KAP ***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:23
KAP ***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 16.625 8.258.275 8.185.208 52.460.108 52.460.108
Transferler
14 8.185.208 -8.185.208 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 30.540 -491.462 -460.922 -460.922
Dönem Karı (Zararı)
24 -491.462 -460.922 -460.922
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 47.165 16.443.483 -491.462 51.999.186 51.999.186
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 -13.370 16.443.483 -1.735.827 50.694.286 50.694.286
Transferler
28 -1.735.827 1.735.827
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 5.013.795 5.013.795 5.013.795
Dönem Karı (Zararı)
28 5.013.795 5.013.795 5.013.795
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 47.165 14.707.656 5.013.795 55.708.081 55.708.081


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.775.911 2.821.912
Dönem Karı (Zararı)
5.013.795 -491.462
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.013.795 -491.462
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
865.469 157.436
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,16,19 220.548 158.184
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-16.654 30.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -7.214 -4.743
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -9.440 34.882
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
664.942 -30.887
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
35 0 -30.887
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
35 664.942 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.367 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.367 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
34.901.612 3.144.575
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.388 -41.487
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.388 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -41.487
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.142 -24.420
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 97.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -13.142 -121.820
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 21.456.467 5.344.057
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -2.279.607 4.647
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.180.795 -52.832
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 6.397.268 -61.719
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -216.473 8.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 5.484 8.848
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.463.171 -383.585
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.210.772 -303.620
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.252.399 -79.965
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 1.844.000 -2.296.432
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.245.832 585.779
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 5.245.832 585.779
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.780.876 2.810.549
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
38 -4.965 11.363
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.792 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.870 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 6.870 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.078 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.900 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.178
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
659.878 -4.772.562
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.118.219 7.110.578
Kredilerden Nakit Girişleri
44 4.118.219 7.110.578
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.827.354 -11.883.140
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
44 -2.827.354 -11.883.140
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.736 0
Ödenen Faiz
35 -622.251 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.438.581 -1.950.650
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.438.581 -1.950.650
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 321.577 3.043.578
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.760.158 1.092.928


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 41.760.158 321.577
Ticari Alacaklar
12.563 11.175
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 7.562 6.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.001 5.001
Diğer Alacaklar
84.748 71.606
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 84.748 71.606
Stoklar
9 41.645.539 63.102.006
Peşin Ödenmiş Giderler
2.417.015 137.408
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 2.244.931 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 172.084 137.408
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 11.014 6.049
Diğer Dönen Varlıklar
0 5.087.779
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 0 5.087.779
ARA TOPLAM
85.931.037 68.737.600
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
85.931.037 68.737.600
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
13 135.447 197.987
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 262.274 420.327
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.923 6.303
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 6.923 6.303
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
404.644 624.617
TOPLAM VARLIKLAR
86.335.681 69.362.217
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.824 23
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 40.824 23
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.819.647 3.742.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 7.819.647 3.742.229
Ticari Borçlar
6.470.165 97.362
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 6.406.401 9.133
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 63.764 88.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 75.980 70.496
Diğer Borçlar
9.560.506 7.097.335
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 8.303.642 7.092.870
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.256.864 4.465
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.050.965 1.206.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 3.050.965 1.206.965
Kısa Vadeli Karşılıklar
118.199 127.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 16.099 15.710
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 102.100 111.540
ARA TOPLAM
27.136.286 12.341.660
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.136.286 12.341.660
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.405.226 6.232.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 3.405.226 6.232.580
Uzun Vadeli Karşılıklar
86.088 93.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 86.088 93.691
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.491.314 6.326.271
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.627.600 18.667.931
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.708.081 50.694.286
Ödenmiş Sermaye
28 30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 6.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 -13.370 -13.370
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -13.370 -13.370
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -13.370 -13.370
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 14.707.656 16.443.483
Net Dönem Karı veya Zararı
39 5.013.795 -1.735.827
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.708.081 50.694.286
TOPLAM KAYNAKLAR
86.335.681 69.362.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 40.552.099 8.510.492 40.518.439 393.582
Satışların Maliyeti
29 -32.643.461 -6.715.245 -32.549.105 -955.238
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.908.638 1.795.247 7.969.334 -561.656
BRÜT KAR (ZARAR)
7.908.638 1.795.247 7.969.334 -561.656
Genel Yönetim Giderleri
31 -1.840.215 -1.764.993 -680.038 -627.526
Pazarlama Giderleri
31 -821.297 -310.107 -811.347 -87.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 1.920.565 591.803 1.884.725 242.713
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -1.671.720 -98.648 -1.651.622 -20.004
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.495.971 213.302 6.711.052 -1.053.493
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 7.020 72.301 3.166 36.304
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.502.991 285.603 6.714.218 -1.017.189
Finansman Gelirleri
35 0 38.438 7.551
Finansman Giderleri
35 -489.196 -815.503 119.911 -26.298
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.013.795 -491.462 6.834.129 -1.035.936
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.013.795 -491.462 6.834.129 -1.035.936
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.013.795 -491.462 6.834.129 -1.035.936
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.013.795 -491.462 6.834.129 -1.035.936
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 39 0,16700000 -0,01600000 0,22800000 -0,03500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 30.540 0 42.649
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36 0 30.540 0 42.649
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 30.540 0 42.649
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.013.795 -460.922 6.834.129 -993.287
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.013.795 -460.922 6.834.129 -993.287http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973555


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.878 Değişim: 1,12% Hacim : 18.061 Mio.TL Son veri saati : 14:40
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,3798 Değişim: 0,55%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5311
Açılış: 13,3069
15,2236 Değişim: 1,06%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3540
Açılış: 15,064
763,63 Değişim: 0,30%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 773,65
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.