.147 70.059.711 79.277.598 149.337.309
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 9.130.519 13.244.967 22.375.486 9.302.313 13.368.187 22.670.500
Teminat Mektupları
6.481.105 7.071.936 13.553.041 6.884.185 7.188.291 14.072.476
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
93.314 79.406 172.720 123.696 83.710 207.406
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
319.439 417.745 737.184 412.617 489.797 902.414
Diğer Teminat Mektupları
6.068.352 6.574.785 12.643.137 6.347.872 6.614.784 12.962.656
Banka Kredileri
0 12.915 12.915 0 34.672 34.672
İthalat Kabul Kredileri
0 12.915 12.915 0 34.672 34.672
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
260 2.623.591 2.623.851 2.738 2.689.073 2.691.811
Belgeli Akreditifler
0 1.119.305 1.119.305 400 1.355.735 1.356.135
Diğer Akreditifler
260 1.504.286 1.504.546 2.338 1.333.338 1.335.676
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.649.033 2.382.926 5.031.959 2.414.187 2.423.901 4.838.088
Diğer Kefaletlerimizden
121 1.153.599 1.153.720 1.203 1.032.250 1.033.453
TAAHHÜTLER
(III-1) 16.821.291 3.460.708 20.281.999 13.163.298 2.913.113 16.076.411
Cayılamaz Taahhütler
16.821.291 3.460.708 20.281.999 13.163.298 2.913.113 16.076.411
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.406.402 2.278.420 3.684.822 1.082.628 2.046.312 3.128.940
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 759.924 759.924 0 603.610 603.610
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
5.059.676 174.696 5.234.372 4.243.982 158.227 4.402.209
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.769.641 0 1.769.641 1.681.617 0 1.681.617
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
71.566 0 71.566 54.955 0 54.955
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
8.506.931 0 8.506.931 6.093.650 0 6.093.650
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
4.975 0 4.975 4.357 0 4.357
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.100 247.668 249.768 2.109 104.964 107.073
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 41.787.281 70.656.381 112.443.662 47.594.100 62.996.298 110.590.398
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
16.303.838 9.650.297 25.954.135 17.040.694 7.618.300 24.658.994
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 1.740.184 1.740.184 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
16.303.838 7.910.113 24.213.951 17.040.694 7.618.300 24.658.994
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
25.483.443 61.006.084 86.489.527 30.553.406 55.377.998 85.931.404
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.905.504 6.836.778 10.742.282 4.332.308 7.661.498 11.993.806
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.186.296 3.210.603 5.396.899 2.332.275 3.784.324 6.116.599
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.719.208 3.626.175 5.345.383 2.000.033 3.877.174 5.877.207
Para ve Faiz Swap İşlemleri
18.588.736 48.542.952 67.131.688 21.043.153 40.077.130 61.120.283
Swap Para Alım İşlemleri
4.003.482 25.326.796 29.330.278 6.449.446 22.606.834 29.056.280
Swap Para Satım İşlemleri
12.453.254 16.946.840 29.400.094 14.283.707 14.681.284 28.964.991
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.066.000 3.134.658 4.200.658 155.000 1.394.506 1.549.506
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.066.000 3.134.658 4.200.658 155.000 1.394.506 1.549.506
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.952.821 5.548.060 8.500.881 5.177.945 7.497.597 12.675.542
Para Alım Opsiyonları
1.726.935 2.562.617 4.289.552 2.295.403 4.065.930 6.361.333
Para Satım Opsiyonları
1.225.886 2.985.443 4.211.329 2.882.542 3.431.667 6.314.209
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
36.362 35.164 71.526 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
36.362 0 36.362 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 35.164 35.164 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
20 43.130 43.150 0 141.773 141.773
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
155.126.352 34.382.041 189.508.393 159.485.118 37.355.867 196.840.985
EMANET KIYMETLER
22.692.296 3.362.169 26.054.465 20.401.124 2.651.399 23.052.523
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
12.683.121 1.926.086 14.609.207 9.683.981 1.224.567 10.908.548
Tahsile Alınan Çekler
9.224.197 917.651 10.141.848 9.855.135 906.310 10.761.445
Tahsile Alınan Ticari Senetler
501.378 129.625 631.003 515.021 149.903 664.924
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
125 388.807 388.932 0 370.619 370.619
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
283.475 0 283.475 346.987 0 346.987
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
127.978.988 30.359.974 158.338.962 133.414.971 33.470.037 166.885.008
Menkul Kıymetler
362.798 100.651 463.449 456.962 914.680 1.371.642
Teminat Senetleri
48.526.817 20.196.846 68.723.663 51.361.896 20.618.260 71.980.156
Emtia
50.194 0 50.194 17.208 671.712 688.920
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
69.855.979 7.236.289 77.092.268 73.124.364 6.604.523 79.728.887
Diğer Rehinli Kıymetler
9.183.200 2.826.188 12.009.388 8.454.541 4.660.862 13.115.403
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
4.455.068 659.898 5.114.966 5.669.023 1.234.431 6.903.454
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
222.865.443 121.744.097 344.609.540 229.544.829 116.633.465 346.178.294


