KAP ***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

15.09.2021 - 18:19
KAP ***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
71.626 31 245.373 -496 59.526 376.060
Yeni Bakiye
71.626 31 245.373 -496 59.526 376.060
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27.576 27.576
Kar Dağıtımı
59.526 -59.526
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
59.526 -59.526
Dönem Sonu Bakiyeler
71.626 31 245.373 59.030 27.576 403.636
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
71.626 -528 304.899 -496 36.849 412.350
Yeni Bakiye
71.626 -528 304.899 -496 36.849 412.350
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.806 21.806
Kar Dağıtımı
36.849 -36.849
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
36.849 -36.849
Dönem Sonu Bakiyeler
71.626 -528 341.748 -496 21.806 434.156


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22 331.171 195.984 178.396 91.786
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
22 331.171 195.984 178.396 91.786
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
320.687 188.263 172.866 88.024
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
10.484 7.721 5.530 3.762
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
25 -308.463 -153.592 -176.554 -75.334
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-257.479 -140.691 -144.404 -68.862
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-284 0 -148 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-33.130 -2.553 -22.232 -1.190
Diğer Faiz Giderleri
-296 -117
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-17.570 -10.052 -9.770 -5.165
BRÜT KAR (ZARAR)
22.708 42.392 1.842 16.452
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -24.068 -23.198 -12.352 -11.195
Personel Giderleri
23 -12.259 -11.527 -6.582 -5.991
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-353 -238 -153 -119
Genel İşletme Giderleri
23 -9.310 -9.571 -4.763 -4.499
Diğer
-2.146 -1.862 -854 -586
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.360 19.194 -10.510 5.257
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
24 48.975 48.628 27.405 31.856
Bankalardan Alınan Faizler
25.671 6.512 19.704 2.306
Kambiyo İşlemleri Karı
1.990 30.320 682 24.479
Diğer
21.314 11.796 7.019 5.071
KARŞILIK GİDERLERİ
26 -12.456 -1.508 -304 -1.731
Özel Karşılıklar
-4.846 -1.508 -1.934 -1.731
Genel Karşılıklar
-7.610 0 1.630
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
27 -3.289 -31.608 217 -24.713
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.778 -30.328 -602 -24.461
Diğer
-1.511 -1.280 819 -252
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
31.870 34.706 16.808 10.669
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.870 34.706 16.808 10.669
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
28 -10.064 -7.130 -2.630 -1.769
Cari Vergi Karşılığı
-25.056 -1.273 -344 397
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-5.857 -2.286 -2.166
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
14.992
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
21.806 27.576 14.178 8.900
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
21.806 27.576 14.178 8.900
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.806 27.576 14.178 8.900
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
133.553 28.817
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
320.348 165.011
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-146.551 -126.630
Alınan Ücret ve Komisyonlar
10.484 5.658
Elde Edilen Diğer Kazançlar
10.616 -2.145
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 1.943 3.520
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-15.543 -12.392
Ödenen Vergiler
9 -29.558 -3.323
Diğer
-18.186 -882
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-317.636 68.679
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-801.788 405.336
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-44.492 29.424
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
349.998 -323.752
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
178.646 -42.329
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-184.083 97.496
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7 -1.700 -2.431
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7 1.301
Diğer
8 -1.026 -1.465
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.726 -2.595
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
366.794 -60
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-271 -688
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
366.523 -748
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
179.714 94.153
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 167.191 100.817
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 346.905 194.970


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
21.806 27.576
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.806 27.576


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 345.860 1.952 347.812 166.133 1.814 167.947
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 3.749.473 3.749.473 3.008.037 3.008.037
Finansman Kredileri
5 3.734.779 3.734.779 2.985.836 2.985.836
Tüketici Kredileri
2.788.925 2.788.925 2.167.762 2.167.762
Taksitli Ticari Krediler
945.854 945.854 818.074 818.074
Takipteki Alacaklar
5 36.071 36.071 38.732 38.732
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5 -21.377 -21.377 -16.531 -16.531
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 8.512 8.512 6.531 6.531
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 4.037 4.037 4.105 4.105
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
9 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 28.377 28.377 13.385 13.385
DİĞER AKTİFLER
11 60.520 344 60.864 41.293 687 41.980
ARA TOPLAM
4.196.779 2.296 4.199.075 3.239.484 2.501 3.241.985
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
4.196.779 2.296 4.199.075 3.239.484 2.501 3.241.985
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
12 2.985.741 2.985.741 2.508.320 2.508.320
FAKTORİNG BORÇLARI
13 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
14 5.634 5.634 4.541 4.541
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
15 545.863 545.863 162.434 162.434
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
16 0 0 0
KARŞILIKLAR
17 50.462 1.108 51.570 46.445 1.576 48.021
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.489 3.489 3.136 3.136
Genel Karşılıklar
37.971 37.971 30.361 30.361
Diğer Karşılıklar
9.002 1.108 10.110 12.948 1.576 14.524
CARİ VERGİ BORCU
9 1.214 1.214 3.226 3.226
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
18 174.897 174.897 103.093 103.093
ARA TOPLAM
3.763.811 1.108 3.764.919 2.828.059 1.576 2.829.635
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
434.156 434.156 412.350 412.350
Ödenmiş Sermaye
19 71.626 71.626 71.626 71.626
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
19 -528 -528 -528 -528
Kar Yedekleri
19 341.748 341.748 304.899 304.899
Yasal Yedekler
14.324 14.324 14.324 14.324
Olağanüstü Yedekler
327.424 327.424 290.575 290.575
Kar veya Zarar
21.310 21.310 36.353 36.353
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-496 -496 -496 -496
Dönem Net Kâr veya Zararı
21.806 21.806 36.849 36.849
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.197.967 1.108 4.199.075 3.240.409 1.576 3.241.985


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
ALINAN TEMİNATLAR
9.165.886 9.165.886 7.679.641 7.679.641
VERİLEN TEMİNATLAR
21 21 21 21
TAAHHÜTLER
10.624 10.624 18.003 18.003
Cayılabilir Taahhütler
10.624 10.624 18.003 18.003
Diğer Cayılabilir Taahhütler
10.624 10.624 18.003 18.003
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET KIYMETLER
0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
9.176.531 9.176.531 7.697.665 7.697.665http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963987


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.907 Değişim: 1,43% Hacim : 16.308 Mio.TL Son veri saati : 13:29
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.913
Açılış: 1.897
13,6142 Değişim: -0,36%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,4125 Değişim: -0,62%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
775,77 Değişim: -0,43%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 789,82
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.