KAP ***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.05.2021 - 20:16
KAP ***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 16.625 8.258.275 8.185.208 52.460.108 52.460.108
Transferler
28 6.056 624.742 630.798 630.798
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 624.742 624.742 624.742
Dönem Karı (Zararı)
28 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28 6.056 6.056 6.056
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 22.681 16.443.483 624.742 53.090.906 53.090.906
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 -13.370 16.443.483 -1.735.827 50.694.286 50.694.286
Transferler
28 -1.735.827 1.735.827
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 -676.564 -676.564 -676.564
Dönem Karı (Zararı)
28 -676.564 -676.564 -676.564
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 -13.370 14.707.656 -676.564 50.017.722 50.017.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-65.414 2.575.358
Dönem Karı (Zararı)
-676.564 624.742
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-676.564 624.742
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
382.404 105.611
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,16,19 73.390 79.148
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.026 46.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 15.026 11.948
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 0 34.882
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
293.988 -20.367
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
35 0 -20.367
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
35 293.988 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
233.711 1.828.003
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 6.174 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.174 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-668.119 -2.196
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -659.500 97.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -8.619 -99.596
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -23.500 3.863.205
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -159.789 295.132
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
107.913 -61.098
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -9.133 -61.719
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 117.046 621
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 -50.657 -8.403
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
264.530 -127.886
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 260.000 -43.800
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 4.530 -84.086
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 781.941 -2.111.431
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.782 -19.320
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -24.782 -19.320
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-60.449 2.558.356
Alınan Faiz
0 20.367
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.965 -3.365
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.400 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.400 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.400
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-249.674 -3.081.999
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
974.048 8.744.663
Kredilerden Nakit Girişleri
974.048 8.744.663
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-929.734 -11.826.662
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
44 -929.734 -11.826.662
Ödenen Faiz
35 -293.988 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-316.488 -506.641
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-316.488 -506.641
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 321.577 3.043.578
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.089 2.536.937


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.089 321.577
Ticari Alacaklar
5.001 11.175
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 6.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.001 5.001
Diğer Alacaklar
739.725 71.606
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 659.500 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 80.225 71.606
Stoklar
9 63.125.506 63.102.006
Peşin Ödenmiş Giderler
297.197 137.408
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 297.197 137.408
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 11.014 6.049
Diğer Dönen Varlıklar
5.112.061 5.087.779
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 5.112.061 5.087.779
ARA TOPLAM
69.295.593 68.737.600
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
69.295.593 68.737.600
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
13 180.436 197.987
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 367.643 420.327
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.048 6.303
Diğer Haklar
11 5.048 6.303
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
553.127 624.617
TOPLAM VARLIKLAR
69.848.720 69.362.217
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
56.195 23
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 56.195 23
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.660.105 3.742.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 4.660.105 3.742.229
Ticari Borçlar
205.275 97.362
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 9.133
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 205.275 88.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 19.839 70.496
Diğer Borçlar
7.361.865 7.097.335
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 7.352.870 7.092.870
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.995 4.465
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.988.906 1.206.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.988.906 1.206.965
Kısa Vadeli Karşılıklar
127.250 127.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 15.710 15.710
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 111.540 111.540
ARA TOPLAM
14.419.435 12.341.660
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.419.435 12.341.660
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.302.846 6.232.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 5.302.846 6.232.580
Uzun Vadeli Karşılıklar
108.717 93.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 108.717 93.691
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.411.563 6.326.271
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.830.998 18.667.931
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.017.722 50.694.286
Ödenmiş Sermaye
28 30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 6.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 -13.370 -13.370
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -13.370 -13.370
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -13.370 -13.370
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 14.707.656 16.443.483
Net Dönem Karı veya Zararı
39 -676.564 -1.735.827
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.017.722 50.694.286
TOPLAM KAYNAKLAR
69.848.720 69.362.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 11.530 6.116.906
Satışların Maliyeti
29 -57.648 -4.355.092
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-46.118 1.761.814
BRÜT KAR (ZARAR)
-46.118 1.761.814
Genel Yönetim Giderleri
31 -505.362 -744.518
Pazarlama Giderleri
31 0 -51.868
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 14.395 249.795
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -5.206 -48.070
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-542.291 1.167.153
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 0 35.997
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-542.291 1.203.150
Finansman Gelirleri
35 20.367
Finansman Giderleri
35 -134.273 -598.775
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-676.564 624.742
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-676.564 624.742
DÖNEM KARI (ZARARI)
-676.564 624.742
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-676.564 624.742
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 39 -0,02300000 0,02100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 6.056
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36 0 6.056
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 6.056
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-676.564 630.798
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-676.564 630.798http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938814


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.443 Değişim: 0,00% Hacim : 16.678 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.432 15.06.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.451
8,5604 Değişim: 0,04%
Düşük 8,5509 16.06.2021 Yüksek 8,5636
Açılış: 8,5574
10,3816 Değişim: -0,01%
Düşük 10,3743 16.06.2021 Yüksek 10,3897
Açılış: 10,3823
510,65 Değişim: -0,16%
Düşük 510,35 16.06.2021 Yüksek 511,92
Açılış: 511,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.