KAP ***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2021 - 18:47
KAP ***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 -14.102 -2.660.752 10.919.027 52.460.108 52.460.108
Transferler
10.919.027 -10.919.027
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 30.707 8.185.208 8.185.208 8.185.208
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 16.625 8.258.275 8.185.208 52.460.108 52.460.108
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 16.625 8.258.275 8.185.208 52.460.108 52.460.108
Transferler
8.185.208 -8.185.208
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -29.995 -1.735.827 1.765.822 1.765.822
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 -13.370 16.443.483 -1.735.827 50.694.286 50.694.286


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.737.538 16.326.923
Dönem Karı (Zararı)
-1.735.827 8.185.208
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 -1.735.827 8.185.208
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
340.860 -1.641.725
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 301.339 324.052
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14.226 -1.534.917
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
101.835 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-87.609 -1.534.917
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
64.908 -174.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -33.444 -75.317
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 98.352 -99.059
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-39.125 -171.714
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -39.125 -171.714
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-488 -84.770
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.082.016 9.605.917
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-108.575 -4.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -108.575 -4.435
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
77.369 -103.689
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
97.400 -97.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -20.031 -6.289
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 4.242.468 28.779.916
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 382.637 339.237
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.962 -1.059.782
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -52.586 -1.024.144
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 44.624 -35.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 2.344 -14.119
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
374.982 -4.418.881
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 454.603 -4.024.343
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -79.621 -394.538
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 -1.198.432 -16.909.459
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
317.185 2.997.129
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 317.185 3.178.242
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -181.113
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.687.049 16.149.400
Alınan Faiz
39.125 171.714
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 11.364 5.809
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.159 291.785
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.105 317.037
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 1.105 317.037
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.264 -25.252
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -10.720 -23.147
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -3.544 -2.105
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.446.380 -15.180.666
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 96.328
Kredilerden Nakit Girişleri
24 0 96.328
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.446.380 -15.276.994
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
24 -5.446.380 -15.276.994
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.722.001 1.438.042
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.722.001 1.438.042
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 3.043.578 1.605.536
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 321.577 3.043.578


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26 321.577 3.043.578
Ticari Alacaklar
11.175 4.435
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6.174 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.001 4.435
Diğer Alacaklar
71.606 159.600
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 97.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 71.606 62.200
Stoklar
8 63.102.006 67.256.865
Peşin Ödenmiş Giderler
137.408 520.045
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 137.408 520.045
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 6.049 17.413
Diğer Dönen Varlıklar
5.087.779 5.513.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 5.087.779 5.513.136
ARA TOPLAM
68.737.600 76.515.072
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
68.737.600 76.515.072
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 197.987 276.006
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 30.297 32.955
Mobilya ve Demirbaşlar
9 49.699 61.293
Özel Maliyetler
9 117.991 181.758
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 420.327 522.892
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.303 5.239
Diğer Haklar
11 6.303 5.239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
624.617 804.137
TOPLAM VARLIKLAR
69.362.217 77.319.209
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.742.229 11.766.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 3.742.229 11.766.460
Banka Kredileri
3.532.190 11.699.462
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
210.039 66.998
Diğer Finansal Yükümlülükler
24 23 3.720
Ticari Borçlar
97.362 105.324
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 9.133 61.719
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 88.229 43.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 70.496 78.777
Diğer Borçlar
7.097.335 6.722.353
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 7.092.870 6.638.267
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 4.465 84.086
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.206.965 2.405.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 1.206.965 2.405.397
Kısa Vadeli Karşılıklar
127.250 32.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 15.710 19.080
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 111.540 13.188
ARA TOPLAM
12.341.660 21.114.299
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.341.660 21.114.299
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.232.580 3.651.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 6.232.580 3.651.032
Banka Kredileri
5.942.309 3.136.419
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
290.271 514.613
Uzun Vadeli Karşılıklar
93.691 93.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 93.691 93.770
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.326.271 3.744.802
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.667.931 24.859.101
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.694.286 52.460.108
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 6.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.370 16.625
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.370 16.625
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.370 16.625
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.443.483 8.258.275
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -1.735.827 8.185.208
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.694.286 52.460.108
TOPLAM KAYNAKLAR
69.362.217 77.319.209


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 8.511.716 50.646.477
Satışların Maliyeti
16 -5.929.829 -35.685.962
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.581.887 14.960.515
BRÜT KAR (ZARAR)
2.581.887 14.960.515
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.375.548 -3.182.869
Pazarlama Giderleri
17 -376.111 -1.223.148
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 736.538 2.046.597
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -327.709 -63.132
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
239.057 12.537.963
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
92.079 19.905
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
331.136 12.557.868
Finansman Giderleri
19 -2.066.963 -4.372.660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.735.827 8.185.208
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.735.827 8.185.208
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.735.827 8.185.208
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.735.827 8.185.208
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Kr) 23 -0,05800000 0,27300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-29.995 30.727
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -29.995 30.727
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.995 30.727
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.765.822 8.215.935
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23 -1.765.822 8.215.935http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913491


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.428 Değişim: 0,54% Hacim : 19.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.423
8,2738 Değişim: 0,05%
Düşük 8,2445 07.05.2021 Yüksek 8,2883
Açılış: 8,2696
10,0049 Değişim: 0,00%
Düşük 9,9743 07.05.2021 Yüksek 10,0211
Açılış: 10,005
482,64 Değişim: 0,02%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 483,75
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.