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.937.882 1.481.582
Alınan Faizler
12.007.518 10.513.359
Ödenen Faizler
-7.194.011 -6.817.413
Alınan Temettüler
18.570 16.908
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.281.887 1.935.673
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.327.241 3.005.337
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.077.143 861.688
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.427.250 -1.232.546
Ödenen Vergiler
-741.734 -156.825
Diğer
(VI-1) -2.411.482 -6.644.599
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-369.676 5.335.575
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-676.907 -123.938
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.672.926 -3.249.979
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-261.210 -56.907
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.684.589 -46.891
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
4.986.559 7.859.213
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-3.151.430 -1.045.132
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(VI-1) -1.278.351 1.999.209
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.568.206 6.817.157
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.425.930 -639.033
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-277.408 -99.748
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
22.128 2.541
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.627.548 -1.178.960
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.281.659 987.425
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.726.438 -573.615
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 291.885
Diğer
(VI-1) -98.323 -68.561
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.677.170 -597.517
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
15.002.839 6.654.809
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-13.101.686 -7.152.326
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -100.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-223.983 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-1) 475.011 1.516.339
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.294.457 7.096.946
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.034.066 5.937.120
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-2) 16.328.523 13.034.066


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.070.354 1.001.703
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-991.941 5.934
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.567 -25.388
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.775 -32.831
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3.061 877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.269 6.566
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.003.508 31.322
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
201.250 -135.494
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.463.373 175.504
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
258.615 -8.688
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
78.413 1.007.637


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.076.181 22.007.009 30.083.190 9.317.685 17.555.748 26.873.433
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.626.642 18.709.959 21.336.601 3.121.543 16.730.683 19.852.226
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 716.053 11.239.917 11.955.970 1.958.549 13.702.503 15.661.052
Bankalar
(I-4) 1.071.174 7.480.991 8.552.165 883.031 3.035.405 3.918.436
Para Piyasalarından Alacaklar
840.263 0 840.263 281.696 0 281.696
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-848 -10.949 -11.797 -1.733 -7.225 -8.958
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
426.084 869.339 1.295.423 427.287 189.287 616.574
Devlet Borçlanma Senetleri
(I-2) 385.317 782.677 1.167.994 391.248 136.646 527.894
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
40.767 84.258 125.025 36.039 52.641 88.680
Diğer Finansal Varlıklar
0 2.404 2.404 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-5) 3.323.142 2.216.475 5.539.617 2.865.819 425.538 3.291.357
Devlet Borçlanma Senetleri
3.315.247 2.216.475 5.531.722 2.860.209 425.538 3.285.747
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.895 0 7.895 5.610 0 5.610
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
1.700.313 211.236 1.911.549 2.903.036 210.240 3.113.276
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-3) 1.473.795 196.247 1.670.042 2.400.557 210.240 2.610.797
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-12) 226.518 14.989 241.507 502.479 0 502.479
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
57.002.218 13.480.439 70.482.657 53.136.021 13.654.882 66.790.903
Krediler
(I-6) 56.725.319 12.492.716 69.218.035 52.890.819 13.957.788 66.848.607
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-7) 3.549.987 1.356.631 4.906.618 2.792.080 0 2.792.080
Devlet Borçlanma Senetleri
3.549.987 1.356.631 4.906.618 2.792.080 0 2.792.080
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-6) -3.273.088 -368.908 -3.641.996 -2.546.878 -302.906 -2.849.784
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
131.362 0 131.362 109.104 0 109.104
Satış Amaçlı
(I-17) 131.362 0 131.362 109.104 0 109.104
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
115.991 0 115.991 115.991 0 115.991
İştirakler (Net)
(I-8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-9) 115.986 0 115.986 115.986 0 115.986
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
115.986 0 115.986 115.986 0 115.986
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-10) 5 0 5 5 0 5
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5 0 5 5 0 5
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 877.782 0 877.782 292.290 0 292.290
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-14) 555.886 0 555.886 528.440 0 528.440
Şerefiye
421.124 0 421.124 421.124 0 421.124
Diğer
134.762 0 134.762 107.316 0 107.316
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-15) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
10.958 0 10.958 1.358 0 1.358
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-16) 650.094 0 650.094 187.325 0 187.325
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-18) 2.345.923 2.096.325 4.442.248 1.770.822 327.498 2.098.320
VARLIKLAR TOPLAMI
69.766.395 37.583.773 107.350.168 65.459.036 31.538.128 96.997.164
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 34.476.076 37.718.252 72.194.328 37.110.317 27.106.849 64.217.166
ALINAN KREDİLER
(II-3) 307.801 8.269.181 8.576.982 243.558 11.522.605 11.766.163
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-4) 1.317.498 327.167 1.644.665 62.543 0 62.543
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-3) 2.333.877 0 2.333.877 526.592 0 526.592
Bonolar
2.333.877 0 2.333.877 526.592 0 526.592
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3.404.041 107.517 3.511.558 2.682.982 81.961 2.764.943
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 1.486.334 100.250 1.586.584 2.298.657 77.104 2.375.761
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 1.917.707 7.267 1.924.974 384.325 4.857 389.182
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-6) 614.030 39.677 653.707 0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-8) 657.461 168.521 825.982 557.825 102.307 660.132
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
352.885 22.713 375.598 311.811 17.335 329.146
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
304.576 145.808 450.384 246.014 84.972 330.986
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 213.516 0 213.516 291.338 0 291.338
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 3.190.503 3.190.503 0 2.843.148 2.843.148
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 3.190.503 3.190.503 0 2.843.148 2.843.148
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
4.029.751 454.725 4.484.476 3.423.548 703.083 4.126.631
ÖZKAYNAKLAR
(II-12) 9.705.323 15.251 9.720.574 9.751.981 -13.473 9.738.508
Ödenmiş Sermaye
2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390
Sermaye Yedekleri
390.297 0 390.297 486.644 0 486.644
Hisse Senedi İhraç Primleri
2.565 0 2.565 2.565 0 2.565
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
387.732 0 387.732 484.079 0 484.079
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
312.187 0 312.187 300.620 0 300.620
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-884.581 15.251 -869.330 147.651 -13.473 134.178
Kar Yedekleri
6.603.179 0 6.603.179 5.601.476 0 5.601.476
Yasal Yedekler
398.568 0 398.568 348.483 0 348.483
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
6.194.919 0 6.194.919 5.143.756 0 5.143.756
Diğer Kar Yedekleri
9.692 0 9.692 109.237 0 109.237
Kar veya Zarar
1.079.851 0 1.079.851 1.011.200 0 1.011.200
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
9.497 0 9.497 9.497 0 9.497
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.070.354 0 1.070.354 1.001.703 0 1.001.703
Azınlık Payları
(II-13) 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
57.059.374 50.290.794 107.350.168 54.650.684 42.346.480 96.997.164


