KAP ***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 18:52
KAP ***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 16.625 8.258.275 8.185.208 52.460.108 52.460.108
Transferler
28 8.185.208 -8.185.208 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 -12.109 544.474 532.365 532.365
Dönem Karı (Zararı)
28 544.474 544.474 544.474
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28 -12.109 -12.109 -12.109
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 4.516 16.443.483 544.474 -1.820.334 -1.820.334
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 -13.370 14.707.656 -1.820.334 48.873.952 48.873.952


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-896.690 4.164.573
Dönem Karı (Zararı)
-1.820.334 544.474
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.820.334 544.474
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
851.664 221.920
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,16,19 148.508 158.184
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
486 94.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 9.926 59.741
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -9.440 34.882
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
706.037 -30.887
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
35 0 -30.887
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
35 706.037 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.367 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.367 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
76.945 3.386.059
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.611 -4.999
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -5.611 -4.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.000 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.935 -32.521
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 97.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -11.935 -129.921
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.336.563 5.268.006
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -2.344.842 250.134
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.311.462 -87.315
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.251.369 -61.719
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 60.093 -25.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 89.890 -60.871
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.479.518 -122.451
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.460.479 -43.800
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 19.039 -78.651
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 1.063.941 -2.291.432
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-164.915 467.508
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -164.915 467.508
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-891.725 4.152.453
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
38 -4.965 12.120
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.970 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.870 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 6.870 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.900 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.900 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
716.302 -3.923.092
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.741.691 7.960.048
Kredilerden Nakit Girişleri
44 2.741.691 7.960.048
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.341.989 -11.883.140
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
44 -1.341.989 -11.883.140
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.647 0
Ödenen Faiz
35 -675.753 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-175.418 241.481
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-175.418 241.481
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 321.577 3.043.578
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
146.159 3.285.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 146.159 321.577
Ticari Alacaklar
20.786 11.175
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 11.785 6.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 9.001 5.001
Diğer Alacaklar
83.541 71.606
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 83.541 71.606
Stoklar
9 64.438.569 63.102.006
Peşin Ödenmiş Giderler
2.482.250 137.408
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 2.301.414 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 180.836 137.408
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 11.014 6.049
Diğer Dönen Varlıklar
5.355.243 5.087.779
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 5.355.243 5.087.779
ARA TOPLAM
72.537.562 68.737.600
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
72.537.562 68.737.600
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
13 157.452 197.987
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 314.958 420.327
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.916 6.303
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 4.916 6.303
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
477.326 624.617
TOPLAM VARLIKLAR
73.014.888 69.362.217
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.821 23
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 3.821 23
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.480.122 3.742.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 6.480.122 3.742.229
Ticari Borçlar
1.536.830 97.362
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.260.502 9.133
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 276.328 88.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 160.386 70.496
Diğer Borçlar
8.576.853 7.097.335
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 8.553.349 7.092.870
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 23.504 4.465
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.270.906 1.206.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 2.270.906 1.206.965
Kısa Vadeli Karşılıklar
121.030 127.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 18.930 15.710
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12.341.660
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.149.948 12.341.660
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.890.591 6.232.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 4.890.591 6.232.580
Uzun Vadeli Karşılıklar
100.397 93.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 100.397 93.691
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.990.988 6.326.271
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.140.936 18.667.931
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
48.873.952 50.694.286
Ödenmiş Sermaye
28 30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 6.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 -13.370 -13.370
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -13.370 -13.370
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -13.370 -13.370
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 14.707.656 16.443.483
Net Dönem Karı veya Zararı
39 -1.820.334 -1.735.827
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
48.873.952 50.694.286
TOPLAM KAYNAKLAR
73.014.888 69.362.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 33.660 22.130 8.116.910 2.000.004
Satışların Maliyeti
29 -94.356 -36.708 -5.760.007 -1.404.915
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-60.696 -14.578 2.356.903 595.089
BRÜT KAR (ZARAR)
-60.696 -14.578 2.356.903 595.089
Genel Yönetim Giderleri
31 -1.160.177 -654.815 -1.137.467 -392.949
Pazarlama Giderleri
31 -9.950 -9.950 -223.087 -171.219
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 35.840 21.445 349.090 99.295
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -20.098 -14.892 -78.644 -30.754
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.215.081 -672.790 1.266.795 99.462
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 3.854 3.854 35.997 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.211.227 -668.936 1.302.792 99.462
Finansman Gelirleri
35 0 0 30.887 10.520
Finansman Giderleri
35 -609.107 -474.834 -789.205 -190.430
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.820.334 -1.143.770 544.474 -80.448
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.820.334 -1.143.770 544.474 -80.448
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.820.334 -1.143.770 544.474 -80.448
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.820.334 -1.143.770 544.474 -80.448
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 39 -0,06100000 -0,03800000 0,01800000 -0,00300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 -12.109 -18.165
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36 0 0 -12.109 -18.165
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 -12.109 -18.165
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.820.334 -1.143.770 532.365 -98.613
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.820.334 -1.143.770 532.365 -98.613http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956307


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.