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 12.421.958 11.268.525
Kredilerden Alınan Faizler
10.668.055 9.694.495
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
108.777 134.151
Bankalardan Alınan Faizler
234.267 224.764
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
245.284 98.391
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.131.686 1.111.821
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
187.881 166.934
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
330.963 509.157
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
612.842 435.730
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
33.889 4.903
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -6.922.720 -7.062.436
Mevduata Verilen Faizler
-5.645.472 -6.274.854
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-517.583 -469.690
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-115.205 -56.987
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-514.885 -251.345
Kiralama Faiz Giderleri
-104.031 0
Diğer Faiz Giderleri
-25.544 -9.560
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
5.499.238 4.206.089
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.437.676 1.270.224
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.312.015 1.913.803
Gayri Nakdi Kredilerden
285.265 227.286
Diğer
(IV-12) 2.026.750 1.686.517
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-874.339 -643.579
Gayri Nakdi Kredilere
-4.971 -3.223
Diğer
(IV-12) -869.368 -640.356
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 18.570 16.908
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) -1.010.533 -424.922
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
125.374 -178.628
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-911.169 2.873.301
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-224.738 -3.119.595
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 134.615 107.021
FAALİYET BRÜT KÂRI
6.079.566 5.175.320
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-6) -1.404.288 -1.228.110
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(IV-6) -89.173 -19.644
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.445.655 -1.247.821
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -1.726.687 -1.399.025
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.413.763 1.280.720
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 1.413.763 1.280.720
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -343.409 -279.017
Cari Vergi Karşılığı
-525.749 -179.473
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-211.949 -607.578
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
394.289 508.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 1.070.354 1.001.703
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 1.070.354 1.001.703
Grubun Karı (Zararı)
1.070.354 1.001.703
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,48560000 0,45440000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817235


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 2,64% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,3285 Değişim: -2,51%
Düşük 12,4197 01.12.2021 Yüksek 13,8847
Açılış: 13,6711
15,1329 Değişim: -2,54%
Düşük 14,0733 01.12.2021 Yüksek 15,7106
Açılış: 15,5265
766,57 Değişim: -1,56%
Düşük 711,74 01.12.2021 Yüksek 793,50
Açılış: 778,74
